Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Různé typy grafů – díl 3, range bary


Mezi velmi oblíbené alternativní grafy patří grafy vykreslované na základě změny ceny obchodovaného trhu. Nejpoužívanější z této kategorie jsou range bary, které sami o sobě mohou sloužit jako dobrý základ exekuce obchodního systému.

Princip dnes popisovaného grafu je jednoduchý – cenová úsečka je vykreslována na základě změny ceny o určitý počet ticků nebo bodů. Je ignorováno časové hledisko (na základě kterého se vykreslují časové grafy) a faktor objemu (podle které se vytvářejí tickové nebo volume grafy). Jediné, co platforma bere v potaz je, zdali se cena trhu pohla o definovanou hodnotu.

Anglický výraz range znamená rozsah, range bary jsou vytvářeny podle toho, zda-li se cena pohne o více, než je definován cenový rozsah v nastavení grafu. V drtivé většině platforem se range nastavuje v ticích. Tick znamená nejmenší pohyb daného trhu – např. trhu e-mini Russell se hýbe po jednotkách 0,1, trh e-mini S&P 500 po 0,25 atd (přehled dalších kontraktů naleznete v našem online manuálu – Dodatek 1: Specifikace kontraktů, sloupec minimální tick). Pokud si v trhu e-mini S&P 500 (ES) zobrazíme range bar s nastavením 4 zobrazí se cenový graf, kde bude úsečka zobrazena pokaždé, když se trh pohnul o 4 ticky (1 bod).

Zobrazený range bar graf má všechny úsečky konstantně vysoké – 4 ticky (jeden bod v trhu ES). Nový bar je vykreslován vždy poté, co se dokončil pohyb o 4 ticky v předcházející úsečce. Range bar úsečky mají „knoty" – je to proto, že trh může udělat nejprve několik ticků nahoru, aby poté udělal opačný pohyb několik ticků a následně je tak splněna podmínka pro vytvoření cenového rozsahu x ticků. Pokud se trh obchodoval pouze jedním směrem, nemá range úsečka žádné knoty.

O range barech platí, že stejně jako tickové a volume grafy není jejich vykreslování konstantní v čase, ale záleží na aktivitě trhu. Range bar grafy s nízkou periodou tak mohou vypadat na historických grafech zajímavě, ale v reálném čase budou velmi těžce obchodovatelné, protože obchodník v praxi nestihne vstupovat například na close úsečky. S vhodnou periodou range bar grafu je tak třeba experimentovat nejen na historických grafech, ale i v reálném čase.

Range bar grafy jsou často používané obchodníky pro časování vstupů. Jejich hlavní výhodou je, že „pohlcují chop" – v době kdy se trhy nikam nehýbou, je při vhodně nastavené periodě range baru vytvářen např. jediný bar nebo jen několik barů vedle sebe. Díky konstantní výšce úsečky má obchodník také možnost umisťovat stále stejný stop-loss nad/pod high/low vstupní úsečky, přičemž stop může být současně v logické zóně (tj. například nad/pod vstupním swingem).

Již zmiňovanou nevýhodou range barů je skutečnost, že obchodník musí být neustále „ve střehu", protože nikdy neví, za jak dlouho se vykreslí aktuální bar a když se trhy dají do pohybu, mohou se range bary vykreslovat opravdu rychle. Z toho důvodu bych osobně doporučil časovat vstupy s pomocí range barů pouze na určitých S/R úrovních – v takovém případě se range bary používají jen k potvrzení vstupu v určité oblasti a obchodník tak nemusí být 100% ve střehu celou obchodní seanci. Co se časování vstupu s range bary týče, obchodník má samozřejmě jasnou představu, kam se cena musí pohnout, aby byla úsečka dokreslena – jenom neví kdy přesně k dokreslení úsečky dojde. Někteří obchodníci tak vstupují příkazy typu stop (viz článek Obchodní příkazy v praxi (2/3)) kdy umístí čekající stop příkaz například tick pod předpokládané low range úsečky pro vstup do krátké pozice. Pro snadnější výpočet místa uzavření range úsečky existují do většiny platforem i různé automatizované indikátory zobrazující cenu při které dojde k dotvoření cenové úsečky.

Screenshot nastavení range barů v Sierra Chart. Výrobce programu aktuální s nejnovější verzí trochu pozměnil dialogové okno Chart Settings a výběr grafů je tak prováděn z rozklikávací roletky. V Sierra Chart jsou k dispozici dva typy range bar grafů – typ 1 a typ 2. Typy se liší způsobem vytváření range bar grafů. V případě typu 2 je graf úsečka ukončena v případě, že se dotvoří daný range (např. je dosažena hodnota 4 ticků pohybu při nastavení range 4). U typu 1 je úsečka ukončena až v okamžiku, kdy se cena začne obchodovat mimo daný range.

V případě nastavování range barů v programu SierraChart se ujistěte, že máte správně nastavenou hodnotu v poli Tick size – pro některé trhy toto nemusí být v programu správně předvyplněné a range bary se potom nevykreslují správně. Takto vypadá správné nastavené pro range bar 1 bod (10 ticků) v trhu e-mini Russell 2000:

Pro trh e-mini Russell 2000 musíme Tick Size nastavit na 0,1 (to je správná velikost nejmenšího ticku) a v Bar Period Type (vpravo nahoře) vybrat Range in Ticks (type 1) a parametr 10. Poté se nová úsečka range grafu vytvoří vždy, když se trh pohne o 1 plný bod.

Stejně jako u tickových grafů platí, že range bar grafy jsou citlivé na kvalitní data. Vždy je nutné je vytvářet z kvalitních tickových dat, čemuž je třeba věnovat velkou pozornost zejména v případě testování historických grafů. Softwarům nedělá problém vytvořit range grafy i z minutových historických dat, ale takto vytvořené grafy nereflektují skutečné dění na trhu.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Petr

(publikováno 21.07.2011, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Různé typy grafů – díl 2, grafy založené na objemu obchodů

Následující kapitola:
Různé typy grafů – díl 4, Heikin-Ashi bary

Klíčová slova použitá v článku:
volume, Sierra, obchodní příkazy, indikátory, obchodní systém, S/R

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.