Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Různé typy grafů – díl 2, grafy založené na objemu obchodů

  Po úvodním dílu seriálu o typech grafů, ve kterém jsme zrekapitulovali časové grafy, přichází na řadu další velmi rozšířený typ grafů – volume a tick grafy.

  Připomeňme, že hlavní úskalí klasických časových grafů spočívá ve skutečnosti, že tento graf se pohybuje stále stejným tempem bez ohledu na to, jak hodně se v trhu obchoduje. Je-li trh velmi aktivní – např. po vyhlášení fundamentu, může se celý hlavní pohyb odehrát v jedné úsečce časového grafu (podle zvoleného timeframe samozřejmě), v době neaktivity zase časové grafy skládají úsečky „vedle sebe“ na velmi podobné ceně a vytvářejí tzv. chop – oblast zhuštěných úseček, ve kterých zejména začínající obchodníci dokáží nalézt velké množství ztrátových vstupů.

  Uvedené úskalí je možné do určité míry eliminovat použitím tzv. alternativních grafů, kde se úsečky nevytvářejí podle uplynulého času, ale např. podle počtu uskutečněných obchodů. Hlavní výhoda takového grafu je nasnadě - pokud není v trhu žádná aktivita, vykresluje se stále stejná svíce, do určité míry se tak eliminuje chop a grafy více vypovídají o skutečně aktivitě v trhu.

  Jedním z typů alternativních grafů jsou grafy založené na uskutečněném objemu obchodů. Existují dva typy takových grafů – volume graf a tickový graf.

  Tick reprezentuje jeden provedený obchod. Jeden obchod se může skládat ze spárování více kontraktů. Budeme-li mít zobrazený tickový graf s hodnotou 133, vykreslí se nám úsečka pokaždé, když dojde k provedení 133 obchodů.

  Volume grafy jsou vytvářeny na základě počtu zobchodovaných kontraktů (nikoliv obchodů). Při nastavení volume grafu 1000 se cena změní v případě, že bylo zobchodováno 1000 kontraktů, což bude ve většině případů podstatně dříve, než 1000 ticků/obchodů (protože mnoho obchodů se skládá z více, než jednoho kontraktu). Je důležité si uvědomit, že v některých trzích nemusí být vykreslování volume grafů zcela plynulé. Např. pokud máme nastavenou nižší periodu volume 250 v trhu, kde se občas zobchoduje i několik set kontraktů na obchod. V jeden okamžik se pak můžou zobrazit třeba dvě volume úsečky najednou.

  Ukázka časového grafu (3 minuty) v trhu ES (horní graf) a volume grafu (2000 volume – spodní graf). Na první pohled je patrné, že volume graf dokáže poskytnout přesnější informaci, jaký typ aktivity v trhu probíhal. Jeho nevýhodou je, že vykreslování není konstantní a grafy se jinak analyzují při zpětném pohledu do grafu (když jsou již vykresleny) a jinak v reálném čase, kdy se některé části grafu mohou vykreslovat výrazně rychleji než jiné.

  Volume nebo tick grafy jsou hodně používány především jako jemné vstupní grafy, jelikož poměrně přesně reflektují aktuální aktivitu v trhu. Tj. obchodníci si například na vyšších timeframe (často časové grafy) zakreslují S/R úrovně a následně sledují nižší volume/tickové grafy pro potvrzení vstupu.

  Každé pro má i své proti. Volume grafy nejsou závislé na čase a obchodník tak nikdy neví, kdy bude úsečka dokončena - jednou se může úsečka vykreslovat minuty, jindy vteřiny. Většina platforem nabízí samozřejmě počitadlo, které nám poskytuje informaci o tom, kolik volume již bylo zobchodováno, z čehož lze odhadnout, kdy dojde k uzavření úsečky. Ale i tak je třeba grafy sledovat a obchodník musí být více ve střehu než v případě časových grafů, které mají zcela konstantní rytmus.

  Obchodník pracující s volume/tick grafy by si také měl uvědomit, že výsledný vzhled grafů je přímo závislý na zájmu obchodníků o daný trh (tj. kolik se v daném trhu uskuteční obchodů). Nelze tak automaticky přejímat stará nastavení grafů např. z diskuze nebo knih, protože charakter konkrétního trhu se mohl změnit. Vždy je třeba testovat pro daný trh různá nastavení volume/tick grafů a najít si nastavení, které poskytuje přiměřený risk pro rozumné umístění stop-lossů a přiměřenou frekvenci obchodů.

  V neposlední řadě je nutné neustále upozorňovat na skutečnost, že volume a tick grafy jsou velmi citlivé na kvalitní data. Volume nebo tickové grafy se skládají přímo v příslušném software na počítači obchodníka v reálném čase a pokud nějaký tick nedorazí, není započítán a graf může vypadat jinak, než pokud si jej pak zobrazíme z jiných dat - např. z backfillu od stejného poskytovatele. Pro volume/tick grafy je proto třeba kvalitní připojení a dobrý poskytovatel dat. A i tak se mohou volume/tickové grafy lehce rozcházet mezi různými počítači. Tento problém je výrazně citelnější u tickových grafů, kde se často pracuje s nižším nastavením periody a několik ztracených údajů může zásadněji ovlivnit vzhled grafů. Při vyšším nastavení volume grafů už rozdíly nejsou příliš zásadní. Pokud budete na volume/tickových grafech provádět backtesty, ujistěte se, že máte k dispozici kvalitní ticková data pro celou zobrazenou historii trhu! Skoro všichni poskytovatelé historických dat nabízejí ticková data jen za určité období (brokeři často třeba jen za pár dnů) a zbytek historických dat je pak posílán jako například minutová data. Většina platforem tak na delší historii vytváří historické volume/tickové grafy často jen nějakým dopočtem, který samozřejmě nereflektuje skutečné dění na burze.

  Pro volume/ticková grafy nelze použít data od brokerů, kteří neposkytují ticková data – např. InteractiveBrokers, který streamuje tzv. snapshot data –„shrnutí“ cenového vývoje nikoliv v reálném čase, ale po určitých velmi rychlých časových segmentech – taková data jsou v pořádku např. pro zobrazování 3 minutových časových grafů a vyšších, ale nelze je použít pro budování grafů vyžadující ticková data (volume/tickové grafy). V takovém případě je třeba kombinovat služeb brokera s daty zakoupenými od některého poskytovatele kvalitních dat (sám používám data od společnosti IQFeed, které lze napojit na drtivou většinou běžně dostupných software).

  Nastavení volume/tickových grafů

  V programu Sierrachart se grafy nastavují přes volbu Chart > Chart Settings (nebo horkou klávesou F5):


  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


×
×
 • Vytvořit...