Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Různé typy grafů – díl 6, renko

  Dalším ze zajímavých alternativních grafů často využívaných v intradenním obchodování jsou tzv. Renko grafy. Ty mohou na první pohled vypadat podobně jako range bary, ovšem zdání klame. Jejich způsob vytváření je sofistikovanější a přináší jiný pohled na aktuální trhy.

  Renko grafy údajně pocházejí z Japonska, čemuž by napovídalo jejich jméno. Slovo „renga“ znamená v japonštině „cihla“. Obdélníčky ve formě „cihliček“ jsou základními kameny tohoto alternativního grafu. Ten je vytvářen čistě na základě pohybu trhu, nezohledňuje ani čas ani volume. Tím, že vytvářený graf není ovlivněn časem je opět velmi zajímavý zejména z pohledu sledování S/R úrovní v trhu.

  Vzhled Renko grafu je určován jediným parametrem udávajícím výšku „cihličky“. V klasickém pojetí Renko grafu mají cihličky konstantní výšku. To je tedy podobné jako u range bar grafu. Cihličky jsou buď světlé (nejčastěji bílé, nebo zelené) pro rostoucí trhy nebo tmavé (černé, červené atd.) pro klesající trhy. Konkrétní barevnost jde samozřejmě vždy změnit na libovolné jiné nastavení.

  Pokud trhy rostou (tj. aktuální cihlička je světlá), dojde k vykreslení následující cihličky poté, co trh povyroste o nastavenou konstantu od close předcházející cihličky. Pokud máme například Renko s nastavením 8 ticků, dojde k vykreslení další světlé cihličky poté, co se trh pohne o 8 ticků nad close předcházející světlé cihličky. Pro klesající úsečky platí to samé obráceně - cena musí od close předcházející cihličky o x ticků poklesnout:  Ukázka Renko grafu s periodou 8 ticků v trhu YM. Close první červené úsečky je na ceně 12536. Trh klesá a další Renko úsečka tak bude dokreslena v okamžiku, kdy se trh pohne o 8 ticků níže od předcházejícího close – tedy na cenu 12528.

  Rozdíl oproti range barům přichází u reverzních úseček – tedy v momentu, kdy se trhy obrací. Aby se po světlé úsečce vykreslila úsečka tmavá, musí trh klesnout o hodnotu 2x definovaná výška úsečky od close předchozí úsečky.  Opět ukázka Renko grafu 8 ticků v trhu YM. Úsečka „1“ rostla a její close bylo na ceně 12584. Následně trh klesal. Aby se vytvořila červená úsečka, musel trh klesnout o 16 ticků (2x nastavená perioda), tedy na cenu 12568. Pokud by trh klesl jen trochu – např. na cenu 12570, následně by začal stoupat a vystoupal by na cenu 12584 + 8 = 12592, žádná červená úsečka by se nevykreslila, naopak bychom viděli úsečku bílou.

  Shrneme-li si základy Renko grafů:

  • Úsečky mají konstantní výšku danou nastavenou periodou grafu.
  • Perioda grafu se vždy počítá od close předcházející úsečky.
  • Pokud se má vykreslit úsečka stejné barvy jako předcházející, je potřeba aby se trh pohnul o nastavenou periodou stejným směrem jako v předcházející úsečce (počítáno od jejího close).
  • Pokud se má vykreslit reverzní svíčka, je třeba aby trh vytvořil pohyb o velikosti 2x renko perioda opačným směrem než se trh hýbal v předcházející úsečce. Počítáno od close předcházející úsečky.  Ukázka Renko grafu s periodou 10 ticků v trhu YM. Na první pohled je zřejmé, že z trhu výrazněji vystupují S/R úrovně, které nemusí být na časovém grafu tak jasně zřetelné.

  Stejně jako u dalších alternativních grafů i u Renko je potřeba věnovat pozornost tomu, jak vzniká první úsečka. Ta je u Renko grafu počítána od prvního ticku (např. začátek grafu) a první cihla se vykreslí poté, co se trh hýbne od daného počátku nahoru nebo dolu o periodu definující Renko graf. Zejména u Renko grafů s delší periodou je proto nutné sledovat, odkdy máme grafy nastavené. Pokud se grafy nechají vytvářet nahodile (např. za poslední x dnů a s tím, že postupně se grafy doplňují o nová data a historie se zahazuje) mohou grafy vypadat jinak poté, co se například nechá cena přepočítat po novém stažení dat.

  Standardně jsou Renko grafy zobrazovány jako „cihličky“, tj. bez knotů. Není to proto, že by se cena pohybovala jen v daných, jasně ohraničených blocích. Renko grafy jednoduše drobné přesahy ceny nezobrazuje – proto grafy vypadají tak čistě. Tato charakteristika je pochopitelně dobrá i špatná zároveň. Při diskréčním vyhledávání S/R úrovní může čistý Renko graf pomáhat zaměřovat pozornost obchodníků na nejdůležitější oblasti grafu. Pokud se z Renko grafů obchoduje, je však nutné rozumět tomu, že v grafu je cenová aktivita i mimo zobrazené „cihličky“.

  Pochopitelně, že i Renko grafy mají různé alternativy a prošly řadou „modernizací“. Asi tou nejzásadnější je možnost nechat si zobrazovat knoty svící, kde pak v trhu jasně vidíme i aktivitu kolem základních „cihliček“.  Detailní pohled na Renko graf zobrazený včetně knotů úseček. Tento graf již obsahuje 100% cenové aktivity a současně by z něho mělo být zcela jasné, jak jsou Renko grafy vytvářené.

  Nastavení Renko grafů v Sierra Chart

  V Sierra Chart se dříve s Renko grafy pracovalo skrz studie (indikátory). Relativně nově je však Renko podporováno nativně přímo v nastavení grafů. Což je cesta, která vykresluje grafy mnohem efektivněji a měla by se používat.

  Pro Renko graf tedy zvolíme Chart > Chart settings (nebo F5) a v Bar Period Type zvolíme Renko in Ticks. Do políčka pod výběr periody grafu zapíšeme výšku „cihličky“ (na screenshotu číslo 6). V Graph Type je třeba zvolit, zdali budeme grafy vykreslovat jako klasické Renko (Renko Brick) nebo jako Renko s knoty (Renko Brick with Wicks):

  20.6.2012

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


×
×
 • Vytvořit...