Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Automatické obchodní systémy: životnost a risk-management (3/3)

  V minulých dvou částech jsme si pověděli o risk-managementu automatických obchodních systémů (AOS) a také o workflow, které je nutnou součástí vývoje AOS, pokud potřebujeme (jako že potřebujeme) mít v zásobě stále řadu nových strategií. Dnes bych celou problematiku rád ukončil několika konečnými úvahami a doporučeními.

  Jednak musím znovu zopakovat, že i přes vše výše popsané v posledních dvou článcích jsem stále tvrdým zastáncem faktu, že obchodník nejprve musí získat diskreční znalosti - tj. poznávat, studovat a sledovat trh - teprve po té může začít uvažovat o směřování k AOS.

  Většina začínajících AOS traderů si pouze dokazuje své programátorské dovednosti, ale jejich znalost trhů je naprosto nulová. Výsledkem jsou přeoptimalizované systémy a mnoho zklamání. Pokud se zeptáte úspěšných AOS traderů, drtivá většina z nich vám řekne, že jejich úspěchu v mechanickém obchodování stejně předcházely zkušenosti z live trhů v rámci diskrečního, nebo částečně diskrečního obchodování. Největšímu nebezpečí v tomto ohledu čelí programátoři, kteří se často naivně domnívají, že umění programovat jim dává do začátku výhodu, díky které na tom budou "lépe", než ostatní. Bohužel jsem doposud nepoznal programátora, který by úspěšně od začátku vydělával se svými AOS - aniž by před tím nestudoval řádně trhy a nezkusil si obchodování diskrečním způsobem (dle mého názoru nejlepší způsob, jak se reálně s trhy seznámit a začít přemýšlet o jejich fungování). Sám začínám částečně koketovat s mechanickými strategiemi až po mnoha letech, s tím, že zatím neobchoduji jiné systémy než pro e-mini Russell (který dlouhodobě obchoduji a tudíž již trochu znám jeho specifika) - u jiných trhů totiž stále nemám pocit, že jim dostatečně rozumím, abych na nich mohl přemýšlet o AOS. K lehkému posunu k AOS mě vede fakt, že jsem již o tomto směru nasbíral dostatek podstatných informací, abych byl realisticky skeptický a maximálně opatrný a také uměl být extrémně selektivní v tom, jaký případný systém pustím live.

  AOS je lákavý směr proto, protože si většina myslí, že a) nemusejí nic dělat, a počítač bude vydělávat za ně jako stroj na peníze, b) bude odstraněn element psychiky.

  Bod a) je pravdivý jen částečně. Ano, po určitou dobu skutečně může počítač sám vydělávat peníze, s minimální asistencí tradera. Tato doba ale bude skutečně pouze omezená a bez záruky. Zrovna tak může počítač začít peníze velmi rychle prodělávat. Nad naivní iluzi počítače jakožto nekonečného stroje na peníze je tedy třeba postavit realitu a a otevřeně se připravit na fakt, že "stroj na peníze" bude jen chvilkový a možná vůbec. Aby se nám nestalo, že příliš rychle padneme do letargie z toho, jak úžasný svět náhle je - peníze samy bez práce - a než se probereme, veškeré peníze budou fuč, i s úroky. Trading je rychlý byznys, pravidla se mění nekompromisně rychle. Pokud nejsme ve střehu - končíme.

  Bod b) je zcela milný. To, zda obchodujeme diskrečně nebo AOS, nemá příliš mnoho společného s psychikou. Je pravda, že AOS provede exekuci bez naší asistence, takže je potenciálně menší šance něco zkazit. Už jsem však viděl dost na to, abych pochopil, že obchodníci AOS se chovají stejně, jako diskreční obchodníci: panikaří při prvním drobném drawdownu, impulsivně své AOS zapínají a zase vypínají, snaží se počítačová pravidla "přebít" vlastními "ručními" zásahy do průběhu obchodu. Není zde příliš rozdílu od diskrečního obchodování - disciplínu za vás AOS rozhodně nevyřeší, psychologickými zkušenostmi a aspekty si musíte projít tak i tak. Jedinou výhodou AOS tedy skutečně doposud vidím úsporu času - nemusíme sedět denně u počítače, navíc v přesně stanovenou dobu - a efektivnější exekuci obchodního plánu, pokud již přesně víme, co děláme a máme za sebou veškeré začátečnické psychologické aspekty, zmíněné výše.

  Další skutečnost, kterou bych rád zmínil, je fakt, že že složitější AOS v žádném případě neznamená lepší. Existuje dnes již tolik různých počítačových technologií a směrů, že by člověk nemusel celé roky dělat nic jiného, než studovat - aby vůbec získal obecnější přehled. Za stejnou dobu je ale možné vydělat pěkný balík peněz i s jednoduchými strategiemi.

  Osobně jsem v kontaktu s jistým zahraničním traderem a vývojářem, který byl před lety najatý bankou, aby vytvořil evaluaci bezpočtu systémů, které banka porůznu zakoupila. Systémy byly od nejjednodušších po nejsložitější, tj. velmi komplexní a "promyšlené", které měly být údajně "auto-adaptivní", atd. Závěr mravenčí práce byl takový, že nejstabilnější a nejrobustnější testovací výsledky dávaly systémy z 95% zcela nejjednodušší. Potřebný je tedy dobrý a originální nápad - nikoliv komplexnost. A dále počítat s tím, že i onen nápad bude mít omezenou životnost. Neexistuje žádný důkaz na to, že by složitější a komplexnější AOS byly lepší, než ty jednoduché. Existuje ale řada argumentů, na které vám stačí zdravý selský rozum, pro které je vysoce pravděpodobné, že se složité AOS "porouchají" dříve. Vždy je větší šance, že se porouchá něco s 1000 součástkami, než něco s 20ti součástkami. Co se týče "auto-adaptivních" AOS, tj. takových, které se samy dokážou přizpůsobovat změnám trhu - i to už zde bylo a řada větších fondů a větších jmen po nějaké době zavřelo svůj krám. Svatý grál neexistuje, byť pátrání po něm zůstane nekonečné.

  Dnešní doba skutečně nabízí mnoho velmi exotického, a velmi drahého software, který se snaží prezentovat jako ultra-moderní technologie, která vám přinese výraznou výhodu v trzích a bez které se dnes nedá ani žít. Není to v drtivé většině případů pravda.

  Jistou dobu jsem například strávil studiem neuronových sítí. Informace, ke kterým jsem se postupně dopracoval, nebyly rozhodně přesvědčivé. Existují například příběhy několika fondů, které se pustily do této problematiky s nejlepšími technologiemi a extrémně chytrými mozky, které pro práci najali - a za rok až dva skončili bez jakéhokoliv výsledku. Problematika byla příliš složitá a rozsáhlá a zjevně bohužel s minimem praktické využitelnosti. Několik velmi chytrých lidí vše uzavřelo tezí, že neuronové sítě jsou vhodné pro jiná odvětví, ne však pro trading. Narazil jsem samozřejmě i na příběhy úspěšných realizátorů systémů s použitím neuronových sítí - šokující však bylo, že často nedokázali zopakovat úspěšný rok. Nejvíce vypovídající je však fakt, že za dobu, co jsem se věnoval studiu neuronových sítí, jistý můj kolega postavil, otestoval a začal živě a úspěšně obchodovat 3 intradenní obchodní systémy s velmi robustními základem a postavených na až primitivně jednoduché myšlence (systémy obchoduje úspěšně do teď). To mě ze všeho nejvíce přesvědčilo, že mám ukončit pátrání po "hyper-technologiích" a složitostech a soustředit se raději na risk-managament a rozumně znějící technologie, jako jsou GA. A na jednoduché myšlenky a nápady, plynoucí z pozorování a zkušeností.

  Vše bych tedy rád uzavřel takto: velmi sofistikované technologie jsou dnes již za dostupné peníze běžně přístupné prakticky každému traderovi. V samotné technologii se tedy dle mého názoru zcela určitě konkurenční výhoda již delší dobu ztrácí (hlavní výhodou AOS zůstává dle mého názoru hlavně časová úspora). Skutečná konkurenční výhoda se tedy opět přesouvá do kvalitního risk managementu (viz. předešlý článek). Kvalitní risk management bylo, je a bude to, co dávalo dlouhodobě největší konkurenční výhodu všem úspěšným traderům (stačí si přečíst knihu Market Wizards). Nezávisle na tom, jaké byly, jsou a budou počítačové technologie. I sebelepší myšlenky a systémy nalezené v minulosti nezřídka skončily neúspěchem díky špatně postavenému risk managementu.

  5.12.2010

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...