Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Daytrading a zdravý rozum

  Při mé snaze analyzovat obchody a snahy začínajících obchodníků (jak z jejich screenshotů v diskuzi, tak z bývalých domácích úkolů z živých seminářů) jsem došel k závěru, že existují dvě oblasti, u kterých je u nováčků nezřídka třeba zvýšit zdravý selský rozum. Pokusím se dnes tyto tři oblasti shrnout.

  1. Se zdravým rozumem je třeba hledět na grafy

  Na základě zkušeností se stovkami začínajících traderů jsem došel k závěru, že začínající daytradery je možné v rámci přístupu k práci s grafy rozdělit na dvě skupiny. Nazvu je trochu ikonicky a s nadsázkou jako "hnidopich" a "ignorant".

  Hnidopich miluje zabývat se nepodstatnými detaily, pro které mu uniká pohled na celek. Hnidopich má tendenci zabývat se věcmi, jako je "úhel véčka" (u systému FinWin), přesná vzdálenost TNG na milimetry (FinWin) apod. Pro to všechno mu ale uniká to nejzákladnější - struktura trhu. Hnidopich je schopen čekat na přesný úhel, na přesný milimetr, na přesnou konstelaci planet, a když konečně vše zapadne do sebe a on vstoupí long, jaksi opomene, že základní struktura swingů se už změnila na short. Hnidopich zakládá svou potřebu vše rozebírat do poslední molekuly na falešné představě, že když bude všemu naprosto rozumět a vše bude mít na pikometr definované, vyhne se nejistotě a případné bolesti ze ztráty. Věří, že v detailech je jistota.

  Ignorant je naopak člověk, který jakmile vidí zajímavou strukturu trhu, už má tendenci naskakovat, jenom aby mu něco neujelo. Nepřemýšlí o tom, že by si měl počkat na moment korekce nebo na moment, kdy může nastoupit s menším riskem, protože strach z možnosti, že mu něco unikne, je silnější. Ignorant tak ignoruje správné časování do trhu, a i když může být nezřídka na správné straně trhu, protože strukturu přečetl adekvátně, vstupuje příliš brzy nebo z pohledu korekce i paradoxně příliš pozdě - přesné časování je pro něj detail, kterým se odmítá zabývat. Ignorant je vlastně bohém a jeho vnitřní přesvědčení je takové, že jistota je v okamžité reakci, a jenom když bude reagovat tak, aby mu nic neuniklo, ochrání se bolesti z možného zklamání. Je netrpělivý, vznáší se v oblacích a zatímco hnidopich trpí většinou nedostatkem sebedůvěry (o které je také přesvědčen, že jí nalezne skrze detaily), ignorant trpí naopak přebytkem sebedůvěry.

  Ani jeden tento přístup pohledu na grafy není zdravý. Se zdravým rozumem musíme hledět na grafy jako balanc obojího - tj. správně zvládnout celek a záhy trpělivě počkat na správný detail. Nemůžeme ale přehlížet celek pro samé detaily (v detailu skutečně jistota a sebedůvěra neleží) ani brát v potaz pouze celek (a naivně si myslet, že detaily už nejsou potřeba).

  Zamyšlení nad tím, do jaké tak spadám kategorie (pokud jste v rovnováze, je to vzácná výjimka), pomůže lépe odhalit, kde jsou vaše slabé stránky při čtení grafů, na kterých je třeba zapracovat. Dále je důležité umět si dát buďto od trhů větší odstup, nebo se naopak do grafu trochu více "ponořit".

  Hnidopich by měl poodstoupit od monitoru, zvýšit hustotu grafu a naučit se pozorovat, co vidí při pohledu na celkový graf. Ignorant by naopak měl vedle grafu s celkovým pohledem otevřít ještě jeden detailnější a na něm zkoumat, co mu v souvislosti s poslední strukturou ukazují jednotlivé úsečky.

  Hnidopich by měl pochopit, že pro každý piko detail existuje určitá vůle, která souvisí s tím, jaká je právě struktura trhu a jak je silný trend. Ignorant by měl zase pochopit, že přílišná vůle může být na škodu, protože detailní načasování není v tradingu pro srandu.

  Každý začínající obchodník by měl navíc pochopit, že patterny FinWin jsou zde jen kvůli časování a že jejich význam je zde pouze ve spojení se strukturou trhu. FinWin není systém založený na patternech, je to systém založený na čtení struktury trhu a časování vstupů s pomocí patternů na CCI, pokud struktura v trhu signalizuje příležitosti.

  2. Se zdravým rozumem je třeba hledět na distribuci ziskovosti

  Začínající obchodníci mají naivní představy, co se týče distribuce ziskovosti. Tyto naivní představy je pak nutí ke špatným krokům, jako jsou příliš složité a "overfit" obchodní plány nebo přílišná očekávání, při kterých pak zcela zbytečně upadají do deprese, když mají 3 ztrátové dny za sebou.

  Nováčci jsou naprosto posedlí tím, aby pokud možno každý jejich den, každá jejich hodina, nebo raději každý jejich obchod byl zisk. Je to zajímavé, protože zatímco v běžném zaměstnání inkasují odměnu jednou za měsíc, v tradingu ji očekávají minimálně každý den, ti rozumnější každý týden.

  Při takových snahách pak postupně mizí zdravý rozum a z cíle vydělávat se stává cíl mít neustále, pořád a za každou cenu pravdu.

  Dobré a robustní obchodní systémy nemají takovou distribuci ziskovosti, která by se vám hodila a která by vám vyhovovala. Dobré a robustní obchodní systémy mají distribuci takovou, jakou jim zrovna umožní trh - a neexistuje způsob, jak s trhem manipulovat tak, aby se trh přizpůsobil přáním a potřebám tradera. Prosím přečtěte si tento odstavec ještě jednou.

  Neustále se opakující chyba je ta, že začínající obchodníci vymýšlí své systémy a obchodní přístupy tak, aby je napasovaly na své vlastní potřeby a přání. Činí tak ale jen na historických datech, která nejsou daty budoucími. Začínající obchodníci mrhají většinou energie tím, jak "donutit" své obchodní přístupy na datech minulých dělat to, co by jim vyhovovalo v budoucnosti, nezřídka to však dělají bez zdravého rozumu a sklouzávají ke složitosti, která není v praxi obchodovatelná nebo je příliš "overfit".

  Úspěšní obchodníci tyto naivní představy už dávno vzdali a svou energii vložili do toho, jak se naučit efektivně pracovat s faktem, že robustní systémy a obchodní přístupy mají své distribuce zisků dle toho, co právě umožňuje a nabízí trh, ne dle toho, jak by si to oni přáli a jak by jim to vyhovovalo. Úspěšní obchodníci tedy tento fakt přijali a přizpůsobili se mu. Vytvořili si takový systém fungování rodinného rozpočtu a rodinných financí, který je efektivní v takové distribuci zisků, která není stabilní. Jinými slovy, zbavili se mentality zaměstnance, který má svou výplatu vždy k x-tému dni v měsíci na účtu, přepnuli na mentalitu mnohem náhodnější distribuce odměn a uzpůsobili se tak, aby dokázali v tomto novém finančním systému úspěšně fungovat. Tím z nich jednak odpadnul poměrně velký stres (už se nesnaží tlačit trhy tak, jak by to vyhovovalo jejich potřebám, a nemají deprese, když to podle jejich představ chvilku nejde), jednak se stali paradoxně ještě mnohem úspěšnějšími. Naučili se díky tomu trhům a svým obchodním přístupům dávat potřebnou benevolenci, čímž se jejich přístupy staly mnohem jednoduššími a robustnějšími. Nemají sice equity, co by vydělávala na historických datech každý den a vykazuje úhel 45 stupňů s drawdownem téměř nula, ale mají equity, která na budoucích datech vypadá hodně podobně jako na těch minulých. Finálním paradoxem pak je i to, že nezřídka právě díky tomuto "procitnutí" dokázali i dojít právě k oné stabilnější distribuci zisků, ale až v momentě, kdy na ní přestali trvat (ano, klasická záhada života).

  Naučili se tedy na distribuci zisků hledět se zdravým rozumem, nikoliv pohledem jejich vnitřních potřeb a požadavků (které jsou trhům ukradené).

  Závěr

  Upřímně se domnívám, že zdravý pohled na trhy (struktura vs. detail) a zdravý pohled na distribuci zisků (proč proboha potřebujete mít zisk každý den, když výplatu stejně dostáváte jen jednou za měsíc?) jsou dva kroky, které mohou výrazně pomoci k rychlejšímu úspěchu. Já osobně například na své obchodní výsledky začínám mnohem více hledět dokonce na čtvrtletní spíše než měsíční bázi. Průběh měsíce (tj. počet ziskových dnů během měsíce) už nějaký čas ignoruji úplně. Toto je údaj, který mně nic extra nepřináší. To, jestli dnes budu, nebo nebudu mít zisk stejně nic neovlivní na tom, zda si dnes večer zajdeme na skvělou večeři. To daleko spíše ovlivní skutečnost, jak hodně jsem vydělal za poslední kvartál nebo jak hodně jsem vydělal za poslední rok. Na základě toho vím, kolik peněz si mohu nyní dovolit roztáčet nad úroveň základních nezbytných životních nákladů. Tato mentalita vás nejenom zbaví stresu, ale rychleji přivede k úspěchu.

  P.S.

  Zanalyzoval jsem si veškeré časté chyby začínajících traderů a na základě této analýzy se rozhodnul zdravému rozumu v trzích věnovat celou lekci 3 v živém kurzu Pokročilé obchodování FinWin a Price Action. Konkrétně to budou tato témata:

  • struktura swingů se zdravým rozumem
  • swingy a trendové patterny se zdravým rozumem
  • TNG a milimetry se zdravým rozumem
  • agresivní obchodování se zdravým rozumem
  • velké vstupní úsečky se zdravým rozumem
  • potenciál k HOD/LOD se zdravým rozumem
  • překřížení linky 0 a 100 a opožděný vstup se zdravým rozumem
  • chop se zdravým rozumem
  • swingy a náročné situace se zdravým rozumem
  • 50% retracement se zdravým rozumem
  • protitrendy se zdravým rozumem
  • ztrátové dny se zdravým rozumem
  22.9.2013

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...