Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Forex a automatické obchodní systémy (AOS)

  Téměř každý dnes již ví, že mezinárodní měnový trh (Forex) je největším finančním trhem na světě s ekvivalentem 1,9 bilionu amerických dolarů zobchodovaných denně. To představuje více jak trojnásobek všech zobchodovaných amerických akcií a dluhopisů dohromady za jeden den. Narozdíl od mnoha jiných finančních trhů, na Forexu neexistuje žádná centralizovaná burza, ale tzv. celosvětová síť bank, firem a jednotlivců, kteří směňují měnu jedné země za měnu země druhé.

  Do doby nedávné měli na tento trh přístup pouze velké bankovní domy a jejich movití klienti, hedžové fondy a velké firmy. To vše se změnilo a dnes již může téměř každý tak říkajíc z pohodlí svého domova participovat na tomto trhu aktivně sám nebo nechávat své prostředky spravovat. Jelikož mnozí z vás jistě ví o různých brokerských domech a nabídkách jejich služeb v oblasti online obchodování, jejich různých platformách atd., nebudeme se zde touto problematikou zabývat.

  Na co se podíváme, je problematika správy prostředků, a to prostřednictvím automatických obchodních systémů (AOS). Obchodní systémy jsou známy převážně z oblasti komoditního obchodování, a také se ve finančním průmyslu označují jako kvantitativní metody obchodování. Mezi významné průkopníky systémů patřil např. Richard Dennis, legendární chicagský asset manažer “C&D Commodities, Richard J. Dennis and Company”, který ze své kanceláře ve 23. patře budovy burzy CBOT (třináct pater pod mojí kanceláří) dokázal za pomoci systémů přeměnit zhruba 1 tisic USD na neuvěřitelných 200 milionů USD za 18 let. Dnes je to např. největší komoditní asset manažer John W. Henry, jenž spravuje prostředky pro klienty mnoha investičních domů. Vedle toho je také vlastníkem slavného baseballového klubu Boston Red Sox. Dále ještě např. zmiňme Dr. Bill Dunna z Dunn Capital Management, který svůj fond založil na 100% kvantitativním přístupu v r. 1974 a dodnes představuje s J.W. Henrym absolutní špičku v komoditním obchodování.

  Otázkou je, jak se obchodní systémy ujaly na forexovém trhu? Na trhu se samozřejmě objevila spousta obchodních systémů a je nutné dodat, že z mé zkušenosti je třeba být namíru obezřetný. Jako ekonomovi společnosti, která se monitorignem systémů a vyhodnocováním reálných výsledků zabývá, mi prochází denně rukou několik obchodních FX strategií. Po pravdě řečeno, mnohé vypadají v hypotetickém světě dat z minulosti velice dobře, ale v současných tržních podmínkách se rozpadají jako domeček z karet. Až donedávna jsme s kolegy měli velký problém najít systém, který by v reálu fungoval alespoň několik měsíců. A tak jsme se v podstatě vrátili k našim „starým“ komoditním programům a společně s vývojáři těchto programů hledali cesty, jak uspět na trhu Forex. A hle, ono se zdá, že by toto mohlo býti cestou! Proč je tomu tak? Je třeba si uvědomit, že mezi komoditní kontrakty se řadí tzv. měnové futures, které již tyto komoditní systémy obchodovaly a má-li být systém tzv. robustní, musí fungovat i na jiných trzích, tj. i na trhu forexovém.
  I když stále chybí dostatečně rozsáhlá reálná data pro FX, jako fungující se jeví systémy jako Dollar Trader (vyhodnocen v únorovém čísle časopisu Futures jako jeden z 10 nejlepších futures systémů všech dob) nebo také Quanto FX systém, který obchoduje nejen Forex, ale strategie je také uplatňována na trhu energií. Pojďme se tedy například podívat na výkonnost programu Quanto, kde vývojář tohoto systému obchoduje v reálu EUR/USD měnový pár od konce roku 2004 s počátečním kapitálem 40 000 USD.

  forex-aos-1.gif

  Graf a data poskytnutá vývojářem systému. Minulé výsledky nejsou garancí budoucí výkonnosti.

  Jak je vidět, výkonnost systému je velice slušná. Nicméně, podíváme-li se na drawdown, vidíme, že na počátku a na konci sledované periody byl dosažen drawdown kolem 60 %, resp. 50 %. To může rizikově averznější investory odradit. Jedním z řešení je pak hledání programu, který absolutně nevydělává tak mnoho, ale také na druhé straně se snaží o co největší redukci podstupovaného rizika.

  Tímto programem by pak logicky mohlo být obchodování portfolia několika obchodních strategií v rámci jednoho systému. Tyto strategie obchodují několik měnových párů, a také využívají různé doby držení pozice (day, swing atd.). Jinak řečeno, jsou vybírány nízkokorelované strategie splňující podmínku moderní teorie portfolia, původně navrhnuté chicagským ekonomem a držitelem Nobelovy ceny za ekonomii Harry Markowitzem. Programem využívajícím tuto metodologii je např. systém AdvantagePlus FX, který obchoduje EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY měnové páry. Cílem programu je stabilní výnos v průměru 2-5 % měsíčně, průměrná doba držení pozice jsou dva dny. Počáteční potřebný kapitál pro tento systém je pak 5000 USD. Jaké jsou výsledky systému, který je obchodován v reálu na tzv. PAMM účtu, po odečtení všech poplatků za systém? Pojďme se podívat na graf na týdenní bázi:

  forex-aos-2.gif

  Data poskytnutá vývojářem systému. Minulé výsledky nejsou garancí budoucí výkonnosti.

  Jak ke vidno z grafu, výnosová křivka není nijak extrémně rostoucí a cílem programu je spíše než absolutní výnos dosahovat co možná nejstabilnější rizikově očištěný výnos. Protože reálná datová řada není u tohoto systému prozatím tak rozsáhlá jako např. u Quanto programu, bude zajímavé sledovat, jak se výnosová křivka u AdvantagePlusFX systému bude vyvíjet v budoucnu.

  Možná se někdo správně zeptá, jak je možné obchodovat portfolio jednotlivých podsystémů s menším kapitálem než např. v případě Quanto programu, kde se obchoduje jeden systém. Jednak se u AdvantagePlus FX obchodují krátkodobější strategie (day, swing), které obyčejně vyžadují méně kapitálu, ale hlavně je důvodem použití už zmíněného PAMM účtu. PAMM (Percentage Allocation Management Module) umožňuje profesionálním money manažerům exekuovat příkazy na tzv. master účtu, který představuje celková aktiva několika individuálních investorů. Zisky a ztráty, komisní poplatky a úrokové kredity či debety na tomto účtu jsou pak proporcionálně distribuovány na jednotlivé klientské účty v závislosti na procentuálním zastoupení aktiv toho kterého investora na celkových aktivech master účtu. Čili metodika je velice podobná jako u podílového fondu.

  Nyní se pojďme podívat trošku blíže, jak probíhá exekuce těchto FX programů v praxi. Systémové strategie jsou aplikovány v software, který generuje nákupní a prodejní příkazy a běží na počítačích toho kterého brokera. Když dojde k vygenerování signálu, tento je automaticky bez manuálního zásahu obchodníka převede pomocí speciální softwarové aplikace na trh. V případě FX systémů jsou strategie, jejich signály a exekuce pečlivě monitorovány zkušenými a trénovanými systémovými obchodníky, kteří v případě krizové situace (nevyplněný příkaz, špatná data způsobující chybu atd.) rychle a profesionálně zasahují. Vše probíhá v případě Forexu na bázi 24 hod. denně, 6 dní v týdnů (měnový trh je v sobotu zavřen). Samozřejmě, celý proces je více komplikovaný než se dá zde na pár řádcích popsat. Nicméně jako základní přehled by tento výklad měl postačovat.

  Závěrem

  Co říci na závěr? Uplatňování systémového přístupu na Forex trhu se jeví jako schůdná cesta a je pravděpodobné, že podobně jako u komodit se kvantitativní metoda obchodování (AOS) zařadí mezi hodnotné přístupy. Je třeba si uvědomit, že i když je systém vynikající, neznamená to, že bude perfektně fungovat za všech tržních podmínek. S velkou pravděpodobností se vyskytnou periody, kdy dojde k drawdownům. Záleží na tom kterém traderovi, do jaké míry je rizikově averzní, tj. jaké riziko možného poklesu kapitálu je ochoten podstoupit. I zde platí teze moderní teorie portfolia, že možný vyšší rizikově očištěný výnos lze dosáhnout kombinací několika systémů, resp. podsystémů. Tyto systémy, resp. podsystémy, se pak musí vyznačovat tzv. nízkou korelací výnosů mezi sebou. Výzkum a vyhodnocování reálných obchodních výsledků neustále pokračuje a bude velice zajímavé, co nám přinese budoucnost.

  Poznámka

  Autor pracuje pro brokerskou společnost Striker Securities, která se mimo jiné specializuje na obchodování automatických obchodních systémů. Autor žije již řadu let v Chicagu a je v aktivním kontaktu s řadou světově nejznámějších vývojářů obchodních systémů. Obchodníci zabývající se obchodováním AOS na Forex trzích mohou pro další inspiraci navštívit stránku www.strikerfx.com .

  19.12.2006

  Martin Lembák


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...