Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak efektivně dokumentovat procesy tradingu

  Pokud jsem se z minulosti opravdu něco naučil, pak je to nezbytná nutnost udělat si efektivní systém dokumentování veškerých procesů spojených s tradingem a následně takový neustále dodržovat. Nemám nyní na mysli vedení záznamů obchodů (o tom už jsme psali mnohokrát), ale o dokumentaci samotné práce na našich systémech, našich testů a výzkumů apod.

  Přiznám se bez mučení, že má archivační nepořádnost v minulosti nevedla k ničemu dobrému. Tisíce různých studií a backtestů uložených v nejrůznějších složkách a souborech rozdílných názvů později vedla bohužel k tomu, že jsem nemohl najít důležité studie, když bylo se nutné k nim vrátit, že jsem řadu studií dělal opakovaně, neboť jsem zkrátka zapomněl, že podobné studie už jsou dávno hotové (jenom trochu pozapomenuté) apod. Co je ale ještě horší, v dávné minulosti jsem nedokumentoval žádné postupy spojené s vývojem obchodního plánu, později jsem se tedy ztrácel v tom, co vlastně dělám a hledám, co se ukázalo jako funkční a co jako nefunkční cesty atd. Před několika lety jsem tedy začal být v tomto ohledu zodpovědnější a postupně svůj systém archivace a dokumentace zlepšoval až do dnešní podoby, o kterou bych se rád podělil - věřím, že může inspirovat i ostatní, kteří to myslí s tradingem vážně (ano, tím chci říci, že kdo mávne nad podobnými záležitostmi rukou, to s tradingem nemůže myslet vážně ani z legrace).

  Takže, jak už jsem psal v jednom z článků dříve a jak již také víte z naší knihy, pro archivaci a vedení záznamů využíváme program OneNote, který se ukázal pro podobné záležitosti jako naprosto nejvhodnější. Nicméně hledání struktury vedení záznamů byl trochu pozvolnější proces, spojený s přirozeným vývojem. S dnešní strukturou vedení záznamů jsem již poměrně dost spokojený a mohu i říci, že velmi "ustálený". Ve struktuře vedení záznamů využívám vlastně 4 různé kroky.

  KROK 1: definice bloků

  Již brzy jsem zjistil, že není důvod nepracovat současně až s několika poznámkovými bloky, a že vlastně samostatný poznámkový blok na každý samostatný "projekt" pomáhá hned od začátku držet věci více pod kontrolou. Výhoda programu OneNote je, že můžeme mít všechny bloky současně zobrazené v levé liště programu a tudíž se nestane to, co se mně stávalo s "klasickými" bloky - že se každý povaloval na jiném místě a polovinu z nich jsem nemohl permanentně najít.

  Mým blokem číslo 1 je ten s hotovými plány, který mám prakticky neustále otevřený na nejvyšší metě levé lišty, aby byl kdykoliv k dispozici. K tomuto bloku se dostanu ještě později.

  Hned pod hotovými plány mám připravené bloky s různými obecnými studiemi, na kterých aktuálně pracuji. Je to například blok Studie_Trading, což je jeden z prvních, který jsem v OneNote založil a do kterého spíše jen občasně přidávám nějaké nové podněty. Daleko více v současné době využívám jednotlivé bloky pro konkrétní studie: například blok Studie_Opce, Studie_SPY, Studie_Russell atd. V současné době se věnuji převážně hlubším studiím trhu Russell 2000, proto mám v liště připravený právě tento blok.

  Dále mám pak otevřené bloky různých strategií, které právě pozvolna porůznu studuji a sleduji, v tuto chvíli je to například Mplayova strategie Hedge&Balance (blok PairsTrading - obchodování párů) a strategie pro obchodování ATM opcí (blok ATM). Jelikož soustavně pracuji na řadě nových nápadů a strategií, občas otevřu jiné bloky s jinými strategiemi a další na určitou dobu zavřu (například protože jsem zrovna na "mrtvém bodě", a tak nechám strategii uležet a věnuji se jiné). Pokud některé strategie dopiluji a uvedu v život, pak je zpracuji do samotného plánu - což je předmět dalšího kroku.

  vedeni-zaznamu-onenote-1.jpg

  KROK 2: definice hotových plánů

  Jak už jsem naznačil, pro hotové plány mám vlastní poznámkový blok, ve kterém každá jedna lišta tvoří jeden samostatný obchodní plán. Naleznu zde tedy své obchodní plány od intradenního obchodování (FinWin), až po různé opční strategie. Ne nutně všechny tyto plány současně obchoduji - například řízené (managované) opční kalendářní spready nechávám poslední půlrok ladem z důvodů příliš vysoké volatility v trzích, jakmile se však volatilita opět uklidní, mám okamžitě po ruce velmi detailně a přesně zpracovaný plán, se kterým budu moci do trhů s běžnou volatilitou opět okamžitě "naskočit".

  Jak jsem již zmínil, každý z plánů musí být skutečně velmi detailní. Některé plány z důvodů volatility nemusíte obchodovat třeba celý rok, což je doba, za kterou prakticky vše zapomenete. Pokud nemáte svou strategii perfektně zdokumentovanou, nemáte šanci v ní znovu pokračovat. Pro detailní archivaci všech kroků a postupů plánu tedy používám jednotlivé listy dané sekce bloku, což je další krok.

  vedeni-zaznamu-onenote-2.jpg

  KROK 3: detailní strukturování plánu

  Obchodní plán na vybrané listy strukturuji "od A do Z". Vždy začínám letmým popisem strategie, co je mým cílem s danou strategií, co je hlavní koncept strategie a proč jsem přesvědčený, že bude strategie fungovat.

  Následuje celá řada dalších kroků, jako například v jakých trzích a kdy strategii nasadit, jaké nástroje ke strategii využívám, následně pak samozřejmě naprosto přesný popis pravidel vstupů, výstupů a řízení obchodu a nezbytný money-management (stop-lossy, profit-targety, position-sizing atd). Dále do plánu přidám backtesty - ty jsou velmi důležité, protože pokud si chcete určitou strategii "osvěžit", musíte prakticky ihned mít po ruce hmatatelný důkaz její funkčnosti, abyste mohli jít strategii obchodovat bez váhání. V některých plánech věnuji separátní prostor ztrátovým obchodům, protože takové jsou skvělou základnou studií, jak danou strategii vylepšovat. Tuto skutečnost jsem poznal bohužel až v pozdější fázi svého vývoje, teprve dnes cením její význam. Většina obchodníků se neobtěžuje s archivací a separací ztrátových obchodů, protože jediné co je zajímá, jsou zisky. Avšak právě ve ztrátových obchodech se skrývají cenné klíče ke zlepšení strategií. Takže i pokud vaše strategie perfektně funguje a vydělává, důsledně dokumentujte ztrátové obchody na separátním listě. Za rok můžete dostat spontánní nápad k vylepšení strategie a jelikož budete mít veškeré ztrátové obchody dokumentované pohromadě, můžete prakticky okamžitě udělat letmou kontrolu toho, zdali má váš zlepšovací nápad potenciál, nebo nikoliv.

  Součástí každého plánu by měly být i různé srovnávací studie. Tak například pokud si hned na začátku uděláte srovnávací studie svého intradenního systému mezi čtyřmi různými trhy a tyto studie pečlivě zdokumentujete, ušetříte si v budoucnu mnoho času. Proč? Řada začínajících obchodníků ve fázích, kdy se jim nedaří, dělá nepromyšlené a impulsivní "radikální" změny svého plánu - například náhlý přechod na zcela jiný trh. Později pak uznají, že to nebyl nejlepší nápad a vrátí se ke svému "původnímu" trhu. Toto jsou schopni zopakovat i několikrát a tím ztratit zbytečně mnoho cenného času. Pokud hned na začátku uložíte do plánu srovnávací studie, pak při podobných "záchvatech" prostě jen sáhnete po plánu, detailně si opět projdete své srovnávací studie a usoudíte, že není nutné dělat hned radikální změny, a že je raději rozumnější dát si chvíli od tradingu pokoj, pročistit si hlavu a pak se uvidí, co dál.

  Samozřejmě, že součástí obchodního plánu je i nezbytná psychologie. Osobně mám velmi přesně definované své silné a slabé stránky, své psychologické tendence apod. Tyto obecné psychologické záležitosti většinou kopíruji na začátek každého nového plánu a následně pak přidávám psychologické charakteristiky vztahující se už ke konkrétnímu plánu. Například některé plány jsou dlouhodobé a je třeba sledovat obchody maximálně 1x za den, jiné plány jsou intenzivnější a je třeba je kontrolovat častěji. I takové věci si jasně definuji, abych měl jasno, jak hodně intenzivně je třeba být do které strategie časově exponovaný. Přílišná časová expozice na nesprávných místech může být značně kontraproduktivní - například trader sledující 5x denně své spradové pozice zvyšuje pravděpodobnost, že udělá nechtěnou akci v rámci běžných intradenních výkmitů, které přitom dle plánu nemá vůbec pozorovat. Skutečně je nutné se zamyslet nad tím, že každý plán vyžaduje trochu jinou psychickou angažovanost a i toto v plánu co nejvíce popsat, ať naprosto přesně a jasně víte, co a jak dělat a co a jak nedělat.

  vedeni-zaznamu-onenote-4.jpg

  KROK 4: archivace vývoje stavby obchodního plánu

  Poslední krok jsem přidal do svého procesu archivace a záznamů až nedávno - bohužel. Pokud bych tento krok aplikoval už dříve, opět bych si ušetřil mnoho času. O co jde?

  V průběhu času jsem zjistil, že má člověk tendence nefunkční cesty rychle smést ze stolu a zapomenout na ně. Později se pak zbytečně dostává do slepých uliček, protože si již nepamatuje, jaké cesty se vlastně ukázaly jako nefunkční. Druhou věcí je, že má člověk tendence zaznamenávat pouze výsledky, nikoliv však procesy, kterými k výsledkům došel - proto pak na konci vlastně už neví, jak k danému výsledku a závěru došel a tudíž přestává mít v daný závěr absolutní sebedůvěru. Přitom sebedůvěra v dané závěry je v tradingu extrémně důležitá - pokud nejste o něčem absolutně přesvědčeni, nemůžete to úspěšně obchodovat.

  Z tohoto důvodu jsem při stavbě strategií přidal do procesu archivace i pečlivé zaznamenávání vývoje obchodního plánu. V praxi to funguje tak, že například dostanu nějakou ideu, tu rámcově backtestuji a backtest spolu se základními pravidly zaznamenám jako PlánV0.1. Následně vše z plánu V0.1 překopíruji do nové sekce, tu nazvu Plán V0.2 a zde začnu dle dalších testů a poznatků modifikovat a rozšiřovat původní plán. Takto neustále pokračuji a přidávám, až vznikají stále vyvinutější a komplexnější obchodní plány, které pak ideálně vedou až do podoby toho "finálního", který budu obchodovat. Co je však nesmírně důležité - když mám občas nějaké pochybnosti nebo nejasnosti, mám možnost se vrátit do historie a jasně vidět, jak jsem kterým procesem k dané záležitosti došel.

  A samozřejmě je tu i psychologický faktor: pokud takto dokumentujete postupný vývoj svého plánu, naplňujete se radostí z toho, jak hezky se vaše věc vyvíjí. Máte jasný důkaz postupu a rozvoje své práce. Těší vás, jak se hýbete dopředu a celá věc vás o to více baví.

  vedeni-zaznamu-onenote-3.jpg

  Kdybych nyní měl začínat trading od samého začátku, jako naprostý nováček, pak bych si přál, abych hned na začátek dostal následující moudra:

  • od začátku veď perfektní dokumentaci, ať je to jakkoliv pracné,
  • začni od výstupů,
  • koukni se do zrcadla a přiznej si, jaký jsi a v jakých oblastech se vlastně vůbec neznáš - aniž bys se za to musel stydět; pak si ujasni na co máš a na co ne, co jsou tvé silné a co slabé stránky a v jakých ohledech jsi schopný a ochotný na sobě zapracovat; následně najdi odvahu k celoživotnímu sebepoznávání,
  • neprogramuj (krom dílčích studií),
  • neposlouchej lidi, kteří tě budou permanentně přesvědčovat, že to nejde; jejich selhání by nemělo být tvou volbou. Pamatuj, že postoj předurčuje výsledek.

  Bohužel, většina obchodníků přesně tyto 3 body v rámci hledání nefunkčních zkratek permanentně ignoruje.

  22.11.2009

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...