Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak využít svíčkové grafy

  Již dříve jsme si v samostatném článku pověděli něco o existenci svíčkových grafů, nebo-li candlestick grafů. V dnešním článku si řekneme zase trochu více o tom, jak svíčkové grafy používat k úspěšnému tradingu.

  Nejdříve jenom rychlá rekapitulace: svíčkové grafy je způsob zobrazování grafů, který zřejmě vzniknul jako zcela první na světě. Metodu zobrazování grafů zvanou „candlestick“ má podle všech záznamů na svědomí legendární japonský obchodní s rýží Munehisa Homma, který s pomocí candlesticků vydělal opravdové jmění. Říká se, že dokázal mít až 100 vítězných obchodů v řadě! Jméno „candlestick“ pak tomuto způsobu zobrazování a čtení grafů přiřadili jiní japonští tradeři, kteří však nejdříve tuto techniku nazývali „linie protiúderu“ nebo také „strom pokročilého vojska“. Jednalo se samozřejmě o názvy převzaté z bitevních strategií, neboť Japonci dodnes věří, že obchodování a bitva mají mnoho společného. Minimálně se jedná o nutnost zvládnout řadu dovedností, strategií a psychologie vlastní, i „nepřítelovy“.

  Tolik tedy z rychlého úvodu do historie svíčkových grafů. Nyní si pojďme říci 3 jednoduché způsoby, jak využívat svíčkové grafy v praxi. Jedná se o 3 způsoby, které jsem vypozoroval několikaletým pozorováním a obchodováním trhů a které pak vedly postupem času k výraznému zlepšení mých obchodních výsledků. Pevně tedy věřím, že všechny následné způsoby využití svíčkových grafů pomohou k lepším výsledkům i vám. Pro jednodušší názornost budu používat výrazy „červená svíčka“ a „zelená svíčka“. Červenou svíčkou samozřejmě myslím takovou, která má close níže než open. A zelenou svíčkou mám pak na mysli samozřejmě takovou, která má close výše než open. (Jedná se o nejklasičtější barevné používání candle grafů).

  Big candle

  První pravidlo, kterému říkám „big candle“ (velká svíčka), používám jako včasné varování toho, že trend, ve kterém se právě nacházím, se pravděpodobně blíží ke svému konci, a tak je tedy nejvyšší čas pořádně přitáhnout v trhu stop-loss, nebo vystoupit. Co je pointou big candle?

  Během let jsem vypozoroval, že pokud se utvoří v právě rostoucím nebo klesajícím trendu extrémně dlouhá svíčka, většinou zhruba dvojnásobně a více delší než průměrná velikost předešlých svíček, pak toto znamená, že do rostoucího nebo klesajícího trendu právě „naskočili“ zcela poslední obchodníci ochotní nakupovat nebo prodávat. Tací až doposud váhali a čekali na skutečné potvrzení toho, že trend již skutečně započal. Samozřejmě se jedná o amatérské obchodníky, kteří většinou v trzích jen ztrácejí – právě proto, že do trhu naskakují téměř vždy až zcela na poslední chvíli a nikdy tak nedokáží získat z trendu pohyb dostatečně veliký k tomu, aby mohli stabilně profitovat. Nicméně tato emocionální reakce „amatérů“ je definována právě big candle – v případě rostoucích trhů zelenou big candle, v případě klesajících trhů červenou big candle.

  Pokud tedy v případě rozjetého trendu vytvoří trh takovouto big candle svíčku, pak zvážím jednu ze dvou možností: výstup na close nebo posunutí stop-lossu zhruba do poloviny až druhé horní třetiny svíčky. Tato metoda mně velmi často umožní vystoupit z trendu na velmi efektivní úrovni.

  Na prvním obrázku vidíme případ long trendu. Všimněte si, jak trend začal v podobě menších candle, které se postupně zvětšovaly, až zcela na konci vytvořily dvě po sobě jdoucí velké big candle – to jak do trendu začali zběsile a masově naskakovat i zcela poslední „opozdilci“. Pokud bychom u první z nich vystoupili na close, pak bychom získali z trendu téměř maximum pohybu, resp. vystoupili téměř na samotném konci tohoto trendu.

  Ukázka big candle v případě long trendu. Všimněte si short trendu zcela na začátku tohoto grafu. I zde byl trh ukončen právě svíčkou big candle. Big candle reprezentuje emocionální reakci většiny amatérských obchodníků, kteří do trendů většinou díky váhavosti naskakují jako poslední.

  Na dalším obrázku je pak opačný případ – po té, co se trh rozjel na stranu short, byl tento pohyb ukončen v blízkosti big candle svíčky.

  Příklad využití červené big candle v short trendu, kdy opět emocionální reakce masy amatérů vyčerpala prodávající do daného trendu a trend pak taková emocionální reakce ukončila.

  Pamatujte si tedy, že velká svíčka, nebo-li big candle v rozjetém trednu, častěji než ne předznamenává jeho konec. Samozřejmě, toto pravidlo není v žádném případě jakkoliv dogmatické. Jedná se pouze o pomůcku, která občas funguje, občas ne. S trochou cviku a citu se však rozhodně jedná o solidní ukazatel, který vám pomůže vystoupit z trhu na velmi efektivní úrovni.

  Doji

  Tzv. doji úsečky používám v případě rozjetých trendů jako další způsob posouvání stop-lossů. Doji úsečky jsou v podstatě svíčky, které vypadají jako „kříže“ – viz obrázek.

  Ukázka podoby doji svíček.

  Jak tyto úsečky využívám? Pokud se trh rozjede do trendu a trh utvoří doji úsečku, pak toto velmi často znamená, že se trh „zarazil“ a nyní „se rozhoduje“, kam dál. Občas tedy po doji dojde k dlouhodobější stagnaci trendu, případně následnému otočení, občas se však po doji trh „rozhode“ dále pokračovat ve svém započatém trendu, a tak můžeme po takové doji úsečce ještě zachytit další část trendu. Mé pravidlo tedy zní, v případě rozjetého trendu vždy posouvám pod/nad vzniklou doji úsečku svůj stop-loss. Podstatné pak ještě je, že nemusí jít vždy o zcela symetrickou „stoprocentní“ doji. Může jít i o svíčku více méně v podobě kladiva (hammer) – (viz článek o svíčkových grafech). Je třeba trochu citu a cviku pro rozeznávání svíček, během kterých se trh „rozhoduje“, kam dále. Pokud však tyto „nerozhodné“ svíčky dostanete do oka, můžete výrazně zefektivnit způsob posouvání stop-lossů.

  Ukázka použití doji jako bod vhodný k posunutí stop-lossu.

  Volatility reversal

  Poslední ze způsobů využití svíčkových grafů je způsob, který jsem nazval volatility reversal. Jedná se o poměrně spolehlivý způsob rozpoznání otočení aktuálního trendu, který dobře funguje v rámci daytradingu, převážně během prvních dvou obchodních hodin.

  Již jsme si řekli, že v případě big candle dochází k prudké, impulsivní reakci davu „amatérů“, kteří v rozjetém trendu začnou hromadně nakupovat nebo prodávat doslova „na poslední chvíli“. Z takovéhoto big candle pak často vzniká ještě opačná reakce: stejné množství amatérů zjistí, že se „opět nechali nachytat“, a tak jak ještě před malou chvilku hromadně nakupovali, začnou již za moment uzavírat své pozice, a tudíž hromadně prodávat. Takový moment pak často prudce otočí trh – proto také název volatility reversal. Takovýto prudký, impulsivní obrat má pak většinou podobu dvou svíček zhruba stejné velikosti, přičemž v případě rostoucího trendu je jedna svíčka zelená a hned následující červená (indikace změny trendu z long na short) a v případě klesajícího trendu naopak jedna svíčka červená a hned následná svíčka, zhruba stejné velikosti, barvy zelené (indikace změny trendu ze short na long).

  Jasný příklad otočení trendu ze short na long s použitím volatility reversal vidíte na následujícím obrázku. Trh utvořil červenou big candle (trh na stranu short vyčerpán) a hned následně zelenou big candle zhruba o stejné velikosti (prudké otočení nálady v trhu). Vidíte, že v tomto případě vzniknul z volatility reversal pohyb o velikosti cca 500 USD.

  Volatility reversal velmi slušně předznamenal otočení trendu.

  Hned následný obrázek ukazuje opačný případ. Po vyčerpání trhu v dlouhé pozici vytvořil trh zelenou svíčku, která byla následována červenou svíčkou prakticky identické velikosti. Podstatné u volatility reversal je právě nutnost, aby úsečky byly „vedle sebe“ a zhruba totožné velikosti.

  Volatility reversal v případě otočení trendu z long na short. Všimněte si, že v obou případech došlo k volatility reversal v úvodních hodinách po otevření trhu.

  Tento způsob není příliš jednoduchý naučit se aplikovat v praxi – se správným přístupem a poctivým praktikováním se však můžete i tuto metodu naučit úspěšně aplikovat pro vlastní trading.

  Samozřejmě, existuje ještě celá řada dalších způsobů, jak efektivně využívat svíčkové grafy. Takové však již necháme zcela na vašem vlastním testování, zkoumání a vlastním nalézání. S trochu snahy a píle zaručeně naleznete minimálně další dva způsoby. Konec konců, i výše tři zmíněné způsoby jsou jen a jen výsledkem dlouhodobého pozorování trhů.

  4.12.2005

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...