Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak obchodovat s trendem III.

  V předešlých kapitolách našeho seriálu o obchodování s trendem jsme si řekli o dlouhodobém a střednědobém obchodování s trendem. Dnes si povíme o třetím a posledním trendovém přístupu - krátkodobém obchodování s trendem.

  Krátkodobému obchodování s trendem se často také říká swingové obchodování. Pojem swingové obchodování se obecně uplatňuje u takového stylu obchodování, při kterém býváme v pozici maximálně několik dnů (2-5), často však pouze jediný den. Swingové obchodování je jeden z obchodních stylů např. i obchodníka Larryho Williamse - mnoho jeho obchodních metod funguje na principu pouze jednodenní pozice v trhu - t.j. většinou v první části dne nastoupit do trhu a na konci dne z trhu zase vystoupit. Nejedná se však o intradenní obchodování a ani není potřeba mít ke swingovému obchodování intradenní data. Swingový obchodník si po většinu času bohatě vystačí s klasickými denními (daily) grafy, které jsou na internetu z mnoha zdrojů dostupné zdarma.

  Samozřejmě i u swingového obchodování platí, že v případě obchodování s trendem jsou naše šance na úspěch často mnohem větší, než při obchodování proti trendu. V případě swingového obchodování však již často dochází k posuzování trendu jiným způsobem, než u ostatních trendových obchodů.

  Už jsme si vysvětlili, že u dlouhodobého a střednědobého obchodování s trendem se řídíme jednak dle grafů s vyšší časovou periodou (weekly graf) a jednak je pro nás jako prioritní ukazatel klouzavý průměr. U swingového obchodování pak většinou weekly grafy nepoužíváme (maximálně k posouzení kritických S/R úrovních, většinou takových, které jsou platné již několik let a desetiletí a doposud nebyly validně proraženy) a dokonce někteří obchodníci ani nepoužívají žádný klouzavý průměr. Pro swingové obchodování s trendem jsou nejobvyklejší tak zvané patterny, nebo-li různé "vzory" viditelné pouhým okem. Swingový obchodník s trendem pak dokonce často definuje trend pouze a jen na základě několika málo posledních úseček na grafu (někdy dokonce pouze na základě jedné jediné!). Pro naše účely však zůstaňme u starého dobrého klouzavého průměru, který nám i při swingovém obchodování s trendem udělá většinou dobrou službu. Nyní si pojďme představit tři jednoduché koncepty, jak swingově obchodovat s trendem.

  Jeden z možných konceptů swingového obchodování pracuje s myšlenkou, že pokud trh nadělí úsečku, která má close velmi blízko svého high nebo low, existuje určitá pravděpodobnost, že trh bude další den v tomto směru pokračovat. Této skutečnosti je tedy možné využít například tak, že se naučíme takovéto úsečky na grafu rozpoznat a vždy, když se objeví úsečka s close velmi blízko high, tak na další obchodní den umístíme vstupní STOP příkaz jeden bod nad high takové úsečky pro případ, že by i následující den trh pokračoval vzhůru. Vystupovat pak můžeme na close stejného dne, v jaký jsme vstoupili do trhu a jako jeden z možných filtrů opět použijeme klouzavý průměr. Jak? Zkrátka a dobře, opět budeme brát obchody pouze a jen do směru trendu. Zde je několik ukázek takovéhoto koncepčního přístupu:

  swing_trend_1.jpg

  Ještě jednou podotýkám, že se v tuto chvíli jedná pouze o koncept, nikoliv o hotový obchodní systém. Jak se komu podaří z takovéhoto konceptu vytvořit dlouhodobě profitabilní systém je již na vaší píli a imaginaci, koncept jako takový je každopádně zcela funkční a nabízí mnoho možností k profitům.

  Jiný model swingového obchodování s trendem může spočívat například ve vyhledávání tak zvaných "korekčních otoček" . I v tomto případě je dominantní trend, který je jasně viditelný na základě klouzavého průměru. Pokud se nám podaří najít trendující trh, můžeme pak využívat korekcí k dodatečnému naskočení do takového trendu. Taková korekce pak může mít velmi často podobu tak zvané "korekční otočky", která v případě long trendu vypadá tak, že trh udělá výraznou bearish (short) úsečku, která uzavře velmi blízko svého low a hned následující den udělá (většinou stejně velikou úsečku), které uzavře blízko svého high. Osobně takové dvě úsečky nazývám jako "volatility reversal" a pointa je jednoduchá - opět umisťujeme vstupní stop příkaz nad high úsečky, které uzavřela blízko svého high (v případě long trendu - přičemž úsečka před tím byla výrazná bearish úsečka). Setrvat v trendu pak můžeme chtít klidně i déle - např. několik dnů. Zde je opět názorná ukázka korekčních otoček (volatility reversal):

  swing_trend_2.jpg

  Opět se jedná o koncepční ukázku, kterou každý musí již dále rozvíjet dle své vlastní fantazie.

  Třetí z dnes představených konceptů swingového obchodování s trendem může využívat například tak zvaných breakoutů (prolomení). I zde je hlavní idea velmi jednoduchá - čekáme, kdy trh nadělí obrazec několika obchodních dnů uzavřených v jednom obchodním pásmu (tak zvané kanály nebo také channels) a čekáme na proražení takového případného pásma (kanálu) - přičemž opět platí, že je pro nás platné proražení pouze a jen ve směru trendu, který si definujeme klouzavým průměrem. Tento způsob již samozřejmě vyžaduje určitý cit a cvik, výsledky však mohou být markantní - jak je patrné z následující ukázky:

  swing_trend_3.jpg

  Samozřejmě dalších způsobů swingového obchodování s trendem existuje bezpočet. Jedná se bezesporu o jednu z nejrozšířenějších metod obchodování a tak postupem času zjistíte, že swingové obchodování s trendem může mít podobu od zcela jednoduché (jak jsme si ukázali dnes) až po velmi komplexní, s využitím celé řady indikátorů a dalších nástrojů technické analýzy. Já osobně preferuji dělat věci co nejjednodušeji, proto jsem vám dnes představil tyto tři koncepty. Pevně věřím, že někteří z vás dokáží alespoň jeden ze zmíněných konceptů uchopit pevně do svých rukou a vytvořit z takového profitabilní obchodní systém.

  26.3.2006

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...