Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak postupuji při stavbě strategie

  Stavba úspěšné strategie je rozhodně potřebný základ pro každého obchodníka. Zároveň platí, že čím více zkušeností v trzích získáváte, tím lepší jste schopni stavět strategie – již totiž znáte drobné nuance trhu, svůj obchodní styl a svá slabá a silná místa. Dnes se pokusím nastínit jak stavím strategie já sám.
  Úvodem nutno říci, že přístup nováčka bude logicky jiný, než přístup již trochu zkušenějšího obchodníka. Nováčci by pro začátek neměli na své strategie klást přespřílišné nároky – měli by se spokojit s rámcově alespoň pozitivně funkční strategií, se kterou je možné začít především trénovat a získávat zkušenosti – vylepšování strategie a stavba nových a lepších strategií bude postupně přicházet právě s nabytými zkušenostmi.

  Můj systém stavby obchodních strategií tedy vychází již z několikaleté zkušenosti, přesto určitě může být dobře návodný i pro naprosté začátečníky.

  Konkrétně se můj systém odehrává v několika následujících bodech.

  KROK 1 – IDEA

  Na začátku je vždy nějaká idea, kterou dostanu buďto hleděním do grafů v rámci tradingu, nebo kterou mi někdo nastíní, nebo kterou se někde dočtu. Tak i tak, ať je to cokoliv, většinou se jedná o nějakou konkrétní definici vstupní úrovně (například překřížení nulové linky na CCI50 atd.).
  Pokud mám nějakou novou ideu, otevřu tedy Excel a ručně zbacktestuji poslední obchodovaný měsíc, což mi zabere asi hodinu. Nezapisuji žádné výstupy, ale pouze hodnoty MAE/MFE. Pokud nemám vzorek alespoň 50 obchodů, zbacktestuji ručně ještě jeden měsíc navíc.
  Tím si udělám velmi hrubou představu o tom, zda-li by vstupní metoda mohla být účinná a zda-li se vyplatí se jí dále zabývat. Co je však ještě důležitější, díky ručnímu backtestu přesně zjistím, jak se vstupní metoda chová v chopu, jak se chová v silném trendu a zda-li se domnívám, že bych byl schopen ji relativně pohodlně obchodovat. Též odhalím, nakolik je možné vstupní metodu posuzovat čistě mechanicky a na kolik je třeba zapojit diskréční pohled.
  Pokud v tomto kroku zjistím, že by vstupní metoda mohla mít zajímavý základ, postoupím dále.

  KROK 2 – PROGRAMOVÝ TEST

  V dalším kroku se zatím ještě stále nepouštím do podstatně obsáhlejšího ručního backtestu, ale přistoupím k backtestu programovému – tj. pokusím se velmi hrubě vstupní úroveň naprogramovat do Genesis nebo s pomocí Petra do TradeStation. Jako výstupy zatím použiji nějaké částečně optimalizované SL a PT. Účelem programového kódu není vytvořit z ideje AOS, ale pouze a jen položit počítači dotaz, zda-li má vstupní strategie nějaký „pozitivní“ základ i z jeho pohledu. Tento krok chápu jako velmi hrubý test celé strategie, po kterém pokud dostanu alespoň trochu pozitivní equity křivku vím, že je idea silná i právě v „hrubém“ základu a vyplatí se na ní dále pracovat.
  Hodnoty „optimálních“ PT a SL v tomto počítačovém testu by měly alespoň trochu odpovídat hodnotám, které jsem v kroku 1 našel jako optimální na základě analýz MAE/MFE. Pokud mi počítač hlásí jiné optimální PT a SL, zkouším, zda-li i výsledky z ručního backtestu v kroku 1 by s takovými dávaly pozitivní čísla.
  Kód se nesnažím jakkoliv dále vylepšovat, vše co jsem potřeboval je skutečně jen velmi hrubý obrys, letmý přehled toho, zda-li mám tak pevný základ, jak si myslím. Pokud ano, postoupím dále.

  KROK 3 – RUČNÍ BACKTEST 1 ROK NAZPĚT

  Nyní přichází nejdelší a nejnáročnější fáze. Dalším úkolem je projet ručně grafy rok nazpět a udělat skutečně velmi komplexní backtest. Jelikož pracuji v rámci výstupů výhradně s PT, samozřejmě každý vstup navíc doplňuji opět hodnotami MAE a MFE a též na každém vstupu zaznamenávám hodnotu ATR pro případ, že bych se rozhodl pracovat s PT jakožto násobkem ATR.
  Tato fáze zabere třeba i měsíc. Její součástí je totiž fakt, že u tak dlouhého ručního backtestování dostanu v jeho průběhu řady nových nápadů, díky kterým pak začínám backtest znovu od začátku. Klasický příklad je, kdy například začnu backtestovat na posledním roce jeden pattern, po 3-4 měsících dostanu díky pozorování nápad na další pattern, začnu tedy znovu a nyní backtestuji už dva patterny... Není žádná vyjímka, že na konci skončím se 4 patterny.
  Pokud mám tuto nejnáročnější fázi za sebou, mohu postoupit k dalšímu kroku.

  KROK 4 – MONEY MANAGEMENT

  Money management je pravděpodobně má nejoblíbenější a zároveň i nejdůležitější fáze ze všech.
  Jednotlivé testované patterny si rozdělím a skrze velmi důkladnou analýzu četnosti MAE a MFE začnu hledat nejvhodnější PT a SL (pro každý pattern zvlášť). V Excelu mám navíc udělanou funkci, která mě vyhodnocuje počet ziskových dnů, a tak se snažím hledat hodnoty PT a SL zároveň i takové, abych měl co nejvíce dnů alespoň s drobným ziskem. Toto odpovídá mému stylu – mám rád řadu drobných profitů, raději, než tu a tam profity velké. Mám rád, když můj den skončí alespoň v mírném plusu a snažím se vždy hledat řešení taková, abych měl alespoň 70% a více dnů vítězných.
  Když naleznu ideální hodnoty pro PT a SL, pak začnu zkoušet jednotlivé patterny kombinovat, abych viděl, jak ovlivňují celkovou equity. Mým cílem je dosažení co nejstabilněji rostoucí equity, takže pokud vidím, že někde vzniknul větší draw-down nebo že někde šla equity příliš dlouho do strany, začnu hledat příčiny a pracovat na jejich odstranění. Jedno z častých řešení bývá fakt, že velkou zásluhu na větším DD nebo equity jdoucí do strany může mít jediný pattern – proto v takové situaci klidně takový pattern z celého systému vypustím. Celková ziskovost sice může dost klesnout, ale stabilně rostoucí equity je pro mě důležitější – vyšších zisků dosáhnu jednoduše tím, že přidám více kontraktů.
  Pokud stále naděluje systém větší DD a nebo jde delší čas do strany, začnu pracovat na vyhlazování equity další metodou: vyberu pattern, který dle MFE dává nejčastější vyšší potenciální PT a u takového zvýším PT. Win ratio takového patternu mi sice trochu klesne, ale profitabilnost naopak většinou vzroste a často vyhladí equity. Proto mé portfolio patternů má několik patternů vhodných pro menší profity (100-250 USD) a cca 1-2 patterny pro větší profity (300-400 USD), které pomáhají vyhlazovat equity.
  Tato část je skutečně tou nejdůležitější ze všech. Nejsou to zdaleka jenom vstupy, které vám budou vydělávat peníze – daleko více je to právě promyšlený money management.
  Tím mám hotové vše podstatné.

  KROK 5 – SEPSÁNÍ PRAVIDEL

  Zcela na závěr veškerá svá pravidla sepíši do obchodního plánu a doplním několika desítkami screenshotů. Tím jsem hotový.
  Pak začnu v rámci play-backu trénovat exekuce „nanečisto“. Když mám dobrý pocit, že umím skutečně patterny již dobře rozeznávat, začnu obchodovat krátkodobě systém načisto s jediným kontraktem – abych exekuce a patterny zcela „vryl pod kůži“.
  Po té aplikuji positron-sizing a začnu obchodovat s multikontrakty.

  Občas se ještě mohou jenom ze zvědavosti pokusit veškerá pravidla naprogramovat. Poměrně často zjistím, že by se systém zřejmě dal obchodovat i čistě mechanicky, jako plný AOS – avšak s trochu horšími výsledky. Toto však není můj styl, proto beru takový test pouze jako další dobrou podporu toho, že můj systém je skutečně dotažený a budu s ním i nadále vydělávat peníze.

  24.3.2007

  Tomáš Nesnídal


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<
×
×
 • Vytvořit...