Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak si nastavit přístup k tradingu, abych nebyl sám pro sebe největší hrozbou?

  Spousta začínajících, ale i těch dlouhodobě neúspěšných obchodníků se stále dokola honí za chimérami v podobě „dokonalých“ obchodních plánů. Přitom úspěch v tradingu spočívá v každém z nás – v tom, jak k tradingu (a k životu vůbec) přistupujeme. Existuje několik vlastností, bez jejichž ovládnutí jen stěží v tradingu zvítězíte, ať budete dělat cokoliv. Které to jsou a jak nás mohou při tradingu ovlivňovat? Pojďme si udělat takovou malou novoroční rekapitulaci a třeba i naznačit, jak na „vítězný“ přístup.

  Zodpovědnost, samostatnost a pracovitost

  První pilíř úspěchu v obchodování spočívá v uvědomění skutečnosti, že trading je především o vlastní zodpovědnosti a samostatnosti. S určitou nadsázkou můžeme říci, že trading = určitý styl „podnikání“. Pokud podnikáte, musíte si sami vymyslet, co budete dělat, jak na tom profitovat, zvážit veškerá rizika a započítat je do své marže. Současně musíte mít invenci, abyste svůj business posouvali v průběhu času vpřed – musíte vymýšlet nové produkty, prodejní taktiky, vylepšovat stávající způsoby prodeje, výroby nebo poskytování služeb. A aby toho nebylo málo, musíte mít povědomí o spoustě dalších věcí, myslet například na pojištění, právní zajištění atd., atd. Podnikatelé jsou proto zodpovědní, samostatní a většinou velmi pracovití. Pokud ne, tak časem s podnikáním skončí a nebudou úspěšní. Podnikání se přitom nedá nikde pořádně naučit – ve školách poskytují spíše teoretické základy, existují kurzy, ale ty jsou zaměřeny spíše na dílčí záležitosti. A pokud budete s úspěšnými podnikateli o jejich vývoji hovořit, většinou zjistíte, že své znalosti postupně získali sami. Začali v malém, nějakou drobnou myšlenku postupně roky rozvíjeli z „domácí firmy“, která často vydělávala méně než platy běžných zaměstnanců, do firmy, která má zajímavé obraty a třeba generuje i pasivní příjmy.

  Trading funguje naprosto stejně. Základem je zodpovědnost, samostatnost a pracovitost. Stejně jako se velké firmy budují z malých živností (většinou :) ) skutečně zajímavé příjmy se v tradingu dosahují postupně – tak jak se trader zlepšuje a pracuje na sobě a svých technikách.

  Zodpovědnost spočívá v tom, že si obchodník dokáže stát za každým svým rozhodnutím, která dělá jen on sám. Představte si situaci, že již nebudete chtít pracovat jako zaměstnanec a pustíte se do podnikání. V podnikání je zřejmé, že podpis každé smlouvy, kontraktu, půjčky atd. je závazkem, o kterém se musíte rozhodnout sami. Jistě by vám přišlo absurdní, jít se poradit s nákupem např. nové výrobní linky do anonymního internetového fóra a řídit se podle rad jiných lidí (kteří navíc třeba ani o vašem podnikání vůbec nic nevědí, protože sami studují např. školu). Absurdní myšlenka a přitom v tradingu dělá 80% přesně toto – snaží se zbavit vlastní zodpovědnosti tím, že do svého rozhodování zapojují jiné osoby. Toto má jedinou „výhodu“ – až tito lidé ztratí peníze, mají vinu na koho svalovat. Nicméně profity to nepřinese.

  K tradingu je třeba přistupovat jako ke klasickému businessu. Představte si, že jste jediným společníkem ve firmě, kterou rozjíždíte (= trading) a všechny kroky si plánujte podobně, jako byste přemýšleli o vývoji firmy. Je třeba mít nějaký kapitál, je třeba mít nějaký produkt (obchodní systém), je třeba přiměřeně riskovat (money-management) a především je třeba hledat odpovědi na otázky. Ostatní se nás s Tomášem často ptají na to, jak jsme přišli na tu či onu věc. Jednoduše - prostě jako v klasickém businessu si pokládám otázky a hledám na ně odpovědi. Informace se snažím strukturovat a pracovat s nimi. Pokud něco začnu dělat, přemýšlím o tom, kde jsou rizika, jak je ošetřit. Nezajímá mě příliš, co a jak dělají ostatní.

  Pochopitelně, že stejně jako v běžném businessu, i v tradingu je dobré vzdělání a inspirace. Je zcela v pořádku nechat si vysvětlit nějakou myšlenku (obchodní plán), ale pokud se rozhodnete jej aplikovat, musíte jej přijmout za svůj a zcela za jeho aplikaci převzít odpovědnost. Pokud se takový plán rozhodnete převzít, už to nebude plán někoho jiného, ale váš plán. Pokud vám takový plán nadělí ztráty, budou to jen vaše ztráty, pramenící z vašeho přístupu. Je proto nezbytné při zkoumání cizích myšlenek a plánů přemýšlet, zkoumat a pokládat si otázky.

  Chcete-li v tradingu uspět, musíte co nejdřív převzít zodpovědnost za vše, co děláte. 100% zodpovědnost. Začít můžete tak, že si začnete pokládat otázky týkající se tradingu a sami se na ně snažit najít odpovědi. V tradingu není možné přejímat odpovědi někoho jiného. Pokud vám přijdou myšlenky někoho jiného zajímavé, je třeba je podrobit vlastnímu zkoumání. V tradingu vás nikdo nebude „zkoušet“, je jen vaše zodpovědnost, zda-li znáte všechny odpovědi, které jsou klíčové pro váš business (trading).

  Systematičnost

  Další důležitá vlastnost, kterou naleznete u naprosté většiny úspěšných traderů, je systematičnost. V tradingu pracujeme s obrovským množstvím informací, které je třeba se naučit třídit a zpracovávat. Pokud na sebe necháte informace „působit“ bez jakéhokoliv řádu, dříve nebo později se budete cítit ztraceni a zoufalí, budete sledovat grafy trhů bez toho, aniž byste věděli, co vlastně aktuálně děláte.

  Je to opět stejné jako ve firmě – zkuste mít i menší firmu s pár zaměstnanci a dělat věci bez řádu – za čas člověk pochopí, že je třeba si najít priority, naučit se věci strukturovat a do celého řízení vnést systém.

  Existuje spousta knih, jak pracovat s časem a informacemi a osobně vnímám tuto oblast jako velmi důležitou. Trading je zrádný v tom, že vás nikdo nevede a člověk se sám může v ohromném množství informací ztratit. Sám si píši určitý „deník“, ve kterém si stručně plánuji, na které otázky si chci v nejbližší době odpovědět, výstupy na své otázky si zpracovávám do dokumentů, které mohu později snadno dohledat a kdykoliv na ně navázat (používám program Microsoft OneNote, který zde byl již mnohokrát zmiňován).

  Zjednodušeně řečeno, snažím se vše systematicky plánovat – čas, který věnuji zkoumaní nových informací, čas, který věnuji tradingu, čas určený pro vyhodnocování a rekapitulaci obchodů (přičemž samozřejmě netvrdím, že se mi to vždy daří...). Současně mám představu o tom, jaký výstup by měl mít z jaké činnosti a jak tyto informace postupně využívat.

  Není to snadné, ale mohu vám říci, že i malý systém dokáže člověka posunout výrazně dopředu. Minimálně doporučuji si před každou činností napsat, co chci dělat, jaký by měl být výsledek (např. zkoumání nového obchodního systému) a neodložit danou věc do doby, než dojdete k určitému závěru a ten si pro sebe nezpracujete.

  Disciplína

  A pochopitelně, že ani sebelepší systém nenese žádné ovoce bez disciplíny. Ano, „svatý grál“ v tradingu existuje a je to právě disciplína. Disciplína aplikovaná do všech podob - ať jde o samotný trading nebo fáze studia a zpracování informací, je v tradingu (a samozřejmě nejen zde) disciplína naprostým základem, bez kterého se nehnete dále.

  Víte-li, že nejste disciplinovaní, je nutné tuto oblast ovládnout (nebo alespoň zvládnout). Tečka.

  Samozřejmě, že obchodní systém si můžete přizpůsobit svým vlastnostem tak, aby otupil některé osobní „nedostatky“, ale při nedostatku disciplíny se člověk jako trader nikam nedostane. Je dobré si to uvědomit a začít na této oblasti pracovat. Třeba tak, že budete dohlížet na to, abyste systematicky každý den v tradingu dělali určité základní činnosti. Vedli si obchodní deník, dávali studiu informací řád (viz výše), tiskli si screenshoty grafů atd. Činností může být řada a jsou do velké míry individuální. Jedna z činností, které vám mohou výrazně pomoci v osobním vývoji tradera, je vedení si deníku tradera. Jednoduchého zápisu, který by měl mít tři základní bloky:

  • informace o tom, co chci daný den v rámci tradingu dělat (např. max. počet obchodů; podle obchodního přístupu například vlastní komentář obchodování s ohledem na nějaké zásadní S/R úrovně v grafu před samotným obchodováním atd.)
  • informace o tom, jak jsem obchodoval (ideálně screenshot grafu, popis toho, kde a především proč jsem vstupoval)
  • shrnutí obchodování v daný den – tj. určité závěry. Jakých chyb jsem se dopustil, na co bych se měl příště zaměřit atd.

  Vedení deníku tradera v alespoň tomto tvaru pomáhá obchodníkovi jak v systematičnosti, tak disciplíně. Je to jednoduše velmi silný nástroj vlastní reflexe a sebevzdělávání. Nicméně bohužel málokterý začínající obchodník si dokáže pravidelně vést i takto jednoduchou evidenci.

  Pokud s tradingem začínáte nebo bojujete, zkuste si podobný journal začít s novým rokem 2009 vést. Podmínkou je, že se mu budete věnovat každý den a dejte si závazek, že se mu budete věnovat skutečně dlouhodobě. Denní záznam v takovém deníku nemusí být samozřejmě nějak rozsáhlý, jde především o to, abyste se naučili k tradingu přistupovat systematicky a současně začali pracovat na své disciplíně.

  Journal si můžete vést v jakémkoliv programu nebo pochopitelně i na papíře. Vůbec nemusí být od věci si jej nicméně vést anonymně např. v diskuzním fóru, protože člověk se pak vystavuje určitému „veřejnému tlaku“, což je síla, která může opět výrazně pomoci udržet disciplínu. Nicméně zkušenosti z této oblasti přesahují rámec toho, co jsem chtěl napsat v dnešním článku, a můžeme se jim věnovat v případě zájmu v dalším článku.

  14.1.2009

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<
×
×
 • Vytvořit...