Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Když nevíte kudy kam (5): zaměřte se na své silné stránky

  Současná společnost, ve které žijeme, je příliš často zaměřena směrem, který říká: „hledejte své slabé stránky a takové zlepšujte“. Došel jsem však v tradingu k jednoznačnému a osvědčenému závěru, který ctí pohled opačný: „koncentrujte se na své silné stránky a nechte na nějakou dobu plavat slabiny. Výrazně se tím pohnete vpřed“.

  Mnoho začínajících obchodníků zažívá stagnaci díky tomu, že se velmi urputně soustředí na ty stránky tradingu, které jim příliš nejdou. To je samozřejmě do jisté míry zcela v pořádku, avšak přílišná koncentrace na své vlastní chyby svým způsobem vytváří pole negativních emocí, neboť svou soustředěnost vlastně soustředíme na věci spíše negativního ražení a tím negativní postoj k dané věci ještě více posilujeme.

  Jakákoliv snaha o zlepšení v době stagnace však nesmí být zaměřena pouze jednostranně – tj. pohledem pouze na negativní stránku (naše chyby a nedostatky), ale minimálně stejným dílem i na pozitivní stránku věci – a to je na ty části, které nám jdou, ve kterých se cítíme dobře a které v rámci tradingu jako celku v našem případě již alespoň trochu rozumně fungují. Takovéto oblasti tradingu bychom měli co nejvíce posilovat – v době stagnace se totiž mohou ukázat „cestou z tunelu“.
  Abych se nedržel pouze u obecné teorie, pokusím se nyní zcela prakticky popsat, co přesně mám na mysli.

  Jsem poměrně silně přesvědčený, že každý trader má predispozice k jiným situacím v trhu a jiným konfiguracím obchodního plánu. To znamená, že každý je silný v trochu jiném směru. Důležité je, abychom uměli tu část, ve které jsme my sami opravdu silní co nejlépe pojmenovat – pouze tak budeme schopni se soustředit na její další posilování. Z mého pozorování se tedy v prvé řadě dá rozdělit trading na různé oblasti, ve kterých jsme buďto silnější, nebo slabší, následovně:

  Trendové obchody versus protitrendové

  Jsou obchodníci, kteří jsou podstatně úspěšnější v trendových obchodech a naopak obchodníci, kterým vyhovuje obchodovat čistě proti trendu. Oblast tradingu nabízí řadu obchodních systémů v obou oblastech (náš obchodní systém FinWin má sám o sobě jak řadu trendových, tak řadu protitrendových patternů) – je třeba si ujasnit, v čem nejvíce vynikáme, tj. v jaké z těchto dvou oblastí jsme nejsilnější. Někdo má zkrátka a dobře rád, když „může jít s hlavní vlnou“, a někdo zase preferuje, když může jít „hlavou proti proudu“.

  Obchodování začátků trendu versus obchodování rozjetých trendů

  Je pravdou, že někteří obchodníci se cítí velmi silní pouze v momentě, kdy se trend „rozjíždí“, zatím co jiní pouze v momentě, kdy je trend již silně rozjetý. Pokud bych měl provést srovnání na praktické úrovni, pak například některým obchodníkům vyhovuje vzít pouze zcela první pattern FinWin 0/v po otočení CCI50 do směru nového trendu – protože nejvíce věří právě pouze prvním otočkám (třeba proto, že první otočka nabízí často největší potenciál), zatím co jiní obchodníci chtějí vidět trh již v silně rozjetém trendu a na takové čekají až jasně potvrzenou strukturou swingů, nebo indikátorem EMA34 silně se vzdalujícím od EMA204, apod. Někteří chtějí již zkrátka vidět v trhu „sílu“ a nevadí jim být v trhu trochu pozdě, zatím co jiní chtějí být v možném pohybu co nejdříve a dostat z takového potenciálně co nejvíce.

  Obchodování začátků dne versus obchodování již výrazněji definovaných trhů

  Obchodování prvních 15-20 minut může být zcela jiné, než obchodování již jasněji definovaného trhu, který je již podstatně „vykreslenější“. Někdo má problémy s rozhodováním ve fázi „rozjezdů“ trhů, které vyžaduje podstatně agresivnější obchodní přístup, zatím co jiní preferují tuto část dne téměř nejvíce, protože při agresivnějším přístupu nabízí i potenciálně nejzajímavější příležitosti. Zaměření se na tu část dne, kterou umíme „číst“ nejlépe, může být dalším dobrým impulsem, jak se pohnout vpřed v době potenciální stagnace.

  Obchodování silně trendujících trhů versus obchodování „stagnačních“ dnů

  Osobně je pro mě občas trochu náročnější obchodovat silně rozjeté trendy, obzvláště ty, kdy trh neustále tvoří nové dna a vrcholy přesně na svém denním high/low, bez výraznějších korekcí s potenciálem k rozumnému signálu. Na druhou stranu, trh, který již není chopem, ale zároveň nevytváří příliš extrémní pohyby, je pro mě často nejideálnější k obchodování, protože „čtu“ takový nejlépe. I v této oblasti tedy můžeme být v některých ohledech silnější, než v jiných.

  Z výše popsaného je tedy patrné, že existuje celá řada oblastí, ve kterých můžeme naše obchodování trochu více „strukturovat“ a udělat si tedy tak představu, v jakých oblastech jsme potenciálně nejsilnější. A jak konkrétně tedy naše nejsilnější oblasti posoudit? Zde je několik kroků:

  1) Potřebujete mít za sebou již alespoň pár desítek živých obchodů, abyste dokázali posoudit, co je vaše nejsilnější stránka. Z papertradingu v tomto ohledu nic nepoznáte – skutečně pouze samotná praxe dá jasnou představu.
  2) Pokud již máte alespoň trochu rozumný vzorek živých obchodů (20-30), zkuste na chvilku zapomenout na všechny chyby, kterých jste se dopustili a zaměřte se pouze na to, co víte, že jste udělali opravdu správně, v čem jste se cítili opravdu dobře.
  3) Zkuste tyto situace co nejlépe charakterizovat na základě pomocných bodů výše a najít ty oblasti, ve kterých se zdá, že jste opravdu silní – tj. že vám jdou s nejmenším odporem a které vám dávají opravdu smysl. Nemluvím ale teď o tom, abyste „vytrhli“ z kontextu pouze vaše úspěšné obchody a na základě těch hledali. K dobrému obchodování vždy budou patřit i občasné ztráty – není tedy důležité, zda-li vaše charakterizace silných stránek bude zahrnovat i nějaké ztráty. Důležité je charakterizovat situace, které vám dávaly největší smysl, ve kterých jste nejméně váhali a nejvíce cítili, že děláte správný krok – bez ohledu na výsledek.
  4) Pokud tyto oblasti svého tradingu najdete, na příštích pár týdnů se začněte soustředit pouze a jen na ně. Dejte si za úkol v rámci těchto silných stránek případně lehce dopracovat svůj obchodní plán a nějakou chvíli obchodovat pouze ty situace, které jste jednoznačně vyhodnotili jako ty, ve kterých se zdá, že jste silní, že v nich nejméně váháte a nejvíce jednáte s přesvědčením.

  Pokud dodržíte tento postup, měli byste docílit jedné výrazné změny, a sice celkově pozitivnějšímu náhledu na trading a posunu k fázi, kdy více obchodujete s dobrým pocitem, i přes to, jaký bude finální výsledek. To možná nezní úplně přesvědčivě, ale je třeba si uvědomit jednu věc: pokud cítíme stagnaci, je taková často způsobena na základě řady negativních faktorů. Pokud se začneme chvilkově soustředit jenom na naše silné stránky, pak negativní faktory opět potlačíme, v našich silných stránkách se staneme ještě silnějšími a stagnaci tak opět můžeme posunout do fáze dalšího růstu.

  Velmi často je soustředění se na vaše silné stránky podstatně důležitější, než se snažit zdokonalovat ty slabé. Pokud to alespoň pro jednou zkusíte, uvidíte, že docela možná svůj trading posunete dalším pozitivním směrem – tj. k fázi dlouhodobých a stabilních profitů.

  28.6.2009

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...