Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Komodity a kontinuální "pospojované" kontrakty (2)

  V minulém článku jsme si stručně nastínili problematiku spojování komoditních kontraktů. Především z pohledu diskréčních obchodníků - tedy takových, kteří testují své strategie ručně. Problematika je však výrazně komplikovanější v okamžiku, kdy pro své testy používáte nějaký software a chcete trhy testovat zcela, nebo alespoň částečně automaticky. V takovém případě potřebujeme mít k dispozici jeden relevantní soubor, obsahující automaticky pospojované všechny příslušné kontraktní měsíce.

  A byť tato situace vypadá jednoduše, jednoduchá zdaleka není. Jelikož je na Finančníkovi řada obchodníků, kteří různé automatické strategie testují a tudíž je pro ně tato otázka klíčová, pojďme se na problematiku podívat podrobněji. Pokud s obchodováním začínáte, nemusíte se této oblasti vůbec věnovat - zcela vám postačí informace publikované v článku minulý týden.

  Souborům skládající se z pospojovaných jednotlivých kontraktních měsíců říkáme kontinuální kontrakt (anglicky continuous contract). Úskalí spočívá v tom, že kontinuální kontrakty lze vytvářet různými způsoby a žádný není zcela ideální. Každý typ kontinuálního kontraktů má svá "ale" a obchodník, který s takovými daty pracuje, si musí být omezení a specifik vědom. V opačném případě budou výsledky např. backtestů často zcela nereprezentativní.

  Pojďme si nastínit alespoň základní aspekty této pokročilé techniky. Problém spočívá jednak ve faktu, že komodity se obchodují paralelně v různých kontraktních měsících a obchodníci nepřecházejí mezi těmito měsíci lineárně. Existuje např. řada komodit, které mají kontraktní měsíce, které jsou obchodníky "ignorovány" např. proto, že byly burzou zavedeny dodatečně. V některých komoditách opouštějí obchodníci končící kontraktní měsíc pomalu (např. okolo FND), jinde skoro "všichni najednou" a po určitém datu v kontraktu již skoro nikdo neobchoduje.

  První otázkou tak je, podle čeho kontraktní měsíce spojovat? V zásadě se nabízí tři možnosti - podle data expirace, podle konkrétního dne nebo podle likvidity.

  Nelze obecně poradit, která metoda je lepší a většina poskytovatelů dat nechá na obchodníkovi, kterou metodu zvolí. Patrně nejrozšířenější je dnes metoda podle likvidity. Program "volí" do kontinuálního kontraktu takové kontraktní měsíce, které se obchodují nejvíce. Pokud obchodník bude svojí strategii v reálu obchodovat v měsících, které mají nejvyšší likviditu, bude mu tento způsob skládání vyhovovat patrně nejvíce. Princip se dá nejlépe využít u komodit, které mají relativně vzdálené kontraktní měsíce a likvidita se koncentruje vždy do jednoho hlavního obchodovaného kontraktního měsíce. Některé komodity mají však několik kontraktních měsíců, které mají všechny velmi silnou likviditu a dají se obchodovat (např. Eurodollar). V takovém případě je možné spojovat kontraktní měsíce podle data expirace případně podle nějakého konkrétního data (např. první den v měsíci atd.).
  Závěr této části? Obchodník musí před zvolením techniky pro vytvoření kontinuálního kontraktního měsíce trochu prozkoumat strukturu, s jakou jsou v příslušném trhu komoditní kontrakty obchodovány a podle toho zvolit příslušný algoritmus. Osobně používám pro většinu svých trhů skládání podle likvidity.

  Příklady vytváření kontraktních měsíců v nejrozšířenějších analytických programech:

  cont2-corn.gif

  Genesis Trade Navigator: Program nabízí tři předefinované způsoby vytvoření kontinuálního kontraktního měsíce: skládání podle likvidity, expirace nebo prvního dne v měsíci.

  cont2-corn2.gif

  TradeStation: Společnost byla dlouho uživateli kritizována za to, že nabízela pouze jeden kontinuální kontrakt, jehož charakteristika nebyla zcela známá. Dnes nabízí TradeStation obchodníkům velmi sofistikovaný přístup, kdy si mohou navolit způsob, jakým se kontinuální kontraktní měsíc bude vytvářet. Je možné volit mezi kritérii dle likvidity nebo dle expirace s velmi jemným nastavením - viz screenshot. Obchodník si může např. připravit kontinuální kontraktní měsíc, tak aby byly kontraktní měsíce ukončeny např. 8 dní před FND atd. A co je velmi důležité - může si zvolit i konkrétní kontraktní měsíce, které budou do kalkulace zahrnuty (opět velmi důležité u některých typů komodit).

  Znalost konkrétního vytvoření kontraktního měsíce není důležitá jen z toho pohledu, aby výsledný soubor "dával smysl", ale je zde ještě mnohem důležitější aspekt. Pokud obchodník neví, jak přesně byl kontinuální kontraktní měsíc vytvořen, jakým způsobem bude backtestovanou strategii obchodovat v reálném čase, když neví, kdy má "přerolovat"? Pozor tedy testujete-li své strategie na "nějak pospojovaných datech". Aby vaše výsledky měly alespoň nějakou relevanci, je třeba promyslet minimálně výše uvedené otázky.

  A to jsme se ještě nedostali k druhému podstatnému aspektu kontinuálních kontraktních měsíců. V minulém díle článku jsme si řekli, že ze své podstaty jsou různé kontraktní měsíce obchodovány za různé ceny. Pokud tedy pospojujeme jednotlivé kusy různých kontraktních měsíců, získáme soubor, který bude v místě "spojení" mít velké mezery. Mezery přitom nevznikly momentem obchodování ale proto, že kontrakty jsou z různých fundamentálních důvodů různě drahé (kontrakt s pozdějším dodání kukuřice bude většinou dražší, protože je kukuřici třeba někde uskladnit atd.). Z daného důvodu jsou kontinuální kontrakty matematicky "přepočítávány". Nejlepší vysvětlení vám nabídne prostudování následujícího obrázku:

  cont2-corn3.gif
  Zdroj: TradeStation

  Na obrázku je jeden trh - kukuřice. Všimněte si šedivého pruhu. Ten označuje místo, kdy na základě kritéria likvidity došlo k "počítačovému přerolování" z jednoho kontraktního měsíce do druhého.
  Horní graf vznikl jednoduchým spojením dvou příslušných kontraktních měsíců - jak už bylo několikrát řečeno, kontraktní měsíce se z principu obchodují za různé ceny, protože např. u kukuřice v sobě měsíce nesou i náklady např. na skladování a proto vznikla ona mezera. Mezera, která však nebyla způsobena např. obrovským tlakem na nákup jako je to u běžných gapů.
  Takové mezery by nám velmi zkomplikovaly testování trhů - celkový aktuální trend v kukuřici daný obchodní aktivitou byl dolů a jen proto, že jsme spojili dva kontraktní měsíce bychom tento trend přerušili. Jakékoliv strategie používající např. trendové linky, různé klouzavé průměry atd. budou zcela mimo realitu. Proto většina obchodníků pracuje při testování s tzv. "přizpůsobenými" (angl. adjusted) kontraktními měsíci. Metod je opět celá řada a bylo by zbytečné se pouštět do výkladu všech, zejména proto, že ve většině programů se setkáte s jedinou možností - tzv. zpětným přizpůsobením kdy se bere za hlavní aktuální kontraktní měsíc (tj. poslední v kontinuálním kontraktním měsíci) a všechny minulé kontraktní měsíce program automaticky posune tak, aby na sebe navazovaly. Na naší jednoduché ukázce by předcházející kontraktní měsíc posunut "nahoru" o rozdíl zobrazené mezery. Tak je výsledný soubor použitelný pro automatizované analýzy.
  Obchodník však opět musí vědět, jakou metodu zpětného přizpůsobení použil pro daný trh a jak může ovlivnit jeho reálné obchodování. Konkrétní specifika záleží také na způsobu, jakým jsou kontraktní měsíce spojovány a jakou testuje strategii. V zásadě ale zpětně přizpůsobené kontraktní měsíce dávají pro většinu strategií velmi smysluplné výsledky.

  Cílem našeho článku nebylo dopodrobna rozpitvat problematiku kontinuálních kontraktů, neboť jak jste jistě pochopili v případě zcela automatizovaných dlouhodobých strategiích s různými jemnými vstupy je třeba i samotným datům pro backtestování věnovat velkou pozornost a diskuze může jít hodně do hloubky. Doufáme, ale že dnešní článek pomohl těm, kteří pracují v programech typu Genesis nebo TradeStation a nad podobnou problematikou zatím vůbec nepřemýšleli, nebo nerozuměli volbám, které jim při vytváření kontinuálních měsíců programy nabízejí. Samozřejmě, pokud obchoduje intradenně pak vás problematika může nechat zcela chladnými. Pokud však pro své strategie kontinuální kontraktní měsíce používáte, je třeba jim věnovat náležitou pozornost.

   

  Diskutovat k tématu článku můžete zde

   

  11.7.2007

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...