Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Obchodní příkazy v praxi (1/3) - Market

  Obchodník, který se rozhodne vstoupit do trhu, má v podstatě tři základní možnosti, jak vstup učinit: Market příkazem, Limit příkazem, nebo Stop příkazem (existují i další možnosti, ale těmto základním se budeme věnovat v dnešním i následujícím článku). Který příkaz je vhodnější pro který typ vstupů? Jaká negativa a pozitiva mají jednotlivé příkazy?

  Pro mnohé možná nebude dnešní i příští článek ničím novým, přesto je s podivem, jak často mají nováčci v tradingu nesrovnalosti v základních příkazech a jejich užití. Cílem dnešního i příštího článku není ani tak znovu vysvětlovat každý z příkazů (k tomu stačí prohledat historii článků), ale raději se trochu více zaměřit na vhodnost použití, na to, kdy jaký příkaz použít a kdy se jakému vyhnout.

  Příkaz je součástí strategie

  V prvé řadě je třeba vysvětlit, že vstupní příkaz je sám o sobě již součástí strategie. Jinými slovy, nedá se jednoduše poradit ve stylu "vstupujte příkazem XY, protože ten je nejlepší". Stejně, jako určitý druh oleje je vhodný pro určitý typ automobilů, tak i obchodní příkaz je úzce spjatý s obchodním systémem, v rámci kterého chceme příkaz použít. Jak si již za moment ukážeme, experimentování se vstupními příkazy dokonce může v určitých mezích pomoci vylepšit obchodní systém - v žádném případě by tedy obchodní příkazy neměly být ignorovány a naopak by se měly stát součástí backtestu - ať už pro automatické, tak i pro diskréční obchodování.

  Obchodní příkazy Market, Limit i Stop jsou naprosto standardní příkazy, které by dnes měl nabízet každý solidní broker. Každá obchodní platforma může mít trochu jiný způsob užití těchto příkazů, proto je vždy třeba se nejprve seznámit, jak je právě vaše obchodní platforma nastavena. Některé obchodní platformy mohou například obsahovat tlačítko "BUY" a "SELL", aniž by bylo patrné, zda se tlačítko váže na příkaz Market, nebo Limit. Vždy je tedy třeba mít nejprve jasnou představu o tom, jak daný typ příkazu ve své platformě realizovat, než se vrhnete do obchodování.

  Pojďme si tedy něco více říci o každém z příkazů.

  Market

  Nejjednodušší vstupní příkaz je typu Market, kdy v podstatě chcete vstoupit za aktuální cenu na trhu a to okamžitě. Ve skutečnosti však nevstupujete za cenu aktuální, tj. tu, kterou vidíte jako poslední zobchodovanou (cena označená jako LAST), ale za cenu BID (v případě prodeje) nebo ASK (v případě nákupu). Toto je kriticky důležité si uvědomit, protože cena BID i ASK bude velmi často minimálně o tick horší, než cena LAST, takže váš vstup bude rovněž velmi často minimálně o tick horší, než cena, kterou právě vidíte. Pochopení tohoto konceptu je kriticky důležité, jak si za moment ještě vysvětlíme. Pojďme si ale nejprve vše ukázat názorně.

  Prikazy-v-praxi-1.jpg

  Na obrázku vidíte přehled ceny Last, Bid a Ask celkem 4 trhů. Pokud bychom v okamžik, kdy byly hodnoty na obrázku aktuální, chtěli nakoupit daný komoditní kontrakt (jednoduše tak, že stiskneme tlačítko BUY MARKET), pak není možné si nevšimnout, že u trhů NQ (e-mini NASDAQ) a TF (e-mini Russell 2000) bychom nakoupili o jeden tick hůře (viz cena Ask) oproti ceně, kterou právě vidíme na grafu jako poslední zobchodovanou (LAST). Pokud bychom tedy například obchodovali obchodní systém FinWin, s tím, že vstupujeme na close úsečky příkazem Market, pak bychom v momentě vstupu sice viděli na grafu hodnotu 865.3, ale ve skutečnosti bychom nakoupili minimálně za 865.4, což je o 10 dolarů na kontrakt horší plnění oproti ceně Last.

  Pokud bychom naopak chtěli prodávat, pak u trhů ES (e-mini S&P), NQ (e-mini NASDAQ) a YM (e-mini Dow Jones) bychom prodali o tick hůře, než je aktuální cena, kterou právě vidíme na grafu - viz hodnota Bid v tabulce výše. Tuto souvislost je skutečně třeba si uvědomit a zcela jí chápat.

  Proč je toto důležité? Protože rozdíl mezi cenou last a bid/ask nám říká, jaký skluz v plnění můžeme zhruba očekávat v případě, kdy do trhu vstupujeme příkazem Market. Tento skluz je nutné zahrnout do našich backtestů, ale i tvůrčích kroků v procesu vývoje nové strategie. Příkaz Market nám sice na jednu stranu umožňuje okamžitý nákup nebo prodej, ale velmi často to není zadarmo.

  Zkusme si vzít 5 obchodů na trhu e-mini Russell 2000 (TF) a zobrazit rozdíl výsledků BEZ započítání komise a skluzu 1 tick a výsledků SE započítáním skluzu a komise (5 USD na obchod):

  Prikazy-v-praxi-2.jpg

  Jak vidíte, v prvním případě by náš mini-backtest vykázal zisk 240 USD, v druhém případě už jen 165 USD - diametrální rozdíl! V případě velkého množství obchodů pak mohou být rozdíly skutečně markantní. Pokud například uděláte průměrně 3 obchody denně, tj. 60 obchodů měsíčně, pak rozdíl mezi výsledky před a po započítání komise a skluzu v důsledku používání příkazu Market bude činit při slipu 10 USD a komisi 5 USD celých 900 USD - obchodník se tedy pak může snadno divit, že dle backtestu by měl vydělávat průměrně 1500 USD měsíčně, zatím co v reálu vydělává jen kolem 500 USD měsíčně!

  V případě příkazu Market si tedy pamatujte:

  • Příkaz Market je dobrý tam, kde chcete mít jistotu, že váš vstup bude zrealizován.
  • Pokud testujete libovolnou strategii vstupující pomocí příkazu Market, pak musíte už od začátku ke každému obchodu započítat i realistický skluz v plnění, jinak mohou být vaše výsledky velmi zkreslené.
  • Příkaz Market může nadělit velmi vysoký skluz v plnění u trhů, které mají značný rozdíl mezi Bid a Ask.
  • Příkaz Market se nehodí pro strategie, které mají malý průměrný zisk na obchod. Pokud byste například chtěli skalpovat a váš průměrný profit na obchod by byl 20 USD, pak po odečtení komise a skluzu by zisk činil v lepším případě už jen 5 USD na obchod (u trhu TF).
  • Vše zmíněné se samozřejmě týká jak diskréčního, tak mechanického obchodování.

  Příkaz Market pak také může být jedinou rozumnou volbou v některých specifických situacích, jako například:

  • Pokud chcete vstupovat do trhu mimo obchodní hodiny, tj. v době, kdy je nízká likvidita. S pomocí Limit příkazu (viz v dalším díle) se do trhu s vysokou pravděpodobností nedostanete, proto Market může být jediná rozumná volba. Pozor však na skutečnost, že mimo hlavní obchodní hodiny bývá ještě větší rozdíl mezi hodnotami Bid/Ask/Last, takže skluz v plnění může být reálně ještě daleko větší. Proto podobné strategie musí vždy splňovat podmínku dostatečně velikého průměrného zisku na obchod, aby i po odečtení přirozeného skluzu stále zůstával zajímavý profit.
  • Podobná situace nastává v případě vstupů v období důležitých fundamentálních zpráv nebo silně jedoucích trhů; vstup příkazem Market je "bez rizika" v tom ohledu, že máte vstup prakticky zaručený. S příkazem Limit byste snadno mohli nějaký obchod zmeškat, protože se vám zkrátka a dobře nepodaří dostat do trhu (o příkazu Limit v dalším díle).

  Nakonec je třeba zmínit i situace, pro které je příkaz Market spíše nevhodný:

  • Pokud máte strategii s velmi nízkým průměrným profitem; v takovém případě můžete využívat jen příkazy Limit, které vám umožní "přesné" plnění - je ale také třeba obchodovat vysoce likvidní trhy.
  • Pokud obchodujete strategie, u kterých je délka trvání v obchodu velmi krátká (od několika vteřin po několik minut) - takové strategie už z principu nabízí často vemi nízký průměrný zisk na obchod.
  • Pokud obchodujete v podmínkách, kde může příkaz Market přinést příliš dlouhou odezvu (například velmi špatné internetové připojení, nevhodný broker s dlouhou odezvou, atd). V takovém případě totiž může dojít k plnění až po několika dlouhých vteřinách, což je doba, kdy už může být trh velmi daleko od vašeho původně plánovaného vstupu. Každý by si měl v rámci svého trhu a softwarového / hardwarového / brokerského řešení nejprve vyzkoušet, jaká je realistická odezva v případě živého vstupu. Stačí jeden rychlý klik pro vstup a jeden rychlý pro výstup, v nejhorším případě vás tento "experiment" bude stát nějaké drobné, ale máte alespoň realistickou představu, na co se připravit v rámci backtestování.

  Osobně používám Market příkaz v 90% času a to jak u diskréčního, tak mechanického obchodování, jak u komodit, tak u akcií. Což ale neznamená, že byste i vy měli používat výhradně Market příkaz. Mé strategie jsou tomuto příkazu uzpůsobeny a zahrnují v sobě veškeré plusy i minusy tohoto příkazu.

  V příští části se blíže koukneme na příkaz STOP.

  8.5.2011

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

  Další články na toto téma

  Typy obchodních příkazů

  V jednotlivých článcích publikovaných na Financnik.cz jsme si ukázali, jakým způsobem se v komoditních obchodech vydělává. Víme, že obchody pro nás otevírá/uzavírá broker, který představuje prostředníka mezi námi a burzovním parketem (nebo on-line trhem). Ať již zadáváme příkazy prostřednictvím brokera či on-line platformy, vždy je třeba přitom používat jednoznačné standardizované příkazy. Příkazů přitom existuje hned několik. Pojďme se postupně podívat na ty nejběžnější.
  Příkaz Market
  Příkaz typu market představuje jeden z nejčastěji používaných příkazů. V případě použití tohoto příkazu není obchodníkem specifikována cena, ale obchod je otevřen/uzavřen co nejrychleji s použitím aktuální ceny trhu. Nejčastěji se tak příkazy typu market používají pro rychlé uzavření pozic.
  Alternativou příkazu jsou příkazy Market On Close (často zkracováno na MOC) a Market On Open (zkracováno na MOO). Příkaz MOC uskuteční obchod za market cenu v uzavíracím rozpětí trhu (cca 10 posledních minut obchodování), MOO naopak obchod uskuteční v otevíracím rozpětí trhu (cca do 10 minut po otevření).
  Příklady:
  BUY 1 CH5 MARKET - příkaz brokerovi říká, aby teď hned otevřel jednu pozici březnového kontraktu kukuřice za aktuálně obchodovanou cenu.
  BUY 1 CH5 MOC - příkaz brokerovi říká, aby otevřel jednu pozici březnového kontraktu kukuřice na konci obchodního dne za cenu, která bude v daný čas obchodována.
  Příkazy typu market jsou rizikové zejména v trzích s nízkou likviditou. Při plnění je prioritou čas, nikoliv cena, což může být v méně likvidním trhu problém. V hlavních kontraktních měsících běžně obchodovaných komodit s příkazy market nebývá problém.
  Příkaz typu market se používá především při rychlém intradenním obchodování, zejména prostřednictvím on-line platforem.
  Příkaz Limit (or better)
  Příkazem typu limit se pozice otevírá/zavírá za uvedenou cenu nebo lepší. Prioritou plnění není tedy čas, ale dosažená cena, která musí být shodná nebo lepší s cenou uvedenou v příkazu. S použitím příkazu limit má obchodník jistotu, že dostane své plánované plnění, nicméně negativem příkazu je skutečnost, že trh může obchodníkovi "utéci" byť se třeba chvilku pohyboval na zadané vstupní hodnotě (ale burza nestihla příkaz spárovat třeba z důvodu, že podobných příkazů byla v trhu celá řada a na ten náš se již nemusela "dostat řada").
  Často se limitní příkaz používá pro výstup z pozice na tzv. "profit targetu" - cílové hodnotě za kterou bychom rádi kontrakt prodali (např. proto, že na hranici je silná S/R úroveň a očekáváme, že by se trh mohl od ní odrazit).
  Nákupní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je shodná nebo nižší než aktuální obchodovaná cena. Prodejní limitní příkazy je třeba do trhu zadávat s cenou, která je rovná nebo vyšší než aktuální obchodovaná cena.
  Příklad:
  Držíme pozici CH5, kterou chceme prodat za cenu 213. Aktuální cena na trhu je 210. Brokerovi zadáme příkaz SELL 1 CH5 213 LIMIT. Příkaz říká, že chceme prodat jeden kontrakt březnové kukuřice za cenu nejméně 213 (v lepším případě i více).
  Chceme-li koupit kontrakt CH5 za cenu např. 208 za situace kdy se kukuřice obchoduje na hodnotě 210, pak použijeme nákupní limitní příkaz:
  BUY 1 CH5 208 LIMIT
  Příkaz říká, že chceme nakoupit jeden kontrakt březnové kukuřice za cenu maximálně 208 (v lepším případě i méně).
  Z výkladu je zřejmé, že limitní příkaz nemusí být vůbec splněn. Je-li například cena na 210 a my chceme zkusit koupit kontrakt na hodnotě 208 limit, pak spekulujeme na skutečnost, že se trh vrátí na hodnotu 208 (nebo níže). Pokud se trh nevrátí, pak k žádné exekuci nedojde.
  Stop příkaz
  Dalším hojně používaným příkazem je tzv. STOP. Stop příkaz zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh nedotkne - pak se mění v příkaz typu market. Tzn. nákupní stop příkaz je do trhu vkládán vždy nad aktuální cenu trhu, prodejní pod aktuální tržní cenu.
  Stop příkaz se nejčastěji používá v případě, že obchodník chce vstoupit/vystoupit do/z pozice na určité cenové úrovni - například po překonání suportu nebo resistance.
  Trh s kukuřicí se například obchoduje na úrovni 190 a obchodník chce vstoupit do trhu na úrovni 210 (např. po překonání S/R úrovně). Brokerovi zadá příkaz:
  BUY 1 CH5 210 STOP
  Příkaz bude exekuován pouze v případě, že se trh dotkne hranice 210 bodů. Poté se příkaz mění na příkaz typu market a podle volatility trhu může obchodník získat plnění např. 210,50 nebo 210 či 209,50 atd.)
  Stop příkaz je ideální také pro tzv. stop-loss příkazy. Příkaz se zadá do trhu a uzavře pozici v případě, že se trh dotkne dané hranice.
  Konkrétní příklad:
  Spekulujeme na růst trhu CH5. Do trhu jsme vstoupili nákupním (buy) příkazem na úrovni 210 a spekulujeme tedy, že kukuřice poroste (a my tak budeme vydělávat). Samozřejmě však zadáme do trhu stop-loss příkaz pro případ, že by naše plány nevyšly a kukuřice padala - vždy je lepší vystoupit s malou ztrátou než vymazaným účtem (podrobně viz kapitola o stop-lossu). Řekněme, že použijeme stop-loss na úrovni 150 dolarů - z trhu chceme vystoupit, pokud by cena klesla na hodnotu 207. Brokerovi zadáme příkaz:
  SELL 1 CH5 207 STOP
  Pokud by trh s kukuřicí klesl na úroveň 207, příkaz se automaticky aktivuje a uzavře náš kontrakt s limitovanou ztrátou.
  Další méně používané příkazy
  Uvedené příkazy představují ty nejzákladnější a nejčastěji používané. Nicméně existuje celá řada dalších příkazů, které jsou používány v různých méně obvyklých situacích. Stručně si uvedeme alespoň ty nejznámější zástupce:
  Market If Touched (MIT). Jde v podstatě o příkaz podobný limitnímu příkazu. Nákupní příkaz MIT se zadává do trhu pod aktuální cenou, prodejní nad aktuální cenou kontraktu. Jakmile se cena vrátí k ceně zadané v příkazu, příkaz se přemění na "market" a plnění tak může být nejen na udané ceně, ale také pod ní nebo nad ní.
  Stop Limit. Příkaz stop limit kombinuje dva příkazy a příkaz musí proto obsahovat dvě ceny. První cena slouží jako stop příkaz (tj. příkaz se aktivuje jakmile se trh dotkne zadané hodnoty) a druhá udává nejhorší možné plnění, které jsme ochotni akceptovat.
  One Cancels The Other (OCO). Jde o dva příkazy napsané na jeden ticket s tím, že druhý příkaz se automaticky zruší v případě exekuce prvního. Příkaz OCO se používá např. při spekulaci na proražení kanálu - v takovém případě máme zájem jít buď long (buy) nebo short (sell) podle toho, kterým směrem trh kanál prorazí. Můžeme tedy zadat najednou oba příkazy s použitím příkazu OCO - jakmile je exekuován obchod na jednu stranu, druhý příkaz se automaticky zruší.
  Platnost příkazů - GTC vs. denní
  Kromě samotných příkazů je třeba specifikovat jejich platnost - z principu je možné zadat příkaz platný pouze pro daný konkrétní obchodní den (tzv. denní příkaz), nebo příkaz, který je platný do jeho zrušení - takovému příkazu se říká Good Till Canceled (označováno jako GTC).
  Zadáme-li tedy například v úterý ráno příkaz BUY 1 CH5 100 STOP jako denní, bude příkaz exekuován v průběhu úterý, pokud se cena kukuřice dostane na hranici 100. Po skončení úterního obchodního dne bude příkaz automaticky stornován (pokud nedošlo k plnění).
  Zadáme-li však v úterý příkaz BUY 1 CH5 100 STOP GTC, bude příkaz viset v trhu do doby, než jej zrušíme. K plnění tedy může dojít třeba v pátek, pokud příkaz nezrušíme. V případě GTC příkazů je tedy nezbytné vést dobrou evidenci jednotlivých příkazů!
  Jinak pochopitelně libovolný zadaný příkaz lze kdykoliv zrušit nebo změnit, pokud již nebyl exekuován.
  Specifika brokerských domů a burz
  Příkazy uvedené na této stránce představují základní nástroje každého obchodníka. Jde o standardizované pojmy, jejichž prostřednictvím se "domluvíte" u každého brokera. Nicméně mějte vždy na paměti, že i v této oblasti mohou mezi jednotlivými brokery existovat rozdíly - například v tom, že některé on-line platformy umožňují pracovat pouze s některými typy příkazů. Navíc se situace v použití příkazů liší i podle burz - ne všechny akceptují všechny uvedené příkazy. Např. v rámci elektronického trhu GLOBEX nelze zadávat STOP příkazy ale pouze STOP LIMIT, řada burz neakceptuje MIT, někde nelze zadat OCO atd. To vše jsou věci, které si každý obchodník musí vždy ověřit u svého konkrétního brokera předtím, než se pustí do ostrých obchodů.

  Market příkaz

  Market příkaz je základním nástrojem, který má každý trader vždy po ruce a umožňuje okamžité provedení obchodu za aktuální tržní cenu. Představuje nejjednodušší metodu vstupu nebo výstupu z trhu bez jakýchkoli dalších podmínek.
  Uvažujte o situaci, kdy obchodník chce rychle nakoupit 10 ks akcie ZY bez ohledu na cenu. V tomto případě by jednoduše vydal market příkaz k nákupu. V obchodní platformě by tento příkaz vypadal jako BUY 10 ZY MARKET.
  Po zadání tohoto příkazu by platforma okamžitě zakoupila 10 ks akcie ZY za nejlepší dostupnou cenu v daném okamžiku (tj. z ask). Na rozdíl od limitního nebo stop příkazu, kde obchodník specifikuje cenu, za kterou chce nákup či prodej uskutečnit, market příkaz jednoduše provede transakci za aktuální tržní cenu.
  Je důležité si uvědomit, že market příkaz, kvůli své okamžité povaze, může mít sklony k vyšším nákladům v podobě skluzu v plnění, což je rozdíl mezi nákupní (ask) a prodejní (bid) cenou. Zejména v období vysoké volatility může cena provedení market příkazu značně kolísat v závislosti na tržních podmínkách.
  Market příkaz je často používán v situacích, kdy rychlost provedení má větší prioritu než samotná cena obchodu. Například, když trader chce rychle uzavřít pozici před důležitým ekonomickým oznámením nebo v reakci na nějakou neočekávanou událost. Pro aktivní obchodníky může být tato rychlá reakce klíčová při zajištění zisků nebo minimalizaci ztrát.
×
×
 • Vytvořit...