Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Mýtus o AOS: skutečně pomůže s psychikou?

  Automatické obchodní systémy, nebo-li AOS jsou velmi pověstné tím, že údajně pomáhají snížit obchodníkovu psychickou zátěž, nebo dokonce i odstranit obchodníkovi emoce. V takovém prohlášení bych byl však maximálně opatrný. Můj názor je na tuto oblast značně skeptičtější a pokusím se dnes popsat proč.

  Domněnka tradera vyvíjejícího AOS primárně za účelem snížení psychické zátěže je poměrně jednoduchá a logická: takový trader věří, že pokud někde něco „pustí“, a ono to bude pracovat za něho, pak zkrátka a dobře nebude do daného procesu jakkoliv zasahovat z vnějšku, na spuštěný AOS nebude mít jakýkoliv dopad lidská psychika a systém tak bude (zdánlivě) zbaven nejnáročnější části tradingu. Kéž by to bylo tak jednoduché!

  První faktickou podmínkou pro takovéto fungování AOS je nutnost nechat systém běžet v dlouhodobějším měřítku, aby mohl být vytvořený dostatečný statistický vzorek obchodů. Toto první „zákonné“ pravidlo však poruší drtivá většina traderů obchodující AOS již po velmi krátké době. Jakmile se totiž jejich systém dostane do ztrátové série, většinou začnou okamžitě svůj AOS přehodnocovat, předělávat a tím opět nechat působit psychické faktory. Této chyby se dopouštění obchodníci obchodující jak diskréčně, tak AOS a je to jedna z nejčastěji se opakujících chyb. Jakmile začne systém tvořit ztrátovou sérii – je jedno, zda-li diskréčním nebo AOS obchodováním, trader zkrátka a dobře dostane pocit, že něco musí být špatně a začne do svého systému „rýpat“, čímž tvoří začarovaný kruh, ve kterém se pohybuje neustále dokola. Přitom naprosto každý systém má svá ztrátová období a nikdy nemůžeme posoudit výkonnost bez dostatečně velkého vzorku realizovaných obchodů!

  Ještě silnějším faktorem je však v případě obchodování AOS sebeklam toho, že se obchodník zbaví zodpovědnosti.

  Než tento fakt dále rozepíši, položím otázku: proč se obchodníci AOS často cítí sklíčení v dobách, kdy jejich systém zažívá ztrátovou sérii? Copak nemá mít AOS za cíl mimo jiné pomoci odbourat právě podobné psychické dopady? Pokud trader „přenechá“ svůj trading plně na AOS, proč jím tedy i přesto stále zmítají emoce?

  Odpověď je poměrně snadná – protože mnoho traderů chápe AOS jako naprosté zbavení se zodpovědnosti za své obchody, resp. přenesení zodpovědnosti „na počítač“. Takto to však zdaleka nefunguje a zbavení se zodpovědnosti za své obchody není možné. Přitom to je přesně to, o co se většina lidí snaží: přenést zodpovědnost za své obchody na svého brokera, svůj počítač, poradenskou službu... Mnoho lidí nechce být za své obchody zodpovědné (i když si často myslí opak), protože tak budou moci vždy koho vinit. Vždy je „pohodlnější“ vinit ze svých nezdarů svého brokera, počítač, fundamenty co měli zafungovat a nezafungovaly, internet který měl zrovna výpadek atd., než upřímně říci, že za své obchody nesu zcela a plně zodpovědnost já sám.

  Dokud se tedy nenaučí trader převzít plně zodpovědnost za své obchody, vždy jím budou mávat značné emoce, včetně pocitů sklíčenosti a třeba i lehkých depresí v době, kdy se systému dařit nebude. V tomto ohledu není naprosto žádný rozdíl, zda-li obchodujeme diskréční systém nebo AOS. Myslet si tedy, že nám v tomto ohledu nějak pomůže AOS je pouze další ze sebeklamů.

  Za naprosto nejdůležitější faktor toho, že AOS ve skutečnosti skutečně jenom pramálo mohou pomoci zmírnit psychické vlivy tradingu (osobně si myslím, že AOS nepomohou v tomto ohledu ani trochu) pak považuji naprostou absenci zkušeností a „prožití“ obchodů, který obchodníkovi dá většinou jen diskréční přístup, nikoliv AOS. Zkušenost a „prožití“ obchodů znamená větší jistotu v sebe a svůj systém a tím i zmírnění dopadů nežádoucích psychických vlivů. Jenomže AOS ve skutečnosti opravdovou vnitřní jistotu dají obchodníkovi jenom málokdy, jak hned vysvětlím.

  Začnu příkladem ze své vlastní praxe. Nedávno jsem zažil v trhu velmi nepříjemnou situaci, kdy mně můj systém ve velmi rychlém sledu vyprodukoval 5 reverzních signálů. Tj., dostal jsem signál long, vzal dlouhou pozici, ale již za velmi krátko přišel signál short, takže jsem dlouhou pozici uzavřel se ztrátou a nastoupil krátkou pozici, abych ihned po té dostal zase long a svou krátkou pozici opět zavíral se ztrátou... a takto to šlo 5x po sobě. Takovéto situace jsou pro každého tradera velmi náročné a není snadné je ustát. Shodou okolností jsem se ten den o podobné věci bavil s traderem, který preferuje AOS a ten se přiznal, že pokud podobná věc nastala, tak buďto svůj AOS zcela vypnul v domnění, že je něco špatně, nebo začal celý svůj AOS znovu přeprogramovávat, protože podobné situace se mu příliš „nepozdávaly“ (a tím se dostal do již zmíněného, nikdy nekončícího kruhu).
  Pro mě osobně byla sice situace velmi těžká, ale zvládnul jsem ji poměrně dobře z jednoho prostého důvodu: vždy zásadně backtestuji ručně, tj. otevřu si graf klidně rok nazpět a den po dni, obchod po obchodu projíždím a zapisuji obchody. Z takto důsledného backtestu si kromě citu pro jemné nuance odnesu mimo jiné ještě jednu věc a tou je, že si každý obchod vnitřně „prožiji“. Dokáži se tedy už během takovéhoto backtestu připravit na nejhorší situace. Jedna z věcí, kterou jsem ve svém backtestu pochopil byla, že obdobné „harakiri“ s 4-5ti revesy po sobě se v trhu občas dějí, ale většinou poslední revers bývá profitabilní a pokryje většinu ztrát z těch předešlých. Proto jsem schopen takové situace ustát. Avšak člověk, který backtestuje počítačově, protože jeho prvotním zájmem jsou AOS, nemá ani ponětí o tom, co vše se během testovaného období dělo, jaké kombinace a situace se naskytly a s jakými drobnými nuancemi je třeba počítat. Takový obchodník zkrátka a dobře dostane pouze nějaký počítačový výpis, který je schopen začít obchodovat, aniž by věděl, co se za ním skutečně děje.

  Proto tradeři pracující čistě na AOS nemají často ve své strategie ani v sebe, jako tradery, ve skutečnosti příliš sebedůvěry – protože prostě operují jenom s nějakými čísly a výsledky, ale nezažívají si procesy za nimi skryté. Zatím co diskréční obchodník, který preferuje složitější a zdlouhavější cestu, si už jenom během samotného backtestu „prožije“ řadu situací, nehledě na to, že částečně diskréční způsob obchodování (samozřejmě též s přesně danými pravidly) ho nutí získávat pro trhy cit a vyladit drobné nuance – což je opět to, co AOS nikdy neudělá, a proto AOS nikdy nedá obchodníkovi sebedůvěru, kterou mu dá „delší a náročnější cesta“.

  Tímto článkem jsem samozřejmě nechtěl vůbec říci, že AOS jsou špatné – naopak znám tradery, kteří AOS úspěšně obchodují. Chci ale říci, že AOS nemá nic společného s vyřešením psychických vlivů během tradingu. To je jenom mýtus, který já osobně popírám. Drobné rozdíly na psychický dopad mezi AOS a diskréčním přístupem rozhodně budou, ale v žádném případě vám AOS nepomůže nejdůležitější faktor tradingu – tj. obchodníkovu psychiku – eliminovat, nebo majoritně potlačit. Spíše to vidím jako jeden z mnoha nebezpečných sebeklamů. Obchodník zaměřující se na AOS se bude muset s psychikou vypořádat úplně stejně, jako obchodník s diskréčním přístupem. Na druhou stranu v diskréčním přístupu vidím výhody, které dle mého názoru mohou rychleji a efektivněji mnoho psychických aspektů obchodování pomoci vyřešit. Asi je ale nakonec pravdou, že nejlépe k vyřešení psychologických aspektů velmi často napomůže kombinace obojího. Statistické údaje generované z počítače jsou rozhodně též velmi podstatné, nedá se však spoléhat pouze na ně. A dokonce i já, jakožto „tvrdě“ diskréční obchodník (avšak s velmi striktními a jednoznačnými pravidly) si občas rád nechám vyjet i „počítačový“ výpis svých strategií, což mi pomůže k ujasnění si celkového konceptu a pochopení některých jemných nuancí, které jsem schopen rozpoznat diskréčně já, ale ne počítač.

  18.3.2007

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...