Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Praktický tip pro intradenní obchodování: jak „tiká“ úsečka?

  Intradenní obchodník, který chce zvýšit svou obchodní úspěšnost a více filtrovat potenciálně ztrátové obchody, nemá jinou možnost, než více a více sahat pro techniky velmi jemných nuancí, které již není možné jednoduše backtestovat a přicházejí až s určitou zkušeností a citem pro trhy. Některé takové velmi jemné nuance však mohou přinést výrazná zlepšení. To, které vám představím dnes, zlepšilo některým studentům nebo přátelům traderům úspěšnost ziskovosti (win%) i o 15%.

  Jak už jsem zmínil, tuto techniku není možné jednoduše backtestovat, je třeba ji „nakoukat“ a získat pro ni cit, což je možné dosáhnout jen dlouhodobějším hleděním do grafů. Nejedná se tedy o techniku vhodnou pro nováčky, ale spíše pro mírně pokročilé až pokročilé obchodníky, kteří již nemají problém exekuovat svůj základní obchodní plán a hledají právě ony jemné nuance, které mohou pomoci vylepšit průběžné výsledky. Tato technika se také nehodí pro každý timeframe. Je třeba vyzkoušet právě ten váš, zdali vám pro něj dále popsaná technika „sedne“, či nikoliv - rozhodně se nejedná o techniku „univerzální“. Já ji bez problémů aplikuji při obchodování trhu TF na range bars, nevidím však důvod, proč by neměla fungovat i na kterémkoliv jiném alternativním timeframe. O co tedy jde?

  Je to velmi jednoduché. Celým naším úkolem je pozorovat potenciálně vstupní úsečku (tj. tu, na které se potenciálně rýsuje náš vstupní signál) a průběh jejího vykreslování, neboli průběh toho, jak úsečka „tiká“. Osobně jsem si průběh vykreslování úsečky rozdělil na tři základní skupiny, takzvanou „těkající“ úsečku, „tekoucí“ úsečku a „razící“ úsečku. Žádná z těchto skupin se nedá definovat zcela exaktně (trading není exaktní věda), ale spíše pocitově, jakékoliv dále zmíněné hodnoty tedy chápejte prosím jako čistě orientační. Sami si musíte vytvořit jemnější specifikace pro svůj vlastní styl obchodování (proto také není tato technika vhodná pro úplné nováčky). Krom "vstupní" úsečky se osobně také soustředím na kvalitu i alespoň 3-5ti předešlých úseček, čímž mám celkově lepší představu o aktuální kvalitě trhu. Pojďme si tedy popsat zmíněné tři skupiny.

  „Těkající“ úsečka

  Potenciálně nejnebezpečnější úsečka, která může předznamenat selhání případného obchodu. Jedná se o úsečku, která se vykresluje stylem bez jasného směru.

  Řekněme například, že očekáváme vstupní signál short a pracujeme s range bars 150 USD (RB 1.5). „Těkající“ úsečka se vykresluje způsobem, kdy nejprve udělá několik ticků dolů (např. 5-6) a vykreslí tak kousek úsečky, pak se ale vrátí zpět nad své open a vykreslí kus úsečky směrem nahoru. Záhy se vrátí zpět na své low, zde se odrazí, vrátí zpět na své high, odrazí, zpět na své low – a tak několikrát dokola. Při některém „návratu“ na své high nebo low může trh „posunout“ úsečku o nějaký ten tick výše, nebo níže, ale už z charakteru tikání je jasné, že úsečka (popř. několik předešlých) nemá jasný směr, a pokud se právě chystáme vstoupit na základě obchodního signálu short, osud dalšího pohybu je díky jednoznačně nízkému tlaku trhu směrem dolů značně nejistý.

  Pokud se podíváte „dovnitř“ takové úsečky (přepnutím se na nějaký velmi nízký timeframe), zjistíte, že co se ve skutečnosti děje, je několik minut trvající scalpování, kdy to, co nám připadá jako „těkající“ úsečka, je ve skutečnosti krátkodobý kanál, ve kterém po určitou dobu obchodují scalpeři (až dokud nedojde k prolomení takového kanálu a scalpeři tak ztratí „půdu pod nohama“). To tedy znamená, že zatímco my se domníváme, že na základě našeho vstupního signálu by měl jít trh short, ve skutečnosti vše záleží do velké míry na tom, jakým směrem „prorazí“ scalpeři své teritorium, a jakýkoliv další směr je tudíž velmi nepředvídatelný. Právě podobné úsečky mají často za následek situaci, kdy vstoupíte na regulérním signálu short, ale trh se okamžitě po vašem vstupu otočí a žene si to velmi rychle přímo k vašemu stop-lossu.

  Co při takových úsečkách dělat?

  Nejlepší věcí je naučit se rozpoznávat natolik „konfliktní“ způsob „těkání“ úsečky, že podobné obchody zkrátka a dobře zcela vypustíte. Bude to chtít trochu cviku a zaručeně vám tu a tam uteče i nějaký dobrý obchod, ale takové obvykle ani zdaleka nekompenzují případné ztráty. Pokud navíc vidíte, že úsečka se při vykreslování dokáže „prohánět“ směrem nahoru a dolu opakovaně po řadu dlouhých minut, nebude rozhodně ignorace takového vstupu špatnou volbou.

  Pokud přeci jenom máte strach, že by z této „těkající“ úsečky mohl za krátko vzniknout průlom vašim směrem, poohlédněte se, zdali je poblíž nějaký výrazný swing nebo S/R úroveň a pokuste se načasovat vstup až na moment proražení takové „překážky“ – samozřejmě pouze za předpokladu, že to bude proražení silné. Další možností je v takové situaci pracovat s menším stop-lossem a neriskovat tolik peněz – sami už si musíte vyzkoušet, jaký směr vám bude vyhovovat nejvíce.

  „Těkající“ úsečky se velmi často dějí na high nebo low dne a také ve dny, kdy trh osciluje velmi těsně kolem EMA34. Velký pozor na takové dny a takové úsečky, mohou přinést zbytečně mnoho ztrátových obchodů.

  tikani_3.jpg

  Ukázka vývoje těkající úsečky, resp. jejího průběhu. Těkající úsečka nemá přesně daný směr a v kombinaci s podobně "nekvalitními" předchozími úsečkami může znamenat potenciálně nebezpečný vstup. Jedná se však o velmi jemnou nuanci, která nemusí být pro každého.

  „Tekoucí“ úsečka

  Mezi mé zcela nejoblíbenější úsečky patří ty, které doslova „tečou“. Jedná se o úsečky, které pochopitelně vyhledáváme při obchodech na stranu short a jejich charakteristika je taková, že příliš snadno a plynule procházejí skrze své vlastní low, skrze low předchozích několika úseček a zejména skrze silné S/R úrovně.

  Nejcharakterističtější pro „tekoucí“ úsečky je stav, kdy úsečka během vykreslování udělá nové low o velikosti několika ticků a záhy se vrátí výše jenom na malou chvilku a jenom o malý kousek – řekněme 3-4 ticky – aby opět zaútočila na své low a vytvořila na něm nové hodnoty. Celý tento proces skutečně nejlépe vystihuje slovo „tekoucí“, s trochou citu a zkušeností již sami poznáte, o čem je řeč.
  Pokud trh navíc tvoří řadu „tekoucích“ úseček po sobě už na začátku, často se jedná o den, kdy celá dopolední obchodní seance má podobou sílu, a tak je třeba brát jakýkoliv další signál na stranu short s podstatně větší sebedůvěrou (alespoň dokud se úsečky nestanou opět „těkající“). Nebojte se v podobných situacích také agresivněji pyramidovat (pokud jste již zkušenější a umožňuje vám to money-management) – často to stojí za to. Co jsem měl možnost vypozorovat, největší „vodopády“ se odehrávají na začátku a na konci dne, občas pak ve spojení s nějakou fundamentální informací (není však zdaleka podmínkou). Na druhou stranu, podobně „tekoucí“ úsečky mají často u nezkušených traderů za následek impulsivní obchodování v podobě unáhlených vstupů, proto pamatujte, že ať úsečky „tečou“ sebevíce, nikdy nevstupujeme ani do takových jinak než dle našeho obchodního plánu. To je velmi důležité mít na paměti.

  Osobně mám nejraději situace, kdy úsečka příliš snadno a rychle „proteče“ skrze opravdu pevné S/R úrovně nebo swingy. Takové situace mně ukazují, že trh má opravdu velikou sílu na stranu short. Není tedy například od věci zvětšit profit-targety, apod. Samozřejmě, je třeba rovněž se naučit nebýt v podobných příležitostech příliš váhavý a nenechat si takové obchody ujít (pozor ale i na přílišnou agresivitu).

  tikani_1.jpg

  Způsob vykreslování tekoucí úsečky. Tekoucí úsečka dělá při svém vykreslování nové low příliš snadno a s minimálními "pullbacky" při utvoření nového low.

  „Razící“ úsečka

  Jak už zajisté předpokládáte, „razící“ úsečka je pouze opak té „tekoucí“, tj. jedná se o úsečku, která příliš lehce „razí“ cestu vzhůru, bez minimálního „těkání“ zpět. Bohužel však musím upozornit, že to není tak úplně jednoduché a že charakteristika trhu long je vždy trochu jiná než trhu short, proto je třeba si být tohoto vědomi. Především „razící“ úsečka často ztratí rychleji své tempo a promění se v „těkající“ úsečku. Proto je třeba být trochu více připravený, méně váhat a zároveň být obezřetný při výstupech. I když z náhlého zpomalení může i nadále pokračovat silný trend vzhůru, bývá to již s trochu větším „drhnutím“ než v případě trendů na stranu short.
  Dále je třeba být velmi opatrný na situaci, kdy trh začne „razit“, vše vypadá dobře a náhle se „zarazí“, několikrát se pokusí o nové high na stejné úsečce, ale již mu to příliš nejde. Doporučuji v takové situaci raději zmenšit stop-loss – jedná se převážně o protitrendové obchody. Právě „razící“ úsečky naznačující náhlý obrat trendu (kterému předcházel vyčerpávající pohyb dolů) bývají z mé zkušenosti poslední dobou velmi nevyzpytatelné, proto musí být člověk o to opatrnější.

  Samozřejmě výše popsané ohledně „tekoucí“ a „razící“ úsečky je do jisté míry zohledněno pro dnešní dobu silné medvědí nálady. Pokud se jednou dočkáme návratu velkého býka, jemné charakteristiky mohou být rozdílné.

  tikani_2.jpg

  Postupy vykreslování "razící" úsečky".

  Jak se naučit podobné stavy pozorovat?

  Pozorování kvality těkání trhů vyžaduje čas a cit. Doporučuji začít s klidem na playbacku dat, který si nejprve zrychlíte a po té budete zpomalovat. Myslím, že při rychlosti 3-5x vyšší lépe uvidíte jednotlivé charakteristiky, pochopíte, o čem přesně je řeč a postupným následovným zpomalováním se naučíte tyto charakteristiky rozeznávat i v běžném tempu trhu (což je trochu náročnější a skutečně to vyžaduje čas, trpělivost a zkušenost). Opět navíc upozorňuji, že tato technika nemusí být pro každého a nemusí sedět každému obchodnímu systému. Naprostí nováčci se touto technikou nemusí zatím vůbec zabývat, jedná se o jemnou nuanci až pro další drobné zlepšení ve fázi, kdy již dokážeme vydělávat i bez podobných pomocných technik.

  1.2.2009

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...