Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Vedení záznamů v intradenním obchodování

  Drtivá většina začínajících traderů trpí zásadní společnou slabinou – nekonzistentností při vedení záznamů o svých obchodech. Přitom právě v oblasti evidence se skrývá jeden ze základních kamenů vedoucích k profitům. V dnešním článku představím, jakým způsobem si vedu obchodní evidenci a jaké pracovní postupy se mi nejvíce osvědčily.

  Každý obchodník by si měl uvědomit, že evidenci svých obchodů si vede čistě pro sebe. A to je patrně největším kamenem úrazu. Většina z nás je nastavena způsobem, že vyplňování „papírů“ přichází na řadu až v posledním možném termínu pod tlakem určité „autority“. Problém je, že v tradingu žádná autorita není. Většina obchodníků tak má úmysl si evidenci vést, ale v reálu se k tomu nedostane.

  Důležitost vedení evidence se mi mnohokrát potvrdila. Pokud jsem s nějakým začínajícím traderem ve vztahu určité „výuky“, takový člověk získává „autoritu“, termíny a kontrolu a systematické vedení záznamů najednou není nepřekonatelný problém. Často se pak velmi rychle dostavuje prudké zlepšení obchodních výsledků bez toho, aniž by se musel zásadním způsobem upravovat používaný obchodní plán.

  Každému traderovi bych proto doporučoval, aby si co nejsilněji nastavil rutiny, vedoucí právě k systematickým záznamům svého obchodování.

  Pod záznamy obchodování si představuji dvě poměrně samostatné činnosti:

  A) Vedení statistického obchodního deníku. Klasické tabulky se záznamy vstupů a výstupů do trhů a příslušnými výsledky.
  Toto je naprosto nejzákladnější způsob evidence a většina traderů již dnes chápe nezbytnost vedení podobných záznamů. Je zřejmé, že obchodník, který neví ani kolik udělal minulý měsíc obchodů s jakým profitem nebo ztrátou, je naprostý ignorant, jehož dny jsou v trhu sečteny.

  Naštěstí traderům v této oblasti dost pomáhají technologie. Například programy typu Ninja Trader, Trade Station a další vedou velmi srozumitelnou statistiku obchodů, která pro základní orientaci stačí. Osobně si tyto údaje pravidelně exportuji do Excelu, kde si obchodní deník doplňuji o další informace. Ve výsledném obchodním deníku si pak mohu třídit obchody i podle mých individuálních kritérií (typ patternu, vnímání trhu atd.).

  Další informace o obchodních denících můžete na Finančníkovi načerpat v článcích:

  B) Vedení podrobného denního žurnálu. Čísla v excelovém deníku poskytují traderovi určitou statistickou zpětnou vazbu, nicméně málokdy nám dávají možnost přemýšlet nad konkrétními obchody. Osobně se mi maximálně osvědčilo vést si proto paralelně podrobnější denní žurnál – osobní zápisník, kam si zaznamenávám nejen podrobnější poznámky o obchodované situaci, ale i průběžné screenshoty.

  Co je velmi důležité – maximálně doporučuji vést si podobnou evidenci v reálném čase. Poznámky si stačí psát velmi stručně s tím, že po obchodní seanci si je můžeme urovnat. Už jen tím, že se trader vůbec zamýšlí nad tím, co dělá, podstatně omezuje různé impulsivní situace a zvyšuje své šance na úspěch.

  Většina obchodníků prodělává, protože dělá impulsivní obchody mimo plán. Pokud se na obchodní den díváme z pohledu večera, kdy máme za sebou několik obchodů, z čehož polovinu bychom nejraději nikdy neudělali, většinou si můžeme akorát povzdychnout, že příště na to půjdeme jinak (ale nepůjdeme). Po perném obchodním dnu už většinou ani nevíme, proč jsme vlastně do kterého obchodu vstoupili.

  Tím, že si zaznamenávám informace o vstupech a výstupech přímo v době, kdy obchody uskutečňuji, tak:
  - Získávám velmi detailní informace o svých obchodech, které bych zpětně nebyl nikdy schopen dát dohromady. Je to přitom velmi jednoduché – jakmile máme za sebou několik obchodů, není ani možné si vybavit vše, co jsme vnímali s prvním obchodem provedeným před několika hodinami.
  - Současně aplikuji určitou kontrolu (nebo dohled) sám nad sebou v reálném čase. Mohu mít například kritérium, že budu obchodovat pouze do trendu, pokud nejsou splněny podmínky X a Y. V rámci svých poznámek si stručně napíšu stav podmínek X a Y a jakmile je mám černé na bílém v poznámkách, v drtivé většině případů již nemám chuť obchodovat proti plánu.

  vedeni-zaznamu.gif

  Konkrétně si do podrobného denního žurnálu zaznamenávám:
  - Před vstupem do obchodu krátký odstavec popisující, co v trhu vidím a co mě vede k přemýšlení o vstupu do pozice. Současně zapínám Camtasii abych si obchod nahrával.
  - Jakmile obchod otevřu, zakreslím do Trade Station (kde analyzuji své obchody) šipku, kde jsem do obchodu vstoupil.
  - Jakmile obchod proběhne, oscreenshotuji hlavní obrazovku Trade Station a vložím screenshot do žurnálu.

  Je to triviální, rychlé a neskutečně efektivní. Co se technického řešení týče, používám dnes pro poznámky MS OneNote, o kterém jsme na Finančníkovi psali již několikrát. Vyzkoušel jsem řadu jiných postupů a programů, ale toto je myslím naprosto ideální řešení pro zmíněné potřeby. Mj. i proto, že rychlé screenshoty lze provádět bez potřeby dalšího software – jednoduše kliknu ve OneNote na příslušnou ikonu a do poznámek se mi zaznamená konkrétní výřez obrazovky.

  Po skončení seance si v žurnálu poznámky upravím do kompletnější podoby a doplním o screenshoty zaznamenávající celkovou situaci na trhu (většinu vstupů mám postavených na intermarket analýze, proto je pro mne nezbytné dokumentovat i nastavení zbývajích 3 akciových indexů).

  K tématu vedení podrobnějších žurnálů se věnují na Finančníkovi další následující články:

  20.10.2010

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...