Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Slovník pojmů Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Vstupovat přímo na S/R úrovni, nebo raději čekat na potvrzení?

  Dnešním článkem se opět zaměřím na praxi zejména intradenního obchodování. Konkrétně na taktiky spojené se vstupy do obchodů. Je výhodnější vstupovat limitními příkazy na S/R úrovních, nebo až po potvrzení skrz price action či indikátory?

  Hledáte-li rychlou a jednoznačnou odpověď na danou otázku, tak vás musím zklamat. Podle mého názoru jednoznačná odpověď neexistuje, neboť každému může vyhovovat v tradingu trochu něco jiného. Už jen s ohledem na různé styly, se kterými lze v trzích profitovat. Na druhou stranu je ovšem toto téma velmi zásadní a vyplatí se o něm přemýšlet a různě jej testovat.

  Začínající obchodníci často nad otázkou, jak vstupovat , příliš nepřemýšlí. Většinou vstupují marketem na základě několika souběžných potvrzení svých obchodních systémů, což může znamenat, že se cena již vzdálila od oblasti, na kterou reagovala. Neznamená to, že by takový vstup byl špatný – velmi záleží na cenové struktuře, kterou trader obchoduje a především na aktuálním stavu trhu (zdali silně trenduje a podobně). Zejména v méně likvidnějších trzích však může výrazně opožděný vstup představovat citelné snížení výkonnosti obchodního systému.

  Pojďme si problematiku rozvést trochu podrobněji.

  Mnoho intradenních obchodníků (včetně mě) vstupuje na základě předpokládané reakce trhů na určitou cenovou úroveň (vycházející ze struktury ceny, volume, indikátorů atd.) – a to buď v souladu s krátkodobým trendem, nebo proti němu. V zásadě se pak nabízí dvě možnosti, jak danou reakci obchodovat:

  vstupni-strategie1.jpg

  1. Můžeme příslušný pohyb „předjímat“ a vstupovat agresivně v bodě, kde očekáváme reakci trhu. Na screenshotu hypotetický ukázkový bod 1.

  2. Můžeme počkat na potvrzení vstupu sledováním reakce cenových úseček nebo indikátoru na danou úroveň a vstoupit až poté, co dané potvrzení získáme – typicky například na close vyznačené úsečky, která by již jistě dostatečně rozhýbala různé indikátory.

  Znovu nejprve zopakuji, že z mého pohledu nelze jednoznačně označit jeden z přístupů za dobrý a druhý za špatný. Pojďme si však nastínit některé důležité principy, které můžete dále rozvíjet ve svých testech:

  Přístup 1 vypadá agresivně a také agresivnější je. Obchodník časuje svůj vstup na základě určité hypotézy o S/R úrovni vycházející z historického vývoje grafu. Může se pochopitelně stát, že vstoupí například short na předpokládané S/R úrovni, kterou trh ale nebude respektovat a bez sebemenšího zaváhání jí projede. Na jeho straně však stojí výhoda v podobě řízení risku. Zcela hypoteticky předpokládejme, že bychom pracovali v trhu ES se stop-lossem 2,5 bodu (125 dolarů). Takový stop-loss by pak obchodník mohl v našem příkladu umístit až nad high posledního swingu (na obrázku SL1), což mu v mnoha případech poskytuje rozumný prostor pro další řízení obchodu. Případně pochopitelně může zvolit nějaký velmi malý stop-loss hned nad S/R úrovní a pracovat tak i v méně volatilních trzích s rozumným RRR.

  Obchodník vstupující v bodě 2 má k dispozici více informací. Už ví, že v jeho vyznačené oblasti (v našem hypotetickém případě modrá linka) se trh skutečně otočil. Ovšem za tuto informaci platí výrazně horší vstupní cenou, neboť trh od high swingu již urazil cca 2,5 bodu. Vstoupí-li obchodník do short obchodu na close úsečky, bude muset buď pracovat s větším stop-lossem než 2,5 bodu nebo použije „standardní stop-loss“, který mu vystačí jen tak tak k SR úrovni, kde jej trh „jako na potvoru“ z obchodu vyhodí.

  Nezanedbatelná je i otázka výstupů z obchodů. Představte si, že vstoupíte do obchodu v bodě vstupu 1. Potom v oblasti vstupu 2 už lze obchod pomalu zavírat na prvním targetu s RRR 1:1 (pokud bychom obchodovali s komfortním SL až nad nejvyšším high na grafu). V případě vstupu v oblasti 2 by měl obchodník spekulovat na větší pohyby, protože pro nějaké jemné řízení pozice zde není prakticky prostor.

  Jak vidíte, dva různé přístupy ke vstupům nabízejí najednou celou řadů různých scénářů obchodování stejné úrovně z pohledu řízení obchodu a risku. Obchodníci mohou spekulovat na stejnou akci v trhu (odraz od S/R), ovšem místo vstupu je často jedním z kritérií, od kterého se v intradenním obchodování odvíjí zisk/ztráta/BE daného obchodu.

  V rámci jednoho článku není možné danou oblast pokrýt příliš podrobně, jednoznačně však doporučuji danou problematiku zkoumat z pohledu svého obchodního systému.

  Jak například tuto otázku řeším při obchodování FIMS?

  V případě protitrendových signálů na nových high/low jsem při vstupech konzervativnější. Tyto obchody nabízejí celkově solidní RRR a čekám tak na určitou formu potvrzení otočení trhu (vycházející z orderflow nebo price action). Po potvrzení však vstupuji limitním příkazem a snažím se získat lepší vstupní cenu tak, abych měl vždy SL pod/nad aktuálním hlavním swingem.

  Vstupuji-li do trendových obchodů nebo uprostřed aktuálně obchodované cenové struktury (různá pásma, DT/DB atd.) většinou vstupuji agresivněji limitním příkazem připraveným na mikro S/R úrovni. Těžím z toho, že v takovém případě mohu svůj stop-loss umístit do zajímavé vzdálenosti za předpokládanou S/R úroveň a zároveň inkasovat první profit target často hned v prvním momentu odrazu od S/R úrovně.

  Jaký typ vstupů tedy používat?

  Jednoznačnou odpověď vám dají pochopitelně jedině vaše vlastní testy.
  Při používaní agresivnější vstupů skrz připravený limitní příkaz je potřeba zakomponovat do svého obchodního plánu metodiku pro definování silných S/R oblastí, na jejichž odražení spekulujeme. Současně je třeba klást důraz na pochopení aktuální struktury a volatility, ve které se trh pohybuje. Jednoduše řečeno není možné bezhlavě sázet limitní příkazy před rozjetý trh nebo opožděně vstupovat na potvrzujících úsečkách v trhu, který se jen líně převaluje do strany.

  17.4.2013

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Další články na toto téma

  Jaký trh pro intradenní obchodování?

  Řada dotazů v našem diskuzním fóru směřuje k otázce, který trh si vybrat pro intradenní obchodování? Pojďme si proto téma rozebrat co nejpodrobněji a ukázat si, co se dnes pro intradenní obchodování nabízí a jakým způsobem postupovat při výběru.
  Základní požadavky na trh pro intradenní obchodování
  Intradenní obchodování znamená, že obchodujeme pro menší profity než u pozičního obchodování a často za obchodní seanci stihneme provést několik obchodů (frekvence obchodů závisí na obchodním stylu a povaze obchodníka). Nejdůležitějším parametrem pro výběr trhu je tak dostatečná likvidita. Pouze v dostatečně likvidních trzích budeme schopni skutečně kdykoliv otevřít a uzavřít pozici s minimálním skluzem v plnění. Dostatečně likvidní trh také znamená, že rozdíl mezi bidem a askem je minimální a tudíž nám vznikají co nejmenší náklady na otevírání/uzavírání pozice.
  Zcela základní podmínkou, zejména pro začínajícího obchodníka, je elektronické obchodování daného trhu (tj. obchodování na elektronické burze). Pitově obchodované trhy mohou na grafech vypadat čitelně, ale díky vyšším nákladům na exekuci a vyšším skluzům v plnění nemá smysl se jimi zabývat (pokud samozřejmě člověk není zkušený a přesně ví, co a proč dělá).
  Trhů splňující tento základní požadavek je celá řada. V čem se tedy liší a podle čeho si trader trh vybírá?
  Dolarová hodnota ticku. Trhy jsou v principu různě škálované, tj. mají jinou hodnotu nejmenšího pohybu. Jsou proto různě drahé a začínající obchodníci nebo obchodníci s menším účtem tak většinou preferují (resp. měli by) preferovat levnější trhy. Pokud budeme hovořit o komoditních indexech (viz níže), které se pro intradenní obchodování používají nejčastěji, je velký rozdíl zda-li budete obchodovat trh DAX, kde nejmenší tick má hodnotu 12,50 euro, nebo velmi podobný trh YM, kde má nejmenší tick hodnotu 5 dolarů.
  Volatilita Každý trh je také jinak dravý, volatilní. Ve volatilnějším trhu se může trader dočkat vyšších profitů, ale protože i „šum“ bude v takovém trhu často vyšší, je třeba pracovat s většími stop-lossy a tudíž i většími obchodními účty. Navíc každému obchodnímu přístupu svědčí trochu jiné prostředí. Někdo může vyhledávat rychlejší, volatilnější trhy, jinému obchodníkovi mohou více vyhovovat pomalejší, méně volatilní trhy.
  Charakter trhu Jednotlivé skupiny trhů se podstatně liší svým charakterem. Například akciové indexy mají jiný charakter než měny a určitě se v průběhu dne chovají jinak než třeba trhy zemědělských komodit. Nelze říci, že jedna skupina trhů je lepší než druhá, protože samozřejmě ve všech skupinách existují profitabilní i ztrácející obchodníci. Co znamená charakter trhu? Třeba způsob, jakým se trhy rozjíždějí do trendů (některé trhy mají rozjezdy postupné, jiné jdou hodiny do strany aby pak najednou v několika vteřinách „vystřelily“), trhy se hodně liší ve způsobu, jakým reagují na různé S/R úrovně (některé velmi přesně, jiné mají více tendenci úrovně falešně prolamovat), velké rozdíly jsou mezi tím jak se trhy pohybují (některé mají tendenci více kmitat a vyhazovat blízké stop-lossy atd.). Každé skupině obchodníků tak může vyhovovat jiný trh a trhy mezi sebou tak nelze jednoduše porovnávat přes nějakou jednoduchou formuli. Je to podobné jako ve sportu – existuje spousta velmi podobných míčových her, a přesto můžeme mít silné preference k tomu, aby se nám některá hrála lépe než jiná.
  Čas obchodování Podle toho, kde se trhy obchodují, se liší i čas, kdy můžeme daný trh obchodovat. Pokud zůstaneme u komodit, někteří obchodníci mohou upřednostňovat evropské trhy, které se obchodují v našich dopoledních hodinách, jiným mohou vyhovovat americké trhy, které se obchodují odpoledne až navečer našeho času. Pochopitelně, že existují i trhy, které lze obchodovat hluboko v noci našeho času. V tomto se meze nekladou a obchodník si skutečně může vybrat trhy, které odpovídají jeho časovým představám.
  Dostupnost v platformě V neposlední řadě jsme nicméně při výběru trhu omezeni jejich dostupností v obchodní platformě. Samozřejmě, že vždy se dá najít broker, který nabízí to co potřebujeme, ale například v případě komodit se drtivá většina brokerů zaměřuje především na americké burzy a případně německý Eurex. Tyto trhy jsou pak pro běžné obchodníky nejdostupnější.
  Skupiny trhů pro intradenní obchodování
  V příštím článku se pokusím porovnat nejběžněji používané trhy pro intradenní obchodování spolu s detailnějším komentářem, dnes si zatím trhy okomentujme z pohledu jednotlivých „skupin“.
  Klasické komodity
  Většina obchodníků si nejprve pod komoditami představí „tradiční“ surovinové komodity, jako jsou futures kontrakty na ropu, pšenici, různá masa atd. I v této skupině jsou velmi zajímaví kandidáti na intradenní trading, nicméně určitě nejde z pohledu intradenních obchodníků o hlavní trhy. Mezi trhy, které lákají největší pozornost intradenních obchodníků patří například ropa a zlato. Ostatní trhy nejsou pro intradenní obchodování příliš vyhledávané a z pohledu začínajícího obchodníka bych se této skupině vyhnul zcela – prostě existují pro intradenní obchodování lepší trhy.
  Indexy
  Ty nejzajímavější představují komoditní kontrakty na akciové indexy. Ceny akciových indexů přestavují váženou hodnotu určitého, často velmi velkého, souboru akcií a pohyby akciových indexů jsou tak často „méně bouřlivé“ než pohyby jednotlivých titulů. Samotný akciový index představuje pouhou matematicky vypočítanou hodnotu, kterou nelze obchodovat napřímo, ale naštěstí to jde prostřednictvím odvozených finančních nástrojů, jako jsou mj. komodity na akciové indexy.
  Komodity na akciové indexy si získaly mezi intradenními obchodníky obrovskou popularitu a představují jedny z nejčastěji intradenně obchodovaných trhů. Velké oblibě se těší jak americké trhy (např. ES - E-MINI S&P500, který má denně často několik milionů zobchodovaných kontraktů; TF – E-mini Russell 2000; NQ - E-MINI NASDAQ 100, YM - MINI DOW a další), tak hlavní indexy dalších světových burz (v našich podmínkách jde pak především o německé indexy DAX a Dow Jones EURO STOXX 50).
  S Tomášem sami obchodujeme intradenně výhradně trhy v této skupině právě z důvodů charakteristiky jejich pohybů. Podrobnému srovnání jednotlivých trhů se budeme věnovat v následujícím článku.
  Komodity na úrokové míry
  Mezi často intradenně obchodované komodity patří také trhy z oblasti finanční sféry. Konkrétně se intradenně velmi často obchodují americké dluhopisové komodity, jako jsou T-Notes a T-Bonds, zajímavé jsou také dluhopisy obchodované na německé a londýnské burze (německé dluhopisy viz článek Zajímavé německé komoditní trhy – dluhopisy.
  Komodity na úrokové míry mají obecně trochu jinou charakteristiku pohybu, než ostatní akciové indexy. Může proto být dobré se na tyto trhy v rámci backtestu podívat a zjistit, zda-li vám vyhovují. Co se amerických dluhopisových komodit týče, jde navíc o trhy, které spadají spíše mezi dražší trhy – jeden tick má hodnotu 15,63 dolarů. Nováčky může od trhů odradit i skutečnost, že jsou kotované tak, že nejmenší pohyb (tj. 1 tick) má hodnotu 1/64 bodu, což je na první pohled výrazně méně srozumitelné, než kotování u akciových indexů.
  Měny
  Trhy, na které se zaměřují oči ohromného množství intradenních obchodníků jsou samozřejmě také měny. Ty lze obchodovat jak přes centralizovaný trh v podobě komoditních kontraktů na měny, tak přes necentralizovaný forexový trh.
  Měny mají opět jinou charakteristiku než například komodity na akciové indexy a není snazší odpověď na otázku, zda-li vám tyto trhy budou vyhovovat, než vlastní backtest a porovnání výsledků. Měny se obchodují 24 hodin a výrazněji reagují na různé fundamentální zprávy než například komodity na akciové indexy. To může být jejich výhoda i nevýhoda. Moje osobní zkušenost je taková, že pro začínajícího obchodníka je obtížnější úspěšně obchodovat měny, než akciové indexy (byť samozřejmě ani jedno není snadné). Pokud se vrhnete do oblasti obchodování měn přes forex je nutné nejprve také podrobně pochopit principy, jak fungují mimoburzovní trhy, jaké subjekty se zde pohybují a skutečně si dobře vybrat nejen trh, ale také i brokerského partnera, neboť zde na úrovni běžného „retailu“ obecně čeká výrazně více potenciálně problematických firem, než v oblasti centralizovaného burzovního trhu (viz V čem se liší burzovní a mimoburzovní brokeři?).
  Akcie a ETFs
  Atraktivní trhy pro intradenní obchodování představují také akcie. Zajímavých akciových titulů existují tisíce a tisíce a tak si vždy můžeme najít trh s pohybem, který vyhovuje našim kritériím. Na rozdíl od akciových indexů, které jsou odvozeny od určitého koše akcií, a tudíž jsou méně citlivé na konkrétní fundamenty, je třeba u akcií sledovat zprávy, které se jednotlivých titulů týkající, protože ty zásadnější mohou v daném titulu způsobit skutečně velmi prudký pohyb.
  Akcie jsou zajímavé i tím, že si každý obchodník může zcela na svém uvážení nastavit finanční objem, se kterým obchoduje, a který odpovídá jeho risk managementu a velikosti účtu. Například začínající obchodník může obchodovat se 100 akciemi, což představuje práce s rizikem v řádech jednotek dolarů. To je ohromná výhoda oproti komoditním kontraktům, které jsou standardizovány tak, že i při jednom kontraktu riskujeme vždy nejméně desítky dolarů (samozřejmě podle zvoleného trhu).
  Řada akcií disponuje přitom skutečně ohromnou likviditou a jsou i tituly, přes které můžeme obchodovat stejné pohyby, jako s komoditními kontrakty. Konkrétně existují ETFs trhy (chovající se stejně jako běžná akcie – viz článek Trhy podrobněji: ETFs), přes které jde obchodovat trhy jako ropa (trh USO), zlato (GLD), nebo akciové indexy (např. SPY pro trh S&P 500, IWM pro trh emini Russell 2000) atd.
  Dalo by se tak říci, že akcie mohou představovat zajímavou „startovní“ pozici pro intradenního obchodníka, protože lze obchodovat často stejný trh s menším rizikem (a samozřejmě nižším potenciálem profitu). Bohužel tomu tak není především díky platné americké regulaci. Ta stanoví, že pro intradenní obchodování akcií je třeba mít obchodní účet o velikosti nejméně 25 000 dolarů, což je nedostupné pro většinu běžných začátečníků. kteří si chtějí osahat trhy s výrazně nižší částkou (u intradenního obchodování komodit nebo měn žádný takový požadavek neexistuje). V důsledku jsou tak intradenní obchody na akciových trzích velmi zajímavé, ale využívané spíše pokročilejšími obchodníky.
  Opce
  Intradenní pohyby lze obchodovat i přes další finanční instrumenty. Jedním z používanějších jsou například opce (na komodity, na akcie). Nicméně v případě opcí na akcie opět platí omezení minimálního účtu 25000 dolarů pro intradenní obchodování a tak jsou opce pro začínající obchodníky velmi atraktivní spíše z pohledu dlouhodobějšího obchodování (kde omezení minimálního účtu není a je tak možné obchodovat i s minimálním účtem).
  Shrnutí
  Jak vidíte, intradenní obchodník si skutečně může vybírat z velmi široké nabídky produktů. S Tomášem obchodujeme intradenně výhradně komoditní akciové indexy, především pro jejich klidnější denní průběhy, ale samozřejmě jsme dříve zkoumali i ostatní trhy, což vřele doporučujeme. Za týden se podíváme na srovnání nejčastěji obchodovaných trhů mezi komoditami na akciové indexy.

  Mé třicatero intradenního obchodníka

  Pokusím se dnes shrnout 30 bodů intradenního obchodníka, které považuji za důležité. Chápejte všechny body jako inspiraci, vezměte si z nich to, co potřebujete. Rozhodně se však jedná o inspiraci k serióznímu zamyšlení - určitý sumář mých zkušeností a pozorování za řadu let. O jednotlivých bodech přemýšlejte - nejsou to rady k okamžité aplikaci, ale rady k zamyšlení nad efektivním pohybováním se v trzích.
  Obecný pohled na trh
  1) Abychom mohli vydělat, potřebujeme pohyb. Je jedno, pro jak veliký profit-target obvykle jdete, bez pohybu není potenciál.
  2) Aby se trh mohl hýbat, potřebuje hybnou sílu. Tou je volume. Není však důležitá absolutní hodnota, ale daleko více tempo a rytmus, jakou volume do trhu plyne. Pokud relativně plynule plynou do trhu příkazy s vyšším volume, existuje potenciál na pohyb. Pokud začnou téct pouze drobné, občasné příkazy, očekávejte chop. Nemusíte přitom sledovat přímo indikátor Volume, stačí například počet plynoucích příkazů v DOM, nebo jen pozorování rychlosti a stylu vykreslování úsečky.
  3) Abychom mohli vydělat, potřebujeme nejenom pohyb a tudíž vyšší plynule přicházející volume, ale také odhadnout předpokládaný celkový směr trhu.
  4) Předpokládaný celkový směr trhu nezjistíme pohledem na jediný trh; musíme se podívat na trhy jako na komplex. Dobrý nápad tedy může být použít doplňky, jako pohled na další indexy, různé sentiment indikátory, apod.
  5) Pokud hledáme celkový odhad směru trhu, jsou pouze čtyři možnosti: buďto je trh velmi pozitivně naladěný - pak můžeme očekávat další růst, nebo je velmi pesimisticky naladěný, pak můžeme očekávat další poklesy. Nebo je sice pozitivně naladěný, ale vyčerpaný - pak můžeme čekat pullback dolů, nebo je negativně naladěný, ale vyčerpaný směrem dolů, pak můžeme očekávat pullback nahoru.
  6) Pokud celkový pohled na směr trhu jako celku nepodporují další faktory trhu (další indexy, sentiment indikátory, atd.), pak je jakýkoliv domnělý směr zcela čistě náhodný.
  7) Předpokládané fáze pohybů je možné statisticky izolovat; například na základě času během dne.
  Oblasti minimálního rizika
  😎 Pokud máme celkový pohled na směr trhu jako celku, potřebujeme dále oblasti, u kterých nastupovat s minimálním rizikem.
  9) Oblasti s minimálním rizikem jsou takové, kde můžeme očekávat buďto ukončenou korekci, nebo otočku z vyčerpání, nebo průrazové momentum.
  10) Ukončená korekce je taková korekce, kde trh již stagnuje jít níže (v případě uptrendu), nebo výše (v případě uptrendu). Můžete použít statické S/R úrovně, dynamické S/R úrovně (např. EMA34 a EMA204), ale také sledovat proudění volume. Podobné oblasti je opět možné statisticky izolovat (důkladný backtest napoví a ukáže).
  11) Otočka z vyčerpání trhu přichází většinou na high nebo low dne po několika neúspěšných pokusech prorazit výše, resp. níže.
  12) Průrazové momentum můžeme očekávat u oblastí, kde je předpoklad vysokého počtu příkazů nad nebo pod nějakou signifikantí techickou zónou a zároveň podporuje prolomení takové zóny i trh jako celek. V trhu s nízkým plynutím volume na podobných technických zónách můžeme očekávat také řadu scalpingu.
  Oblasti vysokého rizika
  13) Krom oblastí s minimálním rizikem existují i oblasti s vysokým rizikem.
  14) Oblast s vysokým rizikem přichází, když do trhu přestává plynule téct rozumné volume.
  15) Vysoké riziko přinášejí časové úseky, kdy trh jako celek není jednotný; kdy různé příslušné sentiment indikátory, další akciové indexy, nebo jednotlivé sektory trhu nesouzní v jednotě.
  16) Vysoké riziko nesou v sobě i některé faktické technické zóny: 50%rtcmnt, high a low dne, pokud právě trh jako celek nemá tendence k jejich prorážení.
  17) Vyské riziko přinášejí i určitá konkrézní období dne, například po vyčerpání úvodního pohybu, nebo v době oběda US času.
  19) Vysoké riziko nesou úseky, kdy trh příliš dlouho obchoduje kolem podobných cen; dokud není takovýto úsek (range, trojúhelník) prolomený, riziko přetrvává.
  Momentum
  20) Momentum bez plynoucího volume, nebo bez podpory momenta trhu jako celku, je zřejmě pouze chvilkový scalp.
  21) Nejsilnější je momentum, které v daný moment vykazuje trh jako celek - tj. například i další indexy, sentiment-indikátory, atd.
  22) Trader by neměl obchodovat každé momentum, ale pouze takové, které už od pohledu obsahuje volatilitu a volume.
  23) Změny v trhu jsou velmi rychlé. Je třeba být flexibilní a zároveň pracovat s tempem, které je nám únosné.
  24) Momentum můžeme obchodovat i jako velmi rychlé scalpy: pokud momentum nezapracuje hned, vystoupíme. Pokud zapracuje, bereme drobný profit, který se nachází v daném okamžiku.
  25) Na momentum je třeba nahlížet v každém timeframe jinak; momentum se u každého timeframe obchoduje jiným stylem, čím vyšší timeframe, tím více času musíme momentu dát, aby se rozjelo a vytvořilo potenciálně zajímavý pohyb. Jiný timeframe = jiný obchodní styl momenta.
  Risk-Reward
  26) Na risk-reward musíme hledět jako na poměr toho, kolik mám v dané situaci potenciál a za jakou cenu (riziko) takový potenciál existuje.
  27) Zamýšlený potenciál musí být vždy poplatný aktuální volatilitě v trhu. Neexistuje tedy "jednoznačný", nebo "definitivní" potenciál. Jiný potenciál budete mít v trhu, do kterého plyne volume, jiný potenciál v takovém, který je aktuálně "mrtvý".
  28) Potenciál a risk mají přímou úměru se zvoleným timeframe.
  29) Vystoupit z trhu, který se přemění v chop, není prohra; pouze vystupujeme z trhu, který se začíná stávat zcela nepředvídatelným a omezujeme tak naše riziko. Pokud zmizí potenciál, musíme omezit i riziko.
  30) Řada mých vlastních testů ukázala, že náhodné vstupy s fixně daným risk-reward-ratio 1:2 může samo o sobě při správném nastavení vydělávat; to dokazuje důležitost money-managementu, důležitost řízení risku a potenciálu.

  Jeden daytradingový systém, 5 podob, možná (dramatická) zlepšení

  V dnešním článku bych rád představil zajímavost, se kterou jsem strávil několik posledních týdnů. Půjde o několik jednoduchých srovnání, která věřím, že zaujmou běžné daytradery. Naznačím totiž nové možnosti, kterými se dá daytrading uchopit.
  Takže, o co jde? Jak už jsem zmínil v posledních měsících několikrát, letošní rok věnuji skutečně mnoho času problematice Market Internals. Myslím, že jsem se v této oblasti stal již vcelku expert – krom zcela vyčerpávajícího studia nejrůznějších aplikací, možností a verzí Market Internals (MI) a následného vytvoření téměř 30 vlastních MI aplikacích, často s originálními a nevšedními nápady, jsem také postupně zapojit řadu nápadů do vlastního obchodování a připravovaného fondu. Poslední měsíc jsem pak strávil s MI čas ještě trochu jiným způsobem – zabýval jsem se možností aplikace pro běžné diskréční daytradery, kterých je zde na Finančníkovi většina.
  Rámcově jde o to, že dopady aplikace Market Internals na daytrading mohou být naprosto zásadní a přinést skutečně "neférovou" výhodu oproti těm, kteří o MI nemají ani ponětí. Jediný obchodní systém může být totiž zpracován do bezpočtu podob jen tím, že zapojíme různé možnosti MI – a to aniž bychom jakkoliv zasáhli do samotného původního systému, jakkoliv se ho dotknuli! Dle potřeby tedy můžeme s pomocí MI zlepšovat u našeho systému prakticky cokoliv – od průměrného zisku na obchod přes % úspěšnost až po drawdown a kvalitu equity.
  Osobně jsem udělal během posledního měsíce skutečně širokou studii využití MI na jednoduchý daytradingový systém, založený na mé základní, stěžejní myšlence, kterou jsem léta diskréčně obchodoval, a tou je má metoda TNG (Touch-And-Go), neboli "dotkni se a jdi". Jde o jednoduchý odraz od EMA 34, který se postupně stal součástí systému FinWin (popsaného i TNG nuancí také v on-line kurzu Daytrading od A do Z). Diskréčně už sice nějaký ten pátek neobchoduji (veškeré mé obchody už jsou plně automatizované), což však neznamená, že bych nadále nevyužíval principy, které jsem se za léta s FinWin systémem naučil!
  Systém, který jsem použil pro testování možností MI pro daytradery, je tedy založený na metodě TNG a testování jsem provedl ve zcela automatizované podobě, kterou připravil jeden ze studentů VIP AOS Turbo kurzu (mimochodem, zbývá ještě jedno poslední volné místo na říjnový termín, v případě zájmu si ho rezervujte na kurzy@financnik.cz) a o kterou se se mnou tento student podělil (děkuji). Tato automatizovaná podoba systému postaveného na TNG mně umožnila provést testování možností MI pro daytradery mnohem rychleji, přesněji a jednodušeji a byl jsem vcelku překvapen, jak jediný systém může nadělit bezpočet podob, aniž bychom jakkoliv zasáhli do samotného systému!
  Takže, pojďme na slíbených pár ukázek.
  Nejprve základní podoba systému – ta vypadá takto:

  Velmi solidní equity (myšlenka TNG je stále velmi silná a univerzální), na můj vkus však na to, že jde o jediný pattern příliš mnoho obchodů, což se podepisuje na průměrném profitu na obchodu (u základního systému 51 USD). Rozumné snížení počtu obchodů, drawdownu tak na polovinu (původní varianta systému má max DD na úrovni 3500 USD), zvýšení průměrného obchodu a případně ještě trochu lepší equity – vše toto by určitě byly příjemné "bonusy". Dobrá zpráva je, že vše toto je s aplikací MI možné. Co jsem však spíše chtěl ještě více ukázat je variabilita, kterou aplikace MI u jediného systému může přinést – aniž bychom jakkoliv zasahovali do samotného původního systému, cokoliv u něj měnili.
  Tak například jedna z mých vlastních MI technik založených na MI klouzavém průměru dokázala počet obchodů radikálně zredukovat, dramaticky snížit drawdown a adekvátně zvýšit počet obchodů. Zrovna tak výrazně změnit charakter equity:

  Další má vlastní technika, s využitím vlastní MI Bollinger Bands aplikace, pro změnu zredukovala systém pouze o cca 20 % nejhorších obchodů a zrovna tak přispěla k celkovému výraznému zlepšení. Equity zůstává podobná, ale je lehce vyhlazenější, parametry systému se celkově zlepšily, 20 % obchodů zmizelo (mezi nimi některé z těch nejhorších) – a to vše, aniž bychom se jakkoliv dotkli původního systému:

  Zhruba podobné redukce a podobného zlepšení jsem dosáhnul i s další technikou, velmi jednoduchou, založenou na silných MI hodnotách:

  Co by zde mohlo být velmi zajímavé, je případné spojení předchozích dvou technik – věřím, že veškeré výsledky by se v takovém případě ještě dále zlepšily.
  Poslední ukázka pak pochází ze zcela jiného MI soudku, a sice identifikace optimální MI volatility a povolení systému obchodovat pouze v takové:

  Co by zde opět mohlo být velmi zajímavé, je izolovat nejoptimálnější MI volatilitu a následně na ni aplikovat některou z předchozích technik (MI klouzavý průměr nebo MI Bollinger). Toto vše jsou rozhodně podněty ještě k dalším zlepšováním. I tak je ale fascinující, jak jediná technika dokáže dramaticky a zásadně ovlivňovat obchodní daytradingový systém, aniž bychom do něj museli jakkoliv zasahovat.
  A co je to skutečně podstatné: Řada těch nejdůležitějších změn se odehrála na úrovni statistik. Nebudu zde rozepisovat všechny, bylo by toho totiž skutečně mnoho. V zásadě ale to nejzásadnější:
  ukázalo se, že jakékoliv parametry mohly být vylepšeny s některou z MI technik, drawdown bylo možné v některých případech snížit až o polovinu(!), co se ukázalo jako obzvláště působivé – MI mohou posloužit skvěle i k řízení počtu kontraktů, tj. například přidat kontrakt v obzvláště silné situaci, potvrzené skrze Market Internals, MI mohou při určitých aplikacích skutečně zajímavě pomoci vyskočit z obchodu když se mění v trhu prudce nálada, tj. ještě dříve než na základní stop-lossu, a tak celkově vylepšit výsledky, ne moc působivý AvgTrade původního systému bylo možné dramaticky zvýšit s řadou MI technik (nejslabší článek původní varianty systému tedy zcela vymizel). Osobně nepřestávám být fascinovaný možnostmi MI, obzvláště pokud je začneme využívat inovativně a kreativně. Překvapuje mně, jak málo daytraderů o této technice vůbec ví nebo jí používá. I z tohoto důvodu jsem se rozhodnul připravit on-line kurz na téma Market Internals pro daytradery (ukázky z tohoto článku pocházejí z připravovaného kurzu, na kterém prezentuji i detailní statistiky, metody, postupy, rady a srovnání všech variant), kde vše vysvětlím od A do Z (samozřejmě také do detailu, co jsou to MI) a představím nejlepší a nejzajímavější aplikace právě pro daytradery (včetně mé jedné tajné, o které jsem dlouho váhal, zda jí vůbec prozradit). Pokud vše půjde dobře a čas to dovolí, mohl by být kurz hotový a k dispozici koncem října (zrovna tak jsem se rozhodnul, že všem, kteří jsou již naši klienti, nabídnu od začátku slevu). Vcelku se na tento nový projekt těším, protože si jsem jistý, že může pomoci mnohým z vás – daytraderům na jakékoliv úrovni.
  MI jsou tedy skutečně unikátní technika, která může mít nevídané dopady na vaše obchodování. Pokud ji tedy použijete správně, inovativně a kreativně (sám na tomto úkolu pracuji již druhým rokem). Pak se MI stávají doslova "neférovou" výhodou.
×
×
 • Vytvořit...