Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme systém WoodiesCCI - 3

  V minulém díle seriálu věnovaném obchodnímu systému WoodiesCCI jsme si vysvětlili, jakým způsobem se definuje pomocí indikátoru CCI trend. V dnešním díle si konečně řekneme něco o vstupních signálech – mluvit dnes budeme zatím jen o těch do směru trendu.

  Systém WoodiesCCI je možné obchodovat jak trendově, tak protitrendově. Protitrendové obchodování systému je však již náročnější, a tak se nováčkům doporučuje držet se v začátcích převážně a jen trendových patternů. Je pravdou, že většina patternů systému WoodiesCCI je sice protitrendových, přesto trendové fungují zcela nejlépe a často jsou naprosto dostačující k tomu, abyste s jejich využitím mohli vydělávat nezanedbatelnou sumu peněz.

  Jaké jsou tedy trendové patterny obchodované v rámci systému WoodiesCCI? V podstatě jsou pouze dva:

  • ZLR (Zero-Line Reject)
  • TLB s trendem (trend-line-break)
  • HTLB s trendem (horizontální trend-line-break)

  Pojďme se nyní podívat na tyto patterny jeden po druhém.

  ZLR

  ZLR, nebo-li Zero-line Reject (volně přeloženo jako „odražení od nulové linky“), je zcela nejzákladnější pattern systému WoodiesCCI a mnoho obchodníků dokonce s velkými úspěchy obchoduje pouze tento jediný pattern. Obzvláště v silně trendujících trzích umí nadělit zajímavé profity.

  Jak pattern vypadá? Pokud máme na indikátoru jasně definovaný trend (jak definovat trend jsme si vysvětlili minule), čekáme na vytvoření formace připomínající „hák“, nebo také „zobáček“ a nebo také písmeno „V“. V momentě, kdy takováto formace na indikátoru CCI nastane, vstupujeme na konci úsečky (tzn. na CLOSE) – Woodie dokonce vstupuje 20 vteřin před close (jedná se již o agresivnější přístup, nováčkům se doporučuje vstupovat na close). Podstatné pak ještě je, že v případě etablovaného uptrendu se musí ZLR odehrát směrem nahoru, v případě etablovaného downtrendu směrem dolů (tj. jakoby obrácené „V“). Ideální je, pokud se ZLR v případě uptrendu vytvoří nad linkou 0, v případě downtrendu pod linkou 0. Zde je tedy ukázka ZLR na stranu long.

  Vidíte, že trh utvořil jasný uptrend definovaný alespoň 6 CCI úsečkami nad hranicí 0, tudíž ZLR na obrázku je zcela platný signál k nákupu. Zde je ukázka ZLR na stranu short – v případě downtrendu:

  V tomto případě bychom tedy prodávali a spekulovali na stranu short. Pro jasné pochopení zde přikládám ještě několik dalších příkladů:

  Dobře si navíc zapamatujte: nikdy neberte ZLR signály, pokud není jasně definovaný trend!

  Pokročilejší varianta systému WoodiesCCI pak používá pro ZLR i indikátory Side-Winder a Chop Indicator (viz předešlý díl seriálu). Podmínka zde je, že ZLR bereme pouze pokud:

  • má Side-Winder zelenou barvu (platí jak pro long, tak pro short); někteří akceptují i žlutou barvu, nikdy však neberte ZLR, pokud je SW červený
  • chop-indicator má modrou barvu (v případě long) nebo červenou barvu (v případě short)

  Posledním důležitým pravidlem pak je, že ZLR nesmí být v oblasti nad +100 nebo pod −100, aby bylo považováno za platné.

  TLB

  TLB, nebo-li trend-line-break (prolomení trendové linie) není ničím více a ničím méně, než zcela základní trendovou linkou, kterou zajisté už každý zná. Jedinou odlišností zde je, že se trendové linky zakreslují přímo do grafu indikátoru CCI, nikoliv do grafu trhu. Abychom mohli zakreslit TLB, potřebujeme najít v CCI indikátoru alespoň 2 body („hrbolky“, „peaky“, „výčnělky“), které budeme moci propojit trendovou linkou. V případě trendového obchodování pak opět platí, že musí být nejprve definovaný trend a že bereme TLB pouze a jen do směru trendu. Opět vstupujeme na close úsečky. TLB se mohou odehrát i v celém rozsahu pásma −100/+100, avšak nesmí být porušen trend (pokud např. bereme TLB v rozmezí −100 / +100 na stranu long, pak nesmí být na straně short více jak 5 CCI úseček, to už by byl etablovaný downtrend a signál na stranu long by tudíž již nebyl platný). TLB velmi často „splývají“ se ZLR, skutečně kvalitní signály často bývají právě pokud dojde ke kombinaci ZLR+TLB. Zde jsou opět ukázky s příklady TLB:

  HTLB

  Poslední ze signálů, používaných pro vstup do pozice ve směru trendu, je tak zvaný horizontal-trend-line-break, nebo-li prolomení horizontální trendové čáry. Opět se nejedná o nic více a o nic méně, než o klasickou trendovou čáru – tentokrát však zakreslovanou v horizontální podobě, propojováním několika stejně vysokých vrcholů. HTBL je vlastně ZLR, které překoná nějakou signifikantní S/R úroveň tvořenou na indikátoru CCI právě horizontální čárou. Pokud dojde k překonání takové horizontální čáry (do směru trendu), je toto považováno za platný signál a opět vstupujeme do pozice na konci úsečky (close baru). Pattern HTLB není příliš obvyklý, o to je však účinnější. Zde je názorná ukázka patternu HTBL:

  Patterny TLB i HTBL je opět možné doplnit indikátory Side-Winder a Chop Indicator, použití je naprosto totožné jako v případě samostatného patternu ZLR.

  Ještě jednou podotýkám, že tyto 3 patterny jsou nejhojněji obchodovány, a pokud se do budoucna rozhodnete pouze a jen pro tyto patterny, můžete si po získání potřebného citu a praxe vést s těmito velmi dobře.

  Příště si povíme o protitrendových patternech.

  30.4.2006

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...