Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Zajímavá opční strategie: Collar (2/2)

  V minulém díle jsme si pověděli něco o tom, co to strategie Collar je a jak celá strategie funguje. Vysvětlili jsme si, že se jedná o konzervativní opční strategii, využívající i samotné podkladové aktivum. Dnes se podíváme, jak je možné strategii Collar ještě dále vylepšit.

  Jak jste zajisté pochopili z minulého článku, nejpříznivější situace pro strategii Collar je, pokud trhy celkově rostou. To tedy znamená, že pokud bychom vybírali pro naše obchody převážně takové tituly, které se prokazatelně nacházejí v růstové fázi, naše pravděpodobnost úspěšnosti by se tím zvýšila, stejně tak, jako celkové zisky. Logicky z toho vyplývá, že jedna z možnosti dalšího posunu této strategie je použití určitého trendového filtru.

  Je samozřejmě nutné mít neustále na paměti, že Collar je strategie dlouhodobá – nejedná se o žádné swingové obchodování, daleko spíše mluvíme už o strategii blíže investování, tj. strategii plánujeme minimálně pro budoucích 12 měsíců, nebo raději ještě déle. Pokud se tedy rozhodneme použít pro výběr obchodů jakýkoliv trendový filtr, abychom při výběru upřednostnili akcie rostoucí, není zde nutná žádná přílišná složitost, stačí nám rámcově jednoduchá podmínka, která svůj efekt přinese až s lehce dlouhodobějším horizontem. Jak tedy na to?

  Osobně jsem otázce „filtru“ pro strategii Collar věnoval skutečně nemálo času a snažil se tedy najít jednoduché podmínky, se kterými by bylo možné efektivněji jak vyhledávat trendující trhy, tak i včas „opustit“ titul, který zjevně mění svůj směr z uptrendu na downtrend (ne nemá příliš smysl držet Collar v titulu, který radikálně změnil svůj směr – efektivnější je přesunout kapitál z takového titulu do potenciálně perspektivnějšího). V principu jsem zkoušel skutečně rozmanité množství přístupů (a některé další mám ještě v plánu odzkoušet), přesto jsem našel velmi jednoduchou podmínku, která strategii Collar poměrně příjemně vylepšila – jak uvidíte již za moment.
  Jedná se o použití indikátoru Williams%R a dvou různých časových rámců – denního grafu plus týdenního grafu. Rozhodnul jsem se využít jednoduchou podmínku – pokud se indikátor Williams%R s periodou 10 nebo 14 (výsledky jsou prakticky totožné) nachází u denního i týdenního grafu nad hodnotou 50 (tj. v hodní polovině indikátoru), chápu to jako dlouhodobý trend a tudíž takovýto titul preferuji pro strategii Collar. Jakmile indikátor Williams%R na týdenním grafu padne na 2 týdny pod hodnotu 50, je lepší titul opustit a přesunout se do jiného obchodu. Konkrétně podmínky vypadají takto:

  1) vyhledejte titul, u kterého se Williams%R nachází nad hodnotou 50 jak na týdenním, tak denním grafu.
  2) Otevřete v tomto trhu strategii Collar.
  3) Rolujte Call i Put opci v rámci strategie každý měsíc a držte tak dlouho, dokud na týdenním grafu nedojde k situaci, kdy se trh bude nacházet 2 týdny po sobě pod hodnotou 50 na indikátoru Williams%R (týdenní graf).
  4) Pokud dojde k situaci v bodě 3, vystupte a strategii ukončete.
  5) Pokud dojde opět k bodu 1, můžete do stejného trhu naskočit se strategií Collar znovu.

  A jak takováto jednoduchá podmínka může strategii Collar vylepšit?

  Samozřejmě, že konkrétní výsledky jsou na vašem vlastním testování – backtest je vždy základ, což platí i u opcí. Přesto zde přikládám dva příklady jako „návnadu“, abyste měli lepší motivaci se do testů pustit a jasně viděli, že i tato triviální podmínka může nabídnout výrazné vylepšení.

  Tak tedy, jako první je zde ukázka titulu AA. Jak vidíte na obrázku, bez filtru měla strategie delší dobu poměrně nepříjemnou stagnaci (i toto je jeden z důvodů, proč strategii Collar doporučuji obchodovat v portfoliu alespoň 5-6 různých titulů, z důvodů diversifikace), která by rozhodně nepůsobila dobře na psychiku žádného obchodníka, ani investora. S použitím filtru jsme výrazně redukovali počet obchodů, velmi příjemně stabilizovali růstovou charakteristiku equity křivky – a přitom stále vydělali stejné peníze.

  collar_5a.gif

  Druhý příklad v akcii SBUX (Starbucks - má oblíbená kavárna) je možná ještě o poznání zajímavější. V době růstu sice strategie profitovala stejně pěkně a se stejnou stabilitou, jako kdybychom žádný filtr nepoužívali. Když však nastal výrazný obrat a přišlo na „lámání chleba“, filtr náhle výrazně pomohl ušetřit většinu nakumulovaného profitu. Zkrátka a dobře nás v momentě obratu trendu již nenechal více tento titul obchodovat. V tomto případě se tedy jedná nejenom o dramatickou redukci počtu obchodů, ale také o výraznou pomoc v době, kdy se strategii bez použití filtru příliš nedaří. V takových momentech již podobné filtry rozhodně stojí za to!

  collar_6a.gif

  Jak jsem již zmínil, pomalu dávám dohromady základní stavební kameny k tomu, abych Collar zahrnul do svého portfolia opčních strategií a věnoval se mu jako dlouhodobé záležitosti. Možná, že si tak připravím speciální účet „na důchod“ a budu čekat, co se bude v následující řadě let dít. Ze všech testů, které jsme kdy s Petrem dělali, mám ve strategii velmi silnou důvěru, věřím v její robustnost, cením zcela konkrétně definovaný risk a mám i adekvátně konzervativní očekávání z pohledu zhodnocení. Ono 15-20% ročně možná nezní jako moc peněz, ale když připojíme myšlenku okamžitého reinvestování nakumulovaných profitů, náhle skutečně dostáváme z dlouhodobého pohledu velmi zajímavý růst. Možná lepší, než čekat na důchody od naší vlády.

  9.9.2009

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...