On-line kurz pokročilého daytradingu s pomocí Price Action, intermarket a volume analýzy (FIMS)

Finančník.cz » On-line kurzy » On-line kurz pokročilého daytradingu s pomocí Price Action, intermarket a volume analýzy (FIMS)


Pozor - na serveru je k dispozici aktuálnější a kompletnější velký on-line kurz FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

Máte za sebou základy intradenního obchodování, zaujalo vás obchodování s pomocí Price Action a rádi byste pokročili o úroveň dále?

Připravili jsme pro vás pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action, které vám bude velkým přínosem obzvláště, pokud se chcete naučit:

  • Jak do svého obchodního plánu lépe zahrnout základy nabídky a poptávky.
  • Jak využít pro své obchodování volume.
  • Jak vytvářet přípravu na začátek nového dne.
  • Jak si zakreslovat důležité úrovně trhů do budoucna.
  • Jak pracovat s profesionální technikou orderflow.
  • Jak intradenně obchodovat v trzích s velmi nízkou volatilitou.
  • Jak intradenně obchodovat v trzích s vysokou volatilitou.
  • Jak lépe řídit risk a lépe vystupovat.

a především

  • Jak zvýšit úspěšnost svého obchodování.
  • Jak se stát lepším diskréčním intradenním obchodníkem s pomocí Price Action a vydělávat více peněz?

Tento pokročilý on-line kurz vám pomůže rozvinout základy obchodování skrz Price Action a intermarket analýzu představenou v úvodním on-line e-mini kurzu do podoby kompletního, prověřeného obchodního plánu v podobě, jak jej obchoduje Petr! Naučíte se jeho tipy, triky a kompletní přístup k trhům, s řadou konkrétních ukázek a obchodů!

Kliknětě pro další informace a ukázku zdarma

Posuďte nyní sami další benefity tohoto moderního, vyčerpávajícího on-line kurzu a pusťte si i bezplatnou ukázku, v moderní, širokoúhlé podobě. Ukázku spustíte kliknutím na obrázek níže.


Klikněte na obrázek pro bližší představení kurzu a video ukázku

S jakým cílem jsme pro vás kurz připravili

Cílem kurzu je předat velmi konkrétní know-how zaměřené na obchodování skrz porozumění cenovým grafům (Price Action), a to z pohledu komplexního obchodního přístupu Petra, který se specializuje právě na Price Action (zatímco Tomáš se specializuje na obchodování s indikátory a systému FinWin – viz jeho vlastní on-line seminář E-mini 2, věnovaný pouze obchodnímu systému FinWin).

V průběhu kurzu vám Petr vysvětlí, jaké základní principy stojí za fungováním trhů a jak je využívat pro plánování oblastí s vysokými šancemi na profitabilní obchod. Naučí vás, jak si dopředu připravovat oblasti zajímavé k zobchodování a oprostit se tak od stresu vznikajícího z potřeby neustálého sledování rychlých cenových grafů. V rámci kurzu se naučíte chápat, že jedním ze základních kamenů diskréčního obchodního přístupu je porozumět tomu, v jaké struktuře se aktuálně trh nachází a jaká obchodní strategie bude danému prostředí nejvíce vyhovovat.

Kurz představí krok po kroku obchodování tak, jak dnes po téměř 10 letech praxe obchoduje Petr – který také celý kurz přednáší. Na tomto kurzu tedy nejsou probírány patterny ze základní podoby systému FinWin, se kterými pracuje Tomáš a které jsou zaměřeny na práci s indikátory CCI a EMA. Tento kurz je věnovaný čistě práci s Price Action.

Pro koho a jaké trhy je kurz určený

Kurz představuje pokročilou výuku diskréčního intradenního obchodování, proto vyžaduje základní znalosti v oblasti intradenního obchodování. Výrazně tedy doporučujeme absolvovat nejprve Úvodní kurz do obchodování e-mini trhů (E-mini 1). Bez tohoto kurzu je pravděpodobné, že studentovi budou unikat různé případné souvislosti a návaznosti.

Kurz je zaměřen je na intradenní obchodování futures akciových indexů (amerických a evropských) s použitím jednoduchých nástrojů pro interpretaci aktuálního a historického vývoje ceny. Prezentované principy však mají obecnou platnost a lze je skombinovat s mnoha různými dalšími obchodními principy (včetně základní podoby systému FinWin, který je možné pomocí Price Action, intermarket analýzy a volume analýzy dále rozšiřovat). Naučené techniky je možné aplikovat na futures, akcie i forex.

Jak se kurz liší od původního „živého“ kurzu Petra?

On-line kurz obsahuje vše, co dříve Petr prezentoval v původním “živém“ kurzu. Nyní jsou však prezentované informace kompletně zrevidovány a rozšířeny. On-line kurz nyní obsahuje 7 hodin čistého výkladu se zaměřením výhradně na pokročilé intradenní obchodování, s mnoha novými příklady a ukázkami. Vše je vysvětleno mnohem detailněji, s ohledem na časté dotazy našich studentů a vše je prezentováno maximálně prakticky, s možností okamžité aplikace v trzích.

Obsah kurzu

Lekce 1: Struktura a charakter trhu
Z E-mini I již víme, že správné čtení struktury trhu je základem profitabilního obchodování. V první lekci posuneme čtení struktury trhů o krok dále a naučíme se, jak si v rámci čtení struktury trhu udělat přípravu na začátku. Ukážeme si, jak vyhodnocovat v trhu informaci o objemu obchodů (volume) a jak ji spolu s cenovými grafy na vyšších timeframech využít pro zakreslování kriticky důležitých S/R zón. Naučíme se zakreslovat si do trhu důležité zóny dříve, než trh vůbec otevře!

Lekce 2: Komentované ukázky přípravy S/R zón vycházející ze struktury trhu
Konkrétní příklady z praxe vydají za tisíc slov. V této lekci si proto na konkrétních příkladech podrobně procvičíme vše, co jsme se naučili v předcházející lekci. Utvrdíme se v tom, proč jsou S/R úrovně zásadní a velmi silný nástroj intradenního obchodníka – vše na ryze praktických příkladech v grafech trhů. Také si vysvětlíme, co jsou kontinuální kontraktní měsíce a jak s nimi pracovat při našich analýzách.

Lekce 3: FIMS – zdokonalujeme vstupní příležitosti
Další silnou technikou je správné využití intermarket analýzy. Základy obchodování skrz intermarket analýzu byly podrobně vysvětleny v on-line kurzu E-mini 1. V této lekci si proto po krátké rekapitulaci ukážeme doplňující triky a taktiky, které se základní intermarket analýzou používá ve svém obchodním stylu Petr. Obchodní systém FIMS (Finančník Intemarket Systém) posuneme opět o kousek dále.

Lekce 4: Časování vstupu v likvidnějších trzích na základě orderflow
Ve čtvrté lekci se naučíme, jak lze zlepšit časování vstupů i řízení pozic skrz sledování tzv. orderflow. Ideální načasování vstupu do trhu je další důležitou dovedností úspěšného obchodníka a nyní si vysvětlíme, jak správné načasování vstupu vylepšit právě skrze techniku „orderflow“, což jsou souhrnné analýzy jednotlivých obchodů, ze kterých jsou tvořeny cenové grafy. Vysvětlíme si pojmy, jako je bid/ask, ukážeme si, jak vznikají obchody, jak jsou obchody zaznamenány do tzv. time and sales a jak konkrétně tyto informace využít pro přesnější časování vstupů a řízení pozic. Naučíme se čtení trhu na úrovni vysoce profesionálních diskréčních intradenních obchodníků.

Lekce 5: Časování vstupů na základě Price Action
Ve volatilnějších, nebo naopak velmi málo likvidních trzích je správný vstup vždy určitou výzvou. Petr vám tedy v této lekci představí, jak sám v podobně náročných trzích vstupuje do trhu na základě několika silných cenových patternů. V lekci si podrobně ukážeme různé variace vstupního patternu proražení mikrokonsolidace, který je oblíbený mezi studenty pro jeho jednoznačnost a robustnost. Ukážeme si, jaká pravidla používá Petr pro konkrétní vstup, kam umísťuje v rámci obchodu stop-loss a jak pozici řídí. V této lekci budete Petrovi téměř „koukat přes rameno“ a naučíte se jeho triky a tipy z ryzí praxe.

Lekce 6: Práce s riskem a výstupy
Už tedy víme, jak se správně připravit na nový obchodní den, jak vylepšit časování vstupů skrze pokročilé techniky a jak využít Price Action naplno v celé škále volatilit trhů. V šesté lekci se vrátíme k jednomu z nejdůležitějších témat – řízení risku. Správná práce s riskem a výstupy může sama o sobě přinést obchodníkovi další „edge“ a výrazné zlepšení jeho obchodních výsledků. Ukážeme si, jak moc z nově získaných informací můžete využít k lepšímu řízení rizika a plánování obchodů. Budete překvapeni, čeho všeho je možné dosáhnout se správným řízením risku a výstupů!

Lekce 7: FIMS – shrnutí obchodního plánu a komentované ukázky konkrétních obchodních situací
Jelikož se jako vždy snažíme i tento kurz pojmout maximálně prakticky, s co nejvíce ukázkami přímo v grafech trhů, okomentujeme si v závěru kurzu různé situace na trhu jak z pohledu probíraných strategií, tak několika posledních obchodních příležitostí. Podrobně si rozebereme, proč byly obchody pro Petra zajímavé, jak konkrétně je naplánoval a jak obchody řídit. Opět to bude jako hledět Petrovi přes rameno a učit se z jeho vlastní, čisté praxe. Vše, co jsme se do tohoto okamžiku naučili, si spojíme v kompletní celek a pokročilý obchodní plán!

Lekce 8: Sierra Chart – nastavení pro obchodování s pomocí intermarket a volume analýzy
V poslední lekci naleznete tutoriály pro nastavení všech probíraných principů v programu Sierra Chart. Používáte-li jiný program pro technickou analýzu, můžete v této lekci nalézt praktickou inspiraci, jak přibližně se s danými nástroji pracuje. Probíranou taktiku lze obchodovat s použitím většiny běžných programů pro technickou analýzu. Sierra Chart je jen jedna z možných voleb.

Kdo on-line kurz připravil

On-line kurz připravil Petr Podhajský, jehož obchodní styl zahrnuje posledních několik let již jen čistě práci s cenovým grafem a intermarket analýzou.

Pozor - na serveru je k dispozici aktuálnější a kompletnější velký on-line kurz FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow.

Přehrát ukázku on-line kurzu můžete zde.

Cena kurzu a objednávka

Cena on-line kurzu s licencí pro jednu osobu je 5500 Kč včetně DPH .

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Nejaktuálnější 3 reference:

Zobrazit další reference - celkem 77

Závazná objednávka on-line kurzu

Závazně objednávám přístup k on-line webináři
"On-line kurz pokročilého daytradingu s pomocí Price Action, intermarket a volume analýzy (FIMS)" v ceně 5500 Kč včetně DPH.Jméno: Příjmení:   
Ulice:    Město:   
Firma:    PSČ:   
IČO:    E-mail:   
DIČ:    Telefon:   
Země:   
Vaše uživatelské jméno v diskuzním fóru zde na Finančníkovi:   

POZOR! velmi důležité - zadejte skutečně Vaše AKTIVNÍ přihlašovací jméno do diskuze nebo zpřístupníte webinář jinému uživateli.
Pokud nemáte v diskuzi ještě uživatelské jméno, je třeba se zaregistrovat PŘED odesláním této objednávky!!!!
Registraci do diskuzního fóra naleznete na této adrese.


Kontrolní otázka (antispam):
Napište prosím odpověď na níže uvedený jednoduchý součet - jedná se o ochranu proti vyplňování objednávek roboty.

15 + 9 =

Zaškrtněte prosím políčko s podmínkami užívání na důkaz souhlasu:

Souhlasím se smluvními podmínkami užívání on-line kurzu a potvrzuji, že jsem podmínky četl. Pozor - v podmínkách jsou specifikovány i formáty, ve kterých je on-line kurz připraven (je např. vyžadován Flash) a především zde najdete odkaz na testovací video. Prosíme opravdu si ukázkové video vyzkoušejte!

Copyright © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.