Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'trendové čáry'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 2

 1. katka.financnik

  Trendová čára

  Trendové čáry jsou základním nástrojem technické analýzy a používají se pro určování trendu na trhu. Trendová čára je spojnice dvou nebo více cenových bodů, které mají stejný směr. Druhy trendových čar Existují dva základní druhy trendových čar: Uptrendová čára spojuje nižší minima. Downtrendová čára spojuje vyšší maxima. Jak zakreslit trendovou čáru Trendovou čáru lze zakreslit několika způsoby. Nejjednodušší metodou je spojit dvě nebo více cenových bodů, které mají stejný směr. Závěr Trendová čára je jednoduchý, ale účinný nástroj, který lze použít k identifikaci trendu na trhu. Trendové čáry lze použít k identifikaci obchodních příležitostí a k řízení rizika. Podrobně na Finančníkovi viz Trendové čáry.
 2. tomnes

  Technická analýza: trendové čáry

  Trendové čáry (anglicky trendlines) jsou základním nástrojem technické analýzy, který se používá k identifikaci a potvrzení trendů na finančních trzích. Tyto čáry se kreslí mezi dvěma nebo více cenovými body na grafu a pomáhají analytikům a obchodníkům při predikci budoucího směru cen. Rozpoznání trendů je klíčové pro úspěšné obchodování, protože trh obvykle sleduje určitý trend delší dobu, než dojde k jeho změně. K vytváření trendových čar dochází spojením bodů, kde se trh otočil nebo zastavil svůj pohyb - tedy vrcholů (maxim) a den (minim). Při správné aplikaci mohou trendové čáry pomoci odhalit psychologii trhu a poskytnout přehled o síle poptávky a nabídky. Je důležité mít na paměti, že trendové čáry nejsou neomylné a měly by být používány ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy a v rámci komplexní obchodní strategie. Základy trendových čar Trendové čáry jsou nástrojem technické analýzy, který nám umožňuje vizualizovat směr trhu sledováním cenových maxim a minim. Jednoduše řečeno, jsme schopni spojit několik cenových bodů, tedy cenových den nebo cenových vrcholů, což nám pomáhá v identifikaci směru ceny aktiva. Sklon této čáry pak indikuje dynamiku trhu. Typy trendů Obvykle rozlišujeme tři hlavní typy trendů na základě jejich směru: Vzestupný trend – zde trendové čáry spojují cenová minima a ukazují nárůst cen. Sestupný trend – spojením cenových maxim identifikujeme pokles cen. Horizontální trend (neboli boční trend) – zde se cena pohybuje v horizontálním rozmezí bez výrazného posunu nahoru či dolů. Použití vhodných časových rámců je klíčové, jelikož to ovlivňuje relevantnost trendových čar. Krátkodobé časové rámce mohou ukázat více falešných signálů, zatímco delší časové rámce poskytnou robustnější trendové signály. Trendová čára spojuje cenové vrcholy (cenová maxima), které mají klesající tendenci. Identifikujeme sestupný trend. Identifikace trendů Pro správnou identifikaci trendů je potřeba stanovit alespoň dva cenové body: pro začátek jeden cenový vrchol a jedno cenové dno. Každý další pivot point pak posiluje platnost trendové čáry. Je důležité poznamenat, že čím více dotyků trendové čáry cena má (čím vícekrát se cena od ní odrazí), tím důležitější a spolehlivější trendová čára je. Obecně platí, že průlom trendové čáry může signalizovat změnu ve směru trendu, což je klíčová informace pro rozhodování traderů. Nicméně každý průlom by měl být posuzován s ohledem na další indikátory a tržní kontext, aby se zamezilo omylům. Vytváření trendových čar V procesu vytváření trendových čar je nezbytné provést pečlivý výběr relevantních bodů a následné kreslení trendových linek. Správně aplikovaná trendová čára nám pomáhá identifikovat směr, ve kterém se cena pohybuje, a rozpoznat potenciální support a rezistenci. Důležité je ale chápat, že zakreslování trendových čar vždy bude do určité míry subjektivní. Taktika se tak nejvíce používá při diskrečním obchodování. Výběr relevantních bodů Pro vytvoření validní trendové čáry vybíráme body na grafu ceny, které představují signifikantní swingové vrcholy (pro rezistenci) nebo swingová dna (pro support). Klíčové body pro zakreslení trendové čáry musí splňovat následující kritéria: Konzistence: Body by měly být minimálně dva a preferovány jsou ty, které jsou zřetelně rozpoznatelné. Důležitost: Vybíráme body, které reprezentují důležité obraty trhu a mají vliv na další vývoj ceny. Kritérium Význam pro trendovou linku Swingové vrcholy a dna Určují potenciální rezistenci/support Frekvence Zvyšuje validitu trendové linky Reakce trhu Odráží významnost vybraných bodů Kreslení trendové čáry Po výběru relevantních bodů přistupujeme k samotnému kreslení trendové čáry. Kreslíme přímou čáru, která propojuje vybrané body a umožňuje nám odhadovat budoucí pohyby ceny. Při kreslení postupujeme takto: Spojení bodů: Propojíme vybrané body čárou, která nám ukazuje směr trendu. Použití nástrojů: Využijeme nástroje obchodní platformy pro precizní vedení trendové čáry. Krok Cíl Spojení bodů Zobrazení směru trendu Nástroje platformy Zajištění přesnosti trendové linky Podstatné je, aby byla trendline kreslena tak, aby co nejlépe vystihovala charakteristiky trhu bez nepřirozeného forzování. Při proražení trendové linky považujeme tuto změnu za signifikantní indikátor potenciální změny trendu. Trendová čára identifikující uptrend v trhu Nasdaq. Čára je vedena spojením výrazných swingových den v trhu. V oblasti červeného obdélníku je patrné, že trh přestává linku respektovat a hrozí obrat vývoje směru trhu. Technická analýza a trendové čáry V naší analýze akcií využíváme trendové čáry jako základní nástroje pro identifikaci směru trhu. Zahrnují technickou analýzu, která nám pomáhá určit, kdy akcie koupit nebo prodat. Takto jsou definovány důležité pojmy, které často vychází z angličtiny. Uptrendové a downtrendové čáry Uptrendová čára je vedená pod spojnicí rostoucích minim a naznačuje stoupající trend akcií. Naopak downtrendová čára je nakreslena nad spojnicí klesajících maxim a signalizuje pokles hodnot aktiva. Tyto čáry nám poskytují užitečné informace o momentu, kdy by trader mohl zvážit vstup nebo výstup z pozice v závislosti na prolomení čáry trendu. Uptrend: Minima jsou stále vyšší. Downtrend: Maxima jsou stále nižší. Support a resistance Support (podpora) představuje cenovou úroveň, na které se obvykle cena přestává snižovat a začíná stoupat, zatímco resistance (rezistence) je úroveň, kde cena často narazí a začne klesat. Obě tyto úrovně jsou klíčové pro pochopení zón poptávky (support) a nabídky (resistance) na trhu. Support: Možný bod obratu ceny vzhůru. Resistance: Možný bod obratu ceny dolů. Strategie obchodování s trendovými čárami Trendové čáry využívají zejména diskreční obchodníci k identifikaci trendu a určení příležitostí pro vstup do obchodu nebo jeho uzavření. Je důležité pochopit, kdy signály naznačují možný nákup nebo prodej. Často se používají v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy (například s obchodními indikátory). Signál pro nákup a prodej Nákup iniciujeme např. v momentě, kdy cena proráží klesající trendline vzhůru. Naopak signál pro prodej dostáváme, když cena proráží rostoucí trendovou čáru směrem dolů, což naznačuje možný obrat trendu nebo konsolidaci. Stanovení stop-lossu Pro ochranu našeho kapitálu nastavujeme stop-loss blízko trendové čáry. Pokud se trh vydá proti našemu obchodu, stop-loss nás chrání před většími ztrátami. Velikost a umístění stop-lossu se odvíjí od volatility trhu a naší tolerance rizika. Psychologie trhu a trendové čáry Interpretace trendových čar je subjektivní. Každý obchodník může vidět trh trochu jinak. Například rozpoznání medvědího trendu může záviset na naší interpretaci objemu obchodů a historických cenových úrovních. Naše přesvědčení je, že trh se řídí emocemi a očekáváními aktérů, což vede k vykreslení trendové čáry, která nemusí být vždy perfektně přesná. Nicméně nejsilnější trendové čáry budou vnímány velkou masou obchodníků a právě to vede k tomu, že na ně trh reaguje silně. Sílu reakce můžeme měřit pomocí volume (objemu obchodů). Býčí trend: Rostoucí objem obchodů může naznačit silnou důvěru investorů. Převládající kupní tlak naznačuje optimistický pohled trhu. Medvědí trend: Klesající objem obchodů může být známkou rostoucího pesimismu. Důležité je rozpoznat moment, kdy emocionální chování začne formovat trendové čáry směrem dolů. Praktické příklady a studie Obchodování trendových čas je dobré kombinovat s dalšími prvky technické analýzy. Jednoduchý obchodní systém může vypadat např. následovně: Pro identifikaci trendu použijeme dlouhodobý klouzavý průměr s periodou MA 200. Je-li trh nad tímto průměrem, je trh v dlouhodobém růstu a hledáme nákupní signály. Nákupní signál můžeme identifikovat průrazem klesající trendové linky při vysokém volume (objemu obchodů). To svědčí o vysokém zapojení obchodníků. Vstoupit můžeme na konci průrazové úsečky a stop-loss umístit pod její low. Krásně vykreslený obchodní signál pro nákup po breakoutu klesající trendové linky do směru dlouhodobého uptrendu. Závěr Trendové čáry nám pomáhají identifikovat směr, ve kterém se pohybuje trh. Ať už se jedná o vzestupné nebo klesající trendy, naše zkušenost potvrzuje, že spolehlivě signalizují vhodné body pro vstup do long pozic nebo krátkých pozic. Při kreslení trendových čar je důležité najít a propojit významné vrcholy a dna na cenovém grafu. Měli bychom dbát na to, aby čára byla respektována, což znamená, že trh reaguje na její přítomnost. Pamatujme, že žádný nástroj není dokonalý a vždy bychom měli používat trendové čáry společně s dalšími indikátory a metodami analýzy, abychom zlepšili přesnost našich predikcí.
×
×
 • Vytvořit...