Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'trend'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 6

 1. katka.financnik

  Fibonacci extensions

  Fibonacci extensions, neboli Fibonacciho rozšíření, je nástroj technické analýzy, který se používá k identifikaci potenciálních cílových cen po trendovém pohybu. Účelem použití je identifikovat úrovně, na kterých se ceny mohou odrazit nebo pokračovat v trendu. Základní princip Fibonacci extensions jsou, stejně jako Fibonacci retracements, založeny na Fibonacciho posloupnosti, která začíná čísly 0 a 1 a pokračuje součtem předchozích dvou čísel. Například prvních několik čísel Fibonacciho posloupnosti je následujících: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 Poměr mezi těmito čísly je velmi přesný a často se vyskytuje v přírodě, umění a architektuře. Fibonacciho rozšíření využívá tento poměr k identifikaci potenciálních cílových cen na finančních trzích. Hlavní hladiny Fibonacciho rozšíření jsou 138,6 %, 150 %, 161,8 %, 261,8 % a 423,6 % a jsou považovány za úrovně, na kterých se ceny mohou odrazit nebo pokračovat v trendu. Indikátor Fibonacci extensions aplikovaný na graf akcie Apple. Barevné linky znázorňují úrovně indikátoru. Červené šipky ukazují, že trh testoval úrovně 161,8 %, 261,8 % a trendoval k úrovni 361,8 %. Závěr Fibonacciho rozšíření je užitečný nástroj technické analýzy, který lze použít k identifikaci potenciálních cílových cen po trendovém pohybu. Obchodníci mohou použít Fibonacciho rozšíření k tomu, aby se pokusili předpovědět, kam se trh bude v budoucnu ubírat.
 2. petr

  Trend

  Trend lze v kontextu tradingu popsat jako obecný směr, ve kterém pohybuje cena aktiva (akcie, komodity, forex atd). Trendy mohou být vzestupné (býčí trend), sestupné (medvědí) nebo postranní (stagnující). Specifický časový rámec, který by určoval, kdy lze směr považovat za trend, není stanoven, ale obecně platí, že čím déle je směr udržován, tím je trend silnější. Vzestupný trend se skládá z rostoucích maxim a vyšších minim. Naopak, sestupný trend se skládá z nižších maxim a nižších minim. Postranní trend (konsolidace) nastává, když se ceny pohybují vodorovně v určitém rozmezí. Trendoví obchodníci se zaměřují na hledání trendů v pohybu aktiv a vytvářejí obchodní strategii založenou na této analýze, známou jako strategie sledování trendů (trend following). Pokud trendový obchodník věří, že je akcie v vzestupném trendu, kupuje. Podobně, pokud zaznamenají sestupný trend, prodávají (nebo shortují). Trendoví obchodníci používají krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé strategie.
 3. V dnešním světě tradingu existuje mnoho strategií, ale jedna z nich stojí nad ostatními svou efektivitou a jednoduchostí – trendové obchodování. V tomto článku si vysvětlíme, proč jsou trendy tak zásadní pro úspěch na trhu a proč by trendové obchodování nemělo chybět ve vašem portfoliu strategií. Obsah článku: Úvod do trend followingu Základní pravidla trend followingu Proč jsou trendové pohyby důležité? Historie trendového obchodování Malé stop-lossy a otevření se profitům Indikátory pro trendové obchodování Obchodování trend following strategií Trhy pro trend following Praktický příklad trend following strategie na akciích Vylepšení trend following strategie Shrnutí strategií obchodujících s trendem Úvod do trend followingu Trend following obchodování je, zjednodušeně řečeno, obchodní přístup využívající historické ceny pro rozhodování o nákupu a prodeji do směru pohybu trhu. Příznivci trend followingu nakupují na trzích, které rostou a prodávají (shortují) na trzích, které klesají. „Trend“ určuje směr obchodu. Klíčem obchodování s trendem je definování trendu. V tomto směru existují dva základní styly: Obchodování podle trendu založeného na momentu. Vstupy jsou založeny na porovnání aktuální ceny trhu s jeho historickými cenami. Obchodování podle trendu založeného na relativní síle. Vstupy jsou založeny na porovnání ceny trhu s jinými trhy. Základní pravidla trend followingu Každý styl obchodování trendu má své nuance a specifika, opírá se ale o stejná fundamentální pravidla: 1) Následovat trend. 2) Rychle ukončovat ztrátové obchody na relativně malých stop-lossech. 3) Zisky nechat růst do doby, dokud trend neskončí. Tyto tři principy jsou základním stavebním kamenem všech úspěšných trend following strategií. Nejde o to předvídat, kam se trh vydá, ale spíše reagovat na jeho změny. Cílem je využít v náš prospěch velkých a výrazných pohybů trhů. Pochopitelně nevíme, kdy takové přijdou, a je tak třeba otevírat se mnoha příležitostem, a pokud se trend nedostaví, tak obchod ukončit s malou ztrátou. Proč jsou trendové pohyby důležité? Trendy jsou klíčové, protože tvoří základ všech zisků na trhu. Označují dominantní směr, kterým se trh v určitém časovém rámci pohybuje. Jakmile začínající obchodník přežije počáteční experimentování v trzích, mělo by být jeho základním cílem vydělávat peníze. A nejprimitivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je obchodovat v souladu se směrem, kterým se trh ubírá. Tedy podle trendu. Historie trendového obchodování Trend following není v tradingu žádnou novinkou. O to zajímavější tento princip je, protože jde o obchodní strategii ověřenou časem a mnoha různými fázemi trhů. První zmínka o trendovém obchodování se patrně vztahuje k anglickému ekonomovi a politikovi Davidu Ricardovi (1772 – 1823), který formuloval tři zlatá pravidla pro úspěšné trendové obchodování: nikdy neodmítejte obchodní příležitost, kterou dostanete, omezujte ztráty a nechte zisky růst. Pravidla, která definují trend following i dnes – po 200 letech. V 19. století se objevili další klíčoví hráči jako Pat Hearne, známý americký gambler a burzovní spekulant, který pravděpodobně vytvořil první systematickou strategii trendového obchodování. Významným příspěvkem k rozvoji trendového obchodování byla také práce Charlese Dowa, spoluzakladatele a prvního editora The Wall Street Journal, který je považován za otce technické analýzy. Dowova teorie zaměřující se na identifikaci trendů a definující býčí a medvědí trhy na základě vyšších maxim a nižších minim, se stala základním kamenem technické analýzy. Jesse Livermore, jeden z nejslavnějších burzovních spekulantů své doby, se proslavil vytvořením a ztrátou několika milionových majetků, z nichž některé získal během krachu v roce 1929. Jeho přístup k trendovému obchodování, který zahrnoval prodej ztrátových pozic a držení ziskových, je dodnes považován za klíčový pro úspěšné obchodování. Další důležitou postavou byl Nicholas Darvas, profesionální tanečník a akciový obchodník, který ve 50. letech 20. století vytvořil strategii Darvas Box, jednoduchou breakout strategii sledující trend. Richard Wyckoff, broker a newsletterový spisovatel na Wall Street, se zaměřoval na obchodování silných akcií v rámci býčích trendů a slabých akcií v medvědích trendech, což bylo v souladu s myšlenkou relativní síly. V 20. století se trendové obchodování dále rozvíjelo a získávalo na popularitě. Robert Edwards a John Magee ve své knize "Technical Analysis of Stock Trends" popularizovali tradiční technické patterny pro definici trendu a cenových obratů (kniha se prodává dodnes). Harold Gartley v knize "Profits in the Stock Market" představil 'mechanické' obchodování na základě Dowovy toerie, zatímco Richard Donchian, obchodník s komoditami a futures, založil v roce 1949 první veřejný fond zaměřený na systematické obchodování futures. Trendové obchodování bylo dále popularizováno v 80. letech 20. století díky jednomu z nejzajímavějších experimentů v historii obchodování, známého jako "Turtles". Tento experiment popsaný v knize Way of the Turtle byl výtvorem slavného dua obchodníků Richarda Dennise a Williama Eckhardta, kteří chtěli dokázat, že úspěšní obchodníci mohou být "vycvičeni" stejně, jako želvy v Singapuru jsou vycvičeny k závodění. Dennis a Eckhardt vybrali skupinu lidí různých profesí a vzdělání, většinou bez předchozích zkušeností s obchodováním, a naučili je jednoduchým, ale efektivním trendovým obchodním strategiím. Tyto strategie zahrnovaly sledování dlouhodobých trendů na komoditních a finančních trzích, správné řízení rizika a disciplínu v obchodování podle stanovených pravidel. Experiment "Turtles" skončil úspěchem, když tato skupina nováčků v průběhu několika let vydělala miliony dolarů, čímž potvrdila tezi Dennise a Eckhardta, že obchodování lze naučit a že systematické sledování trendů může být vysoce ziskové. Historie tradingu je na první pohled plná mnoha inspirativních příkladů, kdy následování trendů přineslo obchodníkům ohromné bohatství. Trend following přitom funguje dnes podobně jako dříve a nabízí stále zajímavé příležitosti ke zhodnocování peněz. Malé stop-lossy a otevření se profitům Tradiční ekonomické modely často vycházejí z předpokladu, že ceny aktiv jsou normálně distribuovány, což znamená, že většina cenových pohybů se soustřeďuje kolem střední hodnoty s méně častými extrémními výchylkami. Tento jev bývá znázorněn pomocí grafu zvaného bell curve nebo Gaussova křivka. Avšak realita finančních trhů často odhaluje, že ceny se neřídí striktně normální distribucí. Místo toho pozorujeme jev známý jako "fat tails" (česky těžké chvosty), který ukazuje, že extrémní cenové výchylky jsou pravděpodobnější, než by naznačovala normální distribuce. Tento fakt zvyšuje riziko nečekaných tržních událostí, jako jsou finanční krize, války, pandemie a podobně. Těžké chvosty mohou v tradingu pracovat v náš prospěch i neprospěch. Záleží, jakým směrem je otevřena naše pozice a jakým se vydá trh. Ukázka distribuce měsíčních zhodnocení v trhu S&P 500 (skrz ETF SPY). Tvar distribuce naznačuje, že nejčastěji se měsíční zhodnocení pohybuje v lehce pozitivních hodnotách. Distribuce má ale jasný levý těžký chvost – výrazně ztrátové měsíce. Obchodování s trendem díky taktice malých stop-lossů „ořezává“ ztráty vycházející z těžkých chvostů. Strategie neinkasují velké ztráty. Otevírají se však inkasování běžným profitům a také možným pozitivním pohybům z oblasti těžkých chvostů – tedy extrémním profitabilním pohybům, které mohou v některých pozicích nastat. Indikátory pro trendové obchodování Obchodní systémy pro trend following bývají jednoduché. Nejčastěji se pracuje s cenovým momentem a systémy vstupují buď na základě křížení klouzavým průměrů s různou periodou, nebo po průrazu cenového maxima (pro long pozici) či minima (pro short pozici). Ukázka kompletního nastavení grafu pro trend following systém Turtles. Na grafu jsou zobrazeny maximální ceny za posledních 20 dnů (modrá linka), minimální ceny za posledních 20 dnů (červená linka) a systém vstupuje po jejich průrazu. Tečkované linky představují úrovně pro posouvané stop-losssy – minimální cenu za posledních 10 dnů pro stop-loss v dlouhé pozici, maximální cenu za posledních 10 dnů pro stop-loss v krátké pozici. Graf je zobrazen v programu Amibroker, data pocházejí od Norgate Data. Obchodování trend following strategií Strategie lze obchodovat ručně či automatizovaně. Klíčová je systematičnost. Obchodník nesmí vynechávat žádné obchodní příležitosti, protože nikdy neví, který obchod bude ten, co chytí výrazný zisk. Trendové obchody mají nižší úspěšnost – nejčastěji v rozmezí 30-40 %, ale výrazně pozitivní RRR. Inkasujeme malé ztráty a občas velký zisk. Z krátkodobého pohledu (třeba i několika let) se může občas zdát, že trend following nefunguje. Protože všechny trhy obchodované v portfoliu jdou spíše do strany. Ale v drtivé většině trhů čas od času výrazný trend přijde a jako celek mají strategie obchodování s trendem navrch nad dalšími typy obchodování a investování. Takto vypadají historické výsledky jednoduché Turtles strategie, jejíž pravidla jsou známy již desítky let, aplikované na 24 futures trhů: Trend following strategie jsou náročné nikoliv z pohledu know-how, ale psychiky a money managementu. Je potřeba si vše nastavit tak, abychom zvolené portfolio byly schopni následovat dlouhodobě a to i v průběhu drawdownů. Většinou se obchodům alokuje relativně malá část účtu, aby časté ztráty nebyly likvidační jak z pohledu psychiky, tak z pohledu peněz. Trhy pro trend following Trendové obchodování funguje na všech trzích. Nejčastěji se o něm hovoří ve spojení s futures, ale dobře jej lze aplikovat na měny, akcie a třeba i kryptoměny. Praktický příklad trend following strategie na akciích Ukázkovou výkonnost trend following strategie na futures jsme si ukázali výše. Pojďme si udělat jednoduchý test na akciích. Z logiky věci bude trend following lépe fungovat na akciích, které se více hýbou. Můžeme vyjít např. z akcií indexu Russell 3000 (testování s historickými konstituenty indexu). Strategie obchoduje pouze na dlouhou stranu, vstupuje do max. 10 pozic, každé přidělí 10 % kapitálu. Vstupuje do akcií s momentem pro průrazu maximální ceny za posledních 20 dnů a vystupuje při ztrátě momenta, nebo při průrazu low za posledních 20 dnů. Zde jsou historické výsledky: Výkonnost trend followingové strategie (zelená linka) na akciích z indexu Russell 3000 je porovnána se samotným indexem Russell 3000 (šedá linka). Běžné poplatky za obchod jsou započítány. Graf je zobrazen v logaritmickém měřítku. A co akcie, které nejsou tak výbušné? Například z indexu S&P 500? Zde je backtest se 100% shodnými pravidly: Zelená křivka je trend following strategie aplikovaná na akcie indexu S&P 500, šedá samotný index S&P 500. Podobnou tendenci dostaneme při práci i s dalšími indexy. Trend following dobře dokládá, proč dělám trading. Z mého pohledu jsou podobné strategie lepší než pasivní investování jak z pohledu absolutních profitů, tak z pohledu řízení risku. Vylepšení trend following strategie Samotné strategie obchodování s trendem by měly z mého pohledu zůstat co nejjednodušší. Čím více se budeme případně snažit vstupy filtrovat, tím vyšší šance, že zmeškáme „ten“ ziskový obchod, na který čekáme. Nejvýhodnější cesta vylepšování trend following strategií se mi jeví skrz kombinaci s mean reversion strategiemi v rámci portfolia strategií. Což je přesně to, co dělám na svém účtu. V dnešním bezplatném newsletteru s lekcemi z živých trhů jsem rozesílal komentované video s náhledem do mé TWS platformy u Interactive Brokers se všemi mými aktuálně otevřenými pozicemi. Komentoval jsem průběh středeční seance 6.12.2023, kdy trhy klesaly. Na účtu mám otevřené pozice v několika trend following strategiích a řadě mean reversion strategií. Přestože dlouhé trend following pozice ztrácely, vydělaly jak short mean reversion pozice, tak short krátkodobý trend following. Shrnutí strategií obchodujících s trendem Trend following je jedna z nejistějších cest, jak v trzích dlouhodobě vydělávat. Osobně jej na svém účtu obchoduji v několika strategiích. Strategie SMO NDX otevírá pozice na základě relativní síly akcií vůči dalším akciím v Indexu Nasdaq 100. MicroBreakout obchoduje klasické momentum definované průrazem maximální ceny za sledované období. Obě strategie sdílím v Trading Room. Krátkodobý trend following obchoduji skrz intradenní obchodování. Konkrétně breakouty ceny v akciových indexech. Hlavní úskalí trend following spočívá v hlavě, tedy psychologii obchodování. Strategie budou vydělávat, jen pokud trhy trendují a coby tradeři musíme na dané období trpělivě čekat. A inkasovat drobné ztráty, které budou vykompenzovány až v momentě, kdy se dají trhy do pohybu. Toto se nedá nijak obejít. Pokud začneme do strategií přidávat nejrůznější filtry, s velkou pravděpodobností docílíme jen toho, že strategie v budoucnu vynechají potřebné nejsilnější pohyby. Sám tak obchoduji strategie v co nejjednodušší podobě. Výkonnost portfolia se pak snažím zvyšovat a vyhlazovat diverzifikací - dalšími strategiemi v portfoliu. Zejména short mean revesion strategiemi.
 4. katka.financnik

  Parabolic SAR

  Parabolic SAR je trendový indikátor, který sleduje směr cenových pohybů. Zkratka SAR znamená "stop and reverse". Indikátor parabolic SAR je tedy indikátor, který generuje signály k zastavení a opačnému směru obchodu. Byl vyvinut J. Wellesem Wilderem Jr. a poprvé publikován v jeho knize New Concepts in Technical Trading Systems v roce 1978. Jak funguje parabolický SAR Parabolic SAR se zobrazuje na grafu jako série bodů, které se pohybují nahoru nebo dolů v závislosti na směru pohybu ceny. Pokud je SAR pod cenou, znamená to, že je v platnosti uptrend. Pokud je SAR nad cenou, znamená to, že je v platnosti downtrend. SAR se aktualizuje každým novým grafem. Každý nový bod SAR je vypočítán pomocí následujícího vzorce: SAR = (EP + EP - CP)/4 kde: EP je extrémní bod předchozího trendu CP je aktuální cena Indikátor Parabolic SAR aplikovaný na graf akcie Apple. Modrá šipka ukazuje situaci, kdy je SAR pod cenou a v trhu nastal uptrend. Příklady použití parabolického SAR Parabolický SAR lze použít k identifikaci trendů a potenciálních zvratů trendů následujícími způsoby: Trendy SAR mohou obchodníci použít k identifikaci trendů tím, že se sledují, zda se SAR pohybuje nahoru nebo dolů. Pokud se SAR pohybuje nahoru, znamená to, že je v platnosti rostoucí trend. Pokud se SAR pohybuje dolů, znamená to, že je v platnosti klesající trend. Zvraty trendů SAR lze použít k identifikaci potenciálních zvratů trendů tím, že se sleduje, zda se SAR obrací proti směru pohybu ceny. Pokud se SAR obrací proti směru pohybu ceny, může to být signál, že se trend může obrátit. Síla trendu Čím blíže jsou body SAR k ceně, tím silnější je trend. Pokud se cena přiblíží k bodu SAR, je pravděpodobnější, že bude trend pokračovat. A naopak. Příklady strategií založených na parabolickém SAR Existuje několik strategií založených na parabolickém SAR. Mezi ně patří: Strategie nákupu: Tato strategie spočívá v nákupu aktiv, když SAR překročí cenu směrem nahoru. Strategie prodeje: Tato strategie spočívá v prodeji aktiv, když SAR překročí cenu směrem dolů. Strategie trailing stop loss: Tato strategie používá SAR k určení trailing stop lossu. Závěr Parabolický SAR je výkonný trendový indikátor, který lze použít k identifikaci trendů a potenciálních zvratů trendů. Je však důležité si uvědomit jeho omezení, jako je jeho přecitlivělost a pomalé sledování změn trendu.
 5. tomnes

  Technická analýza: trendové čáry

  Trendové čáry (anglicky trendlines) jsou základním nástrojem technické analýzy, který se používá k identifikaci a potvrzení trendů na finančních trzích. Tyto čáry se kreslí mezi dvěma nebo více cenovými body na grafu a pomáhají analytikům a obchodníkům při predikci budoucího směru cen. Rozpoznání trendů je klíčové pro úspěšné obchodování, protože trh obvykle sleduje určitý trend delší dobu, než dojde k jeho změně. K vytváření trendových čar dochází spojením bodů, kde se trh otočil nebo zastavil svůj pohyb - tedy vrcholů (maxim) a den (minim). Při správné aplikaci mohou trendové čáry pomoci odhalit psychologii trhu a poskytnout přehled o síle poptávky a nabídky. Je důležité mít na paměti, že trendové čáry nejsou neomylné a měly by být používány ve spojení s dalšími nástroji technické analýzy a v rámci komplexní obchodní strategie. Základy trendových čar Trendové čáry jsou nástrojem technické analýzy, který nám umožňuje vizualizovat směr trhu sledováním cenových maxim a minim. Jednoduše řečeno, jsme schopni spojit několik cenových bodů, tedy cenových den nebo cenových vrcholů, což nám pomáhá v identifikaci směru ceny aktiva. Sklon této čáry pak indikuje dynamiku trhu. Typy trendů Obvykle rozlišujeme tři hlavní typy trendů na základě jejich směru: Vzestupný trend – zde trendové čáry spojují cenová minima a ukazují nárůst cen. Sestupný trend – spojením cenových maxim identifikujeme pokles cen. Horizontální trend (neboli boční trend) – zde se cena pohybuje v horizontálním rozmezí bez výrazného posunu nahoru či dolů. Použití vhodných časových rámců je klíčové, jelikož to ovlivňuje relevantnost trendových čar. Krátkodobé časové rámce mohou ukázat více falešných signálů, zatímco delší časové rámce poskytnou robustnější trendové signály. Trendová čára spojuje cenové vrcholy (cenová maxima), které mají klesající tendenci. Identifikujeme sestupný trend. Identifikace trendů Pro správnou identifikaci trendů je potřeba stanovit alespoň dva cenové body: pro začátek jeden cenový vrchol a jedno cenové dno. Každý další pivot point pak posiluje platnost trendové čáry. Je důležité poznamenat, že čím více dotyků trendové čáry cena má (čím vícekrát se cena od ní odrazí), tím důležitější a spolehlivější trendová čára je. Obecně platí, že průlom trendové čáry může signalizovat změnu ve směru trendu, což je klíčová informace pro rozhodování traderů. Nicméně každý průlom by měl být posuzován s ohledem na další indikátory a tržní kontext, aby se zamezilo omylům. Vytváření trendových čar V procesu vytváření trendových čar je nezbytné provést pečlivý výběr relevantních bodů a následné kreslení trendových linek. Správně aplikovaná trendová čára nám pomáhá identifikovat směr, ve kterém se cena pohybuje, a rozpoznat potenciální support a rezistenci. Důležité je ale chápat, že zakreslování trendových čar vždy bude do určité míry subjektivní. Taktika se tak nejvíce používá při diskrečním obchodování. Výběr relevantních bodů Pro vytvoření validní trendové čáry vybíráme body na grafu ceny, které představují signifikantní swingové vrcholy (pro rezistenci) nebo swingová dna (pro support). Klíčové body pro zakreslení trendové čáry musí splňovat následující kritéria: Konzistence: Body by měly být minimálně dva a preferovány jsou ty, které jsou zřetelně rozpoznatelné. Důležitost: Vybíráme body, které reprezentují důležité obraty trhu a mají vliv na další vývoj ceny. Kritérium Význam pro trendovou linku Swingové vrcholy a dna Určují potenciální rezistenci/support Frekvence Zvyšuje validitu trendové linky Reakce trhu Odráží významnost vybraných bodů Kreslení trendové čáry Po výběru relevantních bodů přistupujeme k samotnému kreslení trendové čáry. Kreslíme přímou čáru, která propojuje vybrané body a umožňuje nám odhadovat budoucí pohyby ceny. Při kreslení postupujeme takto: Spojení bodů: Propojíme vybrané body čárou, která nám ukazuje směr trendu. Použití nástrojů: Využijeme nástroje obchodní platformy pro precizní vedení trendové čáry. Krok Cíl Spojení bodů Zobrazení směru trendu Nástroje platformy Zajištění přesnosti trendové linky Podstatné je, aby byla trendline kreslena tak, aby co nejlépe vystihovala charakteristiky trhu bez nepřirozeného forzování. Při proražení trendové linky považujeme tuto změnu za signifikantní indikátor potenciální změny trendu. Trendová čára identifikující uptrend v trhu Nasdaq. Čára je vedena spojením výrazných swingových den v trhu. V oblasti červeného obdélníku je patrné, že trh přestává linku respektovat a hrozí obrat vývoje směru trhu. Technická analýza a trendové čáry V naší analýze akcií využíváme trendové čáry jako základní nástroje pro identifikaci směru trhu. Zahrnují technickou analýzu, která nám pomáhá určit, kdy akcie koupit nebo prodat. Takto jsou definovány důležité pojmy, které často vychází z angličtiny. Uptrendové a downtrendové čáry Uptrendová čára je vedená pod spojnicí rostoucích minim a naznačuje stoupající trend akcií. Naopak downtrendová čára je nakreslena nad spojnicí klesajících maxim a signalizuje pokles hodnot aktiva. Tyto čáry nám poskytují užitečné informace o momentu, kdy by trader mohl zvážit vstup nebo výstup z pozice v závislosti na prolomení čáry trendu. Uptrend: Minima jsou stále vyšší. Downtrend: Maxima jsou stále nižší. Support a resistance Support (podpora) představuje cenovou úroveň, na které se obvykle cena přestává snižovat a začíná stoupat, zatímco resistance (rezistence) je úroveň, kde cena často narazí a začne klesat. Obě tyto úrovně jsou klíčové pro pochopení zón poptávky (support) a nabídky (resistance) na trhu. Support: Možný bod obratu ceny vzhůru. Resistance: Možný bod obratu ceny dolů. Strategie obchodování s trendovými čárami Trendové čáry využívají zejména diskreční obchodníci k identifikaci trendu a určení příležitostí pro vstup do obchodu nebo jeho uzavření. Je důležité pochopit, kdy signály naznačují možný nákup nebo prodej. Často se používají v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy (například s obchodními indikátory). Signál pro nákup a prodej Nákup iniciujeme např. v momentě, kdy cena proráží klesající trendline vzhůru. Naopak signál pro prodej dostáváme, když cena proráží rostoucí trendovou čáru směrem dolů, což naznačuje možný obrat trendu nebo konsolidaci. Stanovení stop-lossu Pro ochranu našeho kapitálu nastavujeme stop-loss blízko trendové čáry. Pokud se trh vydá proti našemu obchodu, stop-loss nás chrání před většími ztrátami. Velikost a umístění stop-lossu se odvíjí od volatility trhu a naší tolerance rizika. Psychologie trhu a trendové čáry Interpretace trendových čar je subjektivní. Každý obchodník může vidět trh trochu jinak. Například rozpoznání medvědího trendu může záviset na naší interpretaci objemu obchodů a historických cenových úrovních. Naše přesvědčení je, že trh se řídí emocemi a očekáváními aktérů, což vede k vykreslení trendové čáry, která nemusí být vždy perfektně přesná. Nicméně nejsilnější trendové čáry budou vnímány velkou masou obchodníků a právě to vede k tomu, že na ně trh reaguje silně. Sílu reakce můžeme měřit pomocí volume (objemu obchodů). Býčí trend: Rostoucí objem obchodů může naznačit silnou důvěru investorů. Převládající kupní tlak naznačuje optimistický pohled trhu. Medvědí trend: Klesající objem obchodů může být známkou rostoucího pesimismu. Důležité je rozpoznat moment, kdy emocionální chování začne formovat trendové čáry směrem dolů. Praktické příklady a studie Obchodování trendových čas je dobré kombinovat s dalšími prvky technické analýzy. Jednoduchý obchodní systém může vypadat např. následovně: Pro identifikaci trendu použijeme dlouhodobý klouzavý průměr s periodou MA 200. Je-li trh nad tímto průměrem, je trh v dlouhodobém růstu a hledáme nákupní signály. Nákupní signál můžeme identifikovat průrazem klesající trendové linky při vysokém volume (objemu obchodů). To svědčí o vysokém zapojení obchodníků. Vstoupit můžeme na konci průrazové úsečky a stop-loss umístit pod její low. Krásně vykreslený obchodní signál pro nákup po breakoutu klesající trendové linky do směru dlouhodobého uptrendu. Závěr Trendové čáry nám pomáhají identifikovat směr, ve kterém se pohybuje trh. Ať už se jedná o vzestupné nebo klesající trendy, naše zkušenost potvrzuje, že spolehlivě signalizují vhodné body pro vstup do long pozic nebo krátkých pozic. Při kreslení trendových čar je důležité najít a propojit významné vrcholy a dna na cenovém grafu. Měli bychom dbát na to, aby čára byla respektována, což znamená, že trh reaguje na její přítomnost. Pamatujme, že žádný nástroj není dokonalý a vždy bychom měli používat trendové čáry společně s dalšími indikátory a metodami analýzy, abychom zlepšili přesnost našich predikcí.
 6. tomnes

  Jak obchodovat s trendem II.

  Minulý týden jsme si pověděli něco více o obchodování s trendem, plus si řekli o prvním ze tří přístupů obchodování s trendem. Dnes na toto téma opět navážeme. Jak už z minulého dílu víme, obchodování s trendem můžeme ve velmi obecné rovině dělit na dlouhodobé obchodování s trendem, krátkodobé obchodování s trendem, nebo swingové obchodování s trendem. Zatímco pro dlouhodobé obchodování s trendem začínají obchodníci své analýzy převážně na týdenních (weekly) grafech, pro krátkodobé obchodování s trendem se využívá primárně denní (daily) graf. Krátkodobé obchodování s trendem Krátkodobý obchodník s trendem se vyznačuji tím, že většinou setrvává v trendu několik týdnů, pouze zřídka kdy i několik měsíců. Obvyklá doba krátkodobého obchodování s trendem bývá 2-4 týdny, během kterých je takový obchodník exponovaný v trzích. Stejně jako pro dlouhodobé obchodníky s trendem, i pro ty krátkodobé platí primárně pravidlo vyhledávání takových trhů, které se právě nacházejí v signifikantním trendu. Z pohledu technické analýzy i zde obchodník používá jako zcela základní nástroj klouzavý průměr. Každý obchodník používá trochu jinou hodnotu, neexistuje žádné "zaručené" a univerzální pravidlo, jakou periodu a jaký klouzavý průměr používat. Obecně však opět nic nezkazíme, pokud budeme používat jednoduchý klouzavý průměr s periodou 50 (MA 50) nebo exponenciální klouzavý průměr s periodou 34 (EMA 34). První krok technické analýzy je tedy zřejmý : je třeba hledat trhy, které mají s pohledu klouzavého průměru již jasně identifikovatelný trend. Taková identifikace je pak již více uměním, než exaktní vědou. Opět neexistuje žádné zaručené pravidlo, že právě tento klouzavý průměr co aktuálně míří vzhůru již znamená zárodek nového krátkodobého trendu. Ba co více, nikdy nevíme, jestli se ze situace, která se zdá jako možný začátek trendu skutečně nějaký trend vyklube a pokud ano, tak jak bude dlouhý. Zde jde tedy o správný money management, jak se nám podaří v krátkodobém obchodování s trendem dlouhodobě profitovat v případě, že se ze "zajímavých situací" nakonec vyklube skutečný trend třeba jen ve 40% případů. Mnoho obchodníků navíc používá ještě další "podpůrné" informace, než pouze klouzavý průměr - a to převážně informace fundamentálního charakteru. Buď obchodníci sledují fundamentální situaci dané komodity - avšak zde pozor, fundamentální informace které se k nám dostanou jsou již většinou dávno zakomponovány v ceně trhu, nebo daleko spolehlivější informace fundamentálního charakteru bývá například použití COT (Commitement of Traders). Někteří obchodníci používají i volume a open interest - pokud spolu s trendem roste i volume a open interest, opět se zvyšuje pravděpodobnost, že by trend mohl nějakou dobu pokračovat. Jiní obchodníci pak ještě zárodky trendů doplňují nejrůznější "podpůrnou" analýzou, například teorií Elliottových vln, nebo vzájemným překřížením více klouzavých průměrů. (Z osobní zkušenosti však vím, že nejlepší je skutečně příliš celou záležitost nekomplikovat a zůstat pouze u klouzavého průměru s tím, že se naučíme získat pro takový nástroj trochu citu.) Pojďme však k dalšímu kroku. Dalším krokem, logicky následujícím po identifikaci trendu, je načasování vstupu do trhu. Není možné vstoupit impulsivně hned v okamžik, kdy vidíme před sebou trend. Je nutné počkat na co nejpříhodnější situaci, kdy můžeme vstoupit do trhu s co nejmenším rizikem. Způsob jak ideálně načasovat vstup do trhu je samozřejmě využití dalšího nástroje technické analýzy. Nejčastěji se využívají indikátory, např. Williams %R, momentum, RSI. Můžeme využít samozřejmě i celé řady jiných nástrojů TA - primárně však v tento moment platí, že ať už použijeme jakýkoliv nástroj technické analýzy, bereme signály pouze a jen do směru trendu. Pojďme si tedy nyní ukázat několik praktických ukázek krátkodobého obchodování s trendem. Na prvním obrázku vidíme graf cukru (SBV05). Dle klouzavého průměru (MA50) je naprosto zřetelné, že se trh nachází v rostoucím (bull) trendu. Nyní tedy víme, že budeme chtít vyhledávat obchody na stranu long. K přesnějšímu načasování takových obchodů využijeme indikátor Williams %R. Počkáme si tedy na moment, kdy se křivka indikátoru bude nacházet pod hranicí 20 a následně překročí hranici 20 směrem vzhůru, což budeme zvažovat za signál k nákupu. Taková situace skutečně o pár dnů později nastala, jak je možné vidět na dalším obrázku. Jiný příklad si můžeme demonstrovat na ukázce s kukuřicí (CH06). Od poloviny prosince (DEC) do poloviny ledna (JAN) nám klouzavý průměr EMA 34 ukazuje tendenci trhu růst vzhůru. Začneme tedy přemýšlet o obchodech na stranu long. V tomto případě použijeme indikátor momentum (MOM) v kombinaci s protnutím trendové linky. Jak je na grafu patrné, koncem ledna došlo k velmi příznivé kombinaci: došlo k prolomení trendové čáry, zároveň jsme dostali long signál do směru trendu na indikátoru momentum a zároveň trhu uzavřel nad klouzavým průměrem, což je další podpůrný signál pro nákup dané komodity. Toto je samozřejmě jenom zlomek toho, jakým způsobem je možné krátkodobě s trendem obchodovat. Obecně je však jedna věc zcela jistá - obchodovat s trendem se dlouhodobě rozhodně vyplatí. Doporučuji tedy všem nováčkům začít zkoumat klouzavé průměry, začít si budovat cit pro identifikaci směru trendu a pokusit se najít pro sebe nejvhodnější nástroje technické analýzy pro jemnější načasování vstupu do trhu. Samozřejmě je nezbytné pracovat i na adekvátním money-managementu a systému výstupů z trhů. A ještě jedna věc. Závěrem je třeba zmínit situaci, kdy je trend skutečně "rozjetý" a každým dnem tvoří nová high nebo nová low. V takovéto situaci se většina nezkušených obchodníků bojí do trendu naskakovat, neboť mají pocit, že trend musí být již každým dnem u konce. Toto však není tak zcela pravda. Ba naopak, velmi často trh začne dělat největší profity v momentech, kdy tvoří svá historická low nebo high. Rozhodně se v takových případech nebojte do obchodů (opět s použitím nějakého nástroje pro správné načasování) vstupovat. Nenasednout na vlnu trendu jenom proto, že máme pocit že už je trend příliš daleko nebo vysoko je zbytečný předsudek, kterým se zbytečně připravíte o zisky. Příště se budeme věnovat swingovému obchodování s trendem.
×
×
 • Vytvořit...