Kurzy: základní navigace


Desetitýdenní intenzivní profesionální daytrading s Petrem. FIMS od A do Z

Kompletní výukový program intradenního obchodování lektorovaný Petrem. 16 hodin předpřipraveného výkladu, 7 webinářů s personalizovanou výukou, osmitýdenní mentoringová podpora a to vše pro malou skupinu účastníků.

Exkluzivní vzdělávací program pro tradery, kteří to s intradenním obchodováním myslí vážně a chtějí se posouvat dále pod průběžným vedením zkušeného tradera a mentora.

Propracovaná výuka od tradera s mnohaletou praxí, 10 týdenní diskuze nad obchody, 7 webinářů, zpětná vazba v podobě mentoringu a to vše na internetu bez nutnosti ztrácet čas a peníze cestováním!

V rámci vzdělávacího programu získáte:

 • 16 hodin předpřipraveného výkladu ve formě videolekcí zaměřených na výuku Petrova intradenního obchodního systému od A do Z. Probrána bude všechna potřebná teorie, videa obsahují mnoho praktických ukázek. Pro studium získáte tedy podrobné referenční materiály, ke kterým se v rámci výuky můžete kdykoliv vracet!
 • 7 on-line kurzů. On-line výuka bude probíhat v níže vypsaných termínech vždy od 18:30 hodin a bude obsahovat jak výuku know-how, tak individuální zpětnou vazbu obchodníkům k jejich obchodům spolu s doporučením, kam zaměřovat další pozornost při dalším studiu FIMS.
 • 8týdenní mentoringovou podporu v podobě uzavřeného diskuzního fóra. V rámci fóra bude Petr komentovat trhy, ukazovat a detailně rozebírat své obchody. Všem účastníkům programu bude po dobu mentoringu poskytovat zpětnou vazbu a pomáhat jim aktivně zvládnout probírané know-how.
 • Licenci k indikátorům FIMS volume cluster a FIMS bar určených pro Sierra Chart.
 • Trvalý přístup do FIMS uzavřené sekce na Finančníkovi, kde Petr pravidelně zveřejňuje nové tipy pro tento styl intradeního obchodování.
 • To vše jen pro malou skupinu účastníků!

Stručný obsah vzdělávacího programu

Kurz začne webinářem 15.7.2015, na kterém od Petra získáte základní učební plán a orientaci v online lekcích, které budete mít tímto dnem zpřístupněné.

Období 16.7. – 31.7.2015 bude určeno pro individuální studium přednahraných videolekcí. Ovšem již pod dohledem lektora. Petr bude k dispozici pro vaše dotazy prostřednictvím uzavřeného diskuzního fóra a současně uspořádá webináře 22.7.2015 (zaměřeno na orderflow) a 29.7.2015 (zaměřeno na strukturu trhu). Tato forma výuky nabízí ideální poměr mezi lektorovanou formou výuky a dostatečným prostorem pro vlastní studium a zažití probíraného know-how. Navíc již v této fázi budete mít přístup k Petrovým komentovaným obchodům (nejméně 4 seance za týden) a budete si postupně spojovat probíranou teorii s praxí.

3.8.2015 – 25.9.2015 bude probíhat mentoring. Každý účastník kurzu by měl začít aplikovat probírané principy na simulátoru, a pilovat tak pochopení předávaného know-how. Průběžně budete získávat feedback ke svým obchodům od Petra jak v podobě příspěvků ve fóru, tak ve čtyřech webinářích (harmonogram viz níže).

Tento kurz je nyní hlavní, podrobně zpracovanou výukovou látkou pro studium intradenního obchodování stylem, který Petr používá již mnoho let. Kurz popisuje veškeré taktiky, které Petr v rámci FIMS používá. Jak daný styl vypadá? Podívejte se na video představení kurzu.

Kurz vám ve zkratce pomůže:

 • Porozumět tomu, co se v trhu děje. Proč masa obchodníků prodělává a jak toto využít v náš prospěch.
 • Pochopit cenovou strukturu, ve které chceme obchodovat. Naučit se plánovat obchody dopředu.
 • Naučit se technicky číst v trhu nabídku/poptávku pomocí orderflow. Vstupovat proti mase ztrácejících obchodníků a jejich „naivním“ příkazům.
 • Rozplánovat výuku intradenního obchodování do logických celků, které je třeba zvládnout krok za krokem.
 • Získat kompletní obchodní plán, který můžete okamžitě začít trénovat.
 • A to vše pod průběžným mentoringem Petra, který s vámi bude více než 10 týdnů prakticky každý pracovní den!

Obsah kurzu podrobně

Základní přednahrané videolekce se shodují s on-line kurzem FIMS A-Z, kde si můžete obsah nastudovat podrobněji. Ve zkratce se na kurzu budeme velmi podrobně věnovat těmto oblastem:

- Struktura trhu a práce s volume profily
- Obchodování orderflow – od základů k praxi
- Kombinace price action a orderlfow pro časování vstupů
- FIMS učební plán krok za krokem
- Referenční úrovně dle struktury trhu
- Vstupy na základě patternů volatility v intradenních cenových grafech
- Plánování obchodů dle vyšší struktury trhu
- Kontext trhu komplexněji
- FIMS praxe

Ovšem to vše doplněno:
- Přístupem k Petrovým podrobným komentářům obchodů po dobu kurzu (tedy od 15.7.2015 do 25.9.2015)
- Možností libovolné interakce s Petrem po dobu deseti týdnů v rámci uzavřeného diskuzního fóra.
- Možností získávání zpětné vazby k vašim publikovaným obchodům.
- Třemi lektorovanými on-line lekcemi určenými pro lepší pochopení předpřipravených video lekcí.
- Osmitýdenním Petrovým mentoringem obsahující čtyři webináře.

Osmitýdenní mentoring a čtyři on-line kurzy s výukou

Tato intenzivní výuka je skutečně zaměřena na praxi. Po dvoutýdenním základním kurzu se můžete těšit na osmitýdenní mentoring a čtyři on-line kurzy s výukou.

Mentoring bude probíhat ve formě uzavřené diskuze od 3.8.2015 do 25.9.2015. Každý účastník tohoto intenzivního kurzu si bude moci ve fóru založit svůj obchodní deník a průběžně se ptát Petra na libovolné otázky týkající se svých obchodů nebo jakýchkoliv FIMS témat. Obchodníci, kteří si povedou své obchodní deníky, budou od Petra v on-line kurzech dostávat adresný feedback a doporučení ke svým obchodům.

Nejméně čtyři dny v týdnu bude Petr publikovat komentář k FIMS obchodům – nejčastěji ke svým vstupům na trhu NQ. Tyto „minilekce“ vás budou průběžně směřovat k situacích, které v trzích nabízejí zajímavé obchodní příležitosti.

On-line výuka bude probíhat v prostředí internetu (pro připojení stačí pouze internetové připojení a prohlížeč) a je samozřejmě interaktivní – kdykoliv můžete pokládat k probíranému tématu dotazy stejně, jako na prezenčním kurzu. On-line kurzy jsou pořádány v rozsahu cca 60 minut a všechny budou nahrávány.

Časová osa kurzu

15.7.2015 – zpřístupnění on-line lekcí a Petrových komentářů FIMS obchodů
15.7.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář. Orientace v online lekcích, vysvětlení základních FIMS principů (cca 90 minut).
22.7.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář. Zaměřeno na orderflow (cca 120 minut).
29.7.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář. Zaměřeno na strukturu trhu (cca 120 minut).
3.8.2015 – oficiální zahájení mentoringu, kdy Petr začne poskytovat zpětnou vazbu k publikovaným obchodům studentů.
12.8.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář v rámci mentoringu (cca 60-90 minut).
26.8.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář v rámci mentoringu (cca 60-90 minut).
9.9.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář v rámci mentoringu (cca 60-90 minut).
23.9.2015 od 18:30 – lektorovaný webinář v rámci mentoringu (cca 60-90 minut).
25.9.2015 – oficiální ukončení mentoringu.

Potřebné znalosti pro tento kurz

Kurz je připraven jako intenzivní výuka Petrova stylu intradenního obchodování od A do Z. Nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti, nicméně velmi doporučujeme nastudovat před kurzem základy obchodování. Nejlépe prostřednictvím našeho On-line kurzu intradenního obchodování e-mini trhů, naprostým nováčkům doporučujeme i kurz Základů obchodování.

Na Petrově intenzivním kurzu nebude prostor pro zcela základní otázky týkající se fungování trhu (tj. typu: jaký broker, rozdíl mezi příkazy limit/market, kde sehnat data, jak interpretovat cenové grafy, jaký software používat a podobně). Od každého účastníka se očekávají znalosti této základní problematiky.

Software a notebook

Petr pracuje výhradně s programem Sierra Chart, který pro obchodování FIMS doporučujeme. V rámci výuky nejsou používány žádné „black boxy“, FIMS tak lze obchodovat na mnoha jiných platformách (hodně obchodníků pracuje s NinjaTrader a MultiCharts), tyto programy však nejsou ze strany Petra jakkoliv podporovány. Ukázky všech nastavení se budou týkat jen programu Sierra Chart. Základy práce s programem Sierra Chart můžete na Finančníkovi získat v těch tutoriálech.

Pro kolik účastníků se kurz pořádá?

Kurz je pořádán v malé skupině maximálně 25 traderů.

Kde se kurz pořádá?

Celý kurz je pořádán v prostředí internetu – můžete se jej tak účastnit z prostředí vašeho domova bez nutnosti cestování.

Jaká je cena kurzu?

Kurz stojí 27 000 Kč.

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Nejaktuálnější 3 reference:

Zobrazit další reference - celkem 32

Aktuální termíny a objednávka účasti

Není vyhlášen žádný termín akce. Chcete-li dostat avízo o dalším termínu akce, vložte svoji adresu do níže uvedeného formuláře.Chcete dostat okamžité e-mailové avízo v případě, že bude vyhlášen další termín této akce?
Není nic snažšího - stačí vložit Váš e-mail do níže uvedeného políčka. E-mail nebude použit k žádným dalším účelům - z avíza se můžete kdykoliv odhlásit jedním kliknutím na link uvedený v každém mailu. Avízo vám bude zasláno okamžitě, jakmile bude akce vyhlášena na webu.

Pošlete mi avízo o dalším konání této akce na email:


Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.