Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak se nejrychleji naučit umění tradingu (2)

  Nedávno jsem zde psal o nutnosti získání citu pro trhy, chceme-li se naučit co nejdříve umění tradingu. Dnes bych rád napsal o další důležité pomůcce, která každému může výrazně pomoci vpřed – a tím jsou pečlivé záznamy a equity.

  Málokdo si v začátcích uvědomuje, jak nesmírně důležité je „budovat“ svou „první equtiy“ na základě papírových (nikoliv backtestových, ale již simulovaných) obchodů. Equity je totiž našim totálním zrcadlem – je to náš obraz toho, jak obchodujeme, jak se lepšíme, jak se nám daří. Je však ale ještě něco více – je posilováním sebedůvěry, která je nezbytná k tomu, abychom mohli jít dále.

  Většina lidí se bohužel vůbec neobtěžuje s procesy backtestování nebo papertradingu a pokud ano, pak často ne dostatečně dlouho a nebo bez jakýchkoliv vytvořených záznamů provedených simulovaných obchodů. Nejsou tedy schopni průběžně budovat equity křivku a mít tak neustálý „měřič“ svého vlastního obchodování. Přitom bez takového měřiče se nedá v žádném případě pohnout ani o kousek dopředu.

  Zkusme si na moment přirovnat v tomto ohledu trading ke sportu (mé časté a oblíbené srovnání). Pokud se například rozhodnu běhat na vzdálenost 100 metrů, potřebuji v první řadě nějaký výchozí bod, od kterého se budu moci odpíchnout dále. Takového výchozího bodu dosáhne sportovec tak, že udělá sérii běhů, aby věděl, jaký je jeho aktuální průměrný čas. Řekněme tedy, že si utvoří svoji výchozí „equity“ křivku, od které se může odpíchnout dále a která může vypadat například takto:

  Sportovec nyní ví, že jeho průměrný čas se pohybuje kolem 20 vteřin (konkrétně 19.44) a může na této „equity“ pracovat dále. Co je ale ještě podstatnější, jeho sebedůvěra nyní je posílená skutečností, že dokáže zaběhnout 100 metrů za průměrných 20 vteřin a cokoliv lepšího než tento čas jeho sebedůvěru nadále posiluje; uvnitř své hlavy tedy má „centrální bod“, od kterého je možné pracovat dále – a jak známo, nejprve si své úspěchy musíme vytvořit v mysli, aby se staly realitou. Bez tohoto „centrálního“ bodu, tj. bez záznamů, by jeho mysl těkala pouze v jakémsi „vakuu“. Neexistoval by žádný opěrný bod, od kterého pokračovat dále.

  Nyní tedy závodník ví, jak na tom zhruba je, má sebedůvěru v tom, že dokáže běhat 100 metrů za docela slušný čas a dle celkových záznamů i vidí, že dokázal v sérii testů zaběhnout velmi často i lépe jak oněch průměrných 20 vteřin – nejspodnější hranice činila pouze 14 vteřin! Jeho sebedůvěra je tedy nyní připravena na to, že by se měl rozhodně snažit pokračovat tak, aby průměr stáhnul na 17-18 vteřin a spodní hranici na nový rekord – 13 vteřin. Jeho mysl má nyní nový mantinel, na který může koncentrovat veškerou svou energii, což by však nebylo vůbec možné bez záznamů.

  K tomu všemu ale závodník dokumentoval pro každý daný den i další okolnosti – například co snídal, jak strávil čas před běháním atd. Nyní tedy ze svých záznamů může například vypozorovat, že nejlepších výsledků vždy dosahoval, pokud před tréningem hodinu odpočíval. Může vypozorovat, co jemu samotnému vyhovuje pro to, aby mohl dosahovat lepších výsledků. Proto si lehce upraví v rámci tohoto poznatku svůj tréninkový plán na další měsíc a opět začne dokumentovat nové hodnoty. Za měsíc vypadá jeho „equity“ například takto:

  Posun vpřed od naprostého začátku je naprosto jednoznačný a je patrné, že zpětné záznamy a v hlavě nastavené mantinely skvěle pomohly k dalšímu růstu.

  Nyní se přesuňme do oblasti tradingu.

  První podstatnou věcí je, že pokud nemáme za sebou backtest ani simulované obchodování, naše prvotní equity bude na 99.9% vypadat zhruba takto:

  Proč? Protože nemáme žádné mantinely, žádný „střed“ ve své mysli, od které se odvíjet dále. Nemáme za sebou žádné realistické, průkazné hodnoty, v naší mysli je pouze a jen vakuum. A jelikož jsme si řekli, že naše equity je odrazem nás samých, resp. toho, jak obchodujeme, jak smýšlíme o obchodování a jak jsme jako tradeři daleko, není vůbec divu, že naše equity vypadá právě takto: hovoří perfektně o reálném stavu – tj. že jsme nepřipravení, nevíme pořádně co děláme a jednáme velmi nekonzistentně. (Skutečně nechápu, jak mohou být někteří tak naivní a jít obchodovat naostro bez důkladného backtestování a simulovaného obchodování).

  Věc je pochopitelně o poznání lepší, pokud již máme za sebou nějaký backtest. Již máme z čeho více vycházet – nyní ale nastává jiný problém, který se bude prolínat fází paper-tradingu a postupně i fází reálného obchodování: teprve obchodování v reálném čase nám lépe ukáže, co nám opravdu vyhovuje, na co jsme dobře stavění a co oproti backtestům nejsme schopni příliš zvládat. Tak například malá ukázka z mé vlastní praxe: kdykoliv backtestuji, vždy používám stop-loss maximálně 150 USD a mé backtestové obchody mají tedy vždy ztrátu buďto na základě základního stop-lossu, nebo na základě výstupního signálu. V reálném obchodování ale takto nejsem schopen fungovat. V reálném obchodování totiž vnímáte další rozměr – a tím je aktuální nálada trhu a aktuální rychlost trhu. Velmi často tedy základní stop-loss dle situace patřičně zmenším anebo naopak velmi rychle posouvám na vstup, což v backtestu vůbec nedělám. Je to nuance, která mně v určitých stavech trhů prostě vyhovuje – plyne totiž z mé neustálé potřeby chránit si kapitál tak, jak je to jen možné. U backtestování o nic nejde, je vám to tedy jedno, v reálném obchodování je to jinak, je tedy třeba si tuto vlastnost uvědomit a zakomponovat ji rozumně do reálného obchodování (jinak mé reálné výsledky se i tak stále blíží těm backtestovým, neboť sice mně občas uteče obchod díky předčasnému vyhození na SL, ale zároveň jsou mé ztráty podstatně menší, než v backtestu).

  Pojďme ale zpět k věci. Nyní tedy máme za sebou backtesty a jdeme se pokoušet naše pravidla obchodovat. I zde však okamžitě potřebujeme pečlivé záznamy a naši equity, abychom věděli, nakolik se vzdaluje praxe od testů a hlavně mohli vidět, co přesně děláme špatně. Musíme si tedy pečlivě zapisovat každý náš obchod, s každým obchodem budovat naši equity a zároveň neustále porovnávat, jak se realita lišila od backtestů. Tj. každý náš obchod musíme zaznamenat nejenom jak byl reálně provedený, ale jak měl také reálně vypadat.
  Řekněme, že poslední týden dle backtestových výsledků měl vypadat takto:

  Má reálná equity (ať už na simu nebo live) však vypadá takto:

  Co nám taková equity říká?

  Tak předně to, že naše obchodování není od plánu zcela úplně vychýlené a je i relativně konzistentní, to je tedy dobrý základ. Jako další nám říká, že jsme dosáhli zhruba 55% profitů, které byly k mání dle backtestu onoho posledního týdne (tj. to, jak jsme měli obchodovat, ale neobchodovali), čímž jsme si v hlavě vytvořili „centrální“ bod: nyní naše mysl bude vždy soustředěna na to, aby následující měsíc byl výsledek podobný backtestovým (tj. podobný našim absolutním pravidlům obchodního plánu) alespoň na 65%. Víme, o kolik a jakým směrem se máme zlepšovat. Jako poslední nám equity říká, že ve vstupech jsme poměrně přesní dle plánu, ale oproti plánu nedokážeme držet až do výstupu dle našeho systému – zjevně vystupujeme dříve. Můžeme se tedy zamyslet nad tím, proč tak tomu je, popřemýšlet, jak toto vylepšit a hlavně máme na příští týden konkrétní bod, do kterého nasměřujeme svou pozornost a energii a který budeme chtít vylepšit. Zároveň víme, že se zlepšením tohoto bodu (výstupy) zlepšíme i procento, o které se přiblížíme, tomu, jak by dle backtestových výsledků mělo naše obchodování vypadat. Toto je tedy cesta, kterou se (doufejme) pohneme příští týden dále a pokud možno se z nás stane zase o trochu lepší trader.

  Jak tedy vidíte, pečlivé záznamy a neustálé průběžné budování equity je naprostý základ, chceme-li se hýbat dopředu. Bez tohoto budeme stále na místě a peníze na našem účtu nebudou přibývat, ale naopak ubývat. Pečlivé záznamy jsou jeden z těch grálů, které by měl každý obchodník hledat, ale bohužel málokdy hledá. V tradingu však neexistují žádné zkratky a čím dříve se je obchodník přestane snažit hledat, tím dříve se vydá ke stabilním profitům.

  16.9.2007

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z
×
×
 • Vytvořit...