Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Jak na "filtrování" vstupu

  Občas s Petrem dostáváme dotazy na to, jak filtrovat "špatné" obchody. Jelikož se jedná o běžné téma začínajících obchodníků, které, nutno říci, svědčí o zatím poměrně nevyzrálém vnímání tradingu jakožto byznysu, rád bych se dnes tomuto tématu věnoval trochu podrobněji.

  Možná jste si všimnuli, že jsem v názvu článku uvedl slovo "filtrovat" do uvozovek. Důvod, proč slovo "filtrovat" nemohu chápat jako zcela plnohodnotné v tradingu, je následující: opravdové filtrování "špatných" vstupů v tradingu prakticky neexistuje, protože spolu se špatnými vstupy filtrujeme naprosto vždy i řadu těch dobrých, a potenciálně i velmi profitabilních obchodů. Filtrování "špatných" vstupů tak, abychom ponechali všechny "dobré" obchody, je tedy iluze, která s reálným tradingem nemá nic společného a je nutné si jí zcela uvědomit hned v začátcích, jinak se velmi snadno chytneme do pasti "hledání svatého grálu".

  Pokud se tedy bavíme o filtrování vstupů, daleko více tak činíme ze zcela jiných důvodů, než se jen snažit naivně "zbavit špatných obchodů". Skutečné důvody filtrování profesionálního obchodníka jsou většinou ryze pragmatičtější a realističtější, konkrétně pak následující:

  1) filtrováním obchodů můžeme pracovat s frekvencí našich obchodů; každý trader je stavěný na jiný "rytmus", někomu vyhovuje velmi intenzivní obchodování, někomu naopak co nejnižší intenzita; je to samozřejmě dáno psychologickými předpoklady - někdo začíná být příliš stresovaný a impulsivní ve vysoké frekvenci obchodů, někdo se zase začíná při příliš nízké frekvenci obchodů nudit a tudíž si obchody "vymýšlí"; právě v tomto ohledu zkušení obchodníci využívají možných filtrů - aby tak optimalizovali frekvenci obchodů vzhledem ke svým psychologickým předpokladům

  2) filtrováním obchodů můžeme upravovat money-management, nejenom naše WIN%, ale i Risk-Reward-Ratio. Některým obchodníkům vyhovuje "chytnout" se trendu a být v takovém co nejdéle a tudíž tací obchodníci logicky hledají filtry, jak stát stranou příliš slabým trhům, které jen zřídka nabízejí šanci velkého pohybu s vysokým potenciálem; jiní obchodníci naopak preferují obchodování pro velmi nízké profit-targety, a s takovým přístupem se naopak raději drží stranou velmi silných pohybů, na které již nemusí stačit jejich stop-loss; i zde je tedy hlavní otázkou, jaké mám psychologické predispozice, nebo-li s jakým stylem tradingu se cítím "pohodlněji" a dle toho pak zvažuji, zda-li a jak filtrovat své obchody.

  Jak tedy vidíte, ve filtrování vstupů je třeba brát v úvahu daleko zralejší faktory, než jen naivní představu "zbavení se ztrátových obchodů".

  Technik, které tradeři využívají k filtrování vstupů, existuje skutečně celá řada a pravděpodobně nejsem ani schopen shrnout je v jediném článku. Přesto se nyní pokusím představit alespoň ty nejběžnější. Věřím, že některé z nich mohou být pro vás zajímavou inspirací.

  1) Filtrování s pomocí času. Toto je velmi silná a profesionálními obchodníky často využívaná technika filtrování vstupů. Je obecně známo, že během dne se trh pohybuje s velmi proměnlivou "razancí". Soustředění se pouze na některé časové intervaly během dne může sloužit jako velmi dobrý filtr vstupů, ať už je váš důvod filtrování vstupů jakýkoliv. Stejně tak to platí u pozičního obchodování, kdy můžeme filtrovat s pomocí konkrétního dne v týdnů, konkrétního dne v měsíci, apod. S touto technikou jako první přišel Larry Williams ve své knize Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů a dodnes se jedná u mnoha obchodníků o oblíbenou techniku.

  2) Filtrování s pomocí sentiment indikátorů. Další velmi populární technika, kdy využíváme takzvaných sentiment indikátorů, které nám dávají v podstatě lehce "fundamentální" pohled na danou situaci. Mezi intradenními obchodníky se nejčastěji používá například indikátor TICK (NYSE TICK), mezi pozičními obchodníky to může být například index volatility VIX, apod.

  3) Filtrování s pomocí intermarket analýzy. Opět velmi populární technika, kdy se snažíme filtrovat s pomocí sledování dalších trhů. Je například známé, že trhy jako YM, TF a ES často velmi těsně korelují. Tohoto vztahu můžeme využít k pozorování celkové síly v trhu (např. trh dělá nové high pouze na jednom z těchto 3 trhů = celková síla trhu je velmi nízká) a dle toho dělat obchodní rozhodnutí. V pozičním obchodování se podobným způsobem využívají různé závislosti, tj. například pro obchodování indexů můžete jako filtr použít trh bondů či zlata, apod. Této technice se opět velmi věnuje obchodník Larry Williams.

  4) Filtrování s pomocí multi-timeframe. Tato technika je vhodná pro všechny typy obchodníků a při správném použití se jedná o velmi silnou techniku. Trendoví obchodníci například mohou využívat dva rozdílné časové rámce a vyčkávat, až se prokazatelně etabluje trend na obou z nich. Když k tomuto dojde, čekají pak na nižším časovém rámci na běžnou korekci a na té se snaží naskakovat do rozjetého trendu s minimálním riskem. Protitrendoví obchodníci naopak vyčkávají, až se vytvoří například velmi silná S/R úroveň současně na dvou různých časových rámcích a pak teprve plánují své protitrendové obchody. Filtrování s pomocí multi-timeframe je poměrně "věda", pokud však do ní proniknete, můžete dosáhnout skutečně pozoruhodných výsledků.

  5) Filtrování s pomocí alternativních grafů. Zatím co většina obchodníků zná pouze "základní" grafy, jako jsou minutové, hodinové, nebo denní, je možné pracovat také s alternativními grafy, jako jsou VOLUME graf, RANGE BARS graf, nebo TICK graf, ale i grafy typu RENKO, apod. Tuto techniku jsem zatím viděl používat spíše u intradenních obchodníků a sám za sebe mohu říci, že využívání alternativních grafů je jedním z nejsilnějších způsobů hledání filtrů, jaký jsem kdy viděl. Nutno však také řící, že jednak alternativní grafy nemusí vyhovovat každému a jednak je třeba dlouhodobějšího hledání, než najdeme ten "náš" graf.

  6) Filtrování s pomocí price-action. Velmi oblíbený způsob obchodníků využívajících indikátory je zapojení akce v cenovém grafu (price-action) k dalšímu filtrování vstupů, které obchodníci dostanou vygenerované na svých indikátorech. Tato technika je zřejmě naprosto nejrozšířenější ze všech technik a opět jí mohu jen doporučit. Často se zapojují technické formace jako swingy, S/R úrovně, nebo divergence. I když se může jednat už i o relativně více diskréční pohled na vstupy a více intiutivní metodu filtrování vstupů, tomu, kdo se v ní najde, přinese většinou velmi mnoho pozitivního. Navíc kombinaci indikátorů a PA můžeme provozovat na všech časových rámcích.

  7) Filtrování s pomocí zkušeností získané intuice. Nejpokročilejší stav profesionálního tradera, ke kterému je třeba se dopracovat dlouholetými zkušenostmi. Každý profesionál po určité době ovládá své řemeslo tak dokonale, že intuice začíná sehrávat čím dál tím větší roli a z profesionála se tak stává doslova "mistr". Ačkoliv je intuice až velmi pokročilým stádiem, bohužel mnoho začínajících traderu se domnívá, že je intuice ten správný přístup pro ně - aniž by měli potřebné zkušenosti. Opět se jedná o výrazný sebeklam a nejčastěji pak pohodlnost a lenost udělat skutečně nutnou práci, která se v začátcích k tradingu vztahuje. Nutno také říci, že profesionálové intuici využívají opět jen jako podpůrný prvek svému pečlivě testovanému a ověřenému systému, nikoliv jako metodu vstupů.

  Tolik tedy k dnešní inspiraci v oblasti filtrování vstupů. Samozřejmě, je naprosto v pořádku, pokud se rozhodnete kombinovat více z těchto zmíněných technik.

  Samozřejmě i tentokrát platí, že pokud máte další zajímavá zjištění v oblasti filtrování vstupů, určitě se nebojte podělit s ostatními v diskusi.

  16.8.2009

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

  Další články na toto téma

  Sentiment

  Sentiment v kontextu tradingu označuje celkové rozpoložení nebo náladu trhu, která je určována obecným postojem investorů k určitému cennému papíru, trhu nebo ekonomice jako celku. Tradeři rozumí sentimentu jako dynamickému faktoru, který má zásadní vliv na cenové pohyby a který je často považován za předzvěst budoucích tržních trendů. Sentiment lze považovat za sumu všech emocí, přesvědčení a očekávání, které ovlivňují chování investorů, a to jak na individuální, tak na kolektivní úrovni.
  Burzovní obchodníci si jsou vědomi, že sentiment nemusí vždy odrážet fundamentální ukazatele, jako jsou výkonnost společnosti nebo ekonomické zprávy. Místo toho může být ovlivněn vnějšími faktory, jako jsou zprávy z médií, politické události nebo dokonce masové psychologické reakce, jako jsou panika a chamtivost. Sentiment tedy může vést k iracionálním tržním výkyvům a může poskytnout příležitosti pro krátkodobé mean reverion strategie, kdy trader záměrně jde proti obecnému názoru trhu.
  K měření a kvantifikaci tržního sentimentu se používají sentiment indikátory. Patří mezi ně například index strachu a chamtivosti, put/call poměr, objemy obchodování nebo ankety investorů. Tyto indikátory pomáhají traderům identifikovat extrémy v náladě trhu, které mohou signalizovat obraty nebo pokračování trendu. 
  Využití sentiment indikátorů vyžaduje zkušenost a pochopení toho, že sentiment se může rychle měnit a že indikátory nemusí vždy poskytovat přesné signály. Proto je důležité, aby trader nepoužíval sentiment indikátory izolovaně, ale kombinoval je s technickou a fundamentální analýzou. Správná interpretace sentimentu může být klíčová pro úspěšné obchodování, protože trhy jsou poháněny nejen ekonomickými ukazateli, ale také lidskými emocemi a chováním.
×
×
 • Vytvořit...