Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Slovník pojmů Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme systém Woodies CCI - I.

  Dnešní první díl nového seriálu, věnovaný obchodnímu systému Woodies CCI, zahájíme obecným představením systému. Vysvětlíme si základní filosofii systému a představíme si jeho hlavní komponenty. Seriál pak samozřejmě zahajujeme z důvodů návštěvy obchodníka Woodieho v Praze, jakožto informativní přípravu na jeho unikátní seminář.

  Zcela úvodem je třeba říci, že systém Woodies CCI je skutečně velmi univerzální systém a nejrůznějších podob a variací tohoto systému existuje doslova bezpočet. Systém Woodies CCI jsem již viděl úspěšně aplikovaný v rámci akciového obchodování, komoditního, forexového, pozičního i intradenního, a dokonce i opčního. Využití se skutečně meze nekladou a robustnost základní filosofie systému umožňuje každému variabilní úpravu dle vlastních představ a obchodních cílů. Osobně se nebudu tajit tím, že též používám pro vlastní úspěšné obchodování indikátor CCI a řadu drobných prvků jsem si pro zdokonalení vlastního obchodního systému „vypůjčil“ právě ze systému Woodies CCI.

  Za celým systémem stojí dnes již proslulý obchodník Ken Wood, přezdívaný Woodie. Trading je jeho hlavní obživou již téměř 30 let a za své výsledky vděčí Woodie právě svému vlastnímu systému, na kterém pracoval řadu let a který i po 30 letech stále vylepšuje a zdokonaluje.

  Něco málo z historie...

  Vznik systému Woodies CCI je stejně zajímavý jako systém sám. Ve svých začátcích samozřejmě Woodie zdaleka neměl komplexní a vypracovaná pravidla systému jako je tomu dnes. Na začátku stála touha uspět a nekonečné hodiny pozorování indikátoru CCI. Z dlouhého, až téměř nekonečného pozorování tohoto indikátoru, se začal pomalu vyvíjet silný cit pro daný indikátor a řada postupně rozpoznávaných tak zvaných „patternů“, které s opakovanou statistickou přesností nadělovaly profity. Dalo by se tedy říci, že na začátku systému stál za úspěchem daleko více „nakoukaný“ cit než striktní pravidla.

  logo_woodies_cci_club.jpgPřed několika lety Woodie založil klub www.woodiescciclub.com, ve kterém začal své, v té době již více jak dvě desetiletí obchodované know-how, předávat dále. Ani v té době však ještě stále neexistoval soupis přesných pravidel. I když již řada pravidel existovala, trvalo další dva roky, než se Woodieho blízcí spolupracovníci a jeho první úspěšní studenti rozhodli pokusit se systém Woodies CCI co nejlépe a nejpřesněji sepsat do konkrétních, jasných a striktních pravidel. Vzniklo tak několik přesných manuálů, jak systém obchodovat, které se převážně skrze již zmíněný Woodieho klub začaly šířit po celém světě. Woodieho studentů začalo přibývat po stovkách a z mnohých z nich se pak postupem času skutečně stali profesionální full-time tradeři. Řada studentů originální systém rozvinula do celé řady dalších podob a někteří dokonce vypozorovali a úspěšně popsali celou sérii dalších, neméně profitabilních CCI patternů.

  Zajímavou stránkou systému zůstává, že i když existuje jeho přesná a konkrétní definice, skutečných obchodních výsledků lze dosáhnout až dlouhodobějším pozorováním a vlastním testováním systému. Cit je totiž důležitou složkou, a tak i zde platí, že „bez práce nejsou koláče“. Většina Woodieho úspěšných studentů se shoduje v tom, že jim trvalo zhruba 8 měsíců, než se naučili systém obchodovat s konsistentními profity. Odměnou mnohých pak je úspěšné a velmi profitabilní obchodování tohoto systému již několik let. Sám Woodie tvrdí (a někteří jeho studenti to již potvrdili vlastní zkušeností), že pokud se naučíte dobře obchodovat pouze jeden jediný z celé škály Woodieho CCI patternů a budete takový obchodovat pouze s jediným kontraktem, můžete vydělávat kolem 25 000 USD ročně. Obchodníci, které jsem poznal a kteří profesionálně obchodují s pomocí systému Woodies CCI (byť ve vlastní, lehce obměněné podobě), dokáží vydělávat ročně v rámci intradenního obchodování i mnohem více jak desetinásobek této částky. Opět zde však za takovým výsledkem stojí tvrdá práce a měsíce pozorování a trénování systému v prostředí reálných trhů. Pokud se pak pokusíte naprogramovat systém Woodies CCI do některé z back-testingových platforem typu TradeStation, budete zřejmě výsledky zklamáni. Tento systém není z těch, které by bylo možné obchodovat zcela automaticky a zhruba 20 % potřebného diskréčního přístupu, získaného pouze a jen pozorováním a trénováním indikátoru, dělá roční rozdíl v podobě desítek tisíc dolarů na jediný kontrakt.

  Filosofie a komponenty systému

  Indikátor CCI patří do kategorie tak zvaných momentum indikátorů a i systém Woodies CCI se snaží těžit převážně z momenta v trhu. Různé patterny v grafu CCI indikátoru tedy „rozpoznávají“ takové momentum, které právě disponuje určitou pravděpodobností potenciálního zisku. Systém umožňuje jak obchodování s trendem, tak i proti trendu. Obecně platí, že trendové patterny, a tudíž obchodování do trendu, má celkově lepší výsledky a je pro obchodování jednodušší. Systém se pak dá obchodovat celou řadou způsobů; Woodieho „originál“ připomíná spíše skalpování, neboť v trhu často zůstáváte třeba i jenom pár minut, nebo dokonce někdy i méně. Opět jsem ale viděl již celou řadu obchodníků, kteří sytém obchodují způsobem, kdy setrvávají v pozici třeba i polovinu dne. Jak již bylo zmíněno na začátku, se systémem Woodies CCI je možné obchodovat i akcie, opce nebo forex – všechny tyto další možnosti jsou relativně podrobně rozebírány na stránkách Woodieho klubu (zrovna tak o těchto dalších možnostech bude Woodie hovořit v Praze). I zde platí stále stejná filosofie – hledáme momentum, z jehož setrvačnosti se pokoušíme těžit.

  Jak již je patrné z názvu a jak již bylo několikrát zmíněno, základem systému je indikátor CCI. Nejdůležitějším a nejunikátnějším prvkem v celé koncepci systému je pak skutečnost, že se systém v originální Woodieho podobě obchoduje bez cen. Skutečně. Woodie se svým systémem dokázal, že není potřeba pozorovat klasický graf s cenou, abychom mohli vydělávat v trzích peníze! Jedná se o jedinečný, a řekl bych téměř revoluční přístup k tradingu, který někomu může připadat až trochu podezřelý – přesto Woodie dokázal, že obchodovat úspěšně bez grafu s cenami lze. A tak Woodieho systém v základní podobě vypadá zhruba takto:

  graf_woodies_CCI.jpg

  Ještě jednou si obrázek důkladně prohlédněte. Žádný graf ceny. Pouze dvě křivky. Černá křivka je křivka indikátoru CCI. Žlutá křivka je tak zvané Turbo-CCI (TCCI), nebo-li turbo. Černá křivka využívá indikátor s periodou 14, žlutá pak není ničím více a ničím méně než indikátor CCI s periodou 6. V jednom grafu tak tedy máme dva indikátory CCI – se dvěma různými periodami. Dalšími komponenty jsou nulová linka, linka +100/−100 a linka +200/−200. Nulová linka je zcela uprostřed. Naleznete na ní zelené a červené čárky. Tyto čárky reprezentují LSMA (Least Square Moving Average). Pokud je čárka zelená, pak se právě nachází na cenovém grafu cena trhu nad LSMA. Opačné platí v případě červené barvy. LSMA je jeden z řady komponentů, který byl do systému zakomponován až mnohem později a který není třeba používat, abyste se systémem profitovali. Řada úspěšných Woodieho studentů obchoduje systém bez LSMA. První dvě bílé čáry od nulové linky jsou čára +100 (horní) a −100 (spodní). V řadě zdrojů a charting programů naleznete i tyto dvě čáry obohacené zelenými a červenými body. To je tak zvaný indikátor side-winder, který opět není třeba pro úspěšné obchodování systému Woodies CCI používat. Poslední dvě čáry, +200/−200, jsou tzv. čáry extrémů. I na těch občas naleznete různobarevné čárky, zobrazující další z dodatečně přidaných komponentů, a to buďto EMA (exponencial moving average) nebo tak zvaný chop-indicator. Opět se jedná a pokročilejší prvky systému, které dle mého názoru systém spíše komplikují, než zjednodušují.

  Tolik tedy k základnímu představení systému Woodies CCI a jeho komponentů. Nyní už víme, jak vypadá graf systému Woodies CCI a jaká je jeho filosofie. Příště si povíme, jak na grafu rozeznávat trend, a naučit se tak obchodovat systém Woodies CCI, jak s trendem, tak proti trendu.

  17.4.2006

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...