Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Obchodujeme systém Woodies CCI - I.

  Dnešní první díl nového seriálu, věnovaný obchodnímu systému Woodies CCI, zahájíme obecným představením systému. Vysvětlíme si základní filosofii systému a představíme si jeho hlavní komponenty. Seriál pak samozřejmě zahajujeme z důvodů návštěvy obchodníka Woodieho v Praze, jakožto informativní přípravu na jeho unikátní seminář.

  Zcela úvodem je třeba říci, že systém Woodies CCI je skutečně velmi univerzální systém a nejrůznějších podob a variací tohoto systému existuje doslova bezpočet. Systém Woodies CCI jsem již viděl úspěšně aplikovaný v rámci akciového obchodování, komoditního, forexového, pozičního i intradenního, a dokonce i opčního. Využití se skutečně meze nekladou a robustnost základní filosofie systému umožňuje každému variabilní úpravu dle vlastních představ a obchodních cílů. Osobně se nebudu tajit tím, že též používám pro vlastní úspěšné obchodování indikátor CCI a řadu drobných prvků jsem si pro zdokonalení vlastního obchodního systému „vypůjčil“ právě ze systému Woodies CCI.

  Za celým systémem stojí dnes již proslulý obchodník Ken Wood, přezdívaný Woodie. Trading je jeho hlavní obživou již téměř 30 let a za své výsledky vděčí Woodie právě svému vlastnímu systému, na kterém pracoval řadu let a který i po 30 letech stále vylepšuje a zdokonaluje.

  Něco málo z historie...

  Vznik systému Woodies CCI je stejně zajímavý jako systém sám. Ve svých začátcích samozřejmě Woodie zdaleka neměl komplexní a vypracovaná pravidla systému jako je tomu dnes. Na začátku stála touha uspět a nekonečné hodiny pozorování indikátoru CCI. Z dlouhého, až téměř nekonečného pozorování tohoto indikátoru, se začal pomalu vyvíjet silný cit pro daný indikátor a řada postupně rozpoznávaných tak zvaných „patternů“, které s opakovanou statistickou přesností nadělovaly profity. Dalo by se tedy říci, že na začátku systému stál za úspěchem daleko více „nakoukaný“ cit než striktní pravidla.

  logo_woodies_cci_club.jpgPřed několika lety Woodie založil klub www.woodiescciclub.com, ve kterém začal své, v té době již více jak dvě desetiletí obchodované know-how, předávat dále. Ani v té době však ještě stále neexistoval soupis přesných pravidel. I když již řada pravidel existovala, trvalo další dva roky, než se Woodieho blízcí spolupracovníci a jeho první úspěšní studenti rozhodli pokusit se systém Woodies CCI co nejlépe a nejpřesněji sepsat do konkrétních, jasných a striktních pravidel. Vzniklo tak několik přesných manuálů, jak systém obchodovat, které se převážně skrze již zmíněný Woodieho klub začaly šířit po celém světě. Woodieho studentů začalo přibývat po stovkách a z mnohých z nich se pak postupem času skutečně stali profesionální full-time tradeři. Řada studentů originální systém rozvinula do celé řady dalších podob a někteří dokonce vypozorovali a úspěšně popsali celou sérii dalších, neméně profitabilních CCI patternů.

  Zajímavou stránkou systému zůstává, že i když existuje jeho přesná a konkrétní definice, skutečných obchodních výsledků lze dosáhnout až dlouhodobějším pozorováním a vlastním testováním systému. Cit je totiž důležitou složkou, a tak i zde platí, že „bez práce nejsou koláče“. Většina Woodieho úspěšných studentů se shoduje v tom, že jim trvalo zhruba 8 měsíců, než se naučili systém obchodovat s konsistentními profity. Odměnou mnohých pak je úspěšné a velmi profitabilní obchodování tohoto systému již několik let. Sám Woodie tvrdí (a někteří jeho studenti to již potvrdili vlastní zkušeností), že pokud se naučíte dobře obchodovat pouze jeden jediný z celé škály Woodieho CCI patternů a budete takový obchodovat pouze s jediným kontraktem, můžete vydělávat kolem 25 000 USD ročně. Obchodníci, které jsem poznal a kteří profesionálně obchodují s pomocí systému Woodies CCI (byť ve vlastní, lehce obměněné podobě), dokáží vydělávat ročně v rámci intradenního obchodování i mnohem více jak desetinásobek této částky. Opět zde však za takovým výsledkem stojí tvrdá práce a měsíce pozorování a trénování systému v prostředí reálných trhů. Pokud se pak pokusíte naprogramovat systém Woodies CCI do některé z back-testingových platforem typu TradeStation, budete zřejmě výsledky zklamáni. Tento systém není z těch, které by bylo možné obchodovat zcela automaticky a zhruba 20 % potřebného diskréčního přístupu, získaného pouze a jen pozorováním a trénováním indikátoru, dělá roční rozdíl v podobě desítek tisíc dolarů na jediný kontrakt.

  Filosofie a komponenty systému

  Indikátor CCI patří do kategorie tak zvaných momentum indikátorů a i systém Woodies CCI se snaží těžit převážně z momenta v trhu. Různé patterny v grafu CCI indikátoru tedy „rozpoznávají“ takové momentum, které právě disponuje určitou pravděpodobností potenciálního zisku. Systém umožňuje jak obchodování s trendem, tak i proti trendu. Obecně platí, že trendové patterny, a tudíž obchodování do trendu, má celkově lepší výsledky a je pro obchodování jednodušší. Systém se pak dá obchodovat celou řadou způsobů; Woodieho „originál“ připomíná spíše skalpování, neboť v trhu často zůstáváte třeba i jenom pár minut, nebo dokonce někdy i méně. Opět jsem ale viděl již celou řadu obchodníků, kteří sytém obchodují způsobem, kdy setrvávají v pozici třeba i polovinu dne. Jak již bylo zmíněno na začátku, se systémem Woodies CCI je možné obchodovat i akcie, opce nebo forex – všechny tyto další možnosti jsou relativně podrobně rozebírány na stránkách Woodieho klubu (zrovna tak o těchto dalších možnostech bude Woodie hovořit v Praze). I zde platí stále stejná filosofie – hledáme momentum, z jehož setrvačnosti se pokoušíme těžit.

  Jak již je patrné z názvu a jak již bylo několikrát zmíněno, základem systému je indikátor CCI. Nejdůležitějším a nejunikátnějším prvkem v celé koncepci systému je pak skutečnost, že se systém v originální Woodieho podobě obchoduje bez cen. Skutečně. Woodie se svým systémem dokázal, že není potřeba pozorovat klasický graf s cenou, abychom mohli vydělávat v trzích peníze! Jedná se o jedinečný, a řekl bych téměř revoluční přístup k tradingu, který někomu může připadat až trochu podezřelý – přesto Woodie dokázal, že obchodovat úspěšně bez grafu s cenami lze. A tak Woodieho systém v základní podobě vypadá zhruba takto:

  graf_woodies_CCI.jpg

  Ještě jednou si obrázek důkladně prohlédněte. Žádný graf ceny. Pouze dvě křivky. Černá křivka je křivka indikátoru CCI. Žlutá křivka je tak zvané Turbo-CCI (TCCI), nebo-li turbo. Černá křivka využívá indikátor s periodou 14, žlutá pak není ničím více a ničím méně než indikátor CCI s periodou 6. V jednom grafu tak tedy máme dva indikátory CCI – se dvěma různými periodami. Dalšími komponenty jsou nulová linka, linka +100/−100 a linka +200/−200. Nulová linka je zcela uprostřed. Naleznete na ní zelené a červené čárky. Tyto čárky reprezentují LSMA (Least Square Moving Average). Pokud je čárka zelená, pak se právě nachází na cenovém grafu cena trhu nad LSMA. Opačné platí v případě červené barvy. LSMA je jeden z řady komponentů, který byl do systému zakomponován až mnohem později a který není třeba používat, abyste se systémem profitovali. Řada úspěšných Woodieho studentů obchoduje systém bez LSMA. První dvě bílé čáry od nulové linky jsou čára +100 (horní) a −100 (spodní). V řadě zdrojů a charting programů naleznete i tyto dvě čáry obohacené zelenými a červenými body. To je tak zvaný indikátor side-winder, který opět není třeba pro úspěšné obchodování systému Woodies CCI používat. Poslední dvě čáry, +200/−200, jsou tzv. čáry extrémů. I na těch občas naleznete různobarevné čárky, zobrazující další z dodatečně přidaných komponentů, a to buďto EMA (exponencial moving average) nebo tak zvaný chop-indicator. Opět se jedná a pokročilejší prvky systému, které dle mého názoru systém spíše komplikují, než zjednodušují.

  Tolik tedy k základnímu představení systému Woodies CCI a jeho komponentů. Nyní už víme, jak vypadá graf systému Woodies CCI a jaká je jeho filosofie. Příště si povíme, jak na grafu rozeznávat trend, a naučit se tak obchodovat systém Woodies CCI, jak s trendem, tak proti trendu.

  17.4.2006

  Tomáš Nesnídal


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<

  Další články na toto téma

  Obchodujeme FOREX (XII): Technická analýza (4)

  Commodity Channel Index (CCI) patří mezi velmi populární indikátory z rodiny oscilátorů. Duchovním otcem CCI je Donald R. Lambert, který poprvé uveřejnil CCI v roce 1980. Jak sám autor uváděl, indikátor vznikl z vlastní potřeby, aby zjistil, jak se vyvíjí, jak je silný, kde začíná a kde končí momentální tržní trend. Zjednodušeně tedy řečeno – CCI měří sílu a směr trendu.
  Formule pro CCI je: CCI = (TP − MATP) / (MDTP × 0.015)
  kdy TP je Typical Price (nejvyšší, nejnižší a uzavírací cena daného dne/3)
  MATP – jednoduchý MA podle nastavené periody ve vztahu k TP
  MDTP – vypočtená střední odchylka od TP podle vzorce × koeficient.
  I když byl CCI vyvinut původně pro komoditní obchodování, úspěšně používají CCI i FX tradeři. Někteří FX tradeři dokonce tvrdí, že v prostředí velmi volatilních FX trhů CCI signalizuje vše potřebné, co potřebuje trader na FX trhu vědět a obchodují jen na základě „odlivu a přílivu“ FX trhu pouze s indikátorem CCI. Tvrzení, že nejlepšími vstupy jsou vstupy s vícenásobnými loty v období silného přelomového trendu má samozřejmě svou logiku, i když podle mého názoru proklamované "buy low and sell high" jen na základě CCI, dokázalo už zničit spoustu traderů.
  Princip CCI
  Jak tedy CCI funguje. Obecným základem pro vstupy na základě CCI je oscilace křivky kolem bodu nula (0). Když je křivka nad hodnotou 0, je předpoklad pro vstup na dlouhé pozice (nákup), když pod hodnotou 0, pak je to signálem pro vstup na krátkou pozici (prodej). Dalším, a mnohem důležitějším faktorem CCI, je signál, kdy křivka protne hodnotu +/−100 (někteří tradeři použivají kumulovaně i +/−50). Zde platí pravidlo tzv. silného trendu, když je křivka nad 100, je to signál pro silný dlouhý trend, a když pod −100, pro silný krátký trend. Protože podle CCI trh osciluje v 70 – 80 % případů mezi hodnotami +100/−100, tvoří silný signál pro buy nebo sell zbývající procenta (20 – 30 %). Dalšími možným a hojně využívaným signálem je překročení hodnot +/−200, kdy křivka obecně signalizuje změnu trendu po překročení této extrémní hodnoty. Nejpoužívanějším nastavením CCI je perioda 14. Shrnuto – přestože taktika vstupů dílčích traderů na základě CCI je různá, staly se oblíbenými vstupy překročení nulové linie oscilátoru, následné překročení hranic +/-100 nebo +/- 50, ale i extrémní zvraty nad hodnotou +/-200. Pro výstupy pak výrazné odchylky na hodnotách od zadaného vstupu, zmíněné překročení hranice +/-200 nebo významná a patrná horizontální oscilace křivky.
  Woodies CCI
  I když se z CCI časem vyvinula řada různých modifikací, nejúspěšnějším a taky nejvíce proklamovaným indikátorem na bázi CCI je tzv. Woodies CCI (WCCI) vytvořený především pro prostředí komoditních trhů. Popisovat osobnost Ken Wooda by asi bylo obligátním nošením dříví do lesa. I na stránkách Finančníka je příspěvků na téma Woodies CCI dost a dost. Je ale velmi poučné navštívit přímo stránky Woodies klubu http://www.woodiescciclub.com/index.html a „nasát“ atmosféru mnoha příznivců WCCI, taktiky obchodu, bezpočetných diskuzí a názorů na burzovní obchody všeho druhu a z všeobecně přátelského prostředí fandů Ken Wooda, který je obdivován svými příznivci nejen jako zdatný obchodník a tvůrce WCCI, ale i jako člověk.
  Především rozbory dílčích obchodů a reakce WCCI na ně, jsou velmi zajímavým čtením, stejně jako jednotlivé příběhy a začátky převážně USA obchodníků.
  Ve zkratce a velmi zjednodušeně řečeno je WCCI vlastně kumulace dvou indikátorů CCI s periodou 14 a s periodou 6 (tzv. Turbo CCI) využívající vzájemné crossy ve vztahu k hodnotám výše popsaných oscilací křivek a pracující i s teorií prolínání hodnot uvnitř WCCI.
  Pokud mohu nějak zhodnotit WCCI ve vztahu k FX trhům a k CCI samotnému tak:
  Jako každý indikátor není CCI ani WCCI samospasitelný. Předností CCI je ale fakt, že velmi dobře „spolupracuje“ s ostatními indikátory, především a hlavně s MA, ale i s BB nebo s ADX. Pro střednědobé obchody na 15 – 30min. grafu jsem zaznamenal např. použití CCI v dlouhé periodě 50 a dvou MA v periodách 20 a 34, kdy byly kumulovány do podmínek crossy na hodnotě CCI +/− 100 a vzájemný MA cross. Na podobném systému pracují i některé AOS využívající vícenásobné MA ve spojení s CCI nebo i s WCCI pro vzájemné „potvrzení“ nebo naopak eliminaci entry a exitů, nejčastěji s podmínkou MA crossu a současného překročení +/− nulové linie nebo jiné (+/− 30, 50, 100) dané hodnoty u CCI.

  Na níže uvedeném grafu je dopolední vývoj páru EUR/USD z 2. 11. 2005 na 5min. grafu, doplněný CCI v periodě 21 a WCCI v tradičním nastavení 14, 6.
  Příště: PSAR na FX trhu

  CCI - Commodity Channel Index

  CCI indikátor je technický obchodní indikátor, který patří do skupiny tzv. oscilátorů. Používá k identifikaci nových trendů nebo extrémních podmínek na trhu. Měří rozdíl mezi aktuální a průměrnou cenou za určité období. Může být použit k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu, k identifikaci trendů a změn trendů a k identifikaci potenciálních obratů.
  Jak funguje CCI indikátor?
  CCI indikátor byl vyvinut Donaldem Lambertem v roce 1980. Je založen na teorii, že ceny komodit se pohybují (oscilují) v kanálech. CCI indikátor měří, jak daleko se aktuální cena nachází od těchto kanálů.
  Výpočet CCI indikátoru
  CCI indikátor se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
  CCI = (Typická cena - Střední průměr CCI) / (Standardní odchylka CCI) * 100
  Výpočet CCI je založen na průměrné ceně (high, low a close rozděleno třemi) vzhledem k jednoduchému klouzavému průměru a typické odchylce z tohoto průměru.
  Jak používat CCI indikátor k identifikaci obchodních příležitostí
  CCI indikátor lze použít k identifikaci obchodních příležitostí několika způsoby:
  Překoupení a přeprodanost CCI indikátor lze použít k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v rozmezí od -100 do +100. Hodnoty nad 80 signalizují překoupení, zatímco hodnoty pod -20 signalizují přeprodanost. Tyto oblasti lze použít k identifikaci potenciálních obratů.
  Trendy CCI indikátor lze použít k identifikaci trendů a změn trendů. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v souladu s trendem. Pokud se CCI indikátor pohybuje vzhůru, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat vzhůru. Pokud se CCI indikátor pohybuje dolů, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat dolů.
  Obraty CCI indikátor lze použít k identifikaci potenciálních obratů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z překoupené oblasti dolů, může to signalizovat obrat směrem dolů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z přeprodané oblasti nahoru, může to signalizovat obrat směrem nahoru.

  Indikátor CCI aplikovaný na graf akcie Apple. Červená šipka ukazuje překoupenou oblast, kdy trh následně klesal k typické ceně – vstup SHORT. Zelená šipka ukazuje přeprodanou oblast – vstup LONG.
  Závěr
  CCI indikátor je užitečný nástroj, který může pomoci obchodníkům k identifikaci obchodních příležitostí. Je však důležité si uvědomit, že žádný indikátor není 100% spolehlivý. CCI indikátor by měl být používán jako součást širšího investičního procesu, který zahrnuje také analýzu technických indikátorů, fundamentální analýzu a další faktory.

  Kam pro další informace I: Woodies CCI Club

  Na Finančníkovi již mnohokrát zaznělo, že cest jak v trzích vydělávat je mnoho a jejich výběr hodně záleží na osobnosti, stylu, preferencích každého jednotlivého tradera. Zejména začínající obchodník však potřebuje přinejmenším určitou inspiraci od zkušených traderů, která jej navede na vlastní obchodní cestu a pomůže mu vybudovat vlastní obchodní systém.
  Informace tohoto typu zkušení obchodníci rádi poskytují - nejčastěji formou nejrůznějších knih nebo placených workshopů. Nicméně na internetu existují místa, kde lze nalézt mnoho praktických rad, zkušeností a ověřených obchodních systémů od dlouhodobých obchodníků a to někdy i zcela zdarma. Těm nejzajímavějším se postupně budeme věnovat ve volném seriálu, který bude na Finančníkovi vycházet.
  Dopředu musíme upozornit, že s většinou strategií, které budeme v tomto seriálu popisovat, nemáme osobní praktické zkušenosti - půjde o základní představení stránek, které v každém případě poskytují zajímavé informace a je na každém, zda-li jej stránka zaujme či nikoliv a zda-li bude uvedeným informacím věnovat hlubší pozornost.
  V prvním dílu volného seriálu zavítáme na stránku, která již byla na Finančníkovi mnohokrát citována - www.woodiescciclub.com a podíváme se podrobněji na to, co může začínající nebo i středně pokročilý obchodník na tomto serveru nalézt.
  Stránku založil a vede Ken Wood (kterému se zde říká velmi familiérně Woodie). Woodie je trader veterán - podle svých slov obchoduje přibližně 28 let. Samotný web založil před cca 8 lety. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že celá stránka je k dispozici v anglickém jazyce.
  Strategie
  Před přibližně 14ti lety začal budovat Ken Wood svoji strategii založenou čistě na indikátoru CCI, představující dnes jediný indikátor, který pro své obchodování používá (doplněný o práci s EMA34 pro potvrzení trendu). Indikátor Woodie nepoužívá tradiční cestou přeprodaných/překoupených oblastí, ale spíše formou určitých patternů, zakreslovaných přímo na průběh CCI indikátoru. Patterny Woodie rozlišuje na trendové (např. patrně nejobchodovanější ZLR - Zero Line Reject - odražení od nulové linky) a protitrendové (např. reverznní pattern ghost - duch - podobný patternu head-and-shoulder zakreslovaný často v rámci tradiční technické analýzy do cenového grafu (ghost zakresluje Woodie do grafu CCI indikátoru)).
  Důvěru v CCI indikátor dotáhl Woodie až tak daleko, že obchodníkům doporučuje strategii obchodovat pouze s použitím samotného CCI indikátoru, bez pozorování cenového grafu. Sám to Woodie zdůvodňuje tím, že především intradenní obchodování je o rychlé reakci a pohled na průběh cen, kdy ceny neustále poskakují nahoru a dolů mnoho obchodníků znejistí, zbytečně je zpomalí a připraví o profit.

  Obchodování CCI strategií bez cenových grafů je možné díky speciálním nastavením, které jsou na stránce dostupné pro hlavní obchodní platformy (např. TradeStation, BestDirect, eSignal, SierraChart propojená s IB, Ensign a patrně i další). Tato nastavení obsahují nejen zobrazení průběhu klasického CCI indikátoru (Woodie používá základní CCI ve formě histogramu s odlišnými barevnostmi určující trend - viz specifikace strategie), ale také mají v sobě zabudované podpůrné barevné indikátory pro určení síly a směru trendu, identifikaci pohybu do strany, případně je přímo v okně indikátoru vidět aktuální cena a vzdálenost od nejbližšího pivotu na kterém se může pohyb zastavit.
  Chat
  Stránky Woodies CCI Clubu fungují především okolo chatu, kde se probírají jednotlivé trhy a jejich obchodování z pohledu CCI strategie. Chat je provozován prostřednictvím technologie Hotcomm umožňující v reálném čase přenášet obraz i zvuk. V průběhu hlavních obchodních hodin pak vše funguje tak, že některý zkušený obchodník seanci moderuje - tzn. v reálném čase promítá nastavení svého obchodního software a komentuje jak průběh trhu, tak otevírané a uzavírané pozice. Ostatní účastníci chatu (kterých bývá někdy i kolem tisíce) mohou komunikovat prostřednictvím klasických textových zpráv.

  Jak jsem již zmínil - seance moderuje kromě Woodieho celá řada dalších obchodníků a občas jsou jejich komentáře skutečně velmi přínosné i pro pokročilejší tradery. Moderátory diskuzí bývají i hodně ostřílení profesionální obchodníci, kteří obchodují mnoho desítek let. A to nepočítaje hosty, které si občas Woodie pozve (ti nejznámější jsou vypsaní na homepage serveru - z posledních jde např. o Marka Douglase nebo Bretta Steenbargera zabývající se psychologií obchodování). Woodieho chat má v rámci Hotcomm software hned několik tématických místností. Hlavní místnost je zaměřena na intradenní obchodování e-mini trhů (většinou se obchoduje mini Russell 2000, mini DJ nebo euro), v dalších místnostech se probírají akciové a opční obchody, komodity a forex.
  Diskuzní fórum
  Kromě chatu existuje na serveru i diskuzní fórum, ve kterém jsou k dispozici spíše nadčasové informace - otázky a odpovědi týkající se strategie, tipy pro práci se software, různá excelová udělátka atd.
  Co to všechno stojí?
  Woodie na svém webu nabízí kompletní obchodní systém založený na CCI indikátoru. Systém je primárně využíván pro intradenní obchodování, podle Woodieho je však využitelný na libovolné trhy. Systém je na webu podrobně dokumentován, k dispozici je řada praktických lekcí (nahrávek z hotcommu) jak jej používat. Po nastudování je možné se připojit na chat a v reálném čase sledovat, jak s použitím systému obchodují zkušení obchodníci, je možné s nimi komunikovat, ptát se atd.
  A cena? Jak již bylo avízováno na začátku článku - stránky jsou se všemi službami přístupné zdarma (resp. je nutné platit pouze firmě hotcomm za její software, což činí cca 30 dolarů měsíčně)!
  Závěr
  Woodieho systém je sice poměrně specifický (podle diskutujících na serveru je třeba pro trhy získat hodně velký cit, systém nelze obchodovat úplně mechanicky), nicméně řada obchodníků z něj čerpala třeba jen některé základní kameny, a rozhodně lze na stránkách nalézt řadu praktických informací nejen pro intradenní obchodování.
×
×
 • Vytvořit...