Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Obchodujeme systém WoodiesCCI (6)

  V minulých dílech seriálu o obchodování systému WoodiesCCI jsme si již pověděli o vstupních strategiích pro obchodování s trendem, o základních výstupních strategiích a v praktickém videu si ukázali, jak vše zmíněné aplikovat v praxi. Dnes se zaměříme na protitrendové obchodování.

  Jak již bylo zmíněno v prvních dílech seriálu, systém WoodiesCCI je možné obchodovat i protitrendově – tj. snažit se se systémem profitovat v momentech, kdy nastává vysoká pravděpodobnost byť jen krátkodobého otočení trendu. I když protitrendové patterny fungují většinou stejně spolehlivě jako trendové patterny, rozhodně stále platí, že protitrendové patterny nejsou nejvhodnější pro úplné začátečníky začínající se systémem WoodiesCCI. Obchodovat proti trendu je náročnější s každým systémem, a proto aplikace protitrendových patternů systému WoodiesCCI připadají v úvahu až po zvládnutí obchodování s trendem – tj. převážně zvládnutí obchodování patternu ZLR.

  Protitrendových patternů existuje u Woodieho systému opět celá řada. Ne všemi se zde budeme zabývat, přesto zde je jejich kompletní výčet:

  • Famir shamu pattern
  • Vegas pattern
  • Ghost pattern
  • Hook from extreme
  • TLB counter-trend
  • HTLB counter-trend
  • Rev divergence

  Famir shamu

  Famir shamu je jeden z nejčastěji zmiňovaných a obchodovaných protitrendových patternů systému WoodiesCCI. Jeho autorem je blízký bývalý přítel Woodieho, Dr. Famir (bývalý proto, že tento skvělý obchodník je bohužel již po smrti). Famir vlastně není ničím více a ničím méně, než „selháním“ patternu ZLR. Pokud se vytvoří pattern ZLR, ten se však ihned spolu s další úsečkou na grafu „zalomí“ (tj. otočí), vznikne pattern nazvaný famir shamu. V takovém případě z nevydařeného ZLR nevystupujeme, ale pouze uděláme revers pozice (z long na short, nebo ze short na long) a setrváváme v obchodě směrem na druhou stranu. Pattern famir shamu je pak též možné obchodovat s použitím LSMA (co je LSMA jsme si již popsali v předchozích dílech seriálu). S použitím LSMA opět můžeme dosáhnout větší úspěšnost patternu a i zde platí, že pro případ patternu famir shamu, dávající nám signál na stranu short, chceme vidět LSMA v barvě červené, v případě signálu na stranu long, chceme vidět LSMA zelené. Druhým důležitým filtrem pak je, aby se nám pattern shamu vytvořil v oblasti −50/+50. Příliš „velký“ famir, přesahující tuto oblast, často již pozbývá své platnosti.

  Konkrétní obchodní ukázku patternu můžete vidět zde:

  famir-shamu-1.jpg

  Vidíte, že se nejedná o nic složitého. Pattern však vyžaduje již trochu cviku a pro naprosté nováčky není příliš vhodný. Vyžaduje totiž převážně určitý cit pro celkový systém WoodiesCCI, neboť převážně v době nedostatečně trendujících trhů může nadělit famir shamu mnoho zbytečných ztrát. Jak však jednou pattern dostanete „do krve“, můžete s ním vydělávat skutečně zajímavé peníze. Nutno ještě říci, že pattern není příliš obvyklý, resp. většinou se nevyskytuje v trhu každý den.

  Rev divergence

  Druhý protitrendový pattern, který bych dnes rád zmínil, je tak zvaný pattern „rev divergence“, nebo-li „revers divergence“. V podstatě se do značné míry jedná o klasické divergence mezi trhem a indikátorem CCI. Zde je maximálně důležité upozornit, že styly obchodování patternu rev divergence se mohou obchodník od obchodníka lišit, a proto je poměrně pravděpodobné a logické, že jste již možná nalezli v různých dalších materiálech o systému WoodiesCCI putujících po internetu trochu jinou interpretaci a použití tohoto patternu, než vám ukážu nyní. Taková věc je naprosto v pořádku – v tradingu obecně platí, že mnoho technik si člověk musí převážně uzpůsobit své vlastní povaze.

  Pojďme tedy k samotnému patternu. Opět se jedná již o pokročilejší a náročnější pattern, který se nedoporučuje naprostým nováčkům. Způsob obchodování je pak naprosto jednoduchý: čekáme na vytvoření divergence mezi dvěma vrcholy utvořenými v extrémních oblastech na indikátoru CCI (tj. v oblasti nad/pod +100/−100) a mezi vrcholy ve stejný časový úsek na grafu. Pokud taková divergence nastane, pak ale ještě nevstupujeme, dokud nedojde k překročení hranice +100/−100 zpět směrem do „běžné“ oblasti. Teprve po té vstupujeme do příslušné pozice, opět na close úsečky. Názorný obchod utvořený na základě rev divergence (občas se zkracuje i na rev diver) si můžete prohlédnout zde:

  rev_divergence1.jpg

  Z obrázku je jasně patrné propojení dvou vrcholů na grafu CCI a zároveň propojení vrcholů ve stejném časovém úseku na grafu trhu. Při pohledu na obě čáry vidíme, že nastala divergence. Čekáme tedy na překročení čáry −100 a poté vstupujeme příkazem buy do dlouhé pozice. Vystupujeme na CCI hooku (viz kapitola seriálu věnovaná výstupům).

  Závěrem

  Ještě jednou pro všechny jedno velké doporučení – nespěchejte. Nesnažte se hned obchodovat a aplikovat všechny patterny, začněte s těmi nejjednoduššími (ZLR a TLB do směru trendu), poté teprve přidávejte další a další. Každý obchodník, který se kdy hned od začátku snažil obchodovat všechny Woodieho patterny, si dříve či později „vylámal zuby“ a musel se stejně chtě-nechtě vrátit pouze k jedinému patternu, pokud chtěl začít v trzích vydělávat peníze.

  Další protitrendové patterny si ukážeme příště.

  21.5.2006

  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...