Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Obchodujeme systém WoodiesCCI - GB100

  I když jsme náš seriál o obchodování systému WoodiesCCI již svým způsobem uzavřeli, dovolím si k němu přeci jenom ještě vrátit. A to díky patternu s názvem GB100, který Woodie zmínil během své návštěvy v Praze, avšak již se k němu nedostal z časových důvodů blíže.

  Pattern GB100 si rozhodně pozornost zaslouží. Je to totiž jeden z nejsilnějších patternů systému WoodiesCCI. Autorem patternu pak není samotný Woodie, ale jeden z jeho blízkých přátel, obchodník, který si nechává říkat GB007. GB je sám profesionální obchodník, žijící u jezera blízko Chicaga a živící se obchodováním již téměř 30 let. Návštěvníci klubu www.WoodiesCCIclub.com bezesporu již zaregistrovali na těchto stránkách jeho výjimečný dokument na téma Money-management. Pojďme se ale vrátit k patternu GB100.

  Pattern GB100 je v první řadě klasifikovaný jako trendový pattern. Je to jeden z nejsilnějších patternů pro obchodování s trendem – primárně pak pro obchodování v případě skutečně velmi silně rozjetého trendu. Jeho síla spočívá v případě silně rozjetého trendu ve schopnosti reflektovat případnou korekci a následně obchodníka „dostat“ zpět do trendu po ukončení takové korekce. Pattern nám tedy často pomůže v momentech, kdy máme před sebou silně rozjetý trend a žádný z tradičních trendových patternů – jako například ZLR – nejsou „v dohlednu“.

  Jelikož sám tento pattern zatím neobchoduji, a tudíž se necítím jako dostatečný „specialista“ na pattern GB100, v následujících informacích o patternu budu vycházet čistě a jen z informací uvedených v dokumentu GB007 uveřejněném zde. Jak tedy samotný pattern vypadá a jaká jsou jeho pravidla?

  1. Viditelný trend s použitím EMA34

  V prvé řadě potřebujeme silně rozjetý trend, „potvrzený“ exponenciálním klouzavým průměrem EMA34. Pozorně tedy sledujeme tento klouzavý průměr a vyčkáváme na moment, kdy je možné dle EMA34 jednoznačně vypozorovat v trhu strmě klesající nebo stoupající trend. GB007 pak ve svém dokumentu uvádí, že má rád, pokud má EMA34 úhel alespoň 30 stupňů. Jedna z metod k měření úhlu může být například nakreslit si na kartičku čáru se sklonem alespoň 30 stupňů a pak vždy porovnávat sklon čáry s aktuálním skonem EMA34. Pokud odpovídá EMA34 zmíněnému sklonu, znamená to, že je v trhu dostatečný trend a že je na čase porozhlížet se po zajímavých obchodních příležitostech s použitím patternu GB100.

  2. Korekce nad/pod hranici +100/-100

  Pokud tedy máme dostatečný trend definovaný EMA34, pak čekáme na moment, kdy trh utvoří korekci, během které trh vystoupá / klesne na indikátoru CCI nad úroveň +100 / pod úroveň -100. Tj. pokud máme výrazný downtrend, pak počkáme na korekci v trhu (též nazývanou jako pull-back), během které zároveň CCI vystoupá nad hodnotu +100. Pokud máme v trhu aktuálně uptrend, pak čekáme na korekci, během které trh klesne pod úroveň -100.

  3. Prolomení hranice +100/-100 zpět do „běžné oblasti“ + TLB

  Následně si zakreslíme do grafu CCI trendovou čáru a čekáme na moment, kdy dojde jednak k prolomení této trendové čáry a zároveň i k návratu z oblasti +100/-100 zpět do „běžné“ oblasti (tj. oblasti mezi -100 a +100). Do trhu (vždy do směru hlavního trendu) vstupujeme v momentě, kdy dojde jednak k prolomení trendové čáry, jednak k návratu do „běžné“ oblasti – a to na close úsečky. Pokud například dojde nejprve k prolomení trendové čáry a teprve posléze k návratu zpět do „běžné“ oblasti, vstupujeme na close úsečky, během které se CCI vrátilo z oblasti +100/-100 zpět „do běžné“ oblasti (tj. vstupujeme na překročení +100 odshora dolů, resp. překročení -100 odspoda nahoru). Pokud dojde nejprve k návratu do „běžné“ oblasti, vyčkáváme ještě na prolomení trendové čáry a až poté vstupujeme na close úsečky.

  Velmi důležitou podmínkou pak je, že do momentu utvoření vstupní úsečky nesmí být vytvořen trend na opačnou stranu – myšleno trend definovaný 6 CCI úsečkami. To zamená pokud je hlavní trend short, pak prolomení trendové čáry nebo hranice +100 směrem dolů musí nastat dříve, než bude vykresleno 6 úseček NAD linkou 0. Opačné samozřejmě platí pro trend na stranu long.

  Pojďme si vše demonstrovat na konkrétní ukázce. Jako příklad využiji přímo grafy z již zmíněného dokumentu samotného autora GB007.

  GB100_1.jpg

  Na obrázku vidíme trh ER2, a to v podání 3minutového grafu. Tmavě červená čára v grafu trhu je EMA34. vidíme, že hlavní trend je směrem dolů. Čekáme tedy na moment, kdy CCI vyšplhá nad hranici +100, poté tuto hranici protne zpět do „běžné“ oblasti a zároveň prolomí trendovou čáru. Na grafu vidíme přímo 3 vstupní úrovně, během kterých bylo těchto podmínek dosaženo. Všechny tyto 3 vstupy jsou platné patterny GB100. Důležité je i splnění posledního pravidla – ani v jednom z případů nebylo na CCI vytvořeno 6 úseček nad nulovou linkou ještě dříve, než byl vytvořen platný vstupní signál – všechny vstupní signály jsou tedy plně platné.

  Jedná se tedy o velmi jednoduchý, avšak zároveň silný pattern, který se můžete naučit zvládat poměrně rychle. Jedinou nevýhodou patternu je, že je poměrně „vzácný“. Nejlépe funguje skutečně ve velmi trendujících trzích a na takové je kolikrát třeba čekat i několik dnů až týdnů. Nejedná se tedy rozhodně o pattern, který by byl v trzích k vidění každý den. Přesto doporučuji začít v trzích tento pattern vyhledávat a naučit se jej rozpoznávat. Skutečně může jít o velmi zajímavý doplněk systému WoodiesCCI. Koho pattern zaujal, doporučujeme i zhlédnutí videa vytvořeného přímo autorem GB007 – video je možné zhlédnout zde (video je v anglickém jazyce).

  9.7.2006

  Tomáš Nesnídal


  Zaměřte se na to, co přináší reálné výsledky.

  Nakopněte své obchodování
  k systematickým profitům

  (program pro začínající obchodníky, kteří se chtějí dostat ke stabilnímu obchodování bez časové náročnosti)

  Začínáme 30. 1. 2024.

  Nově s vytvořením a popisem všech pravidel mechanické obchodní strategie, ve které mám sám aktuálně otevřený profit +224 121 Kč!

  >> Workshop profitabilního obchodování od A do Z

  Další články na toto téma

  Obchodujeme FOREX (XII): Technická analýza (4)

  Commodity Channel Index (CCI) patří mezi velmi populární indikátory z rodiny oscilátorů. Duchovním otcem CCI je Donald R. Lambert, který poprvé uveřejnil CCI v roce 1980. Jak sám autor uváděl, indikátor vznikl z vlastní potřeby, aby zjistil, jak se vyvíjí, jak je silný, kde začíná a kde končí momentální tržní trend. Zjednodušeně tedy řečeno – CCI měří sílu a směr trendu.
  Formule pro CCI je: CCI = (TP − MATP) / (MDTP × 0.015)
  kdy TP je Typical Price (nejvyšší, nejnižší a uzavírací cena daného dne/3)
  MATP – jednoduchý MA podle nastavené periody ve vztahu k TP
  MDTP – vypočtená střední odchylka od TP podle vzorce × koeficient.
  I když byl CCI vyvinut původně pro komoditní obchodování, úspěšně používají CCI i FX tradeři. Někteří FX tradeři dokonce tvrdí, že v prostředí velmi volatilních FX trhů CCI signalizuje vše potřebné, co potřebuje trader na FX trhu vědět a obchodují jen na základě „odlivu a přílivu“ FX trhu pouze s indikátorem CCI. Tvrzení, že nejlepšími vstupy jsou vstupy s vícenásobnými loty v období silného přelomového trendu má samozřejmě svou logiku, i když podle mého názoru proklamované "buy low and sell high" jen na základě CCI, dokázalo už zničit spoustu traderů.
  Princip CCI
  Jak tedy CCI funguje. Obecným základem pro vstupy na základě CCI je oscilace křivky kolem bodu nula (0). Když je křivka nad hodnotou 0, je předpoklad pro vstup na dlouhé pozice (nákup), když pod hodnotou 0, pak je to signálem pro vstup na krátkou pozici (prodej). Dalším, a mnohem důležitějším faktorem CCI, je signál, kdy křivka protne hodnotu +/−100 (někteří tradeři použivají kumulovaně i +/−50). Zde platí pravidlo tzv. silného trendu, když je křivka nad 100, je to signál pro silný dlouhý trend, a když pod −100, pro silný krátký trend. Protože podle CCI trh osciluje v 70 – 80 % případů mezi hodnotami +100/−100, tvoří silný signál pro buy nebo sell zbývající procenta (20 – 30 %). Dalšími možným a hojně využívaným signálem je překročení hodnot +/−200, kdy křivka obecně signalizuje změnu trendu po překročení této extrémní hodnoty. Nejpoužívanějším nastavením CCI je perioda 14. Shrnuto – přestože taktika vstupů dílčích traderů na základě CCI je různá, staly se oblíbenými vstupy překročení nulové linie oscilátoru, následné překročení hranic +/-100 nebo +/- 50, ale i extrémní zvraty nad hodnotou +/-200. Pro výstupy pak výrazné odchylky na hodnotách od zadaného vstupu, zmíněné překročení hranice +/-200 nebo významná a patrná horizontální oscilace křivky.
  Woodies CCI
  I když se z CCI časem vyvinula řada různých modifikací, nejúspěšnějším a taky nejvíce proklamovaným indikátorem na bázi CCI je tzv. Woodies CCI (WCCI) vytvořený především pro prostředí komoditních trhů. Popisovat osobnost Ken Wooda by asi bylo obligátním nošením dříví do lesa. I na stránkách Finančníka je příspěvků na téma Woodies CCI dost a dost. Je ale velmi poučné navštívit přímo stránky Woodies klubu http://www.woodiescciclub.com/index.html a „nasát“ atmosféru mnoha příznivců WCCI, taktiky obchodu, bezpočetných diskuzí a názorů na burzovní obchody všeho druhu a z všeobecně přátelského prostředí fandů Ken Wooda, který je obdivován svými příznivci nejen jako zdatný obchodník a tvůrce WCCI, ale i jako člověk.
  Především rozbory dílčích obchodů a reakce WCCI na ně, jsou velmi zajímavým čtením, stejně jako jednotlivé příběhy a začátky převážně USA obchodníků.
  Ve zkratce a velmi zjednodušeně řečeno je WCCI vlastně kumulace dvou indikátorů CCI s periodou 14 a s periodou 6 (tzv. Turbo CCI) využívající vzájemné crossy ve vztahu k hodnotám výše popsaných oscilací křivek a pracující i s teorií prolínání hodnot uvnitř WCCI.
  Pokud mohu nějak zhodnotit WCCI ve vztahu k FX trhům a k CCI samotnému tak:
  Jako každý indikátor není CCI ani WCCI samospasitelný. Předností CCI je ale fakt, že velmi dobře „spolupracuje“ s ostatními indikátory, především a hlavně s MA, ale i s BB nebo s ADX. Pro střednědobé obchody na 15 – 30min. grafu jsem zaznamenal např. použití CCI v dlouhé periodě 50 a dvou MA v periodách 20 a 34, kdy byly kumulovány do podmínek crossy na hodnotě CCI +/− 100 a vzájemný MA cross. Na podobném systému pracují i některé AOS využívající vícenásobné MA ve spojení s CCI nebo i s WCCI pro vzájemné „potvrzení“ nebo naopak eliminaci entry a exitů, nejčastěji s podmínkou MA crossu a současného překročení +/− nulové linie nebo jiné (+/− 30, 50, 100) dané hodnoty u CCI.

  Na níže uvedeném grafu je dopolední vývoj páru EUR/USD z 2. 11. 2005 na 5min. grafu, doplněný CCI v periodě 21 a WCCI v tradičním nastavení 14, 6.
  Příště: PSAR na FX trhu

  CCI - Commodity Channel Index

  CCI indikátor je technický obchodní indikátor, který patří do skupiny tzv. oscilátorů. Používá k identifikaci nových trendů nebo extrémních podmínek na trhu. Měří rozdíl mezi aktuální a průměrnou cenou za určité období. Může být použit k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu, k identifikaci trendů a změn trendů a k identifikaci potenciálních obratů.
  Jak funguje CCI indikátor?
  CCI indikátor byl vyvinut Donaldem Lambertem v roce 1980. Je založen na teorii, že ceny komodit se pohybují (oscilují) v kanálech. CCI indikátor měří, jak daleko se aktuální cena nachází od těchto kanálů.
  Výpočet CCI indikátoru
  CCI indikátor se vypočítá pomocí následujícího vzorce:
  CCI = (Typická cena - Střední průměr CCI) / (Standardní odchylka CCI) * 100
  Výpočet CCI je založen na průměrné ceně (high, low a close rozděleno třemi) vzhledem k jednoduchému klouzavému průměru a typické odchylce z tohoto průměru.
  Jak používat CCI indikátor k identifikaci obchodních příležitostí
  CCI indikátor lze použít k identifikaci obchodních příležitostí několika způsoby:
  Překoupení a přeprodanost CCI indikátor lze použít k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v rozmezí od -100 do +100. Hodnoty nad 80 signalizují překoupení, zatímco hodnoty pod -20 signalizují přeprodanost. Tyto oblasti lze použít k identifikaci potenciálních obratů.
  Trendy CCI indikátor lze použít k identifikaci trendů a změn trendů. Hodnoty CCI indikátoru se pohybují v souladu s trendem. Pokud se CCI indikátor pohybuje vzhůru, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat vzhůru. Pokud se CCI indikátor pohybuje dolů, je pravděpodobné, že trend bude pokračovat dolů.
  Obraty CCI indikátor lze použít k identifikaci potenciálních obratů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z překoupené oblasti dolů, může to signalizovat obrat směrem dolů. Pokud se CCI indikátor pohybuje z přeprodané oblasti nahoru, může to signalizovat obrat směrem nahoru.

  Indikátor CCI aplikovaný na graf akcie Apple. Červená šipka ukazuje překoupenou oblast, kdy trh následně klesal k typické ceně – vstup SHORT. Zelená šipka ukazuje přeprodanou oblast – vstup LONG.
  Závěr
  CCI indikátor je užitečný nástroj, který může pomoci obchodníkům k identifikaci obchodních příležitostí. Je však důležité si uvědomit, že žádný indikátor není 100% spolehlivý. CCI indikátor by měl být používán jako součást širšího investičního procesu, který zahrnuje také analýzu technických indikátorů, fundamentální analýzu a další faktory.

  Kam pro další informace I: Woodies CCI Club

  Na Finančníkovi již mnohokrát zaznělo, že cest jak v trzích vydělávat je mnoho a jejich výběr hodně záleží na osobnosti, stylu, preferencích každého jednotlivého tradera. Zejména začínající obchodník však potřebuje přinejmenším určitou inspiraci od zkušených traderů, která jej navede na vlastní obchodní cestu a pomůže mu vybudovat vlastní obchodní systém.
  Informace tohoto typu zkušení obchodníci rádi poskytují - nejčastěji formou nejrůznějších knih nebo placených workshopů. Nicméně na internetu existují místa, kde lze nalézt mnoho praktických rad, zkušeností a ověřených obchodních systémů od dlouhodobých obchodníků a to někdy i zcela zdarma. Těm nejzajímavějším se postupně budeme věnovat ve volném seriálu, který bude na Finančníkovi vycházet.
  Dopředu musíme upozornit, že s většinou strategií, které budeme v tomto seriálu popisovat, nemáme osobní praktické zkušenosti - půjde o základní představení stránek, které v každém případě poskytují zajímavé informace a je na každém, zda-li jej stránka zaujme či nikoliv a zda-li bude uvedeným informacím věnovat hlubší pozornost.
  V prvním dílu volného seriálu zavítáme na stránku, která již byla na Finančníkovi mnohokrát citována - www.woodiescciclub.com a podíváme se podrobněji na to, co může začínající nebo i středně pokročilý obchodník na tomto serveru nalézt.
  Stránku založil a vede Ken Wood (kterému se zde říká velmi familiérně Woodie). Woodie je trader veterán - podle svých slov obchoduje přibližně 28 let. Samotný web založil před cca 8 lety. Jistě nemusíme zdůrazňovat, že celá stránka je k dispozici v anglickém jazyce.
  Strategie
  Před přibližně 14ti lety začal budovat Ken Wood svoji strategii založenou čistě na indikátoru CCI, představující dnes jediný indikátor, který pro své obchodování používá (doplněný o práci s EMA34 pro potvrzení trendu). Indikátor Woodie nepoužívá tradiční cestou přeprodaných/překoupených oblastí, ale spíše formou určitých patternů, zakreslovaných přímo na průběh CCI indikátoru. Patterny Woodie rozlišuje na trendové (např. patrně nejobchodovanější ZLR - Zero Line Reject - odražení od nulové linky) a protitrendové (např. reverznní pattern ghost - duch - podobný patternu head-and-shoulder zakreslovaný často v rámci tradiční technické analýzy do cenového grafu (ghost zakresluje Woodie do grafu CCI indikátoru)).
  Důvěru v CCI indikátor dotáhl Woodie až tak daleko, že obchodníkům doporučuje strategii obchodovat pouze s použitím samotného CCI indikátoru, bez pozorování cenového grafu. Sám to Woodie zdůvodňuje tím, že především intradenní obchodování je o rychlé reakci a pohled na průběh cen, kdy ceny neustále poskakují nahoru a dolů mnoho obchodníků znejistí, zbytečně je zpomalí a připraví o profit.

  Obchodování CCI strategií bez cenových grafů je možné díky speciálním nastavením, které jsou na stránce dostupné pro hlavní obchodní platformy (např. TradeStation, BestDirect, eSignal, SierraChart propojená s IB, Ensign a patrně i další). Tato nastavení obsahují nejen zobrazení průběhu klasického CCI indikátoru (Woodie používá základní CCI ve formě histogramu s odlišnými barevnostmi určující trend - viz specifikace strategie), ale také mají v sobě zabudované podpůrné barevné indikátory pro určení síly a směru trendu, identifikaci pohybu do strany, případně je přímo v okně indikátoru vidět aktuální cena a vzdálenost od nejbližšího pivotu na kterém se může pohyb zastavit.
  Chat
  Stránky Woodies CCI Clubu fungují především okolo chatu, kde se probírají jednotlivé trhy a jejich obchodování z pohledu CCI strategie. Chat je provozován prostřednictvím technologie Hotcomm umožňující v reálném čase přenášet obraz i zvuk. V průběhu hlavních obchodních hodin pak vše funguje tak, že některý zkušený obchodník seanci moderuje - tzn. v reálném čase promítá nastavení svého obchodního software a komentuje jak průběh trhu, tak otevírané a uzavírané pozice. Ostatní účastníci chatu (kterých bývá někdy i kolem tisíce) mohou komunikovat prostřednictvím klasických textových zpráv.

  Jak jsem již zmínil - seance moderuje kromě Woodieho celá řada dalších obchodníků a občas jsou jejich komentáře skutečně velmi přínosné i pro pokročilejší tradery. Moderátory diskuzí bývají i hodně ostřílení profesionální obchodníci, kteří obchodují mnoho desítek let. A to nepočítaje hosty, které si občas Woodie pozve (ti nejznámější jsou vypsaní na homepage serveru - z posledních jde např. o Marka Douglase nebo Bretta Steenbargera zabývající se psychologií obchodování). Woodieho chat má v rámci Hotcomm software hned několik tématických místností. Hlavní místnost je zaměřena na intradenní obchodování e-mini trhů (většinou se obchoduje mini Russell 2000, mini DJ nebo euro), v dalších místnostech se probírají akciové a opční obchody, komodity a forex.
  Diskuzní fórum
  Kromě chatu existuje na serveru i diskuzní fórum, ve kterém jsou k dispozici spíše nadčasové informace - otázky a odpovědi týkající se strategie, tipy pro práci se software, různá excelová udělátka atd.
  Co to všechno stojí?
  Woodie na svém webu nabízí kompletní obchodní systém založený na CCI indikátoru. Systém je primárně využíván pro intradenní obchodování, podle Woodieho je však využitelný na libovolné trhy. Systém je na webu podrobně dokumentován, k dispozici je řada praktických lekcí (nahrávek z hotcommu) jak jej používat. Po nastudování je možné se připojit na chat a v reálném čase sledovat, jak s použitím systému obchodují zkušení obchodníci, je možné s nimi komunikovat, ptát se atd.
  A cena? Jak již bylo avízováno na začátku článku - stránky jsou se všemi službami přístupné zdarma (resp. je nutné platit pouze firmě hotcomm za její software, což činí cca 30 dolarů měsíčně)!
  Závěr
  Woodieho systém je sice poměrně specifický (podle diskutujících na serveru je třeba pro trhy získat hodně velký cit, systém nelze obchodovat úplně mechanicky), nicméně řada obchodníků z něj čerpala třeba jen některé základní kameny, a rozhodně lze na stránkách nalézt řadu praktických informací nejen pro intradenní obchodování.
×
×
 • Vytvořit...