Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu

  Tomáš v nedávném článku Poziční obchodování systému FinWin (obchody SPY v roce 2010) ukázal princip, jak budovat plán pro poziční obchodování s pomocí indikátorů CCI. Účastníci našich kurzů vědí, že já dnes obchoduji především prostřednictvím intermarket analýzy – sledování vztahů dvou a více silně korelujících trhů, na jejímž základě časuji obchody pomocí FinWinu. Jaké náznaky nám může intermarket analýza poskytnout v rámci pozičního obchodování o struktuře trhu?

  Základní představení intermarket analýzy jsem popsal v článku Intermarket analýza coby užitečný nástroj intradenního obchodníka. Jde v principu o sledování stavu nabídky a poptávky mezi silně korelujícími trhy. Silně korelující trhy mají tendenci se pohybovat velmi podobně, ale jsou situace, kdy se korelace z různých důvodů a tlaků na okamžik rozejde. Takové okamžiky nám mohou poskytnout velmi cenná vodítka a připravit nás pro vstup do obchodu - např. prostřednictvím systému FinWin.

  Osobně používám pro intermarket analýzu celou řadu korelujících trhů (čím více trhů, tím více potenciálních signálů), ale pro začátek je dobré se zaměřit např. jen na trhy dva. Zaměřme se pro účely dnešního články na dva nejznámější – futures na akciový index S&P 500 (ES) a Dow Jones (YM). Tyto trhy mají opravdu vysokou korelaci – cca 98%. To znamená, že se od sebe vychylují jen občas, ale signály o to více stojí za to.

  Pojďme se podívat na poziční graf trhů YM a ES z pohledu posledních tří měsíců:

  YM-ES.gif

  Na grafu je vyznačeno pět bodů A – E. Všechny body se vztahují k situacím, kdy v obou silně korelujících trzích přestaly působit stejně silné síly. Jeden trh měl sílu vytvořit nové low nebo high a druhý nikoliv – trhy začaly divergovat. Jde o situaci, která poskytuje silné vodítko o možném otočení trhu. Rád bych zdůraznil, že sama divergence není pro mě vstupní signál. Divergence obchoduji pouze v oblasti silné S/R úrovně a skrz vstupní pattern.

  Body A,B,C,D se vztahují k již vytvořeným „divergencím“ – sami si můžete udělat názor, jak dobře či špatně tyto oblasti odpovídají změně nabídky/poptávky. Pozn.: Bod D reflektuje divergenci se swingem, který měl low 2.10.2009. Trh YM neměl sílu daný swing překonat, síly v trhu ES cenu dotlačily až pod tento swing.

  Co se týče samotných vstupních patternů pro obchodování divergencí, tak zde si může každý najít to, co mu vyhovuje – vstup je možné časovat např. skrz patterny FinWinu. Důležité je pracovat s nástrojem, který nám pomůže popsat momentum v trhu. K jeho nalezení stačí trhy studovat v oblastech, které jsou pro nás zajímavé. Podívejte se například na již zrealizované divergence A,B,C,D. Na první pohled je jasné, že jedině bod A představoval vysloveně ztrátový vstup. Zkuste se nyní podrobněji podívat, v čem se liší bod A od ostatních bodů... Při podrobnějším zkoumání je zřejmé, že v bodě A nedošlo k výrazné změně momenta. Zelená rostoucí úsečka neměla sílu překonat ani polovinu předchozí silně medvědí úsečky. U všech ostatních bodů (B,C a D) měla vstupní úsečka vysoké momentum – nejen, že překonala alespoň polovinu předchozí svíčky ale většinou ji „pokryla“ celou. A tímto způsobem se lze dostat k velmi konkrétnímu obchodnímu plánu.

  A to nás přivádí k bodu E, který na screenshotu vidíte tak, jak jej vidím na obrazovce v době psaní tohoto článku (pátek 6.8.2010 dopoledne). Je dost pravděpodobné, že se situace do čtvrtka, kdy bude tento článek na Finančníkovi publikován, může zásadním způsobem změnit. Ale to si myslím, že článku dodá o to větší výukovou hodnotu – hned si můžete udělat další představu o tom, jak trhy vypadají z pohledu vytvářené intermarket divergence a jak reagují v reálném světě.

  Bod E, tedy „dnešní den“ ukazuje, že silně korelující trhy ES/YM se dostaly opět do nesouladu. Trh YM měl sílu překonat silnou S/R oblast v podobě swignu S1, zatímco ES tento swing zatím nepřekonal. Oba dva silně korelující trhy tedy v tuto chvíli nejsou v takové harmonii, jako by jim příslušelo z pohledu jinak vysoké korelace. Tak či onak přijde určitá náprava, o které svědčí i skutečnost, že volatilita v obou trzích se poslední dny hodně smrštila, a trhy se tak připravují na výraznější pohyb. Náprava může mít dvě podoby – ES může vystřelit nad S/R úroveň S1, a srovnat tak tempo s YM, nebo oba trhy mohou zkorigovat dolů. Nemám křišťálovou kouli a snažím se obchodovat to, co vidím, nikoli nějaké své předsudky o tom, zda-li trh půjde nahoru, či dolů. Z dlouhodobých statistik mi však vychází pozitivní edge pro pokles v případě, že v rámci divergence (tj. trh ES nepřekoná swing S1 - toto je velmi podstatné; jakmile divergence zanikne přestane mě oblast pro vstup zajímat!) nabídnou současně oba trhy medvědí úsečku se silným momentem (Viz popis výše. Pozn.: v rámci svého OS mám vstupní patterny definovány samozřejmě mnohem podrobněji, dnešní článek není o mém OS, ale o principu, jak je možné na trhy nahlížet a jak na ně nahlížím já).

  Pokud trh vytvoří v bodě E skutečně vstupní signál pro short, budu obchod (swingy obchoduji přes opce) plánovat tak, že profit-target očekávám v oblasti silné S/R úrovně S2.

  Rád bych na závěr ještě jednou zdůraznil, že článek jsem připravil coby podnět k zamyšlení a dalšímu studiu velmi silných tendencí trhů, na jejichž základě lze budovat obchodní systémem se silným edge. Úvahy o možném vývoji v bodě E jsou náhledem na způsob, jakým trhy analyzuji já. Rozhodně však netvrdím, že se trhy v tomto bodě otočí a půjdou k naznačenému profit-targetu. Tj. jednoznačně nejde o žádné obchodní doporučení, neboť signály je třeba obchodovat v rámci dlouhodobého plánu, který si každý musí otestovat sám a teprve na základě výsledků se může rozhodnout vstupovat do trhů v konkrétních oblastech.

  11.8.2010

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<

  Další články na toto téma

  Když hledáte opravdu silný, univerzální obchodní nástroj

  Mnoho začínajících obchodníků se snaží hledat už od samotného začátku co možná nejuniverzálnější, nejsilnější obchodní nástroj. I když po mnoha letech mohu svědomitě prohlásit, že žádný svatý grál v obchodování neexistuje, přesto si troufám tvrdit, že existuje jeden opravdu silný, univerzální nástroj, který k tomu nemá daleko. Jedná se o nástroj, který osobně používám často jako doplněk systému FinWin a který hojně využívá ve svém obchodování i Petr. Jedná se o nástroj, který toho nabízí opravdu hodně. Jsou to vcelku "obyčejné" divergence.
  Co jsou divergence
  Divergence je dvěma slovy selhání trhu. Jedná se o situaci, kdy trh "předstírá" růst nebo pokles, ale určitý nástroj technické analýzy nás varuje, že skutečné momentum může být vyčerpané a pravděpodobněji nastane spíše obrat než další růst (resp. pokles). Určování divergencí v grafech není z mé zkušenosti příliš kvalitní a přesné s použitím počítačových kódů (AOS), proto se tato technika využívá spíše pro diskréční obchodování. S trochou praxe a citu je možné divergence využívat na kterémkoliv trhu (komodity, akcie, forex) i libovolném časovém rámci (od denních a týdenních grafů až po minutové a alternativní grafy).
  Divergence jsou pak nástroj, který zde po léta byl, je a bude. Jedná se o nástroj ověřený lety a praxí, který používá celá řada obchodníků – buďto jako hlavní obchodní nástroj (intermarket divergence dle Petra), nebo jako doplněk obchodního systému (mé zapojení do systému FinWin).
  Jak na to
  Divergence se rozdělují na dvě kategorie – divergence regulérní (regular) a divergence skryté (hidden). V tomto článku se budu zabývat pouze divergencemi regulérními.
  Pokud "číháme" na regulérní divergenci, sledujeme především high a low dne (u intradenních grafů) a zároveň některý z dalších nástrojů – například CCI, které používám v obchodním systému FinWin. Zajímá nás pak situace, kdy trh vytvoří dva vrcholy, které při propojení rostou nebo klesají, avšak při propojení stejných vrcholů na příslušném indikátoru dochází k opačné situaci (tj. pokud propojené vrcholy na trhu vykazují růst, pak propojené vrcholy na indikátoru musí přinášet pokles, a opačně). Pokud taková situace nastane, můžeme spekulovat na otočení trhu směrem dolů. Opačné samozřejmě platí pro spekulaci na růst – v takovém případě čekáme na divergenci na low dne.
  Z následujícího obrázku by mělo být vše jasnější.

  Z obrázku by mělo být patrné, jak divergence vyhledávat. V tomto případě jsem zakreslil vyčerpání na low dne, které bylo podpořeno divergencí. Pro jasnější názornost jsem zakroužkoval konkrétní body (low swingů), jejichž propojením vznikla divergence.
  Na jakém nástroji divergence aplikovat
  Nejčastěji se divergence aplikují na oscilátorech, jako jsou RSI, Stochastics, MFI apod. Běžné je dále používání s pomocí CCI a MACD.
  Pokročilejší a velmi silné využití nastává v případě sledování intermarket divergencí (například vypilovaná technika Petra) nebo Market Internals divergencí (velmi odlišný a velmi silný přístup).
  Výhoda oscilátorů a indikátorů typu CCI je existence překoupených a přeprodaných oblastí. Ty nám při používání divergencí tedy umožňují zapojit určitý práh citlivosti a lépe nastavit potřebné parametry pro daný trh, timeframe a obchodní styl. Sám jsem s divergencemi začínal, a to na indikátoru RSI, obecně ale neexistuje rada, který nástroj je nejlepší, protože se jedná čistě o osobní preferenci. Viděl jsem například tradery, kteří úspěšně kombinovali Stochastics a MACD, přičemž první nástroj používali pro regulérní a druhý pro skryté divergence.

  Divergence na indikátorech CCI, RSI a Ultimate Oscilator. Jak vidno, všechny 3 indikátory udělají podobnou službu.
  Jak využívám divergence já
  Jak už jsem zmínil, na divergencích jsem v podstatě "odrostlý". Divergence vždy tvořily, tvoří a budou tvořit součást mého obchodování.
  Divergence používám převážně jako potvrzení protitrendových patternů FinWin (viz například příklady na obchodních příležitostech z minulých týdnů, které dokumentuji ve vlákně Obchody FinWin podle Tomáše). Občas je ale mohu použít i jako varování před vstupem do trendového patternu nebo jako signál k výstupu na několika kontraktech.
  Pro divergence využívám jak CCI14, tak CCI50. Nemám zde preferenci, tvrdím, že divergence vždy zůstane divergencí, ať je na CCI14, nebo CCI50.
  Další tipy
  Nejlepší je hledat divergence ve spojitosti s formacemi double top / double bottom nebo dalšími situacemi, které naznačují vyčerpání trhu. Divergence také mohou být skvělým výstupním signálem.
  Jako filtr je možné použít minimální časové rozpětí divergence. Osobně mám vypozorováno, že divergence vytvořené v kratším časovém úseku mohou být spíše falešné signály a že divergence utvořené v rámci širšího časového rozsahu, během kterého navíc trh opakovaně stagnuje, mají nezřídka vyšší validitu.
  Slabá stránka divergencí jsou silně trendující trhy. V takové dny je lepší divergence zcela vypustit a soustředit se na trendové signály (například FinWin 0/v a FinWin 2v). Naopak pro trhy bez jasného pohybu mohou být divergence velmi silný nástroj, pokud jsou obchodovány spolu s vhodnými a inteligentními výstupy.
  Závěr
  Neustálý přísun novinek a trendů v tradingu nám občas dává zapomenout na techniky prověřené časem. Možná nám mohou připadat trochu nudné a "omleté", ale na druhou stranu fungují. Proto je lepší trávit čas s něčím, co už prověřil čas, než se nadchnout pro cokoliv nového jenom proto, že je to nové.
   

  Divergence

  Divergence se v obchodním světě vztahuje k nesouladu mezi cenovým pohybem aktiva a pohybem indikátoru, často oscilátoru, jako je MACD nebo RSI. Je to známý technický signál, který může indikovat blížící se změnu v cenovém trendu.
  Když cena aktiva klesá a dosahuje nových minim, zatímco technický indikátor klesá, ale ne dosahuje nových minim, hovoříme o "bullish divergence". To může znamenat, že klesající trend ztrácí na síle a může být připravena k obratu.
  Na druhou stranu, když cena aktiva dosahuje nových maxim a technický indikátor není schopen sledovat a dosáhnout nových maxim, mluvíme o "bearish divergence". Tento jev může signalizovat oslabení stoupajícího trendu.
  Pro tradera může být divergence klíčovým signálem, protože poskytuje předběžné varování o možném obratu trhu. Pokud je tato divergence kombinována s dalšími technickými signály nebo vzory, může poskytnout silný obchodní signál.

  Na screenshotu je zobrazena divergence mezi cenovým grafem S&P 500 a indikátorem MACD. Cenový graf vytváří nové vyšší high, zatímco indikátor již nikoliv. Podobné situace mohou indikovat potenciální změnu trendu v trhu.
  Divergence je možné vyhledávat nejen s využitím indikátorů, ale taky mezi různými trhy. V tomto článku ukazujeme, jak lze využívat divergence například mezi akciovými indexy.
   

  Obchodní systém FinWin a divergence

  Divergence jsou velmi silný nástroj a občas mám pocit, že by si zasloužily větší pozornost všech obchodníků. Už v několika posledních článcích zmínil Petr využití divergencí v rámci intermarket analýz - využití tohoto mocného nástroje je však daleko širší.
  V dnešním článku napovím několik typů, jak úspěšně využít divergence ve spojitosti s naším obchodním systémem FinWin - jedná se však samozřejmě o přístup univerzální, který je možný kombinovat s jakýmkoliv jiným systémem. Co jsou to divergence již zde znovu opakovat nebudu - již jsme divergencím věnovali dostatek prostoru v naší knize Jak se stát intradenním obchodníkem, i řadě článků na tomto serveru. Pojďme se tedy pustit přímo do popisu praktických rad a tipů.
  1) Divergence jako výstup
  Většina obchodníků vnímá divergence pouze ve spojitosti se vstupy. Toto je však velká chyba, protože využití divergencí k výstupům je dle mého názoru neméně silný prvek, který může výrazně pomoci vašemu obchodnímu systému.
  Obecně se dá říci, že jsou výstupní divergence velkým pomocníkem v trhu, který právě trenduje - avšak s vytvářením občasných korekcí. To znamená, že trh může například růst, následně udělá korekci, obchodník dostane vstupní signál (například FinWin 0/v), vstoupí - a za moment může přijít další korekce. Takový okamžik je přitom psychologicky často poměrně náročný, protože a) nevíme, zda se jedná jen o další korekci, nebo již definitivní vyčerpání a otočení trendu, b) není příjemné během korekce pozorovat, jak náhle před našimi zraky mizí značná část otevřeného profitu, ze kterého jsme se až doposud těšili.
  Ideální by tedy bylo disponovat nástrojem, který nás jenom těsně před příchodem případné korekce může varovat, že je v trhu potenciální vyčerpání a může nastat chvilkové (nebo také absolutní) otočení trhu. Přesně takovou službu nám poskytne divergence. Ne vždy, neboť nic není v trzích na 100%, ale s trochou praxe a zkušenosti celkem spolehlivě.
  Pojďme se podívat na jednoduchý příklad. Na obrázku vidíme denní graf trhu SPY (ETF´s pro index S&P500). Žlutým obdélníkem jsem vyznačil oblasti korekcí, na kterých se dalo poměrně pohodlně vstoupit do pozice long. Vstupovali bychom samozřejmě na jednoduchém patternu systému FinWin, který by už měli studenti tohoto systému vidět od letmého pohledu.

  Samotný vstup do pozice by bylo možné v tomto případě načasovat docela jednoduše a "kvalitně", problém však s pozicí nastává o pár dnů později, kdy trh udělá nové high (z pohledu prolomení vrcholu předešlého swingu - swingy jsou velmi důležité, a proto o nich neustále mluvíme a neustále doporučujeme jejich bližší studium, můžete začít například knihou Larryho Williamse, ve které je věnována swingům jedna kapitola). Po proražení high swingu totiž trh provede korekci, která se prakticky vždy přiblíží až k oblasti našeho posledního vstupu - obchodník by tedy s lítostí musel pozorovat, jak se do nedávna nakumulovaný otevřený profit rázem rychle rozplývá před očima.
  Právě v tomto okamžiku mohou naprosto skvěle napomoci divergence, které nás včas varují před možnou otočkou. Zkusme si letmo zakreslit takové divergence do grafu výše a hned nám bude jasné, o čem je zde řeč:

  Samozřejmě, samotná divergence ještě nutně neznamená, že musíme nutně opustit celou otevřenou pozici. Rozhodně by však nebyl špatný nápad uzavřít alespoň část pozic (například jednu polovinu), sebrat profit, co se právě nabízí, a vzít nohy na ramena. Ještě nikdo nikdy nezchudnul tím, že inkasoval profit. Druhou část pozic můžeme v trhu nechat a počkat, jak se dále bude trh vyvíjet a zda případně nadále poroste.
  Otázkou také zůstává, na jakém CCI divergenci pozorovat - CCI14, nebo CCI50? Osobně jsem dlouhodobým pozorováním dospěl k závěru, že je to jedno. Můžete klidně používat obě periody - obě dělají dobrou službu. Troufám si dokonce tvrdit, že v žádném případě nemusíte zůstávat co se divergencí týče u indikátoru CCI. Zkuste si prostudovat divergence také na RSI, Stochastics, MACD, Money Flow Index - a potažmo i dalších indikátorech, které ve své obchodní platformě naleznete. Sami byste měli za chvilku vidět, na kterém indikátoru rozpoznáváte divergence nejlépe a na jakém vám dělají nejlepší službu. Nebuďte však při takovém studiu povrchní: opravdu si dejte na studium divergencí nějaký čas, prostudujte divergence v různých situacích trhu a zapište si detailně, v jaké situaci vám může divergence pomoci (a jakým způsobem) a v jaké situaci je naopak lepší se divergencemi neřídit - žádný nástroj není v trzích na 100 % univerzální.
  2) Divergence jako filtr
  Druhý přístup, ke kterému se mohou divergence hodit - a který je zde často opomíjený, je využití divergence jako jednoduchého filtru. K čemu? K varování před následujícím trendovým signálem. POZOR! Následující rada se týká hlavně intradenního obchodování. Využití divergence jako vstupního filtru jsem osobně nevypozoroval jako zrovna účinné pro poziční obchodování.
  O co tedy jde? Pokud nastane divergence, znamená to, že trh slábne do rozjetého trendu a může každou chvilku nastat stagnace, korekce nebo celkové otočení trhu. Dlouhodobým pozorováním jsem došel také k závěru, že trendové signály FinWin 0/v nebo 2v mohou mít po divergenci výrazně nižší pravděpodobnost a je lepší je vůbec neobchodovat. Záměrně píši "mohou", protože situace není tak jednoduchá.
  Jde o to, že divergence zcela na začátku otevření trhu nebo krátce po otevření nemá při využití k filtrování vstupních signálů zdaleka takovou platnost jako divergence alespoň 30 - 60 minut od otevření trhu. Na začátku má totiž trh tendence se "rozpínat", a pokud bychom používali divergenci jako filtr kdy nevstoupit do trendového obchodu zcela mechanicky, mohli bychom se zbytečně připravit o obchody s velmi slušným Risk-Reward-Ratio, což by byla škoda.
  Pokud tedy chceme použít divergenci jako filtr pro trendové patterny, musíme být trochu "chytřejší" a posoudit více okolností. Zde je několik tipů, čemu byste měli věnovat pozornost:
  a) trh už udělal od svého otevření výraznější pohyb; například divergence v momentě, kdy trh e-mini Russell 2000 již urazil 1000 USD má rozhodně větší platnost jako varování před možným vyčerpáním trhu než divergence po pohybu 300 USD;
  b) trh už 3x prorazil své high nebo low dne (HOD/LOD); vypozoroval jsem, že po 3 průrazech má trh výrazné tendence začít slábnout;
  c) již uplynula od otevření trhu doba, ve které se statisticky odehrávají největší pohyby; jaká je to přesně doba si musí každý u svého trhu zjistit sám s pomocí statistik - osobně mě těší, že řada obchodníků si již takovéto statistiky dělá zcela automaticky.
  Teprve pokud začnete kombinovat divergence jako filtr se třemi typy popsanými výše, začne celá záležitost dávat větší smysl. A opět platí - nic není na 100 %, vše však má šanci fungovat velmi dobře, pokud tomu věnujeme dostatek času, píle a trpělivosti.
  Tolik tedy k dnešním tipům, jak lépe obchodovat s pomocí divergencí.
×
×
 • Vytvořit...