Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Slovník pojmů Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Pohled na aktuální situaci na trhu akciových indexů skrz intermarket analýzu

  Tomáš v nedávném článku Poziční obchodování systému FinWin (obchody SPY v roce 2010) ukázal princip, jak budovat plán pro poziční obchodování s pomocí indikátorů CCI. Účastníci našich kurzů vědí, že já dnes obchoduji především prostřednictvím intermarket analýzy – sledování vztahů dvou a více silně korelujících trhů, na jejímž základě časuji obchody pomocí FinWinu. Jaké náznaky nám může intermarket analýza poskytnout v rámci pozičního obchodování o struktuře trhu?

  Základní představení intermarket analýzy jsem popsal v článku Intermarket analýza coby užitečný nástroj intradenního obchodníka. Jde v principu o sledování stavu nabídky a poptávky mezi silně korelujícími trhy. Silně korelující trhy mají tendenci se pohybovat velmi podobně, ale jsou situace, kdy se korelace z různých důvodů a tlaků na okamžik rozejde. Takové okamžiky nám mohou poskytnout velmi cenná vodítka a připravit nás pro vstup do obchodu - např. prostřednictvím systému FinWin.

  Osobně používám pro intermarket analýzu celou řadu korelujících trhů (čím více trhů, tím více potenciálních signálů), ale pro začátek je dobré se zaměřit např. jen na trhy dva. Zaměřme se pro účely dnešního články na dva nejznámější – futures na akciový index S&P 500 (ES) a Dow Jones (YM). Tyto trhy mají opravdu vysokou korelaci – cca 98%. To znamená, že se od sebe vychylují jen občas, ale signály o to více stojí za to.

  Pojďme se podívat na poziční graf trhů YM a ES z pohledu posledních tří měsíců:

  YM-ES.gif

  Na grafu je vyznačeno pět bodů A – E. Všechny body se vztahují k situacím, kdy v obou silně korelujících trzích přestaly působit stejně silné síly. Jeden trh měl sílu vytvořit nové low nebo high a druhý nikoliv – trhy začaly divergovat. Jde o situaci, která poskytuje silné vodítko o možném otočení trhu. Rád bych zdůraznil, že sama divergence není pro mě vstupní signál. Divergence obchoduji pouze v oblasti silné S/R úrovně a skrz vstupní pattern.

  Body A,B,C,D se vztahují k již vytvořeným „divergencím“ – sami si můžete udělat názor, jak dobře či špatně tyto oblasti odpovídají změně nabídky/poptávky. Pozn.: Bod D reflektuje divergenci se swingem, který měl low 2.10.2009. Trh YM neměl sílu daný swing překonat, síly v trhu ES cenu dotlačily až pod tento swing.

  Co se týče samotných vstupních patternů pro obchodování divergencí, tak zde si může každý najít to, co mu vyhovuje – vstup je možné časovat např. skrz patterny FinWinu. Důležité je pracovat s nástrojem, který nám pomůže popsat momentum v trhu. K jeho nalezení stačí trhy studovat v oblastech, které jsou pro nás zajímavé. Podívejte se například na již zrealizované divergence A,B,C,D. Na první pohled je jasné, že jedině bod A představoval vysloveně ztrátový vstup. Zkuste se nyní podrobněji podívat, v čem se liší bod A od ostatních bodů... Při podrobnějším zkoumání je zřejmé, že v bodě A nedošlo k výrazné změně momenta. Zelená rostoucí úsečka neměla sílu překonat ani polovinu předchozí silně medvědí úsečky. U všech ostatních bodů (B,C a D) měla vstupní úsečka vysoké momentum – nejen, že překonala alespoň polovinu předchozí svíčky ale většinou ji „pokryla“ celou. A tímto způsobem se lze dostat k velmi konkrétnímu obchodnímu plánu.

  A to nás přivádí k bodu E, který na screenshotu vidíte tak, jak jej vidím na obrazovce v době psaní tohoto článku (pátek 6.8.2010 dopoledne). Je dost pravděpodobné, že se situace do čtvrtka, kdy bude tento článek na Finančníkovi publikován, může zásadním způsobem změnit. Ale to si myslím, že článku dodá o to větší výukovou hodnotu – hned si můžete udělat další představu o tom, jak trhy vypadají z pohledu vytvářené intermarket divergence a jak reagují v reálném světě.

  Bod E, tedy „dnešní den“ ukazuje, že silně korelující trhy ES/YM se dostaly opět do nesouladu. Trh YM měl sílu překonat silnou S/R oblast v podobě swignu S1, zatímco ES tento swing zatím nepřekonal. Oba dva silně korelující trhy tedy v tuto chvíli nejsou v takové harmonii, jako by jim příslušelo z pohledu jinak vysoké korelace. Tak či onak přijde určitá náprava, o které svědčí i skutečnost, že volatilita v obou trzích se poslední dny hodně smrštila, a trhy se tak připravují na výraznější pohyb. Náprava může mít dvě podoby – ES může vystřelit nad S/R úroveň S1, a srovnat tak tempo s YM, nebo oba trhy mohou zkorigovat dolů. Nemám křišťálovou kouli a snažím se obchodovat to, co vidím, nikoli nějaké své předsudky o tom, zda-li trh půjde nahoru, či dolů. Z dlouhodobých statistik mi však vychází pozitivní edge pro pokles v případě, že v rámci divergence (tj. trh ES nepřekoná swing S1 - toto je velmi podstatné; jakmile divergence zanikne přestane mě oblast pro vstup zajímat!) nabídnou současně oba trhy medvědí úsečku se silným momentem (Viz popis výše. Pozn.: v rámci svého OS mám vstupní patterny definovány samozřejmě mnohem podrobněji, dnešní článek není o mém OS, ale o principu, jak je možné na trhy nahlížet a jak na ně nahlížím já).

  Pokud trh vytvoří v bodě E skutečně vstupní signál pro short, budu obchod (swingy obchoduji přes opce) plánovat tak, že profit-target očekávám v oblasti silné S/R úrovně S2.

  Rád bych na závěr ještě jednou zdůraznil, že článek jsem připravil coby podnět k zamyšlení a dalšímu studiu velmi silných tendencí trhů, na jejichž základě lze budovat obchodní systémem se silným edge. Úvahy o možném vývoji v bodě E jsou náhledem na způsob, jakým trhy analyzuji já. Rozhodně však netvrdím, že se trhy v tomto bodě otočí a půjdou k naznačenému profit-targetu. Tj. jednoznačně nejde o žádné obchodní doporučení, neboť signály je třeba obchodovat v rámci dlouhodobého plánu, který si každý musí otestovat sám a teprve na základě výsledků se může rozhodnout vstupovat do trhů v konkrétních oblastech.

  11.8.2010

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


×
×
 • Vytvořit...