Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Slovník pojmů Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • thinkAnywhere: obchodování opcí přes mobilní telefon

  Dnešní videotutoriál se trochu netradičně věnuje technologickému řešení – programu thinkAnywhere, který poskytuje společnost ThinkorSwim pro obchodování opcí z mobilních telefonů vybavených operačním systémem Windows Mobile.

  Samotného mě dřív zajímalo, do jaké míry může být podobná mobilní platforma použitelná a jak vůbec vypadá. Jelikož sám program thinkAnywhere pro trading nějaký týden používám, připravil jsem krátký videotutoriál, ve kterém se sami můžete podívat co program umí.

  Další info o programu: http://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=wirelessPlatform&displayFormat=hide

  Pro video klikněte na fotografii:
  htc_tos.gif, 22kB
  3.9.2008

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Další články na toto téma

  Opční nesměrové strategie: kdy je uzavírat?

  Existuje mnoho pohledů na to, kdy uzavírat opční nesměrové strategie (myšleno především strategie Straddle/Strangle a IronCondor). Někdo drží pozice do samého konce (tj. do dne expirace), někdo uzavírá na předem stanoveném profit-targetu nebo stop-lossu, někdo volí uzavření v expiračním týdnu, avšak bez vyčkávání až do expiračního pátku.
  Obecně se nedá říci, že by jeden přístup byl jednoznačně lepší nebo horší, než druhý. Jak jsme si ukázali v minulém článku, strategie Straddle/Strangle i IronCondor obecně fungují, další krok je tedy hledání různých jemných nuancí, se kterými můžeme strategii lépe přizpůsobit svým finančním cílům – například stabilnější distribuce zisků, zajímavější RRR, nebo co nejkratší dobu setrvání v obchodě (a tím co nejkratší blokace kapitálu), apod.
  S Petrem jsme se samozřejmě v průběhu času zabývali všemi variantami (a finálně našli i ty, které sedí našemu obchodnímu stylu a naším cílům). Dnes bych se rád trochu zabýval pouze jednou z nich – a to otázkou, zdali čekat do až do expiračního pátku, nebo uzavřít pozici o několik dnů dříve, během expiračního týdne.
  Abych získal na tyto otázky naprosto konkrétní odpověďi, opět jsem využil jednoduchého statistického testu. Ten jsem primárně konstruoval pro strategii Straddle/Strangle, v rámci které součastně vypisujeme dvě ATM opce (PUT a CALL), čímž inkasujeme nejvyšší možné premium. Abychom však skutečně i skončili v maximálním možném profitu (tj. z inkasovaného premia nám na závěr zbylo co nejvíce), je pro nás naprosto nezbytné, aby trh v expirační pátek uzavíral co nejblíže strike ceně, na kterém jsme obě opce vypsali – pouze tak inkasujeme z premia maximum.
  Nezřídka však přichází situace, kdy trh již v pondělí nebo úterý expiračního týdne velmi blízce osciluje kolem této „středové ceny“ (tj. strike, na které jsme vypsali naše ATM PUT a CALL opce) - a obchodník si tak přirozeně láme hlavu, zdali by nebylo výhodnější uzavřít pozici již nyní (i s tím, že má stále nezanedbatelnou časovou hodnotu, tj. že se dobrovolně vzdáme části profitu), nebo zdali čekat až do samotné expirace. Co tedy udělat?
  Již zmíněný statistický test přináší na tuto otázku zcela jasné odpovědi.
  Co jsem udělal při hledání odpovědí na tyto otázky bylo, že jsem den po dni rozebral, jaké jsou naše pravděpodobnosti, že trh uzavře velmi blízko středu našeho Straddle/Strangle, pokud se bude v jeho blízkosti nacházet už v pondělí, úterý, středu, nebo čtvrtek expiračního týdne. Jinými slovy, položil jsem dotaz: jaká je šance, že trh vydrží na mé „středové“ ceně až do expirace, pokud velmi blízko ní začne oscilovat už o několik dnů dříve?
  Statistická čísla přinesla velmi jednoznačné a vypovídající hodnoty, které vypadají následovně:


  V prvé řaděmně zajímalo, jak bude vypadat situace v expirační pátek trhu SPY, pokud v kterýkoliv den expiračního týdne budu oscilovat +/- 1% od „středové“ ceny (první třetina testu). Test byl dělaný s tím, že jsem počítal s otevíráním pozice vždy 30 dnů do expirace a to na strike co nejblíže uzavírací ceně close dne otevření pozice. Jedná se o starší testy, není zde tedy zahrnutý letošní rok, ale ani ten by neměl čísla příliš zkreslit.
  Jak vidíte z výsledků, jsou obecně velmi malé šance (9.8% - 17%), že by trh expiroval +/- 1% od „středu“ našeho Straddle/Strangle, pokud se v takovém pásmu bude trh nacházet kdykoliv od pondělí do čtvrtka expiračního týdne. Jinými slovy, pokud bychom například v pondělí expiračního týdne byli svědky toho, že trh uzavírá velmi blízko naší „středové“ ceně, existuje skutečně velmi malá pravděpodobnost, že takto příznivá bude situace i v expirační pátek.
  Ve druhém testu (prostřední třetina) jsem pásmo rozšířil na 1.5%. Pravděpodobnosti sice lehce stouply, avšak stále jsou velmi nízké na to, abychom mohli doufat, že optimálně přívětivá situace na začátku expiračního týdne vydrží až do samotného expiračního pátku.
  Při rozšíření rozpětí na 2% (poslední třetina testu) se již pohybujeme poměrně blízko šancím „50 na 50“ (i když ve skutečnosti je to stále znatelně méně, než 50%), otázka však zní, na kolik je pro nás již takto relativně široký range zajímavý – osobně se domnívám, že lepší, než předčasně uzavírat Straddle/Strangle celé 2% od středové ceny a tím se vzdát již poměrně citelné části premia, je nechat pozici až do expiračního pátku.
  Pokud tedy uděláme souhrn toho, co nám statistiky ukázaly – odpovědi jsou poměrně jednoznačné: pokud se zejména v první polovině expiračního týdne nacházíme velmi těsně naší „středové“ ceny, nebo dokonce zcela na ní, je obecně lepší zvážit předčasné uzavření pozice – šance, že takto dobře na tom budeme i na konci týdne, jsou totiž minimální. Samozřejmě je třeba posoudit i to, za jakou cenu můžeme naší pozici zpět odkoupit a jak vysoká částka z vypsaného premia nám tedy zbude – zde už musí každý posoudit sám.
  Já sám bych navrhnul alespoň pro začátek kompromis: zavírejte polovinu pozic předčasně, pokud k tomu přijde podobná příležitost, a druhou polovinu nechte až do samotné expirace. Po čase sami uvidíte, co vám vyhovuje lépe.
  Každopádně poměrně jednoznačně platí, že uzavírání nesměrových opčních strategií kdykoliv v průběhu expiračního týdne může být poměrně dobrý nápad – a to i z dalších důvodů, než zde prezentovaný statistický test (například vyšší gama a tím vyšší risk, apod). Není to nezbytné, ale někomu to může výrazně vyhovovat. Zcela jinou možností pak může být pozice managovat (řídit) úplně - tj. pracovat s jasně definovaným stop-lossem a profit-targetem. Tento styl prezentujeme na našich opčních seminářích, neboť se dlouhodobě ukázal jako nejstabilnější z pohledu distribuce zisků.

  OptionsOracle - bezplatný pomocník pro obchodování opcí nejen s InteractiveBrokers

  Dnešní článek nebudete recenzí software, ale spíše tipem na zajímavý prográmek, který může stát za prozkoumání. Jde o OptionsOracle - bezplatný software pro opční analýzu.
  S Tomášem používáme pro své vlastní analýzy opčních obchodů platformu ThinkOrSwim, která má v sobě zabudované opční analytické funkce na skutečně vysoké a současně intuitivní úrovni. Platforma je sice k dispozici zdarma, ale v situaci, kdy ThinkOrSwim oficiálně umožňuje její nové používání pouze uživatelům z určitých oblastí světa (mezi které bohužel ČR a SR nepatří), dostáváme stále více dotazů na alternativní řešení především při obchodování opcí prostřednictvím InteractiveBrokers.
  Na poslední opční akademii jsme byli upozorněni na program Options Oracle, který je zdarma k dispozici na adrese www.samoasky.com. S programem nemáme s Tomášem žádnou osobní zkušenost, ale po rychlé instalaci a letmém shlédnutí jde jednoznačně o produkt, který si může mezi čtenáři Finančníka nalézt spokojené uživatele a proto na něj přinášíme toto upozornění.
  Options Oracle je samostatná aplikace nabízející základní nástroje pro opční analýzy. Data umí program získávat buď automaticky z různých bezplatných internetových zdrojů (zpožděná data pro celou řadu světových burz), nebo jej lze napojit na InteractiveBrokers (a další brokery) a pracovat tak s daty v reálném čase. Za zmínku stojí, že v programu je již připraven import opčních dat nejen z US burzy, ale například i z opční burzy v Indii, Kanadě, Autrálii, Německu, Itálii, Brazílii, Israeli, Eurexu a dalších.
  Program je pochopitelně k dispozici pouze v anglickém jazyce, nicméně je k němu vytvořena přehledná dokumentace a hned po spuštění vás programem provede „robotický“ průvodce, který vám představí většinu základních funkcí programu.
  Po spuštění stačí zadat do pole Symbol ticker konkrétního trhů (např. „IBM“ pro tuto akcii, nebo „^RUT“ pro akciový index Russell 2000) a program si sám načte jak ceny podkladového aktiva, tak opcí:

  Chcete-li napojit program na realtime data od InteractiveBrokers (kde musíte mít účet), klikněte vpravo dole na tlačítko Config a v okně Configuration zvolte mezi servery Plugin Server Interactive-Brokers (TWS):

  Opční analýzy se v programu provádějí tak, že se jednotlivé opce (nebo samotná akcie) „přetahují“ myší do prostředního okna Strategy Positions. Ve sloupci „Type“ pak musíte nastavit, jakou operaci chcete s danou pozicí provést (na výběr jsou volby Short/Long Call, Short/Long Put, Short/Long Stock). Ke každé opci je k dispozici celá řada informací (včetně řeckých písmen) a přesné nastavení sloupců je tak dobré provést přes konfiguraci (tlačítko Config). Budete-li chtít sestavit v programu například jednoduchý kalendářní spread, zobrazte si opční řetěz vždy konkrétního expiračního měsíce a přetáhněte příslušnou opci do políčka „Strategy Positions“. Pro jednotlivé opce nastavte, kterou kupujete a kterou vypisujete. Vaše obrazovka pak bude vypadat například takto:

  V okně Strategy Summary následně program zobrazuje souhrnné informace o opční pozici, které budete bohužel např. v InteractiveBrokers v takto přehledné formě postrádat– zobrazeno je např. kolik za pozici zaplatíme, jaký je aktuální potenciál zisku, kde jsou B/E body strategie a další:

  Po kliknutí na tlačítko Graph je k dispozici i risk graf pozice, ve kterém je mj. možné i krokovat v čase:

  Patrně nejpraktičtěji na mě působí možnost vytváření portfolií otevřených nebo sledovaných pozic. Nastavení jednotlivých strategií (např. našeho demo kalendáře) si můžete uložit prostřednictvím tlačítka Save. Po kliknutí na tlačítko Portfolio Mgmt se otevře okno s různými uživatelsky definovatelnými záložkami, ve kterých můžete najednou sledovat vývoj všech vložených (skrz tlačítko Add Strategy) pozic.

  Options Oracle toho umí víc, než jsem ve zkratce zmínil. Několik dialogových oken se například věnuje řeckým písmenům, volatilitě, v programu je do konce rozhraní pro automatické backtestování opčních strategií.
  Shrnutí
  Nato, že jde o bezplatný program (freeware) jde o řešení překvapivě velmi dobře použitelné. Program využijí především ti obchodníci, kteří např. obchodují opce výhradně přes InteractiveBrokers a schází jim přehledné nástroje pro zobrazování risk grafů nebo sledování zisku/ztráty jejich otevřeného porfolia.
  Pokud jste uživatelé platformy typu ThinkorSwim či jiného specializovaného software, tak vám Options Oracle patrně nic nového nepřinese.
  Jenom malá poznámka na konec – přestože jde program propojit s InteractiveBrokers, umí Options Oracle z IB pouze získávat živá data, nikoliv zadávat příkazy pro obchodování opcí.
  Program naleznete na internetové adrese www.samoasky.com

  Data a nástroje pro opční backtesting

  Jelikož se řada obchodníků začala na Finančníkovi věnovat kromě komoditního intradenního a pozičního obchodování také obchodování opcí, pojďme se zastavit u důležité otázky - jak a čím backtestovat našestrategie na opce?
  Řadu opčních strategií, především těch příjmových, mají obchodníci postaveny na základních statistikách pohybů trhů a v podstatě je umísťují do trhu pravidelně např. každý expirační měsíc. Aby bylo možné si připravit konkrétní obchodní plán obsahující mimo jiné prvky jako kdy ukončit ziskovou pozici, kdy ukončit ztrátovou pozici atd., je třeba strategie testovat. Samozřejmě to lze v reálném čase zdarma např. na demoúčtu, ale mnohem efektivnější a rychlejší je to s použitím historických dat stejně jako u jiného typu obchodování. Bohužel ceny opcí jsou svou podstatou (mnoho strike, různé expirační měsíce, další důležité parametry) mnohem komplexnější než samotné ceny trhů a backtest je tak výrazně hůře cenově dostupnější než v případě testování strategií na samotném podkladovém aktivu (akcie, komodity).
  Jelikož je toto téma velmi důležité, přinášíme zde několik praktických tipů s našimi zkušenostmi, které vám mohou výrazně urychlit vaše vlastní zkoumání.
  Historická opční data pro akcie a ETF
  Většina opčních obchodníků se patrně soustředí na prostředí akcií, akciových indexů a ETF (Exchange traded funds - fondy chovající se jako příslušné indexy, které je možné obchodovat jako běžné akciové tituly). Opce lze samozřejmě obchodovat i na futures, ale tyto opce mají menší likviditu a často tak horší cenu a plnění. Proto se pojďme nejprve podívat samostatně na tuto oblast.
  Samostatná historická data
  Historická data včetně nástrojů pro jejich analýzy lze dnes samozřejmě získat v podobně specializovaných opčních platforem (viz dále). Ty jsou však vesměs hodně drahé a začínající opční obchodník tak může uvažovat o vlastní analýze dat např. pomocí Excelu nebo nějaké vlastní databáze. Zde jen pozor na skutečně obrovské množství dat, které je nutné zpracovávat, tato cesta se vyplatí patrně jen v případě, že se budete zaměřovat na analýzu pouze několika titulů (např. indexů, což je ostatně cesta, kterou jde řada zkušených obchodníků). Historická data opcí lze na internetu nakoupit na řadě míst. Osobně jsem "rešerši" věnoval hodně času a pro mě nejzajímavější služba z pohledu cena/kvalita/výkon vychází nejlépe server iVolatility.com. Zde je k dispozici, kromě řady nejrůznějších skenerů, analytických nástrojů a kalkulátorů, také databáze historických cen, ze kterých je možné stahovat v CSV formátu ceny titulů, které nás zajímají (blíže viz http://www.ivolatility.com/data/data_download_intro.html). Jde o EOD opční ceny, což je tak jako tak pro individuální analýzu jediný vhodný formát, protože intradenní data by už byla opravdu neskutečně rozsáhlá. Na výběr posyktuje iVolatility.com několik formátů dat, z pohledu běžné analýzy je patrně nejzajímavější "Individual Options Contracts Volatilities" - databáze, která obsahuje u jednotlivých titulů EOD ceny všech strike plus informace o IV a greeks. Tedy vše, co potřebujeme pro příslušnou analýzu. Cena jednoho roku takto kompletních opčních dat vychází podle trhu na cca 9 dolarů - kompletní historii např. často obchodovaných titulů jako jsou SPY, QQQQ, IWM atd. můžeme pořídit za pár desítek dolarů.
  Získaná data budou praktická samozřejmě pouze pro obchodníky, kteří je dokáží zpracovat v nějaké databázi. Pokud hledáte data pro tyto účely, může být ivolatility.com zdroj, který hledáte.
  Historická data včetně nástrojů pro backtesting
  Historická data jsou jedna věc, nástroj pro jejich analýzu věc druhá. Pokud nemáte vlastní nástroj pro historickou analýzu dat, budou vám samotná data k ničemu a potřebujete k nim nástroje, které budou automaticky data prohledávat, umožňovat zadávání simulovaných příkazů pro obchodování opcí, jejich analýzu, krokování v historii atd. Na trhu opět existuje několik nástrojů, ale připravte se na to, že čím dokonalejší a profesionálnější řešení, tím hlouběji sáhnete do peněženky.
  Pokud se na problematiku podíváme z pohledu vynaložených investic, pak jeden z nejdostupnější nástrojů je Optinetics Platinum (http://www.optionetics.com/platinum/). Je to čistě webová služba (tj. pracuje se výhradně v prostředí internetového prohlížeče), obsahující řadu analytických opčních nástrojů, skenerů a z pohledu našeho článku také důležitý backtestovací modul. Platinum obsahuje historická denní data opcí (EOD) a uživatel si může nastavit libovolné aktuální nebo historické datum, ke kterému se data v systému nastaví k příslušnému obchodování.

  Optinetics Platinum - v horním rohu systému lze nastavit referenční datum, ke kterému se vztahují ceny dostupné pro všechny použité nástroje. Obchodník tak může snadno "krokovat historii". Klikněte pro kompletní screenshot.
  V systému jsou dostupné všechny běžné obchodované trhy a obchodník tak může poměrně snadno bactestovat své strategie. Obchoduje-li např. strategii IC tak že obchod otevírá vždy např. 4 týdny před expirací, může se v programu pohybovat po příslušných datech, zadat svůj příkaz, zanalyzovat pozici (k dispozici jsou poměrně pokročilé risk grafy vč. různých časových průběhu), otevřít simulovaný obchod, sledovat jeho vývoj krokováním po příslušných dnech. Dostupnost pouze EOD dat samozřejmě přináší určité "zkreslení", neboť v reálném obchodování bude možné dosahovat např. lepších cen plnění, ale pro základní backtest je takové řešení dostatečné. Výhodou pro Platinum je cena řešení - v nejlevnější verzi Expres lze službu využívat za 90 dolarů měsíčně či 995 dolarů za rok (přehled funkcionality naleznete na adrese http://www.optionetics.com/platinum/features.asp). V této ceně je jak samotný software, tak data. Program je možné vyzkoušet na 14 dní zdarma.
  Další (podstatně dražší) alternativou je program OptionGear (http://www.optionetics.com/tools/software/optiongear/). Program jsme osobně netestovali, ale měl by mít podobou funkcionalitu jako Platinum s tím rozdílem, že jde o samostatný program provozovaný na lokálním počítači. Cena ale nahrává web prostředí Platinum, OptionGear stojí 3995 dolarů (v ceně je 12 měsíců EOD opčních dat a samozřejmě historická databáze) a to je již cena poměrně zbytečně dost vysoká (např. i v porovnání s OptionVue - viz dále).
  Pomyslným králem pro opční analýzy a samozřejmě backtestu je OptionVue (www.optionvue.com). Jde o profesionální řešení, které nabízí prakticky všechny možnosti pro práci s opcemi - od skenování, pokročilých analýz po podrobný backtest. V rámci backtestu jsou v OptionVue k dispozici nejen EOD ale také intradenní opční data. Backtestovací modul umožňuje samozřejmě jednotlivé obchody podrobně analyzovat, simulovat pomocí krokování, přizpůsobovat a vyhodnocovat. Ovšem za poskytnuté funkce je třeba si dostatečně zaplatit - program se prodává za 1495 dolarů (standardní verze), pro testování je třeba přikoupit backtrader modul za 400 dolarů a přístup k příslušným datům (stovky dolarů ročně podle zvoleného plánu). Další pravidelné poplatky se platí za aktuální data. Podrobnosti viz http://www.optionvue.com/storelist_software.aspx, program je možné získat za 49 dolarů v měsíční zkušební verzi.
  Historická opční data pro futures
  Osobně obchoduji opce na akcie a především EFT, kde je díky větší likviditě a více opčním burzám často výrazně "férovější cena" a lepší plnění než u futures opcí, ale pochopitelně také opce na komoditní kontrakty jsou zajímavé pro řadu obchodníků. Téma nástrojů pro backtesting by si patrně vyžádalo rozsahem samostatný článek, tak pouze jeden konkrétní tip. Jelikož řada zdejších futures obchodníků používá analytický software Gecko TnT (http://www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/track-n-trade-pro-4.html), hodí se připomenout, že i do tohoto programu lze získat od výrobce plugin pro práci s opcemi, včetně historických cen. Prostředí není v žádném případě tak sofistikované jako u specializovaných opčních platforem, ale o to příznivější je cena. Samotný plugin stojí 187 dolarů (včetně dlouholeté historie opčních cen), aktualizace dat stojí od 15-20 dolarů měsíčně podle délky předplatného.

  Opční plugin Gecko TnT, klikněte pro zvětšení.
  Program obsahuje EOD historické ceny opcí. A to buď skutečné, nebo teoretické (zejména u starších grafů jsou především teoretické ceny, které lze snadno odlišit indetifikační hvězdičkou u příslušné ceny). Pro orientační zkoušení různých opčních strategií nicméně jistě dostačující. Možnosti programu jsou samozřejmě výrazně omezené oproti vyspělým opčním platformám. Nicméně Gecko TnT obsahuje velmi jednoduchý opční kalkulátor s risk grafem pozice v čase a především možnosti "krokování" historickými grafy a zadávání různých opčních příkazů a následné sledování vývoje pozic. Prostě vše v jednoduchém stylu, který je programu vlastní i v oblasti technické analýzy grafů. Opční plugin (včetně historie dat), lze získat jako trial verzi na měsíc zdarma.
  Závěr
  Dnešní článek měl pomoci nasměrovat obchodníky, kteří hledají nástroje pro historické testování svých opčních strategií. Věřím, že existují i další nástroje a pokud máte praktický tip či zkušenost, podělte se prosím v diskuzi. Jak je jistě z článku patrné, zvolený nástroj a přístup bude v každé situaci vycházet z očekávání a zkušeností každého obchodníka. Backtest jakékoliv strategie je podle mého názoru nezbytný, ale vynaložené prostředky by měly reflektovat aktuální zkušenosti a obchodní aktivitu. Pokud s opčními strategie začínáte, může být zajímavý zmiňovaný Optinetics Platinum. Službu lze provozovat za stále přijatelný peníz i v době studování trhů a kdykoliv lze zakoupit dražší řešení v situaci, kdy obchodník ví co přesně potřebuje a vynaložené prostředky budou mít odůvodnitelnou návratnost.
×
×
 • Vytvořit...