Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Spready: jak obchodovat komodity jinak (1/3)

  Komoditní spekulace lze charakterizovat jako jedno z potenciálně nejziskovějších legálních podnikání - i malou investici lze proměnit během relativně krátké doby v obrovské jmění. Skutečností však zůstává, že každé pro má i své proti. Nic není zadarmo, a tak čím větší zisky, tím je potřeba agresivnějšího přístupu a zároveň i vyšší tolerance risku. A právě risk je často tím, co řadu obchodníků tak odrazuje.

  Jak z toho ven? Patrně si říkáte - nechci-li riskovat v komoditách, budu se muset poohlédnout po jiném způsobu spekulování - nemovitosti, možná akcie. Máme však pro vás dobrou zprávu - i ve světě komodit existuje způsob, jak obchodovat s relativně přijatelným rizikem při stále velmi dobré ziskovosti. Samozřejmě, jedná se o komoditní spready.

  Spreadové obchodování si vysloužilo pozornost především profesionálních obchodníků a velkých fondů, kteří spready obchodují již mnoho let. Co je na spreadech tak zajímavé, že se téměř všichni spreadoví obchodníci tak neradi dělí o své poznatky a zkušenosti, a tak nedávají šanci drobnějším spekulantům se o tomto způsobu obchodování dozvědět? Je to především právě zmíněná úžasná skutečnost, že spready nabízejí v mnoha ohledech menší risk než při obchodování s klasickými futures kontrakty. A zároveň spready stále nabízejí i velmi slušný potenciál zisku - stejně jako klasické obchodování futures kontraktů. Jak je to možné? V čem je skrytý "fígl" spreadového obchodování? Zkrátka a dobře ve skutečnosti, že, na rozdíl od klasického futures obchodování, ve spreadech obchodník vstupuje v jeden okamžik do trhu jak na krátkou, tak dlouhou stranu. Jinak řečeno - v jeden okamžik obchodník kupuje i prodává příslušný futures kontrakt zároveň! Zní vám to bláznivě? Nezoufejte. Hned pochopíte, o čem je řeč.

  Zatímco v případě klasických futures obchodů se snažíme spekulovat na pokles nebo růst ceny neboli nakupovat futures kontrakty za nízkou cenu, abychom mohli později stejné kontrakty prodat za cenu vyšší a inkasovat tak patřičný zisk (v případě dlouhých pozic, v případě krátkých pozic nejprve prodáváme za vysokou cenu, abychom později pokud možno zpět nakoupili za cenu mnohem nižší), v komoditním spreadovém obchodování se snažíme vydělávat na něčem úplně jiném. Na čem že? Na změně rozdílu cen mezi jednotlivými futures kontrakty.

  Ve spreadovém obchodování pracujeme nejčastěji se dvěma komoditami a spekulujeme na rozdíl cen mezi nimi. Všímáte si u benzínové pumpy například rozdílu cen mezi naftou a naturalem? Tento rozdíl je pokaždé trochu jiný - a to je v podstatě princip spreadového obchodování. Nezajímá nás cena nafty ani naturalu, ale pouze rozdíl cen mezi těmito dvěma komoditami.

  Pojďme si vše zkusit demonstrovat na konkrétním příkladu, ze kterého by mělo být vše hned o poznání jasnější. Na obrázku vidíte příklad spreadu z nedávné doby. V tomto obchodě jsem nakoupil jeden srpnový kontrakt sojových bobů (buy SQ5) a součastně prodal 1 kontrakt sojového šrotu (sell SMQ5). Proč jsem tak učinil? Zkrátka a dobře protože jsem na základě řady ukazatelů věřil, že rozdíl ceny mezi srpnovým kontraktem soji a srpnovým kontraktem sojového šrotu se v blízké době změní natolik, že budu moci na tomto rozdílu patřičně vydělat (o některých ukazatelích si povíme již v příštím díle seriálu). Je to totéž jako v případě nafty a naturalu - co mě zajímá je zvětšující se rozdíl ceny mezi dvěma komoditami.

  spread_sq5_smq53.gif

  Co jsem tedy konkrétně udělal? 18. února jsem otevřel spread mezi srpnovým kontraktem Soybeans (SQ5) a srpnovým kontraktem Soybean Meal (SMQ5) a to tak, že jsem nakoupil 1 kontrakt SQ5 a současně prodal 1 kontrakt SMQ5 (popisovaný 1 kontrakt používám čistě z důvodů zjednodušení - podle svého money managementu pracuji s více kontrakty stejně, jako při běžném futures obchodování). V momentě, kdy jsem takto učinil, byl rozdíl cen mezi těmito dvěma kontrakty 10800 bodů. Další týdny jsem pak sledoval, zda se rozdíl bude zvětšovat. Bylo mi poměrně jedno, jestli komodity budou růst nebo klesat. Co pro mě bylo důležité, bylo pouze to, aby se zvětšoval rozdíl mezi cenami obou komodit. Třeba tak, že poroste cena pouze jedné komodity a cena druhé bude stagnovat. Nebo tak, že na příklad ceny obou komodit budou klesat, ale cena jedné komodity bude klesat podstatně rychleji než druhé, a tak se bude razantně zvětšovat rozdíl mezi cenami těchto dvou komodit. Jakýkoliv větší rozdíl mezi těmito dvěma komoditami by pro mě automaticky znamenal zisk. Rozdíl mezi cenami je tedy pro mě jediné, co mě zajímá.

  V trhu jsem zůstal přesně měsíc, abych 18. března 2005 spread ukončil. Rozdíl cen mezi obchodovanými dvěma kontrakty byl v tu dobu 12991 bodů. To znamená, že se rozdíl mezi dvěma cenami přeci jenom během měsíce zvětšil a to konkrétně o hodnotu reprezentující zisk 2190 dolarů (před odečtením komisí). A to jenom díky tomu, že se zvětšil rozdíl mezi cenami dvou rozdílných komodit!

  Zpět ale ke spreadu SQ5-SMQ5. Je zde ještě jedna úžasná záležitost krom relativně rychlého zhodnocení financí - a sice blokovaný margin na celý spread činil u mého brokera pouze 890 USD! To je o poznání méně, než kdybyste chtěli obchodovat oba dva trhy samostatně. Navíc si všimněte úžasně klidného průběhu na celém grafu. Pokud jste kdy obchodovali klasické futures kontrakty, určitě si vybavíte, kolikrát vás nepříjemně zaskočil nějaký nečekaný spike, volatilnější den nebo série "rozeskákaných" obchodních dnů s řadou nevyplněných mezer (gapů)… Takové zákeřnosti vás ve spreadech nečekají, průběh grafů je výrazně klidnější.

  Obchodování spreadů není nijak extrémně složité, ale pochopitelně jako jakékoliv jiné spekulace vyžaduje spoustu zkušeností a praxe, v rámci které vám mnoho věcí tak říkajíc vejde do krve. Proto nezoufejte, pokud nyní úplně nerozumíte výše uvedenému příkladu - vše chce svůj čas a uvidíte, že po prostudování dalších informací vám příklad bude naprosto jasný.

  Vraťme se však k naprostým základům spreadového obchodování - a to konkrétně ke shrnutí, proč spready vůbec obchodovat (nebo neobchodovat).

  Pět dobrých důvodů proč obchodovat spready

  V předešlé části článku jsme si řekli, co vlastně spready jsou, a zároveň i zmínili některé hlavní výhody, které spreadové komoditní obchodování oproti klasickým futures kontraktům nabízí. Spreadové obchody jsou však atraktivní z mnoha dalších důvodů. Pojďme se nyní zkusit na veškeré odlišnosti od klasických futures obchodů podívat podrobněji a zároveň si říci i hlavní výhody tohoto způsobu obchodování. A samozřejmě abychom byli zcela korektní, řekneme si též i něco o možných nevýhodách - kterých je však, jak sami uvidíte, podstatně méně než u klasického futures obchodování.

  Nižší volatilita a risk

  Velkou výhodou spreadů, oproti futures kontraktům, je menší rozpětí denních pohybů, a tudíž i mnohem menší volatilita jednotlivých obchodních dnů. To je něco, co dělá spready oproti klasickému futures obchodování mnohem méně rizikové.
  U klasických futures kontraktů se cena neustále mění v závislosti na nabídce a poptávce, trhy dělají velmi často během jediného dne někdy až velmi dramatické pohyby; trhy během dne rostou a klesají a opět rostou a opět klesají… a velmi často pak v rozpětí i několika tisíc dolarů za jediný den. Takovéto velké rozpětí - neboli volatilita - je velikým nepřítelem obchodníků s malými účty. Je třeba mít skutečně velký stop-loss, neboť obchodníci s malým stop-lossem jsou většinou díky divokému cenovému rozpětí dne zbytečně vyhozeni z pozice se ztrátou - přičemž obchod může být v rámci celého dne velmi profitabilní. Jak jsme si však již řekli, nebezpečí a riziko velké volatility trhů se v rámci dobře postavených spreadů výrazně snižuje! Jelikož se hodnota spreadů odvíjí pouze od změny rozdílů cen mezi dvěma rozdílnými trhy nebo změny rozdílů cen mezi dvěma rozdílnými kontraktními měsíci, nezáleží tak příliš na změnách ceny jednotlivých futures kontraktů, z nichž je spread složen, a tudíž i volatilita v rámci spreadového obchodování je mnohem menší. Zcela zjednodušeně řečeno - cenový denní rozdíl mezi dvěma souvisejícími trhy nebo dvěma rozdílnými kontraktními měsíci málokdy bude tak divoký jako cena jednotlivého kontraktu, která je ovlivněna čistě jen momentální nabídkou a poptávkou.
  Samozřejmě že konkrétní volatilita záleží na zvoleném spreadu a aktuální situaci na trhu, ale obecně jsou převážně interdelivery komoditní spready (neboli spready mezi různými kontraktními měsíci jedné komodity) výrazně méně volatilní než samotné futures kontrakty. Uvedené si můžeme konkrétně demonstrovat např. na trhu s vepřovými boky (lean hogs). Běžné denní rozpětí futures kontraktu LH se pohybuje přibližně na hodnotě 600-800 dolarů. Denní pohyb hogs spreadu je však častěji v rozmezí 200-400 dolarů. U obilnin je denní pohyb spreadu ještě mírnější - například u kukuřice (s běžným denním rozpětím cca 200-300 dolarů) se spread pohybuje většinou v řádech desítek dolarů.
  Navíc si již nyní prozraďme, že existují i spready, u kterých je risk zcela jasně limitován až do té míry, že spread může nadělit ztrátu pouze do jisté výše. V určitých situacích jsou totiž jasně dané hranice maximálního cenového rozdílu jednotlivých komodit, nad kterou hodnota spreadu z ekonomických důvodů může jít jen velmi výjimečně a na omezenou dobu.

  Nyní se pojďme podívat na další výhodu spreadového obchodování.

  Nízké marginy

  S nižším riskem jdou ruku v ruce také nižší marginy, které si brokerské firmy blokují pro otevření spreadu. Pokud jste se kdy zajímali o to, podle čeho vlastně brokeři své marginy (neboli vratné zálohy) stanovují, pak vězte, že dle výše risku vycházejícího z běžné denní volatility, kterou ten či jiný trh nabízí. A pokud spready nabízejí menší riziko díky menší denní volatilitě, co to v konečném důsledku znamená? Pochopitelně (podstatně) menší marginy. Ty jsou pak u "burzou uznaných" spreadů (zejména interdelivery komoditních) v porovnání s klasickými futures pozicemi tak nízké, že si spreadový obchod může dovolit i začínající obchodník s menším účtem i v takových trzích, o jejichž obchodování by za normálních okolností nemohl ani pomýšlet.
  Opět jeden konkrétní příklad: Tak například při otevření spreadu v kukuřici (tzn. při nakoupení jednoho kontraktního měsíce kukuřice a současně prodeje jiného kontraktního měsíce kukuřice) si brokeři blokují marginy okolo 135 dolarů, kdežto při klasickém obchodování futures kontraktu v kukuřici 440 dolarů. V cukru se spreadové marginy pohybují okolo 210 dolarů, zatímco při klasických futures obchodech je margin kolem 700 dolarů. Ve výrazně volatilnějších T-Bonds je spreadový margin cca 270 dolarů, zatímco při klasických futures obchodech 2000 dolarů. (Pozor, uvedené marginy se liší broker od brokera! Zde uvedené marginy platí pro mé obchodování u mého aktuální brokera - burzou doporučené marginy jsou nižší a je tak možné, že váš broker po vás může požadovat ještě nižší než zde uvedené marginy.)

  Lepší možnost diverzifikace

  Diverzifikace, neboli rozložení rizika, je velmi účinný nástroj pro jakýkoliv druh spekulace. Pokud otevřeme současně například 5 obchodů v různých trzích, pak naše riziko rozložíme právě do těchto 5 obchodů a takzvaně diverzifikujeme. Pokud jsou pak některé z těchto otevřených obchodů ztrátové, ostatní obchody nám mohou současně ztráty pokrýt a navíc utvořit zisk. Zatímco když máme otevřenou pouze jednu pozici, vždy je to buď, a nebo - buď zcela jistá ztráta, nebo zcela jistý zisk. Bohužel, běžný drobný spekulant, jako je zřejmě většina z vás, si nemůže výraznou diverzifikaci dovolit. Jeho účet je většinou natolik malý, že je rád, pokud otevře jednu, maximálně dvě pozice současně. Jakmile by obchodník otevřel více pozic, jeho účet už by mu nemusel stačit na pokrytí veškerých potřebných marginů. U spreadového obchodování si však díky podstatně nižším marginům možnost diverzifikace dovolit můžete. I s relativně malým účtem je tak možné otevřít hned několik spreadových pozic v různých trzích současně, a tak diverzifikovat možná rizika. Pokud některý z otevřených spreadů nezafunguje, stále máte šanci vydělat na ostatních otevřených spreadech. A jelikož nikdy nevíte, jaký spread bude právě ten, který nezafunguje, vyvarujete se riziku, že ten váš bude právě ten "špatný". Nižší marginy pak také vedou i k tomu, že v případě spreadů dokáží obchody generovat vyšší procentuální profit vyjádřený vůči blokované záloze (marginu) než v případě klasických futures obchodů.

  Ochrana proti limitním dnům

  Spready jsou oblíbené i pro svoji ochranu proti limitním dnům vznikající v důsledku různých reportů či katastrofických zpráv. Jak již zřejmě všichni víte, některé trhy mají burzou stanovený limit cenového rozpětí, ve kterém se může trh obchodovat. Pokud však trh udělá - právě z důvodu nějaké nečekané zprávy nebo události - pohyb nad tento limit, vznikne takzvaný limitní pohyb. Limitní pohyby jsou pak doslova černou můrou obchodníků, neboť v takovém případě zůstanete "uzamčeni" v trhu. Během limitních pohybů nikdo nemůže vystupovat ani vstupovat z trhu/do trhu, dokud limitní pohyby neskončí. Je-li obchodník "uzamčen" na špatné straně běžné futures pozice např. v lean hogs, ztrácí pak každým limitním dnem 800 dolarů - bez jakékoliv možnosti vystoupit z trhu. Pokud pak trh udělá celou řadu limitních dnů za sebou (nic neobvyklého), může obchodník uzamčený na špatné straně limitního pohybu vystoupit po uklidnění trhů i se ztrátou několika tisíc dolarů! Pokud však obchodník namísto klasických futures obchodů obchoduje raději formou spreadů, pak by takovýto obchodník držící interdelivery komoditní hogs spread přečkal limitní pohyby většinou zcela bez rizika, protože hodnota spreadu zpravidla nebývá limitními pohyby příliš ovlivněna.

  Časová nenáročnost

  Díky nižší volatilitě vyžadují spready výrazně méně pozornosti, kterou můžete věnovat jiným obchodům, koníčkům nebo další práci. Osobně používám několik obchodních strategií, které jsou konstruovány tak, aby bylo možné spready obchodovat vždy pouze v posledních 15 minutách obchodní seance daného dne, plus obchody plánuji jedno odpoledne o víkendu.

  Nevýhody spreadových obchodů

  Jak už jsme si řekli, každé pro má i své proti. To samé platí pro spreadové obchody, a tak je určitě na místě uvést i nevýhody, které se spreadového komoditního obchodování týkají. Spreadové obchody jsou především výrazně pomalejší než obchodování klasických futures kontraktů. Obchodník je v trhu často řadu dní, někdy i týdnů, což vyžaduje zvýšenou sebekázeň obchodníka. Také otevírání nových pozic vyžaduje více trpělivosti a přípravy než u běžných obchodů. Z tohoto pohledu nejsou spready příliš vhodné pro netrpělivé a agresivní obchodníky, ale spíše pro takové, kteří nechtějí věnovat obchodování příliš času nebo kteří až doposud obchodovali převážně akcie a na komodity si netroufli.
  Další nevýhodou jsou pak brokerské komise. Jelikož se každý spreadový obchod skládá ze dvou částí - současně nakupujeme i prodáváme - obchodník vstupuje najednou do dlouhé i krátké pozice, a za každou pozici tak platí samostatnou komisi. Jednoduše řečeno, obchodovat spready je z pohledu brokerských komisí totéž jako obchodovat dva kontrakty, tudíž za otevření spreadu zaplatíte dvojitou komisi. Komise pak mohou výrazněji ovlivňovat výslednou ziskovost obchodů, což znamená, že obchody je třeba pečlivě plánovat a do celkového obchodu zahrnout i výši komisí, která může značně změnit pohled na celkovou efektivnost obchodu.
  Poslední nevýhodou je pak fakt, že obchodních příležitostí k otevření spreadů se nabízí podstatně méně než u klasických futures kontraktů - řádově jedna příležitost za několik dnů. To je pochopitelně stále dost na hodně slušný výdělek, ale opět to vyžaduje určitou zvýšenou sebekázeň a trpělivost.

  Závěr

  Z výše uvedeného vyplývá, že spreadové obchodování je běh na dlouhou trať. Obchodům není třeba se věnovat příliš intenzivně, ale současně je tak nutné akceptovat skutečnost, že výsledky je třeba posuzovat v delším časovém horizontu. Již jsem zažil čtvrtletí, kdy spready zhodnotily můj obchodní účet i o několik set procent - poté však nutně následuje období, kdy strategie může být velmi "pasivní" a vytvořit v rámci tohoto krátkého období i mírnou ztrátu. To samozřejmě může být nevýhoda pro netrpělivé obchodníky, kteří mají po týdnu či jednom jediném měsíci pocit, že strategie nefungují. Spreadové strategie fungují velmi dobře, ale pouze pro ty obchodníky, kteří si dokáží počkat na tu správnou obchodní příležitost. A samozřejmě ještě jedna skutečnost - obchodování spreadů může být pro začátečníky na první pohled komplikovanější než klasické futures obchodování. Můžete mi však věřit, že jde jen o získání cviku se zadáváním příkazů, které v konečném důsledku není o mnoho komplikovanější než u klasických futures obchodů. Každý, kdo kdy zvládnul byť jen teoretické základy klasického futures obchodování nebo akciového obchodování, by měl zvládnout spreadové obchodování téměř samozřejmě a bez jakýchkoliv větších problémů.

  Za týden si v našem třídílném seriálu povíme podrobněji o tom, jak spready konkrétně obchodovat.


  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


×
×
 • Vytvořit...