Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'price action'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 7

 1. Financnik.cz

  Price action

  Price action představuje způsob analýzy cenových pohybů na finančním trhu bez matematických indikátorů. Pouze s využitím cenových úseček. Analyzuje pohyb cenového grafu v čase a hledá vzorce (patterny), které mohou pomoci obchodníkům předvídat budoucí pohyby cen. Price action je založena na premise, že cena odráží vše. To znamená, že všechny informace o trhu, včetně sentimentu investorů, makroekonomických faktorů a očekávání budoucích událostí, jsou obsaženy v cenovém grafu. Price action je technika, která může být použita k obchodování s různými finančními aktivy, včetně akcií, měn, komodit a derivátů. Je to populární technika mezi obchodníky, kteří se zaměřují na krátkodobé a střednědobé obchodování. Existuje mnoho různých přístupů k price action. Někteří obchodníci se soustředí na identifikaci trendů, jiní se zaměřují na identifikaci patternů (viz cenové patterny) a další se zaměřují na analýzu cenových pohybů v rámci určitého časového rámce.
 2. Při diskréčním intradenním obchodování je dobré obchody co nejvíce plánovat. Nejprve na základě dlouhodobější analýzy určit oblasti zajímavé pro vstup a pak jen čekat, jestli v plánovaných oblastech nastane vstupní situace. Silnou taktikou plánování, kterou v trzích používám roky, je tzv. reverz volatilní úsečkou. Volatilní úsečky jsou pro mě takové, které mají na časovém grafu tělo větší, než předcházející cenové úsečky. To tedy znamená, že v trhu nastala výrazná změna nabídky a poptávky a cena se dala do pohybu výrazněji než na předcházejících úsečkách. Situaci odpovídá například tato vyznačená volatilní úsečka: Pochopitelně v grafu vidíme celou řadu dalších volatilních úseček. Mě jednak zajímají ty nejvýraznější (ty je určitě dobré popsat zcela systematicky, sám mám v platformě úsečky označené indikátory), jednak vytvořené v určitých situacích. Nejzajímavější jsou právě ty podobné výše zobrazené. Trh se po určitém pohybu dostane do konsolidace, ze které „vystřelí“ proti směru původního pohybu volatilní úsečkou. Ta musí mít sílu uzavřít mimo oblast konsolidace – přesně tak, jak je to zobrazené výše. Proč je daná situace zajímavá? Trh má tendenci retestovat oblast, ze které volatilní pohyb vznikl. Už jen proto, že na cenové úrovni lze očekávat hodně stop-lossů "posunutých na vstup". V dané oblasti tak bývá zajímavé „číhat“ na vstupy. Trh reaguje tedy často tímto způsobem: Mimochodem – podívejte se, jak trh e-mini S&P 500 reagoval koncem minulého týdne na stejný „price action pattern“ vytvořený 13.5.2019: Při sledování price action patternů záleží na timeframe grafů. Reverz přes volatilní úsečku doporučuji sledovat na 30minutových timeframe a vyšších. A je to opravdu silný pattern, který vždy tvořil jeden ze základních pilířů mého diskréčního obchodování. Schválně si zkuste otevřít aktuální grafy a identifikovat podobné situace, které jsem dnes ukázal.
 3. petr

  Orderflow vs. Price Action vs. Indikátory

  Před více než šesti lety jsem na Finančníkovi publikoval článek Price Action vs. Indikátory, ve kterém jsem se zamýšlel nad těmito přístupy používanými v intradenním obchodování. Jak tuto problematiku vidím dnes? Foto (c)123rf/file404 Nejprve mi dovolte malý úvod. Coby mentor řady FIMS obchodníků si dnes hodně uvědomuji, že všechny zkušenosti a know-how nelze předat během týdne. Začínajícího obchodníka můžete samozřejmě nasměrovat, ale na spoustu věcí si stejně musí přijít sám a ne všem vyhovují stejné nástroje. Z tohoto důvodu rozumím tomu, že lidé používají nejrůznější nástroje a mohou s nimi dosahovat i překvapivých výsledků. V článku tak hovořím z pohledu své zkušenosti – více než deseti let prakticky každodenního sledování trhů a poslední roky i každodenního kontaktu s mentorovanými fims obchodníky. A nyní k tématu článku. Patrně čekáte, že budu pokračovat v dalším srovnávání price action a indikátorů podobně, jako jsem to dělal ve zmiňovaném starším článku. Ovšem tímto směrem se pouštět nebudu. Z dnešního pohledu mi podobné nástroje začínají splývat do jedné kategorie, ve které mi sice práce s price action přijde výrazně přehlednější, ale stále si dokáži představit orientaci v grafu i podle některého z indikátorů. Ten absolutní základ oddělující, zdali nástroj/přístup může fungovat, či nikoliv, vidím ve způsobu aplikace. Konkrétně v tom, zdali obchodníci používají nástroje pro širší vyhodnocení situace, nebo pro mechaničtější vyhledávání absolutně přesných patternů. Právě fixaci na mechanické vyhledávání patternů vnímám jako něco, co představuje pro mnoho začínajících traderů bariéru k úspěchu v diskréčním intradenním obchodování, přinášející postupně stále vyšší frustraci. Intradenní trhy vždy vyžadují určitý stupeň širšího porozumění situace, do které vstup exekuujeme. To není tak úplně snadná věc, protože pro obchodování do jasného kontextu musíme jednak daný kontext pochopit, mít zkušenosti s jeho vnímáním v reálném čase a současně i trpělivost počkat si na to, až se bude v trhu vyskytovat. Přičemž určitě platí, že obchodníci využívající indikátory mají k mechanickému obchodování patternů blíže než ti sledující price action. Často proto, že využití indikátorů vypadá jednodušeji ve smyslu, že není třeba nad obchodováním tolik přemýšlet. Z mé zkušenosti to však není pravda. Každý vstup vyžaduje pochopení kontextu dané situace, ať jej časujeme s využitím price action, nebo indikátorů. Další podstatný fakt, který je třeba při intradenním obchodování vnímat je skutečnost, že se trhy mění. Oproti stavu před deseti či sedmi lety vnímám v trhu výrazně více sofistikovaných „útoků“ na stop-lossy pozic té nejodhadnutelnější masy využívající ty „nejprofláknutější“ nástroje technické analýzy. Pořád musíme mít na mysli, že obchodování na burze je z pohledu jednotlivých exekucí o přelévání peněz mezi obchodníky. Vaše případné zisky se negenerují „ze systému“, ale někdo na druhé straně musel ztratit. Ti výděleční dnes tak zcela přirozeně používají taktiky modelující psychologické a technické patterny chování ztrácející masy a tohoto chování využívají pro své profity prostřednictvím sofistikovaných algoritmů. Doba je v tomto „agresivnější“ (jako ostatně celá společnost) a o to více je třeba vstupy promýšlet s ohledem na to, co se v trzích děje aktuálně. Což mě vede zpět k patternům a zejména těm vycházejících z indikátorů. Chápu, že pro mnoho obchodníků je stále pochopitelnější začít sledovat trhy z pohledu analýzy jednoho indikátoru a i dnes lze s těmito přístupy vydělávat, byť spíš na úrovni startovního můstku k dalším pokročilejším přístupům. Nicméně enormní množství energie je třeba věnovat nuancím, v jakém prostředí daný pattern vzniká. Tedy pokud budete například sledovat pattern 2v na CCI, je nezbytné mít v obchodním plánu dobře popsaný kontext, do kterého chcete pattern exekuovat. Sami víte, že i já, když jsem s indikátory před cca osmi lety obchodoval, jsem velký důraz kladl zejména na S/R úrovně a CCI jsem tak používal spíše jako vodítko pro srozumitelnou indikaci momenta. V dnešních podmínkách pak doporučuji sledovat oblast vstupu ještě minimálně s využitím běžného volume a stavět si i pravidla pro sledování dynamiky pohybu ceny v oblasti vstupu. Protože jsou dny, kdy je trh silný a dere se jedním směrem, a pak jsou dny, kdy má trh tendenci rotovat po každé dokončené úsečce. V obou (zjednodušených) případech se jedná o zcela odlišný kontext, kdy „pattern“ na indikátoru může vypadat úplně stejně, a přesto bychom se v obou situacích měli chovat jinak. Ale nedělejme si iluze, že s price action jsou na tom obchodníci jinak. Opět vnímám, že pro rozumnou úspěšnost není možné dnes jen čekat na fixně vypadající patterny vycházejících z cenových úseček. Z úplně stejného důvodu, který jsem uvedl výše – cenový pattern (ve stylu například rostoucí úsečka a dvě klesající úsečky) je nutné posuzovat v kontextu toho, kde se odehrává, v jakém stavu jsou trhy (vyvážené/trendující atd.) a s jakou dynamikou se trhy v dané oblasti pohybují. Výše uvedené je pro některé obchodníky zřejmé, a proto dokáží obchodovat s jakýmikoliv nástroji. Jiní se točí v bludném kruhu, protože se pokouší hledat stále nové patterny, které budou jednoznačné, jednoduché a konečně fungovat trvale s vysokou úspěšností. A ty nenachází, protože takové neexistují. Ať již používáte jakékoliv nástroje pro časování trhů, je z mého pohledu důležité především chápat, jestli dobře rozumíte situacím, které s nástroji obchodujete. A tedy ne z pohledu „vzhledu patternu“, ale silám, které za vznikem patternu stojí. Osobně se obchodování „patternů“ stále více vzdaluji. Přitom jde spíše o mentální posun směrem k obchodování určitých situací, ovšem ten úhel pohledu vnímám jako dost zásadní. Obzvlášť v dnešních trzích. Příkladem jsou situace, kdy v rámci fims obchoduji „stop runy“, tedy vstupuji v místech, kde jiní obchodníci opouštějí pozice na stop-lossu. Jakmile na vstup budete nahlížet podobnou optikou, začnou vám být konkrétní patterny irelevantní, byť patrně budete chtít vstupovat do určité jasněji definované struktury například cenových úseček (tak to dělám já). Nicméně v této struktuře budete chtít identifikovat jednak místo vstupu „ztrácejících“ obchodníků a jednak orderflow v oblasti jejich stop-lossů, do které naskakujete. A tedy i v případě, že cenová struktura vypadá dobře, ale například v orderflow nevidím příslušný řád, pak v dané oblasti nevstupuji, protože tam nevnímám onen důvod, který obchoduji. A tím není mechanická podoba patternu (ať na indikátoru nebo price action), ale určitý „příběh“, který se odehrává mezi nakupujícími a prodávajícími. Toto pak vnímám v intradenním diskréčním obchodování jako zásadní – chápat, že v trhu nevyhledáváme mechanické patterny, ale spíše určité „scénáře“, které pak obchodujeme s naším risk managementem. Tedy price action, nebo indikátory? Osobně doporučuji především co nejméně nástrojů vycházejících z historické ceny a co nejvíce přemýšlet o tom, co se v trhu děje aktuálně. Sám preferuji price action, ale bez orderflow či určité formy sledování volume bych si dnes intradenní obchodování představit nedokázal.
 4. petr

  Orientace v trhu pomocí struktury swingu

  Jelikož sám obchoduji v trhu čistou price action, vím, jak nepřehledně mohou čisté cenové grafy bez indikátorů zpočátku působit. Naštěstí existuje celá řada cest, jak se v cenových úsečkách orientovat. Jednou z nich jsou cenové swingy. Čím nižší timeframe pro trading používáme, tím více šumu obsahuje. Při vstupech v rámci FIMS tak neustále myslím na to, abych zpracovával informace od těch nejdůležitějších po méně důležité. Začínám na vyšších timeframech, poté se přesouvám na nižší timeframe, ovšem zde nesleduji tolik samotné cenové úsečky, ale swingy a jejich strukturu. A teprve když v rámci nižší struktury vidím oblasti zajímavé pro vstup, zaměřím se na nejnižší element – vstupní svíčky, resp. jejich orderflow (viz například článek Intradenní obchodování a vnímání orderflow). Co jsou tedy swingy? Jde o vrcholy a dna „vlnek“, které grafy vytvářejí: Na obrázku vidíte typický swing high (vrchol nějakého krátkodobého pohybu) a swing low (dno krátkodobého pohybu). Pevnou strukturu swingu vidíme pochopitelně až poté, co je swing dokreslen. Sledujeme-li například vytváření swingu high, můžeme si takový zakreslit až v okamžiku, kdy trh vytvoří vrchol, po kterém začne klesat. Finální swingy tak vždy budeme zakreslovat s příslušným zpožděním. Také je třeba zdůraznit, že různí obchodníci mohou používat různé definice pro zakreslování swingů. Někteří mohou sledovat malé swingy a pro „otočku“ jim stačí potvrzení v podobě dvou úseček odrážejících se od dna. Jiný obchodník bude chtít sledovat hrubší strukturu swingů (větší pohyby) a bude čekat na potvrzení v podobě deseti úseček. To vše je v pořádku, neboť swingy samy o sobě nejsou vstupními signály. Je to nástroj pro orientaci v trhu a každému může vyhovovat něco trochu jiného. Každý obchodník by měl však mít přesná pravidla, jak swingy zakresluje. Použít lze i různá automatizovaná řešení. V Sierra Chart jde o studii Zig Zag (v ostatních programech se bude studie jmenovat většinou dost podobně). Nastavím-li studii následujícím způsobem: Bude mi program zobrazovat swingy například takto: Zaměříme-li se v grafu jen na vrcholy swingů, získáváme výrazné zjednodušení aktuální struktury a lepší prostředí pro rozhodování. Všimněte si například, že jsem u swingů nechal zobrazovat písmena HH, LH, HL, LL. Jde o zkratky pro: HH = higher high (vyšší swing high) LH = lower high (nižší swing high) HL = higher low (vyšší swing low) LL = lower low (nižší swing low) Při pozorném zkoumání struktury swingů pak můžete snadno získávat jednoznačný kontext pro své obchody. Pokud trh například silně trenduje vzhůru, vytváří často strukturu typu HH-HL-HH-HL. Tedy vrchol vyšší než předcházející vrchol následovaný dnem, které je vyšší než předcházející dno, a tak stále dokola. Naopak v downtrendu vidíme často strukturu LH-LL-LH-LL. Vrchol nižší než předcházející vrchol, následovaný dnem vytvořením níže než předcházející dno a tak dále. Jdou-li trhy do strany, můžeme vidět nepravidelnou strukturu vytvářející například HH-LL – tedy vyšší vrchol a nižší dno. Pomocí struktury swingu můžeme získávat jasný kontext pro naše obchody – tedy buď pro trendové, nebo reverzní vstupy. Konkrétní příklad Jedním z mých oblíbených kontextů jsou obraty po menším trendovém pohybu. Líbí se mi, když trh například klesá (vytváří strukturu LH-LL-LH-LL), následně se pokusí vytvořit nové low, ale v trhu již není dostatečná síla prodávajících. Místo nižšího low pak trh vytvoří vyšší low (HL). Situace může vypadat například takto: Trh NQ se pokusil zaútočit na poslední nižší low na ceně 3475.5, ale neměl sílu oblast prorazit – ani se k ní přiblížit. Prodávajícím došla síla a trh začínají ovládat nákupy. Jednak obchodníků likvidujících své shorty (vybírání profitů) a současně prvních traderů spekulujících na růst. Sledujeme-li strukturu swingů, je pro nás samozřejmě podstatná reakce trhu na oblast posledního LH – v tomto případě 3488.75. Pokud trh oblast prorazí, bude vznikat vyšší high (HH) – a tedy již uptrendová struktura (budeme mít LH-HL-HH). Řada obchodníků v oblasti LH (3488.75) vstupuje do longu na breakoutu. Osobně breakout vstupy neobchoduji, ale čekám na pullback k této ceně: V rámci FIMS vstupuji na základě orderflow. Z pohledu struktury trhu ale očekávám, že by trh mohl vytvořit již vyšší low. Ukázka byla pochopitelně zjednodušená a ilustrativní. Je zřejmé, že existuje celá řada kombinací swingů, které lze využít pro naše vstupy. Na screenshotech však můžete sami vidět, že už jen zobrazení swingů výrazně usnadňuje orientaci v cenovém grafu a další vhodný kontext pro vstup a výstup z trhů vás bude napadat mnohem snáze.
 5. Dnešní dávka inspirace pro intradenní obchodování akciových indexů se váže k pondělí 5. listopadu 2012, v jehož podvečer tento článek připravuji. Opět si ukážeme praktickou aplikaci několika taktik, které každodenně používám ve svém vlastním intradenním obchodování. Čekání na obraty ve strategických S/R zónách Jak jsem již zde mnohokrát uvedl, v rámci přípravy svého obchodování si každý den do trhu zakresluji silné S/R úrovně, vycházející z mého obchodního plánu (ten podrobně prezentuji na kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy). Zejména v době aktuální nižší volatility mi toto hodně pomáhá v celkové orientaci v trzích – jednak do připravených S/R zón časuji protitrendové vstupy a současně v jejich blízkosti neotevírám trendové obchody. V neposlední řadě mám pak skrz přípravu z vyššího timeframu neustále představu o tom, kam by trh mohl zhruba směřovat a samozřejmě tomu přizpůsobuji své konkrétní vstupy. V pondělí 5. listopadu 2012 jsem měl například hranu hlavní resistence umístěnou v trhu e-mini S&P 500 na úrovni 1411. Tato zóna je skutečně ukázková, a pokud si zakreslujete úrovně stejně jako já, měli byste ji v daný den v trhu zakreslenou. Včetně plánu pro obchod short. Pokud tomu tak nebylo, napište do tohoto diskuzního vlákna, kde můžeme situace dále rozebrat. Jakmile trh začal k dané úrovni mířit, byl jsem si jí vědom, a to nejen na trhu ES, ale i na TF, kde občas obchoduji trendově. Akciové indexy jsou skutečně velmi provázané a jakmile začne jeden – například tak vysoce obchodovaný, jako je ES – bojovat s velmi silnou S/R úrovní, vesměs to může zbrzdit i ostatní trhy. E-mini S&P 500 postupně dostoupalo k S/R zóně a na tick přesně oblast odmítlo. Z pohledu našeho plánu je důležité, že celý obchod se odehrával zároveň na IMD3 patternu. Řada obchodníků tak patrně vstoupila do shortu agresivně na základě změny orderflow. Co když však pro vás situace nebyla dostatečně přesvědčivá (jako pro mě), nebo pokud principiálně chcete otevírat spíše obchody na výraznějších potvrzeních? Silné potvrzení vstupu skrz Price Action Dobrým dodatečným vodítkem byl průraz drobné konsolidace tvořící se na hraně zóny skrz výrazně volatilnější úsečku – tedy pattern, který jsem popisoval v článku Studujeme Price Action I a komentoval v nedávném videu Studujeme Price Action II (video). Příklad na ES zde ukazuji z důvodu, abyste se sami přesvědčili, že podobný Price Action pattern může mít celou řadu podob. Hlavní konsolidace pod cenou 1411 má spíše drobnější charakter – na dvouminutovém timeframu vidíme tři úsečky, které jsou poskládány jedna vedle druhé. Následuje volatilnější úsečka, která má sílu uzavřít mimo danou konsolidaci – a to v situaci, kdy je trh v IMD3 patternu a navíc se odráží od silné předpřipravené S/R zóny. Nejsem-li již v krátké pozici, pak podobná Price Action je pro mne často posledním impulzem pro otevření obchodu. Pochopitelně, že čím blíže se mi podaří vstoupit ke kraji „mikro konsolidace“, tím lépe. Proč? Protože podobná oblast bude velmi často sloužit i jako přirozený „retardér“ pro případný cenový protipohyb a stop-loss umístěný na druhé straně podobné oblasti (nebo alespoň za polovinou výšky konsolidace, jde-li o vyšší oblast) je jednoznačně umístění v „logické zóně“. Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti obrazovky. Sledování ES i při obchodování jiných trhů Poslední velmi důležité vodítko, které mi každý den pomáhá k intradenním profitům, je pozorování, zdali se všechny trhy sledované v rámci mé intermarket analýzy hýbou v podobném rytmu. Obzvlášť důležité je to v období s nižší volatilitou. Zde chci opravdu vidět, že všechny trhy vytvářejí například podobnou „volatilnější úsečku“, pokud na jejím základě chci časovat svůj vstup. Nebo časuji-li například vstup na základě orderflow, pak chci vidět, že ostatní trhy také začínají odmítat sledovanou oblast. Zde je konkrétní příklad. Takto například vypadala situace pro výše popisovaný short, tentokrát v trhu e-mini Russell 2000: Klikněte na obrázek pro zobrazení plné velikosti obrazovky. Opět zde vidíme skoro ideální podobu našeho reverzního patternu. Také e-mini Russell 2000 se obchodoval na silné S/R úrovni a vytvořil drobnější konsolidaci. Tu prorazil, přičemž měl trh sílu uzavřít mimo konsolidaci – i zde se nám tak trh nastavil pro pěkný short. Vstup vyhledáváme buď v oblasti close úsečky, která konsolidaci prorazila, nebo zcela ideálně na flipu vycházející z hrany původní konsolidace. Cílem ukázky bylo demonstrovat, že nejsilnější vstupy nám často poskytují vodítka hned na několika trzích najednou, což je neocenitelné zejména v době, kdy trhy tráví spoustu času v chopu. Pochopitelně, že případný vstup bychom provedli jen v jednom trhu – v tom, na který se aktuálně zaměřujeme. Pro diskuzi a rozvíjení konceptu můžete použít toto vlákno uzavřené diskuze. Ta je určena pouze pro účastníky kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ve kterém se podrobně věnuji svému obchodnímu plánu, kterého se dnešní článek týká.
 6. petr

  Studujeme Price Action II (video)

  V dalším díle volného seriálu o price action se blíže podíváme na to, jakým dalším způsobem můžeme obchodovat flipy z konsolidované oblasti. Tentokrát výkladem ve formě videa. Pro spuštění klikněte na náhled vloženého videa: #tsc_player { z-index: 9999; } .tscplayer_inline { position:static; margin: 5px; width: 700px; height: 426px; z-index:auto; } .tscplayer_fullframe { position:absolute; top: 0px; left: 0px; margin: 0px; padding: 0px; z-index: 9999; } Pro diskuzi a rozvíjení konceptu můžete použít vlákno Uzavřená diskuze k videu Studujeme Price Action II kurzu Úvodní kurz do intradenního obchodování e-mini trhů, kde se věnujeme základům práce s S/R úrovněmi v intradenním obchodování.
 7. petr

  Studujeme Price Action I

  Cenové grafy nám mohou v mnoha okamžicích poskytovat vše, co potřebujeme pro profitabilní trading. Pojďme se společně ve volném seriálu postupně zastavit nad jednoduchými taktikami, které jsou profitabilními kameny mnoha obchodníků, a ze kterých je možné dobře vyjít při studiu trhů. Jak se učit číst cenové grafy? Potíž s cenovými grafy může být pro začínající obchodníky ta, že obsahují ohromné množství informací, které je prezentováno v jakoby nekončícím množství variací. Odkud tedy při studiu cenových grafů vůbec začít? Zde nejprve několik obecnějších principů, které musíme mít na paměti: 1. Nehledejte svatý grál. To znamená, nesnažte se v grafu najít „pattern“, který je jednoznačný a funguje „skoro vždy“. V grafu bychom měli hledat spíše „strukturu“, kterou se naučíme postupem času rozeznávat a posuzovat. Nezapomínejte, že i když bude „pattern“ fungovat jen ze 40 %, ale budeme jej schopni obchodovat s RRR např. 1:3, tak je to silně profitabilní situace. Je třeba mít také na paměti, že samotný cenový pattern – obzvlášť na nízkém timeframe, není sám o sobě obchodní systém. Budete-li obchodovat na základě cenových grafů, budete chtít ve finále skládat více pohledů dohromady. 2. Ukotvěte svůj pohled. Zejména nízké timeframy intradenních grafů se zdají být zcela náhodné, pokud je vnímáme jako nekonečný shluk úseček. První krok, který nám pomůže v orientaci, je používání různých referenčních bodů a zkoumání price action jen vůči nim. Příklad – postupným zkoumáním grafů se můžete začít zaměřovat na určité reverzní situace (místa, kde se trh obrací – například high/low krátkodobých swingů). Pokud budete situace zkoumat na nízkém timeframe „kdekoliv“, patrně vás to brzy omrzí a zjistíte, že situace „nedává smysl“. Jiný pohled ale získáte, pokud začnete vnášet do grafů určitou další strukturu – např. se rozhodnete zkoumat situaci jen v blízkosti aktuálního denního high/low. Tím dostáváte do studia struktury trhu určitý „pevný“ parametr, který můžete dál rozvíjet. 3. Hledejte spíš logiku než „patterny“. Situace v cenových grafech může být velmi ošemetná, pokud se ji snažíme interpretovat zcela mechanicky. Například ve stylu – hledám úsečku, která uzavře přesně jeden tick nad close předcházející úsečky. Sám například v grafech vyhledávám takovou strukturu ceny, která se nemění s jemnou změnou timeframe. Například pokud změním timeframe grafu z 2 na 3 minutový, tak bych měl v grafu vidět podobnou situaci. Odkud začít? Určitě od sledování a zkoumání grafů. Ty se dají zobrazit v různých timeframe a samozřejmě i formátech (viz náš seriál o různých typech grafů). Vyberte si jedno nastavení a na něm začněte. Jak se budete posouvat dál, sami začnete vnímat, že s některými grafy se vám pracuje lépe než s jinými. Stejně tak timeframe. Trhy jsou fraktálové, takže cenovou strukturu, kterou budete vnímat na nízkém timeframe naleznete i na vyšším – jenom se zde bude vyskytovat s nižší frekvencí a pro její obchodování bude třeba vyšších stop-lossů. Sám zkoumám price action nejčastěji na minutových grafech, ale ostatní typy grafů určitě nejsou o nic horší. A co konkrétně hledám? Například mám rád formace založené na flipech – tedy místech, kde se supporty mění na resistence a naopak. Pokud o flipech zatím nic nevíte, určitě doporučuji nejprve ke studiu následující články: Základní nástroj pro vylepšení profitability tradera? Zvládnutí supportů a resistencí. Zvládnutí supportů a resistencí - konkrétní ukázky a komentáře Flipy se dají obchodovat v různých formách – a to jak v silných trendech, tak v místech otáčení trhů. Nejsem příliš trendový obchodník (ve stylu, že bych naskakoval do rozjetých trendů) a osvědčilo se mi vyhledávat/obchodovat například následující situace: 1) Trh je v blízkosti oblasti, kde očekávám jeho otočení (silná S/R úroveň, pro začátek můžeme použít dnešní denní High/Low – zobrazeno na grafu jako zelená/červená linka). 2) Trh začne konsolidovat – tj. obchoduje se do strany. 3) Následně prorazí směrem od denního High/Low a otestuje původní hranu kanálu z druhé strany. Zde je naše oblast vstupu. Situace může vypadat například následovně (na ukázkách graf ES, 2 minutový timeframe): Jde samozřejmě jen o obecnější ukázky. Nicméně sami jistě cítíte, že nyní se okruh studia dále zužuje. Cenové grafy již nejsou „náhodné“, ale začínáte si pokládat konkrétní otázky typu: - Kde by se formace měla ideálně vyskytovat v kontextu vyššího timeframe? - Jak by měla vypadat? Tj. jaká je minimální a maximální délka konsolidace? - Jak by měl vypadat breakout? - Kdy a jak konkrétně vstupovat? - Kam ideálně umístit SL? Tj. jaký je money-management vycházející z formace? a mnoho dalších. Věřím, že pokud jste zatím nevěděli, jak s cenovými grafy naložit, dostali jste kopec konkrétní inspirace. Budu rád, pokud pod článek budete publikovat formace, které vycházejí z dnešního úvodu a vaše úvahy o jejich zobchodování. V příštím článku plánuji rozvinout odpovědi na některé otázky, které povedou k zpřesnění obchodování této price action.
×
×
 • Vytvořit...