Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Orientace v trhu pomocí struktury swingu

  Jelikož sám obchoduji v trhu čistou price action, vím, jak nepřehledně mohou čisté cenové grafy bez indikátorů zpočátku působit. Naštěstí existuje celá řada cest, jak se v cenových úsečkách orientovat. Jednou z nich jsou cenové swingy.

  Čím nižší timeframe pro trading používáme, tím více šumu obsahuje. Při vstupech v rámci FIMS tak neustále myslím na to, abych zpracovával informace od těch nejdůležitějších po méně důležité. Začínám na vyšších timeframech, poté se přesouvám na nižší timeframe, ovšem zde nesleduji tolik samotné cenové úsečky, ale swingy a jejich strukturu. A teprve když v rámci nižší struktury vidím oblasti zajímavé pro vstup, zaměřím se na nejnižší element – vstupní svíčky, resp. jejich orderflow (viz například článek Intradenní obchodování a vnímání orderflow).

  Co jsou tedy swingy? Jde o vrcholy a dna „vlnek“, které grafy vytvářejí:

  Swing high a swing low vyznačené v cenovém grafu.

  Na obrázku vidíte typický swing high (vrchol nějakého krátkodobého pohybu) a swing low (dno krátkodobého pohybu).

  Pevnou strukturu swingu vidíme pochopitelně až poté, co je swing dokreslen. Sledujeme-li například vytváření swingu high, můžeme si takový zakreslit až v okamžiku, kdy trh vytvoří vrchol, po kterém začne klesat. Finální swingy tak vždy budeme zakreslovat s příslušným zpožděním.

  Také je třeba zdůraznit, že různí obchodníci mohou používat různé definice pro zakreslování swingů. Někteří mohou sledovat malé swingy a pro „otočku“ jim stačí potvrzení v podobě dvou úseček odrážejících se od dna. Jiný obchodník bude chtít sledovat hrubší strukturu swingů (větší pohyby) a bude čekat na potvrzení v podobě deseti úseček. To vše je v pořádku, neboť swingy samy o sobě nejsou vstupními signály. Je to nástroj pro orientaci v trhu a každému může vyhovovat něco trochu jiného. Každý obchodník by měl však mít přesná pravidla, jak swingy zakresluje.

  Použít lze i různá automatizovaná řešení. V Sierra Chart jde o studii Zig Zag (v ostatních programech se bude studie jmenovat většinou dost podobně).

  Nastavím-li studii následujícím způsobem:

  Nastavení Zigzag indikátoru v SierraChart

  Bude mi program zobrazovat swingy například takto:

  Automatické zobrazení swingů v cenovém grafu.

  Zaměříme-li se v grafu jen na vrcholy swingů, získáváme výrazné zjednodušení aktuální struktury a lepší prostředí pro rozhodování.

  Všimněte si například, že jsem u swingů nechal zobrazovat písmena HH, LH, HL, LL. Jde o zkratky pro:

  HH = higher high (vyšší swing high)
  LH = lower high (nižší swing high)
  HL = higher low (vyšší swing low)
  LL = lower low (nižší swing low)

  Při pozorném zkoumání struktury swingů pak můžete snadno získávat jednoznačný kontext pro své obchody.

  Pokud trh například silně trenduje vzhůru, vytváří často strukturu typu HH-HL-HH-HL. Tedy vrchol vyšší než předcházející vrchol následovaný dnem, které je vyšší než předcházející dno, a tak stále dokola.

  Naopak v downtrendu vidíme často strukturu LH-LL-LH-LL. Vrchol nižší než předcházející vrchol, následovaný dnem vytvořením níže než předcházející dno a tak dále.

  Jdou-li trhy do strany, můžeme vidět nepravidelnou strukturu vytvářející například HH-LL – tedy vyšší vrchol a nižší dno.

  Pomocí struktury swingu můžeme získávat jasný kontext pro naše obchody – tedy buď pro trendové, nebo reverzní vstupy.

  Konkrétní příklad

  Jedním z mých oblíbených kontextů jsou obraty po menším trendovém pohybu. Líbí se mi, když trh například klesá (vytváří strukturu LH-LL-LH-LL), následně se pokusí vytvořit nové low, ale v trhu již není dostatečná síla prodávajících. Místo nižšího low pak trh vytvoří vyšší low (HL). Situace může vypadat například takto:

  Reverzní situace v trhu detekovaná přes změnu strukturu swingů.

  Trh NQ se pokusil zaútočit na poslední nižší low na ceně 3475.5, ale neměl sílu oblast prorazit – ani se k ní přiblížit. Prodávajícím došla síla a trh začínají ovládat nákupy. Jednak obchodníků likvidujících své shorty (vybírání profitů) a současně prvních traderů spekulujících na růst.

  Sledujeme-li strukturu swingů, je pro nás samozřejmě podstatná reakce trhu na oblast posledního LH – v tomto případě 3488.75. Pokud trh oblast prorazí, bude vznikat vyšší high (HH) – a tedy již uptrendová struktura (budeme mít LH-HL-HH). Řada obchodníků v oblasti LH (3488.75) vstupuje do longu na breakoutu. Osobně breakout vstupy neobchoduji, ale čekám na pullback k této ceně:

  Vstupní situace na základě flipu od předchozího swing high.

  V rámci FIMS vstupuji na základě orderflow. Z pohledu struktury trhu ale očekávám, že by trh mohl vytvořit již vyšší low.

  Ukázka byla pochopitelně zjednodušená a ilustrativní. Je zřejmé, že existuje celá řada kombinací swingů, které lze využít pro naše vstupy. Na screenshotech však můžete sami vidět, že už jen zobrazení swingů výrazně usnadňuje orientaci v cenovém grafu a další vhodný kontext pro vstup a výstup z trhů vás bude napadat mnohem snáze.

  5.3.2014

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Zaměřeno na praxi systematického portfolio obchodování.

  Otevřeně sdílím to, co mně samotnému funguje.

  Pomohu vám získat důvěru v to, že trading je normální business, který lze dělat systematicky a profitabilně. Naučíte se pracovat s rizikem a diverzifikovat jej mezi různé strategie.

  >> Trading Room

  Další články na toto téma

  Mé třicatero intradenního obchodníka

  Pokusím se dnes shrnout 30 bodů intradenního obchodníka, které považuji za důležité. Chápejte všechny body jako inspiraci, vezměte si z nich to, co potřebujete. Rozhodně se však jedná o inspiraci k serióznímu zamyšlení - určitý sumář mých zkušeností a pozorování za řadu let. O jednotlivých bodech přemýšlejte - nejsou to rady k okamžité aplikaci, ale rady k zamyšlení nad efektivním pohybováním se v trzích.
  Obecný pohled na trh
  1) Abychom mohli vydělat, potřebujeme pohyb. Je jedno, pro jak veliký profit-target obvykle jdete, bez pohybu není potenciál.
  2) Aby se trh mohl hýbat, potřebuje hybnou sílu. Tou je volume. Není však důležitá absolutní hodnota, ale daleko více tempo a rytmus, jakou volume do trhu plyne. Pokud relativně plynule plynou do trhu příkazy s vyšším volume, existuje potenciál na pohyb. Pokud začnou téct pouze drobné, občasné příkazy, očekávejte chop. Nemusíte přitom sledovat přímo indikátor Volume, stačí například počet plynoucích příkazů v DOM, nebo jen pozorování rychlosti a stylu vykreslování úsečky.
  3) Abychom mohli vydělat, potřebujeme nejenom pohyb a tudíž vyšší plynule přicházející volume, ale také odhadnout předpokládaný celkový směr trhu.
  4) Předpokládaný celkový směr trhu nezjistíme pohledem na jediný trh; musíme se podívat na trhy jako na komplex. Dobrý nápad tedy může být použít doplňky, jako pohled na další indexy, různé sentiment indikátory, apod.
  5) Pokud hledáme celkový odhad směru trhu, jsou pouze čtyři možnosti: buďto je trh velmi pozitivně naladěný - pak můžeme očekávat další růst, nebo je velmi pesimisticky naladěný, pak můžeme očekávat další poklesy. Nebo je sice pozitivně naladěný, ale vyčerpaný - pak můžeme čekat pullback dolů, nebo je negativně naladěný, ale vyčerpaný směrem dolů, pak můžeme očekávat pullback nahoru.
  6) Pokud celkový pohled na směr trhu jako celku nepodporují další faktory trhu (další indexy, sentiment indikátory, atd.), pak je jakýkoliv domnělý směr zcela čistě náhodný.
  7) Předpokládané fáze pohybů je možné statisticky izolovat; například na základě času během dne.
  Oblasti minimálního rizika
  😎 Pokud máme celkový pohled na směr trhu jako celku, potřebujeme dále oblasti, u kterých nastupovat s minimálním rizikem.
  9) Oblasti s minimálním rizikem jsou takové, kde můžeme očekávat buďto ukončenou korekci, nebo otočku z vyčerpání, nebo průrazové momentum.
  10) Ukončená korekce je taková korekce, kde trh již stagnuje jít níže (v případě uptrendu), nebo výše (v případě uptrendu). Můžete použít statické S/R úrovně, dynamické S/R úrovně (např. EMA34 a EMA204), ale také sledovat proudění volume. Podobné oblasti je opět možné statisticky izolovat (důkladný backtest napoví a ukáže).
  11) Otočka z vyčerpání trhu přichází většinou na high nebo low dne po několika neúspěšných pokusech prorazit výše, resp. níže.
  12) Průrazové momentum můžeme očekávat u oblastí, kde je předpoklad vysokého počtu příkazů nad nebo pod nějakou signifikantí techickou zónou a zároveň podporuje prolomení takové zóny i trh jako celek. V trhu s nízkým plynutím volume na podobných technických zónách můžeme očekávat také řadu scalpingu.
  Oblasti vysokého rizika
  13) Krom oblastí s minimálním rizikem existují i oblasti s vysokým rizikem.
  14) Oblast s vysokým rizikem přichází, když do trhu přestává plynule téct rozumné volume.
  15) Vysoké riziko přinášejí časové úseky, kdy trh jako celek není jednotný; kdy různé příslušné sentiment indikátory, další akciové indexy, nebo jednotlivé sektory trhu nesouzní v jednotě.
  16) Vysoké riziko nesou v sobě i některé faktické technické zóny: 50%rtcmnt, high a low dne, pokud právě trh jako celek nemá tendence k jejich prorážení.
  17) Vyské riziko přinášejí i určitá konkrézní období dne, například po vyčerpání úvodního pohybu, nebo v době oběda US času.
  19) Vysoké riziko nesou úseky, kdy trh příliš dlouho obchoduje kolem podobných cen; dokud není takovýto úsek (range, trojúhelník) prolomený, riziko přetrvává.
  Momentum
  20) Momentum bez plynoucího volume, nebo bez podpory momenta trhu jako celku, je zřejmě pouze chvilkový scalp.
  21) Nejsilnější je momentum, které v daný moment vykazuje trh jako celek - tj. například i další indexy, sentiment-indikátory, atd.
  22) Trader by neměl obchodovat každé momentum, ale pouze takové, které už od pohledu obsahuje volatilitu a volume.
  23) Změny v trhu jsou velmi rychlé. Je třeba být flexibilní a zároveň pracovat s tempem, které je nám únosné.
  24) Momentum můžeme obchodovat i jako velmi rychlé scalpy: pokud momentum nezapracuje hned, vystoupíme. Pokud zapracuje, bereme drobný profit, který se nachází v daném okamžiku.
  25) Na momentum je třeba nahlížet v každém timeframe jinak; momentum se u každého timeframe obchoduje jiným stylem, čím vyšší timeframe, tím více času musíme momentu dát, aby se rozjelo a vytvořilo potenciálně zajímavý pohyb. Jiný timeframe = jiný obchodní styl momenta.
  Risk-Reward
  26) Na risk-reward musíme hledět jako na poměr toho, kolik mám v dané situaci potenciál a za jakou cenu (riziko) takový potenciál existuje.
  27) Zamýšlený potenciál musí být vždy poplatný aktuální volatilitě v trhu. Neexistuje tedy "jednoznačný", nebo "definitivní" potenciál. Jiný potenciál budete mít v trhu, do kterého plyne volume, jiný potenciál v takovém, který je aktuálně "mrtvý".
  28) Potenciál a risk mají přímou úměru se zvoleným timeframe.
  29) Vystoupit z trhu, který se přemění v chop, není prohra; pouze vystupujeme z trhu, který se začíná stávat zcela nepředvídatelným a omezujeme tak naše riziko. Pokud zmizí potenciál, musíme omezit i riziko.
  30) Řada mých vlastních testů ukázala, že náhodné vstupy s fixně daným risk-reward-ratio 1:2 může samo o sobě při správném nastavení vydělávat; to dokazuje důležitost money-managementu, důležitost řízení risku a potenciálu.

  Technická analýza pro nováčky: swingy

  Co jsou swingy? Pro mě osobně jedním z naprosto nejdůležitějších prvků technické analýzy. Pracuji s nimi velmi aktivně, dokonce i v některých svých AOS. Přitom jsou opět jedním z toho nejzákladnějšího, dokonce tak základního, že má mnoho začínajících traderů tendence swingy úplně ignorovat. Pojďme se dnes na swingy podívat trochu blíže.
  Swingy jsou něco, co bych doporučil studovat každému nováčkovi v tradingu. Je to něco, o čem jsem přesvědčený, že se k tomu budete stále vracet i v budoucnu - už jako zkušení tradeři. Swingy vypadají jako příliš "základní" nástroj, ale je to základ, který nám toho řekne o trhu opravdu hodně. Swingy je třeba se naučit trochu číst, ale jak to dostanete do krve, získáte tím mnoho výhod. Naučíte se lépe rozpoznat trend, a tudíž i kdy obchodovat, a naopak poznat, kdy trh žádný jasný směr nemá - a stát tak raději stranou.
  Co je swing
  Anglické slovo "swing" má celou řadu českých výrazů. Já osobně bych ve spojitosti s tradingem označil swing jako "oblouček". Pokud bych celou záležitost měl velmi zjednodušit, pak by se dalo říci, že trhy se pohybují v obloučcích, které když rostou, tak máme v trhu uptrend, a když klesají, tak máme v trhu downtrend.
  Na obrázku níže jsem se pokusil rukou do trhu e-mini Russell 2000 (graf 3 minuty) zakreslit, že tendence trhů pohybovat se v obloučcích je vcelku zřejmá (za své kreslení rukou se omlouvám, přiznávám, že mně to moc nejde). Swingy naleznete v každém trhu a na každém časovém rámci (i alternativním), jedná se tedy o naprosto univerzální nástroj. Vsadím se, že byste je našli i na grafu vývoje počasí.

  Pojďme si nyní kresbu trochu zjednodušit. Když hovoříme o swingu v obchodování, co nás ve skutečnosti zajímá je pouze vrchol obloučku, kterému říkáme SWING HIGH, a spodek obloučku, kterému říkáme SWING LOW.

  Je vcelku náročné popsat, jak zcela přesně takové swing low a swing high definovat, protože těch možných definic bude obecně trochu více. Ale ta úplně nejjednodušší je taková, že swing high nám tvoří "prostřední" úsečka obklopená zleva i zprava úsečkami s nižším low i nižším high a swing low nám tvoří "prostřední" úsečka obklopená zleva i zprava úsečkami s vyšším low a vyšším high. Graficky bychom to mohli vyjádřit asi takto:

  Opět ale upozorňuji, že se zde často nedá pravidlo generalizovat takto striktně, určitá zkušenost a cit pro trhy nám rozhodně pomohou swingy rozpoznávat lépe a na vyšší úrovni.
  Trend z pohledu swingu
  To nejpodstatnější, proč se učíme swingy v trhu rozpoznávat, je právě možnost určit vcelku bezpečně trend.
  Definici už jsem popsal výše - pokud nám trhy tvoří vyšší swing low a vyšší swing high, máme v trhu uptrend. Pokud nám trh tvoří nižší swing low a nižší swing high, máme v trhu downtrend. To znamená, že pokud máme uptrend, poohlížíme se po nákupních příležitostech, pokud máme downtrend, poohlížíme se po prodejních příležitostech.
  Jednoduché grafické znázornění uptrendu z pohledu swingů vypadá zhruba takto:

  ¨
  A pro doplnění ještě downtrend:

  Samozřejmě platí, že obrázky výše jsou "ideální" situací. Trhy zdaleka ne vždy vykazují takto ideální obrazce, a proto opět platí, že trochu citu pro grafy a zkušenosti jsou to, co nakonec hraje klíčovou roli. Nicméně princip bude zůstávat vždy stejný.
  Možná ještě klíčovější využití swingů slouží k tomu, abychom věděli, kdy neobchodovat. To je asi ten nejzákladnější rozdíl mezi začínajícími a zkušenými obchodníky - začínající mají tendenci obchodovat pořád (i když není co), zkušení si umí počkat jen na moment, kdy jsou opravdu v trzích příležitosti (například právě trend, pokud jsme trendoví obchodníci).
  Podívejte se nyní na obrázek níže a určete, na jakou stranu je v trhu trend:

  Pochybuji, že se vám nějaký jasný trend rozpoznat podařilo - žádný zde totiž není. Tím se tedy značně i omezují obchodní příležitosti (zejména ty trendové) a stát stranou takových trhů nemusí být vůbec špatný nápad. Přitom se stačí podívat na strukturu swingů - a hned máme jasněji v tom, co se právě v trhu děje. To je právě síla swingů, jednoduchý nástroj nám může pomoci odhalit poměrně komplexní orientaci v trhu (minimálně tedy z pohledu toho, kdy máme trend a kdy máme chop).
  Závěr
  Jako vždy platí, že vše začíná hleděním do grafů. Čím více do grafů hledíme, tím více se učíme rozpoznávat, co je v trhu důležité. Učíme se vnímat důležité souvislosti a rozpoznávat okolnosti, ve kterých je příhodné obchodovat.

  Pullback

  Pullback v kontextu aktivního tradingu je označení pro krátkodobý pohyb ceny aktiva proti primárnímu trendu. Například, pokud je hlavní trend akcie vzestupný, pullback by znamenal malý pokles ceny, než se trend opět obnoví a pokračuje nahoru. Pullbacky jsou často považovány za zdravé pro trhy, protože umožňují obchodníkům znovu hodnotit a potvrdit současný trend, a mohou také poskytnout příležitosti k nákupu za výhodnější ceny.
  Příklad: Představme si, že akcie společnosti ABC je v silném vzestupném trendu a cena stoupla z 100 dolarů na 120 dolarů za několik týdnů. Následně však došlo k mírnému poklesu ceny na 115 dolarů. Toto je pullback. Mnozí obchodníci by mohli vidět tento pokles jako příležitost k nákupu, očekávajíce, že primární vzestupný trend se brzy obnoví a cena akcie bude nadále růst.

  Na obrázku je denní graf akcie Tesla (TSLA) a pullback (stažení) cena k dlouhodobému klouzavému průměru s periodou 200. Ten je často považován za hlavní parametr toho, zdali akcie roste či nikoliv. Pokud se cena pohybuje nad dlouhodobým klouzavým průměrem, většina technických obchodníků ji bude vnímat jako rostoucí. Na screenshotu je tak vidět dlouhodobý rostoucí trend v akcii a krátkodobé stažení ceny (pullbacek) do tzv. korekce, po které růst ceny pokračoval.
×
×
 • Vytvořit...