Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hlavní přehled Co je nového ... Nepřečtený obsah Moje příspěvky Vyhledat

Prohledat Finančník.cz

Zobrazeny výsledky pro štítek 'volume'.

 • Filtrovat podle štítků

  Napište klíčová slova oddělená čárkou
 • Filtrovat podle autorů příspěvků

Typ obsahu


Diskuze

 • Otevřená sekce
  • Poradna
 • Uzavřené diskuze pro absolventy kurzů Finančníka
  • TechLab
  • Trading Room
  • AlgoLab: Stavba intradenní mean reversion strategie
  • Základy práce s programem Amibroker
  • FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow
 • Archiv původních anonymních diskuzích
  • Obecné diskuze

Kategorie

 • Uzavřená sekce - FIMS1
 • Uzavřená sekce - FIMS2
 • Uzavřená sekce - AOS
 • Uzavřená sekce - AOS2
 • AlgoLab
 • TechLab

Kategorie

 • Praxe
 • Seriály
  • Komoditní Manuál
  • Psychologie obchodování
  • Obchodujeme FOREX
  • Obchodování spreadů
  • Obchodujeme opce
  • Cenové patterny
  • Software pro obchodování
  • Business jménem trading
  • Money-management
  • Live trading
  • Typy grafů
  • Profitabilní obchodování A-Z
  • Jak na obchodní plán
 • Získání kapitálu
 • Pronájem strategií
 • Obchodní strategie: průvodce mými obchodními plány

Hledat výsledky v ...

Najít obsah, který ...


Datum vytvoření

 • Začátek

  Konec


Naposledy zaktualizováno

 • Začátek

  Konec


Filtrovat podle počtu...

Registrace

 • Začátek

  Konec


Skupinu


Jméno autora

Nalezeno výsledků: 4

 1. katka.financnik

  Volume

  Volume, neboli objem, je v technické analýze důležitým ukazatelem, který měří, kolik akcií nebo jiných cenných papírů bylo obchodováno v daném časovém období. Například pokud bylo v průběhu jednoho dne obchodováno 100 000 akcií, objem pro tento den je 100 000. Jak se volume používá v technické analýze? Volume lze použít k identifikaci překoupených a přeprodaných oblastí trhu. Hodnoty objemu nad průměrem signalizují překoupení, zatímco hodnoty objemu pod průměrem signalizují přeprodanost. Tyto oblasti lze použít k identifikaci potenciálních obratů. Pokud se objem zvýší v oblasti překoupení, může to signalizovat obrat směrem dolů. Pokud se objem sníží v oblasti přeprodanosti, může to signalizovat obrat směrem nahoru. Dalším využitím volume je identifikace trendů. Hodnoty objemu se zvyšují, když se trend posiluje, a snižují se, když se trend oslabuje. Jak interpretovat volume? Hodnoty objemu jsou obvykle měřeny v jednotkách akcií, jako jsou miliony akcií (M) nebo miliardy akcií (B). Například objem 100 000 akcií lze také vyjádřit jako 0,1M nebo 100K. Volume lze také vyjádřit jako procento z průměrného objemu. To může být užitečné pro srovnání objemu v různých časových obdobích nebo pro identifikaci jeho výkyvů. Například objem 100 000 akcií, který je dvakrát větší než průměrný objem, lze vyjádřit jako 200 % průměru. Zde jsou některé příklady hodnot volume: Malé společnosti: například 100 000 až 1 000 000 akcií za den. Velké společnosti: například 10 milionů až 100 milionů akcií za den. Volatilní trhy: například 100 milionů až 1 miliarda akcií za den. Nestabilní trhy: například 10 milionů až 100 milionů akcií za den. Modrá šipka v dolní části grafu ukazuje, jak vypadá indikátor Volume vložený do grafu akcie Apple. Volume akcie Apple se běžně pohybuje v desítkách milionů. Co ovlivňuje velikost volume? Velké společnosti: mají obvykle vyšší objem než malé společnosti. Důvodem je, že velké společnosti mají více akcií v oběhu a jsou více sledovány investory. Ekonomické události: zprávy o zaměstnanosti nebo zveřejnění hospodářských výsledků mohou také ovlivnit objem. Důvodem je, že tyto události mohou mít významný dopad na ceny akcií. Uvedení nového produktu: může vést k nárůstu objemu. Důvodem je, že investoři jsou na nové produkty nebo služby více ochotni vsadit. Psychologické faktory: volume mohou ovlivnit strach nebo chamtivost. Závěr: Volume je důležitým ukazatelem technické analýzy, který může pomoci obchodníkům identifikovat obchodní příležitosti. Volume udává počet obchodovaných akcií nebo jiných cenných papírů v daném časovém období. Při interpretaci objemu je důležité vzít v úvahu všechny relevantní faktory, včetně velikosti společnosti, volatility trhu, ekonomických událostí a nových produktů nebo služeb.
 2. Objemy obchodů pro mne představují nezanedbatelného pomocníka jak v intradenním, tak swingovém obchodování. V záznamu webináře ukazuji, co konkrétně sleduji a proč. Záznam včerejšího webináře publikuji na Finančnínkovi proto, že bohužel pronajatá webinářová platforma neměla svůj den a někteří obchodníci se nemohli k výuce připojit. Zde je tedy záznam v plné kvalitě a věřím, že v něm naleznete zajímavé tipy:
 3. tomnes

  Technická analýza pro nováčky: volume

  Jeden z dalších klasických nástrojů technické analýzy, na který nováčci hned v začátcích narazí, je volume. Jedná se o ukazatel, který nám přináší informaci o objemu obchodů v rámci daného časového rámce na dané úsečce. K čemu je tedy volume pro nováčky v začátcích dobré a jak nám může pomoci? Předně je třeba hned úvodem říci jednu podstatnou věc: Problematika volume analýzy může být velmi komplexní a specifickou záležitostí, na které řada pokročilých traderů staví svůj obchodní plán. Chtít o všech možnostech volume analýzy vědět vše hned v začátku asi není úplně to pravé, neboť k dalším možnostem využití objemu obchodů je potřeba dopracovat se postupně. V dnešním článku začneme tím základním, co by měl každý nováček vědět a co může potenciálně pomoci k jeho obchodování. Takže, volume není v začátcích obchodování potřeba příliš komplikovat. Začněme tím, že zkrátka a dobře volume je důležité proto, abychom věděli, že pokud budeme chtít rychle nakoupit nebo prodat, existuje na daném instrumentu dostatek dalších obchodníků potřebných k tomu, abychom skutečně mohli náš obchod rychle realizovat, s minimálním skluzem v plnění. Obecně můžeme začít třeba pravidlem, že by daný obchodní instrument měl mít průměrné denní volume alespoň kolem 80 000 – 100 000 kontraktů denně (hovoříme-li o futures trzích a skutečnosti, že obchodujete zatím s pár kontrakty) – pokud jste tedy obchodníci zaměření na daytrading. Pokud obchodujete jako poziční obchodníci, stále bych trval alespoň na desítkách tisíc kontraktů denně. To opravdu podstatné, co je třeba si uvědomit, je skutečnost, že volume = palivo pro trhy. Aby se trhy mohly pořádně hýbat, potřebují pořádné objemy obchodů. Potřebují tedy vysoké volume neboli hodně paliva. Když je paliva málo, nemůžeme čekat velké pohyby (dlouhý dojezd), když je paliva hodně, můžeme naopak předpokládat, že trhy se mohou skutečně pořádně nastartovat a začít přinášet větší pohyby - v trzích je je zvýšená volatilita. Volume má tedy úzkou spojitost s volatilitou. Začněme obrázkem níže. Tento obrázek nám ukazuje volatilitu (vyjádřenou jako rozdíl mezi high a low každé úsečky) na 15minutovém grafu trhu e-mini Russell 2000 (červená část) a volume na každé z úseček stejného grafu a trhu (modrá část). Je to tedy tak trochu jako by proti sobě volume a volatilita hleděly v zrcadle: Už na letmý pohled je vidět značná závislost – s rostoucím volume se zvyšuje volatilita a s klesajícím volume se snižuje volatilita. Abychom byli ještě přesnější, pojďme se kouknout na závislost mezi volatilitou a volume tak, že si necháme spočítat korelace mezi oběma těmito proměnnými. Výsledky jsou opět vcelku jasné a dostatečně vypovídající: Mezi volume a volatilitou vyjádřenou rozdílem high a low každé úsečky (volume vs. H-L) existuje korelace celých 71 % (opět na trhu e-mini Russell 2000). Pokud bychom vyjadřovali volatilitu jinými způsoby (jako procentuální rozdíl nebo jako rozdíl mezi close a open), korelace už nám sice klesne, ale jako skutečný ukazatel volatility považuji právě rozdíl mezi high a low a zde je korelace velmi vysoká a o závislosti mezi volume a volatilitou tedy ani z tohoto pohledu nemůže být pochyb. Takže, k čemu je to tedy vše dobré, obzvláště pro nováčky? Je to vcelku jednoduché. Nováčci už vědí, že největším nebezpečím je chop. To je trh, který se nikam nehýbe, je mrtvý. Chop však už podle všeho, co jsme si doposud ukázali a vysvětlili, bude přicházet v trzích s nízkým volume. Začínající obchodník má tedy možnost vyhnout se do jisté míry chopu právě tím, že bude pozorovat volume. Jak konkrétně na to? Třeba tak, že si vždy za posledních 5–10 obchodních dnů určí, v jakém volume začal do trhu přicházet chop, a v jakékoliv situaci, kdy volume klesne daný obchodní den pod tuto úroveň, zkrátka a dobře přestane obchodovat. Samozřejmě, nejedná se o exaktní techniku (nic takového v trzích ani neexistuje), ale jedná se o velmi solidní pomůcku v začátcích, jak se naučit vyhnout trhům, kterým chybí palivo, a neztrácet tudíž zbytečně peníze v chopu. Tuto techniku však můžeme využít i opačně. Stejně jako je pro obchodníky nepřítelem chop, může být pro řadu nováčků nepříjemný přílišný nárůst volatility, obzvláště pokud trhy s opravdu vysokou volatilitou doposud nezažili, a tudíž na ně nejsou připraveni. Pro takové účely tedy není od věci vyhledat si na grafech za poslední rok až několik let oblasti s velmi vysokou volatilitou a podívat se, v jaké tak výši se v té době pohybovalo volume. Hodnotu opět můžeme použít jako určitý varovný práh (osobně bych hodnotu snížil cca o 25 %), kdy musíme výrazně zvýšit naši opatrnost. A to je vlastně celé. Jak vidíte, nejedná se o nic složitého. Osobně volume už prakticky vůbec nepoužívám, ale v začátcích jsem jej jistou dobu používal právě jako pomocný nástroj k tomu, abych se zbytečně nehrnul do trhů, které neměly dostatečné palivo. Nebojte se tedy s volume trochu experimentovat – nebude to zřejmě nástroj pro každého, ale někomu třeba v začátcích opravdu pomůže.
 4. Volume (často uváděn pod zkratkou VOL), nebo také česky objem obchodů, je jednoduše indikátor vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných v rámci specifického časového úseku (např. hodina, den, týden, měsíc...). Jinými slovy, hodnota volume nám říká, jak hodně se v daný okamžik obchodovalo - vysoká hodnota VOL znamená že v daný časový úsek proběhlo mnoho obchodů a naopak. Pokud je například denní VOL 1000, znamená to, že v daný den bylo zobchodováno celkem 1000 kontraktů příslušného trhu, nezávisle na tom, kolik na krátkou stranu a kolik na dlouhou. Pokud je například denní VOL 1, pak za celý obchodní den byl zobchodovaný pouze jeden jediný kontrakt. Hodnoty volume jsou snadno k nalezení v rámci téměř každého zdroje komoditních grafů. Volume je možné interpretovat jak formou konkrétních čísel, tak graficky - v podobě nejrůznějších grafů. Na obrázku denního grafu trhu Sugar#11 (cukr) je patrné volume ve spodní části obrázku. Zelené svislé čárky v samostatném boxu pod grafem zobrazují volume jednotlivých obchodních dnů. Všimněte si, jak se volume jednotlivých obchodních dnů mění: zatímco nejvyšší volume na grafu dokumentuje zobchodování téměř 60 000 kontraktů během jediného dne, během obchodních dnů s nejnižším volume to naopak nebylo ani 10 000! Zelené čárky zobrazují VOLUME, neboli OBJEM OBCHODÚ jednotlivých obchodních dnů. Čím je zelená čára vyšší, tím více bylo daný den zobchodováno kontraktů. Vysoké objemy obchodů probíhají většinou během obchodních dnů, které jsou nějakým způsobem ovlivněny důležitou fundamentální informací. Jednoduše řečeno - v momentě, kdy dorazí mezi obchodníky nějaká zásadní fundamentální zpráva, velká většina obchodníků na takovouto zprávu začne reagovat buďto hromadným uzavíráním držených pozic nebo naopak otevíráním nových pozic, a tak volume náhle díky fundamentální zprávě prudce vzroste. Nízké objemy obchodů naopak bývají markantní pro dny, během kterých se „nic neděje“, nebo pro dny, kdy je trh obchodovaný v určitém pásmu a hýbe se pouze do strany - nijak výrazně netrenduje. Na druhou stranu, pokud je takovéto pásmo proražené, objem obchodů záhy velmi prudce vzroste, neboť je aktivováno velké množství příkazů nacházejících se právě pod/nad tímto pásmem. K čemu je VOLUME užitečné? Pro začínající obchodníky je objem obchodů převážně indikátorem značícím likviditu daného trhu. Pokud je volume pouze několik set zobchodovaných kontraktů za den, nebo snad ještě méně, jedná se o trh málo likvidní a od takovéhoto trhu by se měl každý nováček držet dál. V málo likvidních trzích většinou dochází k výrazně horším plněním příkazů a málo likvidní trhy mají také tendence častěji dělat limitní pohyby. Jaké je tedy optimální volume, které by nás mělo zajímat? Cokoliv nad 10 000 se dá už považovat za solidně likvidní trh, přičemž některé trhy dosahují volume i více jak 100 000 zobchodovaných kontraktů za den. Samozřejmě, neměl by být výraznější problém obchodovat i trh s denním volume několik tisíc kontraktů, je třeba však tu a tam počítat s horším plněním. Rovněž nedoporučujeme obchodovat trhy s volume pouze několik tisíc kontraktů za den intradenně. Stačí pohled na graf Australského Dolaru (AD) - denní volume kolem 3000 kontraktů a intradenní průběh většinou plný mezer. Další možný způsob využití VOLUME indikátoru je určité „předvídání“ změny trendu. I když se rozhodně nejedná o žádný 100% způsob, občas dokáže volume s nepatrným předstihem naznačit otočení trendu. Takovéto otočení pak bývá předznamenáno extrémně vysokým volume. Všimněte si na ukázkovém grafu cukru, jak ve dnech s extrémně vysokým volume většinou došlo k otočení trendu! Ještě jednou však upozorňuji, že se nejedná o žádný 100% indikátor otočení trendu a obchodník by měl volume pro takovéto účely používat ještě v kombinaci s jinými indikátory nebo technickými signály. Dalším důvodem, proč je pro každého obchodníka důležité sledovat volume indikátor, je pak přechod z jednoho kontraktního měsíce do dalšího. Jak jsme si již vysvětlili v našem on-line komoditním manuálu, většinou budeme chtít obchodovat nejbližší kontraktní měsíce - takzvané FRONT měsíce (nebo též NEARBY). Právě nejbližší kontraktní měsíce mají největší likviditu - neboli nejvyšší denní volume. Prostudujte si následující tabulku. Jedná se o výpis několika kontraktních měsíců měnového trhu EURO (EC). Všimněte si, že březnový měsíc (March), který je momentálně nejbližší obchodovaný měsíc (front) má likviditu přes 147 000 zobchodovaných kontraktů za den, kdežto následující měsíc (June) pouze 430 a další dva následující měsíce (September, December) dokonce jen 1 a 2 zobchodované kontrakty za celý den! Sledujte tedy dobře volume dvou nejbližších měsíců a převážně pak pozorujte, kdy výrazně klesá volume front měsíce a naopak stoupá volume měsíce následujícího po front. Tato změna indikuje, že je čas, aby se obchodník přesunul se svými obchody do dalšího kontraktního měsíce. Jak vidíte, volume není nic složitého, přesto je důležité mít tento indikátor na zřeteli. Příště si povíme něco o indikátoru OPEN INTEREST.
×
×
 • Vytvořit...