Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Technické indikátory: co je to VOLUME

  Volume (často uváděn pod zkratkou VOL), nebo také česky objem obchodů, je jednoduše indikátor vyjadřující celkové množství kontraktů zobchodovaných v rámci specifického časového úseku (např. hodina, den, týden, měsíc...). Jinými slovy, hodnota volume nám říká, jak hodně se v daný okamžik obchodovalo - vysoká hodnota VOL znamená že v daný časový úsek proběhlo mnoho obchodů a naopak.

  Pokud je například denní VOL 1000, znamená to, že v daný den bylo zobchodováno celkem 1000 kontraktů příslušného trhu, nezávisle na tom, kolik na krátkou stranu a kolik na dlouhou. Pokud je například denní VOL 1, pak za celý obchodní den byl zobchodovaný pouze jeden jediný kontrakt.

  Hodnoty volume jsou snadno k nalezení v rámci téměř každého zdroje komoditních grafů. Volume je možné interpretovat jak formou konkrétních čísel, tak graficky - v podobě nejrůznějších grafů.

  Na obrázku denního grafu trhu Sugar#11 (cukr) je patrné volume ve spodní části obrázku. Zelené svislé čárky v samostatném boxu pod grafem zobrazují volume jednotlivých obchodních dnů.

  Všimněte si, jak se volume jednotlivých obchodních dnů mění: zatímco nejvyšší volume na grafu dokumentuje zobchodování téměř 60 000 kontraktů během jediného dne, během obchodních dnů s nejnižším volume to naopak nebylo ani 10 000!

  sugar-volume.jpg

  Zelené čárky zobrazují VOLUME, neboli OBJEM OBCHODÚ jednotlivých obchodních dnů. Čím je zelená čára vyšší, tím více bylo daný den zobchodováno kontraktů.

  Vysoké objemy obchodů probíhají většinou během obchodních dnů, které jsou nějakým způsobem ovlivněny důležitou fundamentální informací. Jednoduše řečeno - v momentě, kdy dorazí mezi obchodníky nějaká zásadní fundamentální zpráva, velká většina obchodníků na takovouto zprávu začne reagovat buďto hromadným uzavíráním držených pozic nebo naopak otevíráním nových pozic, a tak volume náhle díky fundamentální zprávě prudce vzroste. Nízké objemy obchodů naopak bývají markantní pro dny, během kterých se „nic neděje“, nebo pro dny, kdy je trh obchodovaný v určitém pásmu a hýbe se pouze do strany - nijak výrazně netrenduje. Na druhou stranu, pokud je takovéto pásmo proražené, objem obchodů záhy velmi prudce vzroste, neboť je aktivováno velké množství příkazů nacházejících se právě pod/nad tímto pásmem.

  K čemu je VOLUME užitečné?

  Pro začínající obchodníky je objem obchodů převážně indikátorem značícím likviditu daného trhu. Pokud je volume pouze několik set zobchodovaných kontraktů za den, nebo snad ještě méně, jedná se o trh málo likvidní a od takovéhoto trhu by se měl každý nováček držet dál. V málo likvidních trzích většinou dochází k výrazně horším plněním příkazů a málo likvidní trhy mají také tendence častěji dělat limitní pohyby.

  Jaké je tedy optimální volume, které by nás mělo zajímat? Cokoliv nad 10 000 se dá už považovat za solidně likvidní trh, přičemž některé trhy dosahují volume i více jak 100 000 zobchodovaných kontraktů za den. Samozřejmě, neměl by být výraznější problém obchodovat i trh s denním volume několik tisíc kontraktů, je třeba však tu a tam počítat s horším plněním. Rovněž nedoporučujeme obchodovat trhy s volume pouze několik tisíc kontraktů za den intradenně. Stačí pohled na graf Australského Dolaru (AD) - denní volume kolem 3000 kontraktů a intradenní průběh většinou plný mezer.

  Další možný způsob využití VOLUME indikátoru je určité „předvídání“ změny trendu. I když se rozhodně nejedná o žádný 100% způsob, občas dokáže volume s nepatrným předstihem naznačit otočení trendu. Takovéto otočení pak bývá předznamenáno extrémně vysokým volume. Všimněte si na ukázkovém grafu cukru, jak ve dnech s extrémně vysokým volume většinou došlo k otočení trendu! Ještě jednou však upozorňuji, že se nejedná o žádný 100% indikátor otočení trendu a obchodník by měl volume pro takovéto účely používat ještě v kombinaci s jinými indikátory nebo technickými signály.

  Dalším důvodem, proč je pro každého obchodníka důležité sledovat volume indikátor, je pak přechod z jednoho kontraktního měsíce do dalšího. Jak jsme si již vysvětlili v našem on-line komoditním manuálu, většinou budeme chtít obchodovat nejbližší kontraktní měsíce - takzvané FRONT měsíce (nebo též NEARBY). Právě nejbližší kontraktní měsíce mají největší likviditu - neboli nejvyšší denní volume.

  Prostudujte si následující tabulku. Jedná se o výpis několika kontraktních měsíců měnového trhu EURO (EC). Všimněte si, že březnový měsíc (March), který je momentálně nejbližší obchodovaný měsíc (front) má likviditu přes 147 000 zobchodovaných kontraktů za den, kdežto následující měsíc (June) pouze 430 a další dva následující měsíce (September, December) dokonce jen 1 a 2 zobchodované kontrakty za celý den!

  ec-volume.jpg

  Sledujte tedy dobře volume dvou nejbližších měsíců a převážně pak pozorujte, kdy výrazně klesá volume front měsíce a naopak stoupá volume měsíce následujícího po front. Tato změna indikuje, že je čas, aby se obchodník přesunul se svými obchody do dalšího kontraktního měsíce.

  Jak vidíte, volume není nic složitého, přesto je důležité mít tento indikátor na zřeteli.

  Příště si povíme něco o indikátoru OPEN INTEREST.

  23.1.2005

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.

  • Líbí se 1

  Další články na toto téma

  Technická analýza pro nováčky: volume

  Jeden z dalších klasických nástrojů technické analýzy, na který nováčci hned v začátcích narazí, je volume. Jedná se o ukazatel, který nám přináší informaci o objemu obchodů v rámci daného časového rámce na dané úsečce. K čemu je tedy volume pro nováčky v začátcích dobré a jak nám může pomoci?
  Předně je třeba hned úvodem říci jednu podstatnou věc: Problematika volume analýzy může být velmi komplexní a specifickou záležitostí, na které řada pokročilých traderů staví svůj obchodní plán. Chtít o všech možnostech volume analýzy vědět vše hned v začátku asi není úplně to pravé, neboť k dalším možnostem využití objemu obchodů je potřeba dopracovat se postupně. V dnešním článku začneme tím základním, co by měl každý nováček vědět a co může potenciálně pomoci k jeho obchodování.
  Takže, volume není v začátcích obchodování potřeba příliš komplikovat. Začněme tím, že zkrátka a dobře volume je důležité proto, abychom věděli, že pokud budeme chtít rychle nakoupit nebo prodat, existuje na daném instrumentu dostatek dalších obchodníků potřebných k tomu, abychom skutečně mohli náš obchod rychle realizovat, s minimálním skluzem v plnění. Obecně můžeme začít třeba pravidlem, že by daný obchodní instrument měl mít průměrné denní volume alespoň kolem 80 000 – 100 000 kontraktů denně (hovoříme-li o futures trzích a skutečnosti, že obchodujete zatím s pár kontrakty) – pokud jste tedy obchodníci zaměření na daytrading. Pokud obchodujete jako poziční obchodníci, stále bych trval alespoň na desítkách tisíc kontraktů denně. 
  To opravdu podstatné, co je třeba si uvědomit, je skutečnost, že volume = palivo pro trhy.
  Aby se trhy mohly pořádně hýbat, potřebují pořádné objemy obchodů. Potřebují tedy vysoké volume neboli hodně paliva. Když je paliva málo, nemůžeme čekat velké pohyby (dlouhý dojezd), když je paliva hodně, můžeme naopak předpokládat, že trhy se mohou skutečně pořádně nastartovat a začít přinášet větší pohyby - v trzích je je zvýšená volatilita. Volume má tedy úzkou spojitost s volatilitou.
  Začněme obrázkem níže. Tento obrázek nám ukazuje volatilitu (vyjádřenou jako rozdíl mezi high a low každé úsečky) na 15minutovém grafu trhu e-mini Russell 2000 (červená část) a volume na každé z úseček stejného grafu a trhu (modrá část).

  Je to tedy tak trochu jako by proti sobě volume a volatilita hleděly v zrcadle: Už na letmý pohled je vidět značná závislost – s rostoucím volume se zvyšuje volatilita a s klesajícím volume se snižuje volatilita.
  Abychom byli ještě přesnější, pojďme se kouknout na závislost mezi volatilitou a volume tak, že si necháme spočítat korelace mezi oběma těmito proměnnými. Výsledky jsou opět vcelku jasné a dostatečně vypovídající:

  Mezi volume a volatilitou vyjádřenou rozdílem high a low každé úsečky (volume vs. H-L) existuje korelace celých 71 % (opět na trhu e-mini Russell 2000). Pokud bychom vyjadřovali volatilitu jinými způsoby (jako procentuální rozdíl nebo jako rozdíl mezi close a open), korelace už nám sice klesne, ale jako skutečný ukazatel volatility považuji právě rozdíl mezi high a low a zde je korelace velmi vysoká a o závislosti mezi volume a volatilitou tedy ani z tohoto pohledu nemůže být pochyb.
  Takže, k čemu je to tedy vše dobré, obzvláště pro nováčky? Je to vcelku jednoduché.
  Nováčci už vědí, že největším nebezpečím je chop. To je trh, který se nikam nehýbe, je mrtvý. Chop však už podle všeho, co jsme si doposud ukázali a vysvětlili, bude přicházet v trzích s nízkým volume. Začínající obchodník má tedy možnost vyhnout se do jisté míry chopu právě tím, že bude pozorovat volume. Jak konkrétně na to? Třeba tak, že si vždy za posledních 5–10 obchodních dnů určí, v jakém volume začal do trhu přicházet chop, a v jakékoliv situaci, kdy volume klesne daný obchodní den pod tuto úroveň, zkrátka a dobře přestane obchodovat. Samozřejmě, nejedná se o exaktní techniku (nic takového v trzích ani neexistuje), ale jedná se o velmi solidní pomůcku v začátcích, jak se naučit vyhnout trhům, kterým chybí palivo, a neztrácet tudíž zbytečně peníze v chopu.
  Tuto techniku však můžeme využít i opačně. Stejně jako je pro obchodníky nepřítelem chop, může být pro řadu nováčků nepříjemný přílišný nárůst volatility, obzvláště pokud trhy s opravdu vysokou volatilitou doposud nezažili, a tudíž na ně nejsou připraveni.
  Pro takové účely tedy není od věci vyhledat si na grafech za poslední rok až několik let oblasti s velmi vysokou volatilitou a podívat se, v jaké tak výši se v té době pohybovalo volume. Hodnotu opět můžeme použít jako určitý varovný práh (osobně bych hodnotu snížil cca o 25 %), kdy musíme výrazně zvýšit naši opatrnost.
  A to je vlastně celé. Jak vidíte, nejedná se o nic složitého. Osobně volume už prakticky vůbec nepoužívám, ale v začátcích jsem jej jistou dobu používal právě jako pomocný nástroj k tomu, abych se zbytečně nehrnul do trhů, které neměly dostatečné palivo. Nebojte se tedy s volume trochu experimentovat – nebude to zřejmě nástroj pro každého, ale někomu třeba v začátcích opravdu pomůže.

  Vyděláváme pomocí volume [záznam webináře]

  Objemy obchodů pro mne představují nezanedbatelného pomocníka jak v intradenním, tak swingovém obchodování. V záznamu webináře ukazuji, co konkrétně sleduji a proč.
  Záznam včerejšího webináře publikuji na Finančnínkovi proto, že bohužel pronajatá webinářová platforma neměla svůj den a někteří obchodníci se nemohli k výuce připojit.
  Zde je tedy záznam v plné kvalitě a věřím, že v něm naleznete zajímavé tipy:

   
×
×
 • Vytvořit...