Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Slovník pojmů Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodování s využitím COT reportu

  Řada obchodníků hledá způsoby, jak pomocí nezávislých dat filtrovat obchodní systémy. Ať již diskréční či ty automatizované. V případě obchodování komodit a měn je jedním z nejvyužitelnějších nástrojů Commitments of Traders report. Pojďme se podívat mj. na aktuální možnosti zapojení COT reportu do vlastních strategií.

  COT report patří k nástrojům, který dlouhodobě vnímám jako velmi užitečný zejména pro poziční obchodování. Na Finančníkovi jsem jej popisoval v článku Commitments of Traders již v roce 2006, což už je tedy pěkná řádka let. Od té doby se COT report jen trochu změnil (je publikován v podrobnější podobě), ale zejména začal být výrazně dostupnější. Tedy COT byl vždy dostupný zdarma na webu http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm. Nicméně v textové podobě, jejíž zpracování nebylo pro každého. Pamatuji si, že jsem byl snad první, kdo na fóru TradeStation řešil import txt dat reportu do Tradestation a jejich grafické znázornění. To již delší dobu není třeba – COT je v Tradestation k dispozici zdarma coby automaticky updatovaný indikátor. A to z něj dělá o to snáze použitelnou pomůcku. Jak si ukážeme dále, COT je dnes navíc poskytován například i prostřednictvím služby Quandl, a je tak možné přes jejich API zpracovávat data rychle nejrůznějšími způsoby (například Pythonem).

  Co je COT?

  Commitments of Traders report je publikován komisí Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obsahuje informace o pozicích držených v daném trhu několika různými skupinami. Nejzákladnější je dělení do tří kategorií:

  1) Komerční subjekty – zajišťovatelé (angl. Commercials), což jsou subjekty, které používají komoditní trhy z důvodu zajištění komerční produkce (jde například o farmáře prodávající svoji produkci, různé producenty atd.) a k fyzickému nákupu komodit (mlýny nakupující zrniny atd.). Tyto subjekty nakupují/prodávají komodity za účelem jejich skutečného fyzického dodání.
  2) Velcí spekulanti (angl. Large speculators) – velcí profesionálové z řad bank, fondů atd.
  3) Malí spekulanti (angl. small speculators) – malí obchodníci obchodující příležitostně nebo pravidelně, ale v malém množství kontraktů.

  V řadě trhů dokáží velké změny v objemech držených pozic, hlavně ve skupině komerčních subjektů a velkých spekulantů, solidně avizovat změnu směru vývoje trhu. A ještě aby ne, když například komerční subjekty (commercials) mají k danému trhu často úplně nejblíže. S danou komoditou pracují na každodenní bázi a jsou si velmi vědomi aktuálních vlivů, které mohou působit na budoucí vývoj ceny.

  Na druhou stranu připomínám, že COT report vychází jednou týdně a je publikován zpožděně. Většinou je report publikován v pátek, přičemž obsahuje data z úterý. Přesný kalendář naleznete zde.

  COT report tedy není možné používat pro nějaké jemné časování vstupů. Pro to je dobré mít nějaký další nástroj – například z arzenálu klasické technické nebo statistické analýzy. Ovšem velmi dobře může posloužit jako určitý „nezávislý filtr vyššího timeframe“. Tedy například jako základní filtr zvyšující pravděpodobnosti obchodování na určitou stranu. A takto jej lze dnes snadno implementovat například i do automatizovaných systémů.

  COT prakticky

  Řada obchodníků disponuje na Finančníkovi programem TradeStation, kde je práce s COT reportem dnes již opravdu jednoduchá. Byť jsou z reportu k dispozici jen základní údaje.

  K dispozici jsou zde tři základní COT indikátory:

  cot2017_01.jpg

  Začít pracovat můžeme například s COT Net Position zobrazujícím celkové pozice držené v trhu jednotlivými zmíněnými skupinami. Takto vypadá například indikátor aplikovaný na trh ropy:

  cot2017_02n.jpg

  Zelená linka jsou čisté pozice velkých spekulantů, modrá linka komerčních subjektů (zajišťovatelů). V reportu je dobré sledovat vztah a vývoj především těchto dvou skupin. Velmi často platí, že spekulanti bývají v trhu na špatné straně a velmi zajímavé jsou momenty, kdy jejich množství je v jasně patrném extrému. V poslední době je to v ropě dobře vidět v bodě, který jsem označil jako „1“. Týdenní graf se pohyboval do strany a ropa se obchodovala u silné resistence. Spekulanti byli velmi bullish – aby rychle přišla korekce v podobě poklesu.

  Jak už jsem uvedl, sám vnímám COT především jako indikátor kontextu. A pochopitelně lze základní informace rozvádět do vlastních indikátorů a studií.

  Můžeme vyjít například z indikátoru COT Total Position a podrobněji se podívat na pozice velkých spekulantů. Například z pohledu poměru jejich long a short pozic. To je indikátor, který nám může ještě podrobněji napovědět o extrémech v pozicích této skupiny, které mě zajímají:

  cot2017_03n.jpg

  Pokud budete swingově obchodovat například opční spready, tak podobný kontext výrazně posouvá pravděpodobnosti, s jakými lze odhadovat vývoj trhu. Sami se v TradeStation podívejte, jak trh reagoval například v momentě, kdy byl poměr long/short pozic extrémní za určité období.

  A podobných indikátorů si můžeme vytvářet celou řadu.

  Navíc COT funguje nejen u běžných komodit, ale i dalších trhů. Zde je příklad situace na měnovém trhu z poslední doby. Konkrétně jde o britskou libru, kde COT nedávno signalizoval long:

  cot2017_04n.jpg

  Na první pohled je na týdenním grafu vidět pohyb ceny v definovaném pásmu, extrémní short pozice spekulantů a rostoucí zájem zajišťovatelů. To jsou situace, které nabízejí solidní pravděpodobnosti. Ostatně sami je můžete v grafech zkoumat blíže.

  Pochopitelně, že používám následně pro časování vstupů nižší timeframe (například denní pro swingové obchodování).

  COT coby mechanický filtr

  S COTem se určitě vyplatí experimentovat i v případě vytváření AOS systémů, ve kterých lze COT použít jako vyšší filtr například pro vstupy do momenta na nižším timeframe.

  Pro výzkum v takovém případě doporučuji data ze služby quandl.com, která je nabízí přes své API zdarma a v podobě, kterou lze okamžitě použít. Jednotlivé COT databáze naleznete na Quandlu zde: https://www.quandl.com/data/CFTC-Commodity-Futures-Trading-Commission-Reports .

  V Pythonu je pak práce s daty triviální. Máte-li nainstalován Quandl modul, pak lze COT data načíst jediným příkazem. Takto se například načtou COT data britské libry:

  cot2017_05n.jpg

  Symbol „BP_F_L_ALL“ naleznete na Quandl.com, token použijete ten, který získáte při bezplatné registraci. „cot“ pak může být Pandas tabulka:

  cot2017_06n.jpg

  ve které lze s čísly provádět cokoliv.

  Sám například hodně pracuji s COT reportem u vyvíjeného swingového komoditního portfolia a výsledky se jeví hodně slibně. COT data používám jako základní filtr pro obchodování na long nebo short stranu. Tedy na denním timeframe obchoduje AOS jen v souladu s COT filtrem. Ten může vycházet z řady aplikací. Zajímavé jsou například různé úrovně na výše zobrazeném indikátoru ratio spekulativních pozic.

  Shrnutí

  Jak vidíte, práce s COT daty je dnes velmi snadná. A zejména při swingovém obchodování měn a futures jde přitom o nástroj, který může poskytnout vysokou přidanou hodnotu. A to jak při diskréčním obchodování, tak automatizovaném.

  26.3.2017

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i v alternativním fondu, který spravuje.


  Další články na toto téma

  Commitments of Traders

  Komoditní trhy jsou zajímavé i tím, že běžní spekulanti mohou ve středně a dlouhodobém horizontu nahlížet do karet profesionálům. Slouží k tomu tzv. COT report, který rámcově zobrazuje aktuální aktivity velkých fondů, komerčních subjektů a malých spekulantů. Pojďme si tento nástroj stručně představit.
  Commitments of Traders podrobněji
  Připomeňme, že v zásadě lze subjekty obchodující na komoditních trzích rozdělit do tří kategorií:
  1) Komerční subjekty - zajišťovatelé (angl. Commercials), což jsou subjekty, které používají komoditní trhy z důvodu zajištění komerční produkce (jde například o farmáře prodávající svoji produkci, různé producenty atd.) a fyzickému nákupu komodit (mlýny nakupující zrniny atd.). Tyto subjekty nakupují/prodávají komodity za účelem jejich skutečného fyzického dodání.
  2) Velcí spekulanti (angl. Large speculators) - velcí profesionálové z řad bank, fondů atd.
  3) Malí spekulanti (angl. small speculators) - malí tradeři obchodující příležitostně, nebo pravidelně, ale v malém množství kontraktů.
  Obchodní aktivity těchto jednotlivých skupin jsou sledovány státní autoritou, komisí Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publikovány v podobě tzv. Commitments of Traders reportu (často zkracováno na COT)
  COT pak neukazuje o nic více ani méně, než jak velké pozice v souhrnu drží v trhu jednotlivé skupiny a zda-li jsou tyto pozice krátké či dlouhé. To jsou velmi podstatné informace - stačí si uvědomit, jak zásadně zvyšuje např. pravděpodobnost úspěšného obchodování používání základních nástrojů technické analýzy do směru hlavního trendu.
  Než se pustíme do praktických tipů jak COT používat, je důležité předeslat, že COT je pochopitelně pouze "orientační ukazatel" a je třeba jej používat spolu s dalšími obchodními nástroji. Jde o report publikovaný jednou týdně, tj. jeho data lze používat spíše pro dlouhodobé poziční obchody a pro základní orientaci v trhu. COT nám určitě nenapoví, zda-li půjde trh zítra dolu nebo nahoru - ale pomůže nám napovědět, co si myslí chytří velcí hráči o vývoji trhu v nejbližším týdnu - což je sama o sobě skvělá informace.
  Forma COT reportu
  COT vychází od roku 1962, nejprve byl publikován měsíčně, poté od roku 1992 každých čtrnáct dní a od roku 2000 je publikován každý týden. Oproti původní verzi obsahuje report také výrazně více informací (mj. jsou v něm od roku 1995 publikována také data týkající se opcí) a navíc je od roku 1995 dostupný všem zdarma na stránkách komise. V jeho textové podobě jej můžete nalézt každý pátek na webové adrese https://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm. Navíc na stejné stránce můžete nalézt zdarma i historické COT reporty až do roku 1986, s jejichž pomocí si lze aplikaci získaných dat procvičovat na historických datech.
  Jak si můžete všimnout na uvedené webové stránce, COT reporty jsou publikovány v dvou formátech - krátký a dlouhý lišící se množstvím uvedených informací. Jak si ukážeme dále, reporty jsou v řadě programů navíc zobrazitelné v grafické podobě, což může být výrazně přehlednější než původní strohé textové výpisy.

  Ukázka krátkého formátu COT reportu, konkrétně pro trh pšenice (Wheat). V reportu je vidět aktuální množství otevřených pozic (Open Interest), počet pozic jednotlivých skupin (non-commercial = velcí spekulanti, commercial=zajišťovatelé, nonreportable positions=ostatní, tj. malí spekulanti), změnu pozic oproti minulému reportu a také procentní zastoupení dané skupiny v celkovém množství otevřených pozic.
  Co je třeba si uvědomit, je skutečnost, že COT data nejsou jen dalším matematickým indikátorem, ale jsou to informace, které nevycházejí z aktuálních cen. Jsou to de facto fundamentální informace založené na aktivitách jednotlivých subjektů. Podrobné práci s COT indikátorem je věnováno několik knih - na dvě nejzajímavější naleznete odkaz v závěru tohoto článku. Chcete-li se COT indikátor naučit ovládat pro své obchodování co nejlépe, jednoznačně doporučujeme jejich studium.
  Chcete-li několik praktických rad, jak COT data interpretovat do začátku, tak zde je několik tipů:
  Na COT report je třeba nahlížet z dlouhodobého pohledu. Osobně používám COT indikátor na týdenních grafech a výsledkem analýzy tak může být určení základního dlouhodobého trendu v daném trhu. Taková informace je však velmi cenná - v případě určení základního dlouhodobého trendu obchoduji trhy na denních grafech pouze do směru trendu (resp. osobně používám COT indikátor pro analýzu jednotlivých noh spreadů).

  COT report zobrazovaný v programu Gecko Track'n Trade. Červená čára zobrazuje stav pozic zajišťovatelů, modrá velkých fondů, zelená jsou malí spekulanti. Všimněte si, že dokud jsou zajišťovatelé v extrémních low pak trh roste, jakmile začnou zajišťovatelé krátké pozice likvidovat, pak nastává vrchol trendu.
  Nejdůležitější skupina v rámci COT reportu jsou tzv. Commercials - komerční subjekty používající komoditní trhy pro fyzické zajištění svých dodávek. Tato skupina tvoří většinou podstatnou část držených pozic v daném trhu a změna nálady této skupiny vede velmi často ke změně ceny komodity. Zájmy Commercials se řídí jinými pravidly než zájmy spekulantů - Commercials se nesnaží (v principu) profitovat na změně ceny, ale chtějí si zajistit odbyt svých produktů za co nejvyšší cenu, případně zajistit nákup komodity za co nejnižší cenu. Commercials mají většinou pravdu v základních cenových pohybech - tato skupina má velmi dobré znalosti daného oboru a ví kdy je cena nízko, kdy vysoko, a případně kdy hrozí zvyšování cen, proti kterému se potřebují zajistit atd.
  COT report lze analyzovat pochopitelně celou řadou cest. Jako základní vodítko může posloužit vyhodnocování extrémních nákupních/prodejních nálad Commercials. Takové nálady se mohou v grafech zobrazit jako čistý rozdíl long - short pozic dané skupiny. Dosahuje-li tento rozdíl zásadních low pak většinou trh čeká růst, jakmile se začne křivka v extrémní oblasti otáčet, uptrend může být u konce a v řadě trhů může nastat pokles a naopak - viz ukázka grafu kukuřice.

  Pro lepší rozpoznání extrémních hodnot lze aktuální nabídku/poptávku jednotlivých subjektů zobrazovat také pomocí indexu udávající aktuální stav grafu vs. low a high za posledních x týdnů (osobně používám periodu 52 týdnů). Pomocí takového grafu - který si každý může zobrazit také např. v Execelu - jsou dobře patrné extrémní oblasti poptávky a nabídky. Na tomto grafu představuje červená čára graf zajišťovatelů a zelená velké fondy. První modrá svislá linka indikuje stav, kdy zajišťovatelé dosáhli extrémní prodejní hladiny za poslední rok, přičemž trh kukuřice vyrazil nahoru, druhá svislá linka zobrazuje situaci, kdy zajišťovatelé začali krátké pozice likvidovat, což často indikuje konec výrazného uptrendu a v řadě případů začátek downtrendu.
  COT report funguje ve všech komoditních trzích (tj. nejen v klasických surovinách, ale i ve virtuálních komoditách typu úrokové míry, Eurodollar atd.). V každém trhu mají však jednotlivé skupiny COT reportu trochu jiné způsoby chování a pro jednání jednotlivých skupin je třeba získat cit dlouhodobným pozorováním reportu.
  Závěr
  COT report je jednoznačně nezbytný nástroj pro poziční komoditní obchodníky. Pečlivá analýza reportu dokáže hodně napovědět o zásadních trendech v trzích. Data jsou navíc k dispozici zdarma a je možné si je graficky zobrazovat např. v Excelu. Pro podrobnější informace o reportu doporučuji velmi dobrou knihu Larryho Willamse Trade Stock & Commodities with the Insiders, Secrets of the COT report, pro doplňkové studium je zajímavá kniha Commitments of Traders : Strategies for Tracking the Market and Trading Profitably od Floyda Uppermana.
  Diskuzi o COTu naleznete na Finančníkovi zde: https://www.financnik.cz/forum/read.php?7,11127

  Obchodujeme FOREX V: Jak na fundamentální analýzu (2)

  V minulém díle seriálu jsme probrali první hlavní aspekty fundamentální analýzy - globální analýzu - a nastínili, jak na příkladu ekonomického kalendáře tyto analýzy ovlivňují FX trhy.
  Zmínili jsme i markantní ekonomické a politické výkyvy (šoky), a právě díky teroristickému útoku v Londýně minulý týden (čtvrtek 7. července) zažil jeden takový malý šok nejen  burzovní, ale i FX trh. Jak už bylo řečeno v minulém díle, tyto výkyvy mají silně negativní vliv z důvodu destabilizace ekonomické i celospolečenské situace. Nutno podotknout, že právě ve čtvrtek 7.7. byly v Evropě sledovány dvě klíčové události - zasedání Bank of England a zasedání Centrální evropské banky. V obou případech se očekávalo potvrzení dosavadních úrokových sazeb ve výši 4,75 % v GB, resp. 2 % v EU. Tyto klíčové čtvrteční evropské události však zcela zastínil výše uvedený teroristický útok v Londýně. Ve čtvrtek dopoledne se okamžitě po ohlášení potvrzujících informací k teroristickému útoku propadla o několik procent většina ostrovních i evropských burzovní titulů (po otevření amerického trhu i zámořských akcií) a došlo k okamžitému nárůstu odprodeje nejen britské libry (GBP), ale i dolaru a eura. V podobných případech se většina investorů na FX trhu uchyluje tradičně k švýcarskému franku (CHF) jako k jistému „přístavu bezpečí“, a čtvrtek byl toho důkazem. Dnešní díl se zaměří aktuálně na odezvu a dopad této politováníhodné události na FX trh.
  Podívejme se nyní podrobně na grafy dílčích měnových párů od čtvrtečního dopoledne 7. 7. 2005 až po páteční závěr 8. 7. v 23,00 hod. SELČ. Černá šipka ukazuje moment, kdy došlo k prvním ohlasům trhu na útok v Londýně, uvedené hodnoty pod názvem páru jsou konečné ceny z pátečního večera v New Yorku. Pro porovnání s grafem (30 min.) jsem přidal indikátor technické analýzy RSI (14), tradičně signalizující „přeprodanost“ nebo „překoupenost“ trhu.
  Na prvním grafu (GBP/CHF) vidíme, že GBP postupně oslabila v krátké době až o 400 bodů (téměř o 2 %) a RSI se snížil až na hodnotu 14 %. Okamžitý propad ale začala využívat většina obchodníků, kteří správně předpokládali, že se kurz po prvním šoku přiblíží zpět k původní hodnotě, a začali nakupovat, resp. umisťovat svoje entry stop nákupy nad hranici 2,2500. Zpětnými nákupy GBP/CHF vydělaly především velké společnosti ve čtvrtek slušné sumy. V pozdním večeru kolem 22,30 hod. SELČ se kurz stabilizoval kolem hodnoty 2,2650 a do pátečního závěru se pohyboval v poměrně úzkém pásmu mezi 2,2560–2,2665.

  Obdobně, ale ne už tak razantně, reagoval GBP/USD, který nejprve poklesl až o 130 bodů, přesně k hranici 1,7400. Následně po upřesňujících zprávách vzrostl zpět těsně nad 1,7480, aby po dalších zprávách opět poklesl k 1,7400. Tyto korekce však bylo trochu i poplatné poklesům dalších křížových kurzů u párů GBP/CHF a USD/CHF. Pozdě večer pak reagoval pár stejně jako GBP/CHF a pohyboval se až do pátečního rána v úzkém rozpětí 40–50 bodů. Výraznější změny zažil po ohlášení stavu zaměstnanosti v USA, kdy nejprve propadnul na historické minimum těsně pod 1,7330, a následně o dalších 100 bodů posílil. Závěr týdne zastihnul libru na hodnotě 1,7361. Minulý i předminulý týden byl pro britskou libru, ve vztahu k USD, nejčernějším obdobím posledních let. Za méně než 14 dnů ztratila libra přes 1000 bodů (téměř 6 %) a to FX historie páru GBP/USD v tak krátkém časovém úseku nepamatuje.

  Tradiční bezpečný přístav v podobě švýcarského franku hledal i dolar v páru USD/CHF. Nejprve oslabil po první zprávě o 60 bodů, a následně poklesnul o dalších 140 bodů. V TA klesla hodnota RSI až na 13 %. Dolar se však z náhlého poklesu poměrně velmi rychle vzpamatoval a večerní čtvrteční závěr jej zastihnul již na podobných hodnotách jako před teroristickým útokem. Podobně jako u páru GBP/CHF se staly dobře načasované zpětné nákupy dolaru zdrojem velmi slušných příjmů silných finančních skupin, ale i privátních investorů, některými odhady analytiků až ve stovkách miliónů dolarů. Právě u tohoto páru se dal vzhledem k současné síle dolaru reálně předpokládat obrat trhu v poměrně krátkém časovém horizontu. Další výrazné změny v řádu stovky bodů zaznamenal USD/CHF až po pátečním ohlášení dat v USA.

  Evropský pár EUR/CHF měl po útoku totožný vývoj jako USD/CHF. Po sérii poklesů až o 100 bodů nastalo oživení trhu a zpětný nárůst především v pátečním ránu a k večeru.

  Propad postupně až o 180 bodů zažil i pár GBP/JPY a libra jen těžce dobývala původní pozice. Páteční závěr zastihl GBP spíše ve směru poklesu a ze čtvrtečního dopoledního šoku se britská libra úplně nevzpamatovala.

  Euro k dolaru po londýnském teroristickém útoku reagovalo nejprve okamžitým nárustem a následným poklesem na původní úroveň. Silnější pokles zaznamenal v současnosti nejvíce obchodovaný pár až po 14 hod. SEČL, ale později se stal, v odpoledních a večerních hodinách čtvrtku SEČL, jen koordinátorem v křížových kurzech mezi EUR/CHF a USD/CHF s mírným poklesem. Velmi výrazný pohyb zaznamenal tento pár až v pátek. Nejprve ráno zaznamenal postupný pokles až o 40 bodů a ve 14,30 hod. SELČ po ohlášení klíčových dat o výsledcích zaměstnanosti v USA postupně klesl až téměř k hranici 1,187. Zveřejněná data z USA plně nenaplnila očekávání a euro zaznamenalo vzestup až o 110 bodů přes 1,1980. Páteční závěr zastihnul EUR/USD na téměř stejné hodnotě jako před teroristickým útokem.

  Pokud porovnáte grafy EUR/USD a USD/JPY, platí u páru USD/JPY stejné hodnocení jako u páru EUR/USD, jen v opačném gardu a druhotnou reakcí trhu na páteční data z USA.

  Rozdíl mezi okamžitými nárůsty a pády kurzů EUR/USD a USD/JPY tradičně vyrovnával pár EUR/JPY, jehož volatilita byla po vydání zprávy značná. Stejně tak i v pátečním odpoledni.

  Zmíním i málo obchodovaný pár CHF/JPY. Sérii dvou silných nárůstu vystřídal pokles k téměř původním hodnotám a noční obchodování v Tokiu bylo prakticky beze změn. Výraznější pokles doznal až v pátek ráno, kdy začal švýcarský frank oslabovat vůči všem měnám, a až do pátečního večera CHF/JPY jen korigoval výkyvy u jiných, silnějších párů.

  Pár USD/CAD na londýnské události prakticky nereagoval vůbec a žil si svým vlastním životem. Výraznější změny (vesměs poklesy) zaznamenal tento pár jen po ohlášení čtvrtečních (7.7.) a především pátečních (8.7.) klíčových dat v Kanadě a v USA.

  Pozorný čtenář si jistě sám odvodil z výše uvedených příkladů (mimo USD/CAD) okamžitou reakci obchodníků na teroristický útok v Londýně, náhlé poklesy a vzestupy dílčích měn, změny směrů trhu několik hodin po události, ale i vzájemné vazby mezi např. GBP, USD a CHF, mezi EUR, USD a CHF nebo i mezi USD, JPY a CHF, které zůstávají vždy poměrně konstantní a algoritmy jsou nastaveny v systému FX trhů velmi přesně.
  V příštím díle se už znovu vrátíme zpět k dalším aspektům fundamentální analýzy, slíbenému rozboru hlavních a vedlejších ekonomických událostí a taky k trendům vývoje.
  Sidův koutek o FOREXU
  Pro všechny zájemce o forex a způsobu, jak na forexových trzích efektivně obchodovat, je k dispozici zlváštní Sidovo vlákno v naší diskusi. Diskutovat se Sidem o forexu můžete zde.

  Obchodujeme FOREX II.

  V druhém díle Sidova seriálu o forexu si rozebereme pojmy spread, bod, pip value, lot, margin, rollover a poplatky, které přímo nebo nepřímo ovlivňují váš zisk nebo ztrátu při obchodování na trhu Forex (FX).
  SPREAD
  Spread (čti spred) neboli rozpětí je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Podobně, jako když kupujete euro nebo dolar v bance či směnárně. Na tabuli jsou uvedeny nákupní a prodejní ceny. Rozdíl mezi těmito cenami (což je profit banky nebo směnárny) tvoří výše uvedený spread. Ten je u jednotlivých brokerů většinou pevně dán a především na spreadu společnosti profitují. U FX (zkratka pro forex) platí jedna obecná zásada - spread je přímo úměrný likviditě měny. Proto nejvíce obchodované páry EUR/USD a USD/JPY mají nízké spready, neboť jejich likvidita (zájem o koupi nebo prodej) je vysoká. Naproti tomu hůře likvidní měnové páry mají vysoké spready. Například britská libra (GBP) a švýcarský frank (CHF) jsou poměrně likvidní dílčí měny, ale spread u měnového páru (neboli kotace) GBP/CHF je 10-12 bodů. Tento pár není zkrátka významně obchodovaný.
  Spread má na Forexu pro investora klíčový význam. Významně se podílí na obchodníkově zisku nebo ztrátě. Proto každý investor volí brokera, který nabízí nejmenší spready. U výše uvedených hlavních měnových párů, tedy EUR/USD a USD/JPY, je obvyklý spread u větších brokerských společností 3 body. Další velmi likvidní páry jako GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USD/CAD a AUD/USD mají obvykle spready mezi 4 - 5 body. Dílčí jeden bod (někdy označováno jako pips či point) je matematicky 0,0001 nějaké jednotky. Pokud je kurz např. EUR/USD 1,2340, je pak kurz 1,2339 o jeden bod nižší a třeba kurz 1,2343 o tři body vyšší. Na čtyři desetinná místa se kotují všechny měnové páry mimo japonského jenu (JPY), který je kotován ve všech párech na dvě desetinná místa (0,01), a kdy pohyb jednoho bodu má stejný význam.
  PIP VALUE
  Hodnota každého bodu je u jednotlivých měnových párů vyjádřena tzv. Pip Value (PV). PV je u dílčích párů rozdílný. U standardního jednoho lotu (jedné nákupní či prodejní jednotky) v hodnotě 100 tisíc dané měny má PV hodnotu 10 USD za jeden bod pro páry EUR/USD, GBP/USD a AUD/USD, kdy je kotována daná měna k dolaru. Opačná kotace, např. USD/CHF, tedy dolar k jiné měně, se už liší, a je proměnná podle vzorce, kterým tady nebudu zatěžovat. Jiné hlavní páry mají proto hodnoty PV různé. USD/CHF, USD/CAD, EUR/CHF zhruba kolem 8 USD za bod, USD/JPY a EUR/JPY něco přes 9 USD za bod. EUR/GBP pak asi 18 USD/bod. Znamená to, že pokud zadáte obchodní příkaz na nákup měny EUR/USD v objemu 1 lot při hodnotě 1,2340 nákup, je obvyklá prodejní cena 1,2337 (viz spread 3 body), a jste ihned při vstupu v mínusu 30 USD (3 body x 10 USD). Pokud se cena přehoupne na hodnotu 1,2348 a svou pozici uzavřete, je zisk 80 USD (8 x 10 USD za jeden bod). Pokud jste obchodovali s více loty, např. se třemi, zisk je logicky 3 loty x 8 bodů x 10 USD, tedy 240 USD.
  Některé firmy nabízejí v různé ceně (minimálně nutný počáteční vklad) i tzv mini účty v hodnotě 10 000 jednotek dané měny. Spread pak tvoří 10 % hodnoty standardního lotu (0,1 lot) a jeden bod má hodnotu jednoho dolaru např. pro pár EUR/USD nebo GBP/USD. Tato hodnota (10 %) platí i pro rollovery.
  MARGIN
  Margin (čti mádžin) neboli záloha či záruka je základním nástrojem při obchodování investorů přes banky nebo brokerské společnosti. Margin má obvykle přímou souvislost s dalším pojmem leverage (čti liveridž) neboli pákovým nástrojem – zkráceně pákou.
  O co tedy jde? Již dříve bylo zmíněno, že standardní jednotkou obchodovanou na trhu Forex je lot. Hodnota každého lotu je vyjádřena číslem 100 000 (sto tisíc). Např. u páru EUR/USD kupujete (prodáváte) 100 tis. EUR, u GBP/USD 100 tis. liber, u USD/JPY 100 tis. dolarů atd. První uvedená měna páru se kupuje (Buy) nebo prodává (Sell). Druhá měna se v opačné pozici prodává nebo kupuje. Občas se může v termínech objevit výraz Ask (požadavek ve smyslu nákupu) a Bid (nabídka ve smyslu prodeje). Protože ne každý má k dispozici takovou sumu peněz, vznikl geniální nápad poměrového zálohového systému, tzv. leverage neboli páky. Broker vám poskytne celou částku (100 tisíc) a Vy na základě velikosti poměru jeho leverage k původní častce (tedy u standardního lotu vždy 100 000 jednotek) dané měny, složíte margin neboli zálohu (respektive je Vám automaticky blokována na účtu při zadání pokynu). Velikost páky (leverage) je tak obvykle přímo úměrná složené záloze (marginu).
  Pokud nabízí broker páku 200:1, je nutný margin 500 USD/lot. (200x500). Když broker požaduje složení zálohy 1000 USD za jeden lot, pak je jeho páka 100:1 (1000x100). Leverage se pohybuje od hodnoty 400:1 až po třeba jen 1:1. Výše poskytnuté páky nám do jisté míry odráží i kapitálovou a poziční sílu brokerské společnosti neboli to, jak vysoké páky a rozsahy si může subjekt dovolit. Záleží jen na vás, jakého brokera a s jak vysokou pákou si vyberete. Pro individuální menší investory je výhodná co největší páka, a tím i co nejmenší záloha (především pro svou variabilitu). U většiny brokerů je výše marginu tabulkově navýšená podle počtu lotů, který v jednom obchodním příkaze zadáváte. Např. pokud obchodujete v jednom pokynu 2 loty při marginu 250 USD/lot, bude Vám blokována záloha ve výši 500 (2x250) USD. Když budete ale obchodovat v jednom pokynu řekněme 6 lotů, může se margin zvýšit např. na 500 USD/lot, a bude Vám tak blokována záloha ve výši 3000 USD. Pokud někde u piva mezi kamarády pronesete: „Tak jsem pánové dnes obchodoval s miliónem dolarů!“, budou Vás mít sice neznalí věci za blázna, lháře či chlubila, ale pravdu máte vy. Ten den jste obchodovali např. s pěti příkazy po dvou lotech a při páce 400:1 jste složili celkovou zálohu jen 2500 USD, a „zakoupili“ tak možnost obchodování s miliónem dolarů. A když jste chytří nebo řekněme dobře připravení a všechny příkazy měly pohyb jen o 25 bodů (plus spread) ve vámi předpokládaném směru, je váš zisk právě oněch 2500 USD - tedy 100 %. Když ale máte páku jen 100:1, je nutná záloha již ve výši 10 000 USD pro stejný obchod a pro totožný objem prostředků (v našem případě milión dolarů). To může někdy znamenat, a mnohdy taky znamená, problém. Pokud máte např. na účtu zůstatek 1800 USD a okamžitou a jedinečnou příležitost na prodej nebo koupi, dovolí Vám nižší páka 100:1 otevřít jen jeden jediný lot. Při páce 200:1 už ale loty tři a u leverage 400:1 dokonce sedm lotů, což otvírá i možnost obchodu více různých měnových párů, řekněme s jedním až třemi loty. Nevyužité marginy pravidelně obchodujícím investorům některé velké společnosti dokonce úročí až 2 % ročně (p.a.). Zkuste porovnat váš roční úrok na účtech u tuzemských bank…
  ROLLOVER
  Rollover – převrácení (překlopení) je vlastně provedení výměny pozice, která je držena s pozicí následujícího dne vyrovnání. Přeneseně můžeme říct, že rollover nám úročí otevřené pozice pro ten který den. Na spotovém FX trhu musí být všechny obchody uzavřené do dvou pracovních dnů a podle mezinárodních bankovních praktik se toto mění v 22,00 hod. GMT (Greenwich času). Na rolloveru je důležité, zda námi zvolenou měnu v páru kupujeme nebo prodáváme, a jaké jsou úrokové sazby mezi dvěma měnami. Například základní úrokové sazby ve Velké Británii (GBP) jsou aktuálně mnohem vyšší než v Tokiu (JPY). Pokud zadáme pokyn na nákup pro pár GBP/JPY v 18,00 hod. GMT a pozici držíme i po 22,00 hod. GMT, je nám připsáno na účet nyní asi 23-24 USD/lot. Pokud však uvedený pár prodáváme, je nám přibližně stejná částka odepsána. Hodnotu úrokové míry v USD/lot (podle vývoje úroků se mění) pro nákup nebo prodej vždy nalezneme na stránkách každé brokerské společnosti.
  POPLATKY
  Před čtyřmi, pěti roky byly poplatky při obchodování na FX považovány za nutné zlo, které musí individuální investor nějak „překousnout“, a hlavně si na ně vydělat. Nyní všechny skutečně renomované brokerské společnosti obchodují zásadně bez poplatků při spreadech, které byly uvedeny výše. Jenom pro zopakování - u párů EUR/USD a USD/JPY na 3 spread body (někteří průběžně už jen na dva body) a u dalších hlavních párů, jako jsou GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USD/CAD, AUD/USD na spread 4-5 bodů. Poplatky v různé výši si účtují většinou už jen zprostředkovatelé. Buď tak, že jsou poplatky skrytě promítnuty do spreadu (firma vám nabídne např. spread na EUR/USD 5 bodů a řekněme na pár EUR/JPY 6 bodů) anebo mají stanovenou pevnou částku za 1 lot v rozsahu od 3 do 35 USD. Těch 35 USD není překlep, opravdu existují i takoví „zprostředkovatelé“. Tento postup znamená jediné: při vyšším spreadu, než je obvyklé, jdou navýšené spready do kapsy zprostředkovatelů, stejně jako pevné částky za lot, a vy se musíte hodně snažit, abyste pokryli rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (spread), někomu vydělali na poplatky, a ještě měli vlastní zisk. Různé poplatky, a hlavně jejich výši, zdůvodňují samotní zprostředkovatelé nejčastěji kvalitním servisem, „zaručenými“ výdělky klienta, softwarovou podporou a analýzami trhu zdarma, zasíláním mailových zpráv o trhu atp. Servis je však mnohdy omezen jen na hromadné rozesílání mailu ve formě stavu S/R (Support/Resistance neboli podpora a odpor – o této technické analýze někdy příště), kopírovaným komentářem z jiných serverů, a někdy jsou snad u těch lepších připojeny očekávané ekonomické události a jejich data nebo vlastní www stránky s obdobnými údaji. Všechny tyto informace a údaje jsou normálně dostupné na serverech každé solidní brokerské společnosti, a mnohdy samozřejmě ještě daleko více. Na dalších speciálních serverech FX nebo finančních webech jsou další desítky různých analýz, hodnotící vývoj kurzů, předpoklady trendu atd.
  Jenom pro zajímavost - trochu matematiky: pokud jste průměrně obchodující trader např. s výše zmíněnými pěti pokyny po dvou lotech denně (10 lotů v hodnotě 1 mil. USD při páce 400:1), je to týdně přibližně 50 lotů, což odpovídá roční aktivitě cca 2500 lotů. Rozdíl jen pouhých dvou bodů ve spreadu oproti standardu prezentuje ročně částku 5 000 USD (při aktuálním kurzu dolaru asi 125 tis. Kč). U poplatku 10 USD/lot je to přes 600 tis. korun ročně. Zaplatit týdně za „servis“ 2 500 Kč, resp. 12 tisíc Kč, to by ten servis musel být doslova a do písmene zlatý a hlavně zaručovat vám výdělky přesahující tyto poplatky a samotný spread (což vám pochopitelně nikdo nikdy ani garantovat nemůže). Je jen a jen na vás a na vašem rozhodnutí, zda budete ochotni platit nějaké poplatky (ať už ve formě navýšeného spreadu oproti standardu nebo nějakou pevnou částku). Osobně se domnívám, že poplatky jsou už přežitek minulosti, a pokud si je někdo účtuje, měl by poskytovat výjimečný servis. Tj. denní rozbory trhů, trendy vývoje, investiční doporučení, měsíční technická analýza, měsíční statistika atd. a vše samozřejmě v češtině. O Forex má nyní velký zájem i skupina lidí ve věku 40-60 let, kteří chtějí nějak zhodnotit své úspory nebo jen pokusit štěstí, a byli v době svých školních let bohužel odkázáni jen na povinnou ruštinu a jiná jazyková vybavenost jim schází. Platit přemrštěné poplatky v jakékoliv formě vychází hlavně z neznalosti trhu a podmínek, ale mnohdy i z lidské hlouposti. Pokud někde někoho přeplácíte, neváhejte a najděte si jiného brokera se standardními spready a žádnými poplatky. Jsou to přece vaše peníze a mnohdy těžce vydělané. Nemalý ušetřený rozdíl vám významně posílí další investiční možnosti nebo domácí rozpočet.
  Příště: Jak dobře zvolit brokerskou společnost, rizika obchodování na Forexu a první vstupy na pozice.
  Sidův koutek o FOREXU
  Pro všechny zájemce o forex a způsobu, jak na forexových trzích efektivně obchodovat, je k dispozici zlváštní Sidovo vlákno v naší diskusi. Diskutovat se Sidem o forexu můžete zde.
×
×
 • Vytvořit...