Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Psychologie obchodování 33: účinný způsob přerušení nežádoucího chování

  Po delší době se opět vracím k našemu seriálu psychologie obchodování. Rád bych dnes inspiroval všechny, kteří mají v tradingu (ale třeba i v běžném životě) problémy s určitým druhem nežádoucího, stále se opakujícího návyku.

  Nežádoucí návyky, nebo také vzory chování, jsou častým problémem začínajících (ale i pokročilých) obchodníků. Pokud hovoříme o nežádoucích vzorech chování, máme na mysli takové, které prokazatelně zhoršují naše obchodní výsledky - tj. jsou kontraproduktivní a nežádoucí. Takových vzorů může být bezpočet, například:

  • špatný návyk vstupovat do trhu ještě dříve, než se dovykreslí úsečka,
  • špatný návyk vstupovat na příliš volatilních úsečkách, i když statistika může ukazovat, že takové jednání není přínosné,
  • špatný návyk zvětšovat stop-loss nad úroveň obchodního plánu,
  • špatný návyk vstupování do trhu v jasně viditelném chopu,
  • atd.

  Toto je samozřejmě pouze několik ukázkových bodů, problematických vzorů chování existuje velmi mnoho a také se liší individuálně obchodník od obchodníka. Mým cílem není dnes zabývat se konkrétně různými nežádoucími vzory chování, ale raději způsobem, jak takové případně oslabit, nebo ideálně zcela přerušit. Zde tedy jak na to.

  1. Abyste mohli posoudit, co je nežádoucí vzor chování, musíte vědět, co je ten žádoucí

  Špatně se říká, co je pro vás nežádoucí jednání v trzích, pokud nemáte žádné porovnání s tím, co je to správné. Abychom mohli začít formovat smysluplná vodítka v tom, co jsou žádoucí a efektivní vzory chování, musíme tedy začít věcí, kterou zde opakujeme stále dokola - důkladným backtestem obchodního systému a důkladného sepsání obchodních pravidel. Tímto prvním krokem si totiž jasně vytvoříme určité mantinely a budeme dobře vědět, co mimo ně je již jednoznačně kontraproduktivní.

  Abychom však i toto byli schopni dělat co nejefektivněji, nestačí jen "slepě" (nebo také zcela "nahrubo") systém zbacktestovat a pak už moc nepřemýšlet a jít hned živě obchodovat, ale je také třeba zužitkovat veškeré informace, které jsme už v backtestu odhalili jako slepé uličky; právě takové nám pomohou pro budoucnost již v předstihu co nejlépe definovat možné oblasti, kde bych se mohl dopouštět nežádoucího jednání a být tak lépe ve střehu.

  Příklad: během backtestu intradenního obchodního systému důkladně analyzuji veškeré vstupy formující se velmi těsně denního high a low dne. Zjistím, že signály do určité vzdálenosti od high nebo low daného dne byly většinou jenom skalperské pasti a tudíž je v těchto oblastech potenciál značné řady (bolestivých) ztrát.

  Nyní - nestačí pouze zaznamenat do obchodního plánu "neberu signály X dolarů od high/low dne", ale je dobré také do přílohy obchodního plánu přidat výsledky právě všech těchto neefektivních situací s ukázkou equity křivky (často negativní) a tím si okamžitě definovat "zónu potenciálního nebezpečí". V obchodním plánu si můžete například vytvořit appendix s názvem "zóny nebezpečí" a do nich si jasně popisovat jakákoliv podobná zjištění. Tím budete mít do budoucna jasně definované některé oblasti, ve kterých musíte být ve střehu a dávat pozor na to, že se v nich nebudete dopouštět nežádoucího chování a tvořit si tak v nich špatné návyky. Jednoduše se dá říci, že už v procesu backtestování si můžete vytvářet jednu velikou prevenci. Čím silnější budete mít prevenci, tím méně vzorů chování budete muset v budoucnu přerušovat.

  2. Pokud jste zanedbali prevenci, je nutné rozpoznat a přiznat si, co je nežádoucí vzor chování

  Mnoho obchodníků zbytečně setrvává v nežádoucích vzorech chování (a tudíž se neustále dopouštějí stejných chyb, díky kterým nikdy nevydělají), jenom proto, že si nedokáží přiznat potenciální problém. Je poměrně jednoduché formovat si pocit falešného nadměrného sebevědomí, ale nezřídka už není tak jednoduché přiznat si, že v určitých bodech zcela selháváme a že v nich tedy evidentně máme výrazný problém. Přiznat chybu a nedokonalost není v dnešní společnosti, kde se od náš ze všech stran vyžaduje pravý opak, úplně snadné - je to však nezbytné, pokud chceme změnit takové vzory chování, které pro nás nefungují. Jinými slovy, teprve když si opravdu ale opravdu přiznáme problém, můžeme s ním něco dělat.

  Velmi důležité však je, jakým způsobem si onen potenciální problém přiznáme, resp. jak jeho přiznání si zpracujeme. Často se střetávám s extrémy, kdy lidé nejprve vystupují s falešným přehnaným sebevědomím a určitý problém se tak snaží ze všech sil maskovat, později nakonec problém přiznají, ale záhy padnou do deprese a sklíčenosti z vlastní nedokonalosti.

  Taková reakce je samozřejmě zbytečná a i svým způsobem smutná, neboť nikdo není dokonalý a bezchybný (pouze někteří naši politici si to o sobě myslí) a hlavně - každý nežádoucí vzor chování je změnitelný, tzn. máme poměrně svobodnou vůli formovat naše jednání do podob, které pro nás budou fungovat lépe. Přiznání si určité nedokonalosti a nedostatku v opakujícím se nežádoucím vzoru chování nesmíte tedy nikdy interpretovat jako špatnou nebo negativní informaci, ale naopak jako informaci poměrně pragmaticky-pozitivní; udělali jste právě první důležitý krok k tomu, abyste začali formovat nový a více žádoucí vzor jednání.

  3. A nyní - jak správně změnit nežádoucí návyk

  Nyní tedy již máme nežádoucí návyky odhalené, přiznali jsme si je a jsme ochotni s nimi něco udělat. Velmi dobře. Naštěstí řada jedinců dojde až do tohoto bodu - naneštěstí nemálo z nich v tomto bodě i skončí, protože neví, jak nyní nežádoucí návyk změnit v žádoucí.

  Výraznou chybou, se kterou se neustále setkávám dokola, je skutečnost, že lidé se při objevení nežádoucích vzorů chování začínají soustředit na své slabiny, nikoliv silné stránky. Jinými slovy, při odhalení nežádoucího vzoru chování začnou dělat nejhorší možnou věc - onen vzor ještě detailněji pozorovat, ještě detailněji pitvat, ještě více s ním žít. Věnují tomuto nepříteli náhle ještě mnohem více pozornosti, rozmazlují ho, hýčkají si ho a dopřávají mu tolik pozornosti, že potenciální nepřítel paradoxně začíná růst, místo aby začal ustupovat. Zde se nachází zásadní důvod, proč tak málo lidí dokáže do budoucna změnit nežádoucí vzory chování.

  Lidský mozek bohužel nefunguje tak jednoduše, že pokud něco tisíckrát zopakujete, můžete to pak jednorázově přetnout. Lidský mozek v principu jednak vyhledává a podvědomě navozuje cokoliv, co vyvolává pocity potěšení, jednak na podvědomé úrovni vyvolává situace, které potřebují uvolnit některá minulá neodžitá dramata a stresy (častý důvod, proč obchodníci jednají zcela v rozporu se svým plánem - a neumí si vysvětlit proč) a jednak skutečně funguje na principu "opakování je matkou moudrosti", tj. cokoliv se neustále opakuje, to více a více přijímá za "své" a činí tak z opakovaných činů automatické repetivní činy, neboli vzory chování - aniž by od určitého bodu už uměl rozeznat, zda-li jsou pro nás dobré, nebo nikoliv.

  Abyste dokázali mozek "ošálit", nedokážete to žádným kouzlem, ani skrytým trikem - a už vůbec ne nějako zkratkou - ale pouze těmi zbraněmi, se kterými náš mozek onen nežádoucí vzor chování vytvořil. Těmi zbraněmi je tedy pochopitelně opět opakování a do určité míry také imaginace (velmi silná technika).

  Pro přerušení nežádoucích vzorů chování je tedy třeba dvou věcí:

  a) stanovit si, co je "dobrý" vzor chování, nebo-li takový, kterým bychom chtěli ten starý nahradit;

  b) nekonečným opakováním "nového" vzoru chování docílit toho, že si jej mozek vezme "za svůj", na místo toho starého.

  Jelikož je mozek velmi rafinovaný nepřítel, bohužel to pět není tak zcela jednoduché, jak se na první pohled může zdát (přesto stále můžeme poměrně jednoduchými technikami celý proces otočit v náš prospěch).

  Abychom mohli ze špatného vzoru chování udělat ten správný, musíme si tedy nejprve zcela jasně stanovit, jak má ten správný vypadat. Musíme si naprosto jasně popsat, jak bychom chtěli jednat v určitých situacích "nově", tj. s novým vzorem chování. Například se můžu postavit k určitému problému následovně: jeli můj vzor nežádoucího chování to, že kdykoliv trhy zrychlí, tak začnu impulsivně vstupovat do obchodu, pak si musím definovat, že můj nový vzor bude při zrychlení trhu klidné sezení před obrazovkou, pomalé dýchání a rozvážné pozorování situace, s čekáním na naprosto konkrétní podobu signálu. Vždy musím naprosto přesně vědět nejenom co chci změnit za vzor chování, ale hlavně do jaké nové podoby chci daný vzor změnit. Musíte být naprosto detailní a konkrétní - pouze tak bude změna fungovat.

  V momentě, kdy máte jasno o nové podobě vzoru chování v určitých situacích, je třeba začít takový trénovat. Je však samozřejmě velmi těžké trénovat v reálných podmínkách, protože je zde stále fakt, že v dané situaci má již mozek příliš silně zakořeněný onen starý vzor chování - je tedy těžké aplikovat jakýkoliv nový, když ten starý stále drží kontrolu. Jak tedy z toho ven? Můžeme náš nový vzor vizualizovat.

  Řada vědeckých studií prokázala, že správná vizualizace určitých činů a chování způsobuje, že mozek neumí rozeznat, jedná-li se o skutečné a reální jednání, nebo pouze jednání v naší představivosti - díky tomu tedy můžeme náš mozek "ošálit", protože je to jeho slabé místo. Pokud tedy chceme vytvořit v určitých situacích nový vzor chování, můžeme to udělat jenom tak, že si každý den na 10 minut v klidu sedneme nebo lehneme se zavřenými oči a budeme si naprosto konkrétně představovat, jak bychom v dané problematické situaci jednali tak, jak by bylo žádoucí a jak by bylo pro nás efektivní.

  Klíčové zde je, že musíme být v dané představě co nejdetailnější: studie opět prokázaly, že tato technika funguje pouze v případě, že jsme tak detailní, jak je to jen možné. Musíme si tedy představovat konkrétní místnost, kde sedíme, konkrétní počasí, konkrétní podobu počítače a monitoru, ale hlavně naprosto konkrétní grafy, konkrétní barvy a velikosti svíčce, konkrétní cenu trhu, konkrétní směr, jak svíčky těkají... Pouze takto detailní imaginace bude pro mozek stejná, jako reálná situace a budete v ní tudíž schopni začít poměrně bez námahy začít vytvářet nové vzory chování.

  Další klíčový bod je, že musíme tuto techniku praktikovat pravidelně a dlouhodobě, nemůžeme čekat výsledky dříve, jak za 2 měsíce, samozřejmostí pak je, že budeme vizualizaci praktikovat 10 minut každý den. Pokud jsme do mozku zakotvili nežádoucí vzor tím, že jsme jej 500x opakovali, nemůžeme očekávat, že 20 opakování ve vizualizaci nahradíme starý vzor tím novým. Musí zde být rozumná proporce, pouze tak dojdeme k výsledku.

  Poslední věcí je nutnost připravit se na to, že v reálném obchodování, kdy se situace bude objevovat v reálných podmínkách, nemusíme ani po prvních pár týdnech vizualizačního tréningu ještě vidět pokroky. A až se začnou pokroky objevovat, je třeba počítat s tím, že v prvním kroku to bude určitý "mix" starého a nového vzoru chování - občas se nám podaří jednat podle toho nového, občas se ještě bude vracet ten starý. I tato přechodná fáze může trvat řadu týdnů - je však skvělým ujištěním, že jste na správné cestě.

  Celá technika je poměrně jednoduchá a velmi účinná, vyžaduje však trpělivost a čas (jako vše, co má být uděláno pořádně a kvalitně). Samozřejmě skutečnost, zda-li onen potřebný čas do změny nežádoucího vzoru chování investujete, už samo o sobě říká, zda-li skutečně daný vzor chování chcete změnit. Kdo má skutečný zájem vzor chování změnit, bez debat si vše zařídí tak, aby po několik měsíců 10 minut denně mohl dané technice věnovat, kdo není ochoten pro svoji změnu nežádoucího vzoru reakcí nic udělat, neměl by si stěžovat, neboť se sám svobodně rozhodnul, že si daný vzor jednání ponechá.

  Jinak celou techniku je možné použít i na "běžné" věci v životě - ať už se chcete zbavit jakéhokoliv zlozvyku.


  Tomáš Nesnídal


  Psychologie obchodování

  Další články na toto téma

  Psychologie obchodování XVII: okolní vlivy

  I dnešní díl psychologie obchodování napsal pro finančníka spolupracovník žijící v USA, dlouholetý obchodník John Nowak.
  Zdravím všechny obchodníky v ČR a SR. V dnešním díle seriálu psychologie obchodování bych rád napsal něco o tak zvaných okolních vlivech a jejich nebezpečí.
  Okolní vlivy
  Pokud něco v mé vlastní obchodní kariéře bylo v počátcích skutečně náročné, pak to byl obrovský „tlak“ nejrůznějších vlivů všude kolem mě, díky kterým bylo velmi těžké držet soustředěnost a pozornost na jednu jedinou věc. Toto neustálé rozptylování pozornosti a soustředěnosti mě v průběhu kariéry stálo zbytečně mnoho peněz a především pak času. Později jsem pochopil, že s podobným problémem se v začátcích musí vyrovnat snad každý, kdo to myslí s tradingem opravdu vážně.
  Jak poznamenaly okolní vlivy mě samotného a co vlastně pojem „okolní vlivy“ znamená? Začnu trochu obšírněji.
  V době, kdy jsem začínal obchodovat, přicházel v USA, kde jsem v té době již nějakou dobu žil, první boom v oblasti AOS a v oblasti propracovaných back-testingových platforem, jako například TradeStation. V té době jsem vyvíjel jednu z prvních vlastních obchodních strategií. Jednalo se o strategii obchodování s trendem, na které jsem později vydělal mnoho peněz a kterou s úspěchem používám pro svůj trading dodnes. Strategii říkám pracovně „pro-trend“ a její základní elementy jsou postavené na velmi jednoduchých, ba až banálních, přesto velmi dobře funkčních principech. V době vzniku pro-trendu jsem byl nejvíce hrdý právě na jednoduchost strategie a velmi dobré výsledky paper-tradingu i back-testingu, které jsem v té době dělal ručně, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci.
  Když mně v té době ukázal blízký přítel platformu TradeStation, byl jsem logicky tímto úžasným nástrojem doslova unesen. Okamžitě jsem požádal přítele o backtest svého „pro-trendu“, o to více jsem byl potěšený, když i zde jsem viděl skvělé výsledky. Bohužel jsem však nezůstal zdaleka jen u tohoto. Ohromen možnostmi programu TradeStation jsem krůček po krůčku začal nabývat dojmu, že můj systém je možná až zbytečně příliš jednoduchý. Tento první krok „odklonu“ od mého původního záměru a obchodního plánu se však postupem času zhoršoval. S boomem software přicházel prakticky každý den do obchodnické komunity i nějaký nový indikátor, nový ukazatel, nový technický vynález, apod. Jakožto člověk, který se v pokoře sklání před možnostmi dnešní výpočetní techniky, jsem došel k přesvědčení, že zkrátka a dobře musím tyto nástroje a indikátory poznat úplně všechny. A tak jsem každý den dychtivě pídil po nejnovějších vynálezech, sám si pořídil TS, za drahé peníze najal programátora a věnoval prakticky veškerý čas všemu, co na co jsem jen narazil.
  Ten rok jsem nevydělal jediný dolar. Ba dokonce, ten rok jsem utratil téměř sto tisíc dolarů za programátora, software, nejrůznější doplňky, knihy, časopisy a nevím co vše ještě. Má hlava praskala. Měl jsem pocit, že po roce dřiny a ohromné částce utracených peněz, vím ještě méně než na začátku. Byl jsem frustrovaný a cítil se hrozně.
  Někdy stačí skutečně málo...
  V té době jsem četl i nejrůznější studie a v jedné z nich narazil na zajímavé zjištění, že jedním z častých důvodů ztráty peněz v komoditách bývá přílišná důvěra v rady svého brokera. Samozřejmě, nechci tím jakkoliv znevažovat práci brokerů a i mně v začátcích můj broker naučil mnoho nového. Problém je ale v tom, že broker má spoustu klientů a nemůže si dovolit luxus zajímat se o obchodní strategie a její detaily každičkého jednotlivého klienta. Broker tedy může celé řadě klientů svými radami nevědomky kolikrát více uškodit než prospět. Pokud jste například krátkodobý obchodník a dostanete signál long, může dostat broker ve stejný den informaci, že trh půjde dlouhodobě short. Proto vám broker při otevírání pozice oznámí, že nejnovější analýzy potvrzují směr short, avšak už vám neřekne, že z dlouhodobého pohledu. Touto informací jste však natolik zasažení, že začnete váhat, nakonec se rozhodnete obchod nerealizovat a o pár hodin smutně hledíte, jak cena roste a roste a roste. Bez vás. Tomuto já osobně říkám okolní vliv a zcela nechtěnému jeho propadnutí. I když máte svůj vlastní systém, své vlastní analýzy a jste přesvědčeni o tom, co děláte, velmi slabý okolní vliv může způsobit, že náhle chtě-nechtě sejdete ze své vlastní cesty, sjedete z vlastních kolejí a později zjistíte, že jste vlastně nechtěně na úplně jiné trati, než jste chtěli být. Poté začnete být sami na sebe naštvaní, jak jste mohli něco takového dopustit, jak jste mohli své pracně získané a nabyté studie a analýzy, nad kterými jste strávili třeba i stovky hodin, hodit do koše během jediného okamžiku kvůli pár vteřinovému „okolnímu vlivu“, který právě není zrovna v souladu s vaším přesvědčením, nebo který vás ze všech stran nahlodává, že to, co právě víte a umíte, možná není moc a že by bylo třeba vědět a znát více.
  Samozřejmě, po roce práce a utracené většině úspor, jsem i já konečně pochopil, jak snadno jsem se nechal zlákat „okolním vlivem“ a sešel z cesty, po které jsem kráčel a kterou jsem budoval déle jak dva roky. Hype a boom ohledně software a TradeStation mě natolik uchvátil, že jsem během vteřiny zapomněl na celou svou tvrdou práci, na po milimetrech vyvíjenou strategii pro-trendů, vše v mžiku hodil do koše a začal se zabývat něčím úplně jiným. Tomuto procesu jsem pak propadnul natolik, že jsem v podstatě už vůbec nevyvíjel systémy, ale jenom hledal nejžhavější novinky a poznatky (samozřejmě šlo o podvědomé hledání „svatého grálu“). Díky bohu, že jsem se probral.
  V jediný okamžik jsem se všeho zase zbavil. Program TS jsem strčil i s počítačem do skříně, programátora propustil, knihy odnesl do sklepa a vrátil jsem se ke svému jednoduchému, ba až stupidně prostému pro-trendu. Následující rok jsem vydělal svých sto tisíc dolarů zpět plus mnohem více. Celý rok jsem však dokázal mít zavřené uši a oči vůči všem těm „super-indikátorům“ a „extra-systémům“, které vznikaly, zanikaly, některé přežívaly, některé vydělávaly, jiné ne.
  Co je pointou?
  Pointou tohoto příběhu samozřejmě není rada, abyste nekupovali knihy, software a netestovali na TS a podobných platformách. Všechny tyto nástroje jsou úžasné a veškerého času ani peněz nelituji. Mnohé jsem poznal, mnoho se dozvěděl, mnoho se naučil. Pointou tohoto příběhu je ale důrazné varování před okolními vlivy. Během vaší cesty za úspěšným tradingem bude vaše sebedůvěra a víra v to, co umíte, co máte a co dokážete neustále „podrývána“ prakticky všude kolem. Neustále budete narážet na to, že většina traderů nemusí souhlasit s tím, co si myslíte vy, že vám různí tradeři budou ukazovat věci a „hračičky“, o kterých vám budou tvrdit, že se bez nich nedá obchodovat. Budete se stále setkávat s novými a novými věcmi, indikátory, patterny, obchodními systémy. Samozřejmě je skvělé být neustále informovaný a neustále se učit něčemu novému. Nikdy však nedopusťte, aby vás tyto okolní vlivy až příliš snadno vykolejily z cesty, po které se pohybujete vpřed již řadu týdnů, měsíců nebo dokonce let. Vaše sebedůvěra a důvěra v to, co děláte, musí být vždy silnější. Pokud nedokážete mít silné přesvědčení v to, co děláte, a necháte se příliš snadno rozhodit jenom kvůli tomu, že broker má jiný názor na věc nebo trader vedle vás obchoduje systém 300x složitější než vy, pak nemáte dostatek pevné vůle a sebedůvěry k úspěšnému tradingu. V tradingu máme každý svou vlastní cestu a té je třeba se držet. Pokud vám funguje, nehleďte kolem a neposlouchejte okolí. Respektive jejich poznatky vnímejte, berte v potaz, ale nenechte se jimi znervózňovat nebo rozptylovat. Dobrý trader se mimo jiné pozná tak, že dokáže držet pozici na základě signálu vlastního systému long i v momentě, kdy je třeba i celý zbytek short. Vždy obchodujte jen a jen sami za sebe, svojí vlastní hlavou. Je mnohem výhodnější obchodovat třeba i stupidní systém, který ale funguje a vydělává, než neustále živit svůj mozek pochybnostmi vzniklými okolními vlivy, těmto vlivům propadat a trávit příliš mnoho času zkoušením a zkoumáním toho, co dělají druzí. Zkoumání toho, co dělají a co si myslí druzí, vám peníze ve většině případů nevydělá. Obchodování toho, co jste si pracně vybudovali, vyzkoušeli a vyladili vy sami, většinou ano.

  Psychologie obchodování XVIII: je možné výjimečně porušovat pravidla?

  O nutnosti a nezbytnosti obchodního plánu a jeho důrazného dodržování jsme v seriálu psychologie obchodování již psali mnohokrát. Přesto každý obchodník postupem času začne mít pocit, zda-li by nebylo lepší řídit se přeci jenom více „pocity“ než přesnými pravidly. Pojďme se dnes na tuto záležitost podívat trochu blíže.
  Dodržování obchodního plánu může pro mnohé vypadat v počátcích jako nuda a zbytečnost. Někteří lidé mají ve svém životě obecně problémy dodržovat dlouhodobě jakákoliv pravidla a pro takové je samozřejmě pevné dodržování obchodního plánu ještě náročnější. Jiní obchodníci mají zase často pocit, že reagovat podle toho, „co jim říká trh“, je mnohem lepší, přínosnější a zábavnější, než slepě exekuovat signály obchodního systému.
  Asi nejlépe mohou k tomuto tématu referovat vlastními bohatými zkušenostmi. Osobně jsem přesně ten „nejméně vhodný“ případ k dodržování pravidel: od dětství jsem spíše povaha svobodomyšlenkářského zaměření, ve kterém příliš prostoru pro fixní pravidla není. Mám rád, když mohu věci dělat často více „pocitem“ než hlavou – což plyne z mého silně umělecky zaměřeného jádra. A bytostně nesnáším stereotyp. Ve svých začátcích jsem se tedy snažil k obchodování přistupovat přesně tak, jak by se od takové povahy očekávalo: dlouhé hodiny a dny jsem pozoroval trhy a zkoušel na ně reagovat vlastně jen pocitově, bez racionálnějších základů. Výsledek byl jednoznačný – dlouhodobé, nekompromisní ztráty v obrovském měřítku.
  Mé obchodování nemělo řád, bylo impulsivní, ale co více – nemělo koncept. A pokud nemáme koncept, nemůžeme očekávat žádný konkrétní směr, vedoucí pokud možno k profitům. Jelikož jsem skutečně velmi toužil v obchodování uspět, musel jsem, chtě nechtě, opustit „pocitový přístup“ a začít se zabývat tradingem v maximálně možné seriózní míře. Začal jsem studovat nejenom obchodní systémy, ale převážně statisticky prokazatelné formace a „fakta“ opakující se v trzích se solidní stabilností, money-management a veškeré další potřebné komponenty. Postavil jsem si svůj první obchodní systém a začal obchodovat koncepčně, podle pevných pravidel. Nebudu se tajit tím, že i tak byly začátky těžké, ale úspěchy se – světe div se – pomalu dostavovat začaly. Věděl jsem tedy, že jsem na dobré cestě.
  Nicméně, má myšlenka zapojení citů a pocitů do obchodování mě zcela neopustila. I když jsem již věděl, že s pevnými pravidly je možné vydělávat v trzích nezanedbatelné peníze na relativně konstantní bázi, cítil jsem, že na své pocity by člověk též občas měl spoléhat. Jsem člověk, který na své pocity často dá (většinou s velmi dobrými výsledky), a jsem chtěl své dobré zkušenosti se spolehlivostí mých pocitů využít i v trzích (toto je pravděpodobně i důvod, proč jsem nikdy nepřitíhnul k AOS). Co jsem tedy začal dělat – i když jsem i nadále obchodoval čistě mechanicky, začal jsem si zapisovat, kdykoliv jsem měl tendenci udělat něco jen „pocitově“. Chtěl jsem si udělat přesný přehled na to, zda-li by mé čisté pocity byly profitabilní, nebo spíše ztrátové.
  Co jsem zjistil, bylo velmi zajímavé. Předně jsem došel k závěru, že se velmi často pocity z trhu míchají s emocemi jiného rázu. Že mám často tendenci zaměňovat pocit z trhu za impulsivní reakce a že je toto velmi náročné oddělovat. Přesto jsem po dlouhých studiích došel k závěru, že na některé situace je skutečně pro mě osobně rozumnější reagovat více na základě pocitu než na základě plánu. Jedná se sice o velmi, velmi řídké situace, ale jsou to právě ty situace, kdy si dovolím malinko porušit pravidla svého plánu a zareagovat jinak, než by se od plánu vyžadovalo. I když se jedná spíše o pocitové momenty, které se tudíž špatně popisují a vystihují na racionální bázi, přesto bych se o tyto unikátní momenty rád podělil, a možná tak trochu inspiroval ostatní obchodníky. Zde tedy uvádím momenty, ve kterých čas od času reaguji více na základě pocitu než obchodního plánu:
  Příliš volatilní vstupní úsečky
  Pokud dostanu vstupní signál a zároveň vidím, že je úsečka extrémně volatilní, posoudím celodenní vývoj dne. Pokud vidím, že se celý den doposud obchodoval v uzavřeném, ne příliš velkém rozpětí, že trhu vládnou během dne více skalpeři než běžní ID tradeři a že už během dne udělal trh třeba i více volatilních úseček, které byly ve skutečnosti jen „falešnými“ signály, pak nechám rozhodnout své pocity, zda-li obchod vzít či nikoliv.
  Silně rozjetý trh v mém směru
  Pokud je trh silně rozjetý v mém směru a já jsem ve značném otevřeném profitu, mám tendence z trhu „vyždímat“ maximum. Proto v momentě, kdy dostávám signál k výstupu, avšak cítím z trhu stále ještě solidní vůli v rozjetém trendu pokračovat, mohu se na základě pocitu rozhodnout pouze přitáhnout SL a dále v obchodě setrvat.
  Silný breakout
  Pokud se mně rýsuje signál ke vstupu do pozice, avšak signál není ještě zcela uspokojivě zformovaný a neměl bych takový zatím ještě brát, mohu přesto občas udělat výjimku, pokud vidím, že trh právě udělal výrazný breakout, ze kterého skutečně existuje vysoká pravděpodobnost pokračování v započatém směru. Primárně však musím mít dobrý pocit z celkové situace, tj. jasně etablovaného trendu a trhu pod nadvládou „běžných“ obchodníků, nikoliv skalperů.
  Nečekané prudké rozjetí trhu opačným směrem
  Jedná se o situaci, jejíž zvládnutí chce již poměrně velikou sebedůvěru ve vlastní pocity. Jedná se totiž o situaci, kdy dojde k naprostému porušení všech pravidel. Této situaci říkám „náhlé prudké rozjetí trhu opačným směrem“. Situace se děje velmi zřídka a v drtivé většině za ní stojí fundamentální události. I když fundamenty naprosto nesleduji, ty podstatné nelze v trzích nerozpoznat. Pokud například přijde informace o teroristickém útoku v Londýně, trhy se „utrhnou“ a začnou prudce klesat dolů, bez ohledu na cokoliv jiného. V takový moment, i kdyby mi všechny signály ukazovaly long, já však viděl prudké otočení dolů a „utržený“ trh, neváhal bych na základě pocitu do trhu vstoupit na stranu short.
  Toť jsou tedy výjimky, u kterých jsem vypozoroval, že je tu a tam občas přínosné pravidla porušit. Přesto ještě jednou upozorňuji, že porušování pravidel by mělo být skutečně pouze a jen výjimečnou záležitostí, aplikovanou v minimálních případech. Stále zůstává prioritou dodržovat bezezbytku obchodní plán v maximální možné míře. Doposud jsem nepoznal obchodníka, který by dokázal dlouhodobě profitovat bez obchodního plánu. Obchodní plán je základ – a pokud se naučíte obchodní plán bezezbytku dodržovat, můžete se i naučit rozpoznávat momenty, kdy jej lze výjimečně porušovat. Opačně to bohužel nefunguje.

  5 kroků jak snížit v intradenním obchodování impulsivní chování

  Jedním z častých problémů z oblasti psychologie obchodování intradenních obchodníků bývá impulsivní jednání. Pojďme se dnes na tento nepříjemný fenomén podívat trochu blíže a odhalit si pár užitěčných rad a tipů, jak se pokusit impulsivní chování v intradenním obchodování snížit na minimum.
  Impulsivní jednání se projevuje u obchodníků celou řadou způsobů, nejčasteji unáhlenými vstupy do obchodů zcela mimo obchodní plán, nebo stejně unáhlenými výstupy. Impulsivní chování je v podstatě určitý "zkrat", kdy v daný okamžik jako by nám náš mozek zatemněl a ve mžiku nás přinutil udělat cosi zcela nechtěného a neplánovaného. Důvodů, proč mozek takové věci dělá je celá řada, o tom ale až někdy příště - dnes si řekněme, jak se dá impulsivní chování snížit na minimu.
  1. zvyšte svůj time-frame
  Jednou z velmi častých příčin impulsivního chování bývá špatná volba obchodovaného time-frame v začátcích. Obecně platí, že za spouštěč impulsivních podnětů stojí zvýšená hladina stresu. Tu velmi výrazně podporuje rychlost trhu: pokud obchodujeme příliš rychlý time-frame, náš vnitřní stres bude s rychlostí trhu přirozeně vzrůstat a impulsivní jednání bude podstatně pravděpodobnější. Pokud začínáte, měli byste začít s timeframe 3 nebo 5 minut a zkoušet se vyhýbat alternativním grafům jako tickový, volume nebo range-bar. Tyto alternativní grafy vyžadují podstatně zvýšenou disciplinu a soustředěnost. Obecně například 5 minutový graf sice přináší nutnost vyšších stop-lossů, avšak jeho rychlost snižuje pravděpodobnost impulsivního chování. Pokud vám činí problém i vyšší time-frame, může stát za zváženou přechod na swingové obchodování.
  2. dělejte si před otevřením trhů "briefing"
  Další z věcí, která snižuje impulsivní chování, je předem jasně stanovená definice toho, co budeme po otevření trhů dělat. Pokud si před otevřením vytvoříme v hlavě (a na papíře) přesné scénáře pro jednotlivé možné situace, budeme spíše jednat v rámci připraveného plánu, než jednat impulsivně. Začátek dne bývá nejnáročnější, protože jednak chvíli trvá, než se naladíme na vlnu trhů a jednak trhy mohou být v úvodu velmi rychlé, proto je co exaktní příprava před otevřením trhů nutná.
  Má příprava čítá několik scénářů možného vývoje po otevření (vyplnění gapu, rychlý průlom opening-range atd.) a ke každému scénáři pak popis patternu FinWin, který bych rád viděl co nejdříve v rámci jakéhokoliv z mých scénářů. Je to svým způsobem určité "předvídání" toho, jaký pattern by mohl v rámci jednotlivých scénářu přijít - což se samozřejmě zdaleka ne vždy naplní, avšak tento krok mně výrazně pomůže být v začátku připravenější a sníží tak pravděpodobnost nečekané reakce mimo obchodní plán.
  3. naučte se odstupovat od monitoru
  Jak už jsem zmínil, hlavní příčinou impulsivního jednání je zvýšiná hladina stresu.
  Jeden z nejlepších způsobů jak snížit hladinu stresu, je pravidelně během obchodní seance odstupovat od monitoru. Pokud například vidíte, že se trh právě výrazně zrychlil, lepší než se začít strachovat, že nám něco unikne, je odstoupit dva kroky od monitoru a pozorovat trhy z povzdálí, bez nutkání reagovat na situaci v trhu mimo náš obchodní plán. Odstup od obrazovky vám dá ještě jednu výhodu - celkově objektivnější pohled na aktuální trh, což je velmi důležité. Můžete si to představit tak, že zkrátka a dobře jako by na moment uděláte zoom out a podíváte se na grafy z trochu většího odstupu.
  Pravidelné odstupování od obrazovky vám dá dobý "oddech". Netřeba se vzdalovat příliš, stále je dobré na obrazovku vidět, neztratit celkově s trhem propojení, ale pokud možno být dále od počítačové myši a vyvarovat se tak nechtěným reakcím. Mé oblíbené je během dne několikrát odstoupit 2-3 metry od monitoru a zkoušet si při občasném pohledu na grafy puttování, k obrazovce se pak vrátit až v momentě, kdy vidím, že se začíná rýsovat potenciálně zajímavá situace (tj. signál mého systému FinWin).
  4. naučte se jednoduchá dechová cvičení
  Jednoduchá dechová cvičení na snížení momentálního stresu mohou být, a většinou bývají, velmi účinná. Trader by měl neustále sledovat vlastní vnitřní pochody a vybudovat si určitý vnitřní "teploměr" na měření aktuální hladiny stresu. V případě zaznamenávání zvýšení je třeba okamžitě začit aplikovat cokoliv, co vám pomůže stres snížit.
  Dechová cvičení obecně udělají v tomto ohledu dobrou službu. Tj. jednoduše začít zhluboka dýchat a snažit se zrychlený puls ve svém těle dostat zpět do normálu - a tím i dostat do normálu svůj stres. Jedná se možná o zdánlivě "banální" záležitost, avšak často velmi účinnou.
  5. sledujte co nejméně rozptylujících elementů
  Můj názor je, že čím více elementů kolem sebe při tradingu sledujete, tím snadněji se dostanete do momentu nesoustředěnosti a zvýšeného stresu.
  Pro mnohé začínající obchodníky je nejlepší vypnout veškeré další zroje informací, od televize až po internetové chaty a diskuse. Jakékoliv sledování dalších zrojů jednak snadněji zpochybní obchodníka v rámci jeho vlastního plánu a jednak snadněji přivede do stresové situace, která může spustit impulsivní reakce. Nemyslím si, že je dobrý nápad konzultovat každý svůj aktuální obchod s X lidma kolem sebe nebo po internetu. Osobně toto neděláme ani s Petrem. Je velmi jednoduché zvýšit si hladinu stresu tím, že jste právě long a dva jiní tradeři kolem vás vám právě oznámí, že jsou short. Skutečně taková informace nechá vaši hladinu stresu na stejné úrovni?
  Tolik tedy několik málo typů, které vám snad pomohou snížit impulsivní reakce a umožní tak lépe se držet obchodního plánu.
×
×
 • Vytvořit...