Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Psychologie obchodování 29: jak říci emocím NE


V našem seriálu o psychologii obchodování jsem již psal o boji proti nechtěným emocí během tradingu (strach a chamtivost) skutečně mnoho. Rozebírali jsme zde emoce jak psychoanalyticky, tak z pohledu vědomí a podvědomí, zabývali se různými technikami.
Dnes bych vám však rád představil způsob boje proti emocím, který je, dle mého názoru a zkušeností, naprosto nejúčinnější, přitom však nejjednodušší. Tuto techniku se snažím praktikovat i v běžném životě, pokud cítím, že v nějaké věci emoce znečišťují mou mysl a neumožňují mně vidět jasně a čistě. O co tedy jde?

Pojďme si nejprve trochu více říci o principu potlačovaných emocí.

V základu tkví problém prožívaných emocí během tradingu (a následně uskutečňování nechtěných a kontraproduktivních chyb) v emocích podobného charakteru, avšak s tím, že takové proběhly někdy v minulosti za jiných okolností a jejich průběh byl maximálně potlačován, namísto aby byl emocím dán volný průběh. To znamená, že řadu emocí, které pociťujeme během tradingu, už náš mozek důvěrně zná, neboť podobné emoce jsme zažili už v minulosti v jiných situacích (například během nějaké situace v zaměstnání, v jiném byznyse, v rámci nějaké rodinné situace atd). V momentě, kdy jsme takové emoce zažili v minulých situacích, udělali jsme jednu základní chybu: pokusili jsme se emoce potlačit a nedat jim prostor se projevit (což je v dnešní době bohužel samozřejmou praxí, v dnešní době je například prakticky nepřípustné projevovat některé z emocí v našem zaměstnání, proto takové během celého dne vědomě potlačujeme, aby se nemohly projevit). Tyto emoce se tedy někde uvnitř nás nahromadily a ustálily v podobě nějakého „chumáče“, který nedostal volný průběh k projevení se.

V tento moment tedy máme v těle „chumáč“ potlačených emocí. Co se s ním děje dál? Jako další krok se zapojí naše podvědomí a celou situaci začne ještě trochu zhoršovat.

Jelikož si je naše podvědomí o takovýchto „chumáčích“ potlačených emocí zcela vědomo, a chápe tyto „chumáče“ zcela právem za něco nechtěného a kontraproduktivního, a jelikož je hlavní „prací“ našeho podvědomí chránit nás, začne dělat podvědomí v našem životě poměrně nechtěnou, ale pro logiku podvědomí zcela pochopitelnou věc: naše podvědomí začne záměrně vytvářet situace, které by umožnily dostat se znovu do situace, kdy by bylo možné si danou emoci „uvězněnou“ v „chumáči“ prožít. To tedy znamená, že nás opět postaví do situace, která nám opět takovou emoci přinese (jsou to situace, ve kterých často máme pocit, že naše jednání vypadá jako nějaký „zkrat“ – v rámci tradingu prožívají nezkušení tradeři řadu „zkratů“).

Opět se tedy dostaneme do situace, kdy se znovu projeví emoce, kterou ve skutečnosti nemáme vůbec rádi, spíše můžeme říci, že ji nesnášíme. Co se nyní stane? Naše reakce zcela jistě bude podobná, jako při prvním projevení této emoce – opět jsme se takovou snažili potlačit, neboť nemáme ani potuchy o tom, jaký je skutečný záměr našeho podvědomí. Náš „chumáč“ nechtěné a potlačené emoce uvnitř nás se tedy náhle začal nabalovat do větších a větších rozměrů s dalším a dalším potlačováním této emoce a naše podvědomí opět začne hledat situace pro prožití této emoce, abychom opět mohli dostat šanci takovou emoci prožít. Bohužel je však v dalším případě situace ještě o trochu horší, protože tím, že „chumáč“ potlačené emoce se zvětšuje, podvědomí logicky hledá i silnější situace, které by umožnily emoci prožít podstatně intenzivněji, než minule. A jelikož samozřejmě s vysokou pravděpodobností opět záměr našeho podvědomí nepochopíme a opět nenecháme naši emoci prožít, začneme mít brzy pocit pohybování se v „uzavřeném kruhu“, jinými slovy, náhle máme pocit, že to, co nejvíce nechceme, se nám neustále dokola děje (přiznejme si narovinu: kolik z vás toto zná z tradingu i běžného života)?

Trading je pak pro podvědomí další skvělá příležitost, jak nám opět navodit co nejvíce a nejintenzivněji potlačovaných emocí. Jelikož může být trading sám o sobě pro většinu velmi silně emotivním místem, podvědomí záměrně vytváří „dramatické situace“, abychom opět začali prožívat emoce, které jsou uvnitř nás už kolikrát v podobě velmi značných „chumáčů“ a které je nutné si prožít. Bohužel, ani v případě tradingu záměry našeho podvědomí nechápeme a emoce během tradingu se snažíme opět co nejvíce potlačovat, čímž celou věc ještě zhoršujeme a opět se dostáváme do uzavřeného kruhu.

Toto je tedy základní proces, pro který většinou nezkušení tradeři jednají v rozporu se svým obchodním plánem a pod vlivem vlastních emocí. Co tedy dělat?

Je to velmi jednoduché. V prvé řadě si musíme připustit, že během tradingu nějaké emoce máme. Musíme si přestat hrát na Ramba a tvrdit o sobě, že jsme naprosto v klidu a žádné emoce nemáme (to je veliký sebeklam). Musíme si připustit, že s námi trading patřičně hýbe a že za řadu našich chyb nemůžou brokeři, platformy, nebo externí okolnosti, ale naše vlastní nežádoucí chování (v podobě opakovaného porušování obchodního plánu apod).

V druhé fázi se musíme naučit nechat každou emoci, kterou během tradingu máme, nechat prožít co nejvíce naplno. Čím více emocí necháte v celém procesu proběhnout, tím lépe.

Můžeme například začít momentem, kdy zadáváte obchodní příkaz. Jaké emoce v takový moment pociťujete? Buší vám srdce a chvěje se vám celé tělo? Co nejvíce se uvolněte a nechte své tělo chvět se ještě více. Co nejméně tomuto pocitu braňte, co nejvíce mu jděte naproti. Chtějte z něj „vyždímat“ co nejvíce, chtějte, aby se projevila tato emoce co nejvíce. I pokud se vám začne klepat celé tělo a vy sami ze začnete podivně ošívat na židli, je to v naprostém pořádku – to je pouze a jen dobré znamení toho, že emoce dostává svůj prostor. Nic přitom nesmíte „tlačit“, nepoužívejte žádnou sílu, pouze nebraňte tomu, co se děje a dejte tomu co nejvolnější průběh.

Pokud například v další fázi probíhá již samotný obchod, tj. jste v pozici a trh se začíná otáčet proti vašemu stop-lossu a vy pociťujete úzkost, nechte opět tuto úzkost proběhnout naplno. Uvolněte se, pozorujte ve svém těle každý sval, kde tuto úzkost pociťujete a snažte se ji pocítit co nejvíce v celém svém rozsahu. Tělo je v tomto bodě velmi důležité – skrze fyzické tělo totiž můžete emoci pociťovat skutečně silně. Pokud vás tělo „tlačí“ k nějakým formám, pohybům apod., nechte emoci, ať celá taková forma a pohyb proběhnou v celé své síle.

Pokud naopak pociťujete euforii z toho, že trh se právě hýbe zcela dle vašeho předpokladu (tj. vaším směrem), musíte dát prostor i této eufórii – protože i ona je podstatnou emocí. Pokud máte pocit začít křičet radostí, křičte; pokud máte pocit skákat do vzduchu radostí, skákejte. Udělejte cokoliv proto, abyste se co nejvíce uvolnili a nechali emoci co nejvíce proběhnout, v celé své škále.

A to je prakticky vše, co musíte udělat a co po vás chci. Co se totiž stane, pokud začnete tuto techniku praktikovat?

Po pár případech se veškeré emoce obdobného charakteru nahromaděné uvnitř vás „uvolní“ a chumáče různých emocí se začnou zmenšovat, až pomalu zmizí. Jednoho krásného dne tak tedy vstoupíte do obchodu a zjistíte, že celý proces probíhá prakticky bez emociálního dopadu, respektive že na případné emoce už naprosto nereagujete a nejste jejich obětí či otrokem. Tím pádem proces tradingu s vámi už nebude emocionálně „mávat“, protože veškeré emoce budou oslabené na minimum. Jednak to naprosté minimum, co bude probíhat, necháte naprosto nenuceně proběhnout – pokud budete techniku praktikovat svědomitě, začne se vše odehrávat na podvědomé bázi, takže už ani nebudete o celém procesu přemýšlet, budete jej dělat automaticky. Celý proces navíc může přinést výsledky u mnohých lidí neuvěřitelně rychle: někomu může stačit nechat své emoce prožít jenom dvakrát nebo třikrát a už může pociťovat výrazný posun vpřed a výrazné oslabení takových emocí, respektive závislosti na nich.

Ze všech technik, které jsem ve svém životě tradera studoval a aplikoval, je tato naprosto nejlepší a nejúčinnější, jakou jsem kdy našel, a používám ji tak často, jak jenom mohu. Je to také jedna z nejdůležitějších věcí a zkušeností, o kterou se mohu s vámi podělit.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 12.01.2009, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Psychologie výstupů

Následující kapitola:
Psychologie obchodování 30: jak říci emocím NE (2)

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní příkazy

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.