Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Commitments of Traders

  Komoditní trhy jsou zajímavé i tím, že běžní spekulanti mohou ve středně a dlouhodobém horizontu nahlížet do karet profesionálům. Slouží k tomu tzv. COT report, který rámcově zobrazuje aktuální aktivity velkých fondů, komerčních subjektů a malých spekulantů. Pojďme si tento nástroj stručně představit.

  Commitments of Traders podrobněji

  Připomeňme, že v zásadě lze subjekty obchodující na komoditních trzích rozdělit do tří kategorií:
  1) Komerční subjekty - zajišťovatelé (angl. Commercials), což jsou subjekty, které používají komoditní trhy z důvodu zajištění komerční produkce (jde například o farmáře prodávající svoji produkci, různé producenty atd.) a fyzickému nákupu komodit (mlýny nakupující zrniny atd.). Tyto subjekty nakupují/prodávají komodity za účelem jejich skutečného fyzického dodání.
  2) Velcí spekulanti (angl. Large speculators) - velcí profesionálové z řad bank, fondů atd.
  3) Malí spekulanti (angl. small speculators) - malí tradeři obchodující příležitostně, nebo pravidelně, ale v malém množství kontraktů.

  Obchodní aktivity těchto jednotlivých skupin jsou sledovány státní autoritou, komisí Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publikovány v podobě tzv. Commitments of Traders reportu (často zkracováno na COT)

  COT pak neukazuje o nic více ani méně, než jak velké pozice v souhrnu drží v trhu jednotlivé skupiny a zda-li jsou tyto pozice krátké či dlouhé. To jsou velmi podstatné informace - stačí si uvědomit, jak zásadně zvyšuje např. pravděpodobnost úspěšného obchodování používání základních nástrojů technické analýzy do směru hlavního trendu.

  Než se pustíme do praktických tipů jak COT používat, je důležité předeslat, že COT je pochopitelně pouze "orientační ukazatel" a je třeba jej používat spolu s dalšími obchodními nástroji. Jde o report publikovaný jednou týdně, tj. jeho data lze používat spíše pro dlouhodobé poziční obchody a pro základní orientaci v trhu. COT nám určitě nenapoví, zda-li půjde trh zítra dolu nebo nahoru - ale pomůže nám napovědět, co si myslí chytří velcí hráči o vývoji trhu v nejbližším týdnu - což je sama o sobě skvělá informace.

  Forma COT reportu

  COT vychází od roku 1962, nejprve byl publikován měsíčně, poté od roku 1992 každých čtrnáct dní a od roku 2000 je publikován každý týden. Oproti původní verzi obsahuje report také výrazně více informací (mj. jsou v něm od roku 1995 publikována také data týkající se opcí) a navíc je od roku 1995 dostupný všem zdarma na stránkách komise. V jeho textové podobě jej můžete nalézt každý pátek na webové adrese https://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm. Navíc na stejné stránce můžete nalézt zdarma i historické COT reporty až do roku 1986, s jejichž pomocí si lze aplikaci získaných dat procvičovat na historických datech.

  Jak si můžete všimnout na uvedené webové stránce, COT reporty jsou publikovány v dvou formátech - krátký a dlouhý lišící se množstvím uvedených informací. Jak si ukážeme dále, reporty jsou v řadě programů navíc zobrazitelné v grafické podobě, což může být výrazně přehlednější než původní strohé textové výpisy.

  cot.gif
  Ukázka krátkého formátu COT reportu, konkrétně pro trh pšenice (Wheat). V reportu je vidět aktuální množství otevřených pozic (Open Interest), počet pozic jednotlivých skupin (non-commercial = velcí spekulanti, commercial=zajišťovatelé, nonreportable positions=ostatní, tj. malí spekulanti), změnu pozic oproti minulému reportu a také procentní zastoupení dané skupiny v celkovém množství otevřených pozic.

  Co je třeba si uvědomit, je skutečnost, že COT data nejsou jen dalším matematickým indikátorem, ale jsou to informace, které nevycházejí z aktuálních cen. Jsou to de facto fundamentální informace založené na aktivitách jednotlivých subjektů. Podrobné práci s COT indikátorem je věnováno několik knih - na dvě nejzajímavější naleznete odkaz v závěru tohoto článku. Chcete-li se COT indikátor naučit ovládat pro své obchodování co nejlépe, jednoznačně doporučujeme jejich studium.

  Chcete-li několik praktických rad, jak COT data interpretovat do začátku, tak zde je několik tipů:

  Na COT report je třeba nahlížet z dlouhodobého pohledu. Osobně používám COT indikátor na týdenních grafech a výsledkem analýzy tak může být určení základního dlouhodobého trendu v daném trhu. Taková informace je však velmi cenná - v případě určení základního dlouhodobého trendu obchoduji trhy na denních grafech pouze do směru trendu (resp. osobně používám COT indikátor pro analýzu jednotlivých noh spreadů).

  cot-gecko.gif
  COT report zobrazovaný v programu Gecko Track'n Trade. Červená čára zobrazuje stav pozic zajišťovatelů, modrá velkých fondů, zelená jsou malí spekulanti. Všimněte si, že dokud jsou zajišťovatelé v extrémních low pak trh roste, jakmile začnou zajišťovatelé krátké pozice likvidovat, pak nastává vrchol trendu.

  Nejdůležitější skupina v rámci COT reportu jsou tzv. Commercials - komerční subjekty používající komoditní trhy pro fyzické zajištění svých dodávek. Tato skupina tvoří většinou podstatnou část držených pozic v daném trhu a změna nálady této skupiny vede velmi často ke změně ceny komodity. Zájmy Commercials se řídí jinými pravidly než zájmy spekulantů - Commercials se nesnaží (v principu) profitovat na změně ceny, ale chtějí si zajistit odbyt svých produktů za co nejvyšší cenu, případně zajistit nákup komodity za co nejnižší cenu. Commercials mají většinou pravdu v základních cenových pohybech - tato skupina má velmi dobré znalosti daného oboru a ví kdy je cena nízko, kdy vysoko, a případně kdy hrozí zvyšování cen, proti kterému se potřebují zajistit atd.

  COT report lze analyzovat pochopitelně celou řadou cest. Jako základní vodítko může posloužit vyhodnocování extrémních nákupních/prodejních nálad Commercials. Takové nálady se mohou v grafech zobrazit jako čistý rozdíl long - short pozic dané skupiny. Dosahuje-li tento rozdíl zásadních low pak většinou trh čeká růst, jakmile se začne křivka v extrémní oblasti otáčet, uptrend může být u konce a v řadě trhů může nastat pokles a naopak - viz ukázka grafu kukuřice.

  cot-tradestation.gif
  Pro lepší rozpoznání extrémních hodnot lze aktuální nabídku/poptávku jednotlivých subjektů zobrazovat také pomocí indexu udávající aktuální stav grafu vs. low a high za posledních x týdnů (osobně používám periodu 52 týdnů). Pomocí takového grafu - který si každý může zobrazit také např. v Execelu - jsou dobře patrné extrémní oblasti poptávky a nabídky. Na tomto grafu představuje červená čára graf zajišťovatelů a zelená velké fondy. První modrá svislá linka indikuje stav, kdy zajišťovatelé dosáhli extrémní prodejní hladiny za poslední rok, přičemž trh kukuřice vyrazil nahoru, druhá svislá linka zobrazuje situaci, kdy zajišťovatelé začali krátké pozice likvidovat, což často indikuje konec výrazného uptrendu a v řadě případů začátek downtrendu.

  COT report funguje ve všech komoditních trzích (tj. nejen v klasických surovinách, ale i ve virtuálních komoditách typu úrokové míry, Eurodollar atd.). V každém trhu mají však jednotlivé skupiny COT reportu trochu jiné způsoby chování a pro jednání jednotlivých skupin je třeba získat cit dlouhodobným pozorováním reportu.

  Závěr

  COT report je jednoznačně nezbytný nástroj pro poziční komoditní obchodníky. Pečlivá analýza reportu dokáže hodně napovědět o zásadních trendech v trzích. Data jsou navíc k dispozici zdarma a je možné si je graficky zobrazovat např. v Excelu. Pro podrobnější informace o reportu doporučuji velmi dobrou knihu Larryho Willamse Trade Stock & Commodities with the Insiders, Secrets of the COT report, pro doplňkové studium je zajímavá kniha Commitments of Traders : Strategies for Tracking the Market and Trading Profitably od Floyda Uppermana.

  Diskuzi o COTu naleznete na Finančníkovi zde: https://www.financnik.cz/forum/read.php?7,11127

  14.6.2006

  Petr Podhajský

  Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování: stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i při správě většího externího kapitálu.


  Sdílíme, co nám samotným funguje.
  7 výukových lekcí.

  Jak reálně uspět v tradingu?

  Naučte se vydělávat na své sny (naše metody na Finančník.cz)

  Praktický návod, jak v trzích získat šanci vydělávat stovky tisíc až miliony dolarů ročně bez vlastního kapitálu a nutností trávit denně hodiny před počítači (bez práce to ale nepůjde).

  >> Získat kurz zdarma <<

  Další články na toto téma

  Obchodování s využitím COT reportu

  Řada obchodníků hledá způsoby, jak pomocí nezávislých dat filtrovat obchodní systémy. Ať již diskréční či ty automatizované. V případě obchodování komodit a měn je jedním z nejvyužitelnějších nástrojů Commitments of Traders report. Pojďme se podívat mj. na aktuální možnosti zapojení COT reportu do vlastních strategií.
  COT report patří k nástrojům, který dlouhodobě vnímám jako velmi užitečný zejména pro poziční obchodování. Na Finančníkovi jsem jej popisoval v článku Commitments of Traders již v roce 2006, což už je tedy pěkná řádka let. Od té doby se COT report jen trochu změnil (je publikován v podrobnější podobě), ale zejména začal být výrazně dostupnější. Tedy COT byl vždy dostupný zdarma na webu http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm. Nicméně v textové podobě, jejíž zpracování nebylo pro každého. Pamatuji si, že jsem byl snad první, kdo na fóru TradeStation řešil import txt dat reportu do Tradestation a jejich grafické znázornění. To již delší dobu není třeba – COT je v Tradestation k dispozici zdarma coby automaticky updatovaný indikátor. A to z něj dělá o to snáze použitelnou pomůcku. Jak si ukážeme dále, COT je dnes navíc poskytován například i prostřednictvím služby Quandl, a je tak možné přes jejich API zpracovávat data rychle nejrůznějšími způsoby (například Pythonem).
  Co je COT?
  Commitments of Traders report je publikován komisí Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a obsahuje informace o pozicích držených v daném trhu několika různými skupinami. Nejzákladnější je dělení do tří kategorií:
  1) Komerční subjekty – zajišťovatelé (angl. Commercials), což jsou subjekty, které používají komoditní trhy z důvodu zajištění komerční produkce (jde například o farmáře prodávající svoji produkci, různé producenty atd.) a k fyzickému nákupu komodit (mlýny nakupující zrniny atd.). Tyto subjekty nakupují/prodávají komodity za účelem jejich skutečného fyzického dodání.
  2) Velcí spekulanti (angl. Large speculators) – velcí profesionálové z řad bank, fondů atd.
  3) Malí spekulanti (angl. small speculators) – malí obchodníci obchodující příležitostně nebo pravidelně, ale v malém množství kontraktů.
  V řadě trhů dokáží velké změny v objemech držených pozic, hlavně ve skupině komerčních subjektů a velkých spekulantů, solidně avizovat změnu směru vývoje trhu. A ještě aby ne, když například komerční subjekty (commercials) mají k danému trhu často úplně nejblíže. S danou komoditou pracují na každodenní bázi a jsou si velmi vědomi aktuálních vlivů, které mohou působit na budoucí vývoj ceny.
  Na druhou stranu připomínám, že COT report vychází jednou týdně a je publikován zpožděně. Většinou je report publikován v pátek, přičemž obsahuje data z úterý. Přesný kalendář naleznete zde.
  COT report tedy není možné používat pro nějaké jemné časování vstupů. Pro to je dobré mít nějaký další nástroj – například z arzenálu klasické technické nebo statistické analýzy. Ovšem velmi dobře může posloužit jako určitý „nezávislý filtr vyššího timeframe“. Tedy například jako základní filtr zvyšující pravděpodobnosti obchodování na určitou stranu. A takto jej lze dnes snadno implementovat například i do automatizovaných systémů.
  COT prakticky
  Řada obchodníků disponuje na Finančníkovi programem TradeStation, kde je práce s COT reportem dnes již opravdu jednoduchá. Byť jsou z reportu k dispozici jen základní údaje.
  K dispozici jsou zde tři základní COT indikátory:

  Začít pracovat můžeme například s COT Net Position zobrazujícím celkové pozice držené v trhu jednotlivými zmíněnými skupinami. Takto vypadá například indikátor aplikovaný na trh ropy:

  Zelená linka jsou čisté pozice velkých spekulantů, modrá linka komerčních subjektů (zajišťovatelů). V reportu je dobré sledovat vztah a vývoj především těchto dvou skupin. Velmi často platí, že spekulanti bývají v trhu na špatné straně a velmi zajímavé jsou momenty, kdy jejich množství je v jasně patrném extrému. V poslední době je to v ropě dobře vidět v bodě, který jsem označil jako „1“. Týdenní graf se pohyboval do strany a ropa se obchodovala u silné resistence. Spekulanti byli velmi bullish – aby rychle přišla korekce v podobě poklesu.
  Jak už jsem uvedl, sám vnímám COT především jako indikátor kontextu. A pochopitelně lze základní informace rozvádět do vlastních indikátorů a studií.
  Můžeme vyjít například z indikátoru COT Total Position a podrobněji se podívat na pozice velkých spekulantů. Například z pohledu poměru jejich long a short pozic. To je indikátor, který nám může ještě podrobněji napovědět o extrémech v pozicích této skupiny, které mě zajímají:

  Pokud budete swingově obchodovat například opční spready, tak podobný kontext výrazně posouvá pravděpodobnosti, s jakými lze odhadovat vývoj trhu. Sami se v TradeStation podívejte, jak trh reagoval například v momentě, kdy byl poměr long/short pozic extrémní za určité období.
  A podobných indikátorů si můžeme vytvářet celou řadu.
  Navíc COT funguje nejen u běžných komodit, ale i dalších trhů. Zde je příklad situace na měnovém trhu z poslední doby. Konkrétně jde o britskou libru, kde COT nedávno signalizoval long:

  Na první pohled je na týdenním grafu vidět pohyb ceny v definovaném pásmu, extrémní short pozice spekulantů a rostoucí zájem zajišťovatelů. To jsou situace, které nabízejí solidní pravděpodobnosti. Ostatně sami je můžete v grafech zkoumat blíže.
  Pochopitelně, že používám následně pro časování vstupů nižší timeframe (například denní pro swingové obchodování).
  COT coby mechanický filtr
  S COTem se určitě vyplatí experimentovat i v případě vytváření AOS systémů, ve kterých lze COT použít jako vyšší filtr například pro vstupy do momenta na nižším timeframe.
  Pro výzkum v takovém případě doporučuji data ze služby quandl.com, která je nabízí přes své API zdarma a v podobě, kterou lze okamžitě použít. Jednotlivé COT databáze naleznete na Quandlu zde: https://www.quandl.com/data/CFTC-Commodity-Futures-Trading-Commission-Reports .
  V Pythonu je pak práce s daty triviální. Máte-li nainstalován Quandl modul, pak lze COT data načíst jediným příkazem. Takto se například načtou COT data britské libry:

  Symbol „BP_F_L_ALL“ naleznete na Quandl.com, token použijete ten, který získáte při bezplatné registraci. „cot“ pak může být Pandas tabulka:

  ve které lze s čísly provádět cokoliv.
  Sám například hodně pracuji s COT reportem u vyvíjeného swingového komoditního portfolia a výsledky se jeví hodně slibně. COT data používám jako základní filtr pro obchodování na long nebo short stranu. Tedy na denním timeframe obchoduje AOS jen v souladu s COT filtrem. Ten může vycházet z řady aplikací. Zajímavé jsou například různé úrovně na výše zobrazeném indikátoru ratio spekulativních pozic.
  Shrnutí
  Jak vidíte, práce s COT daty je dnes velmi snadná. A zejména při swingovém obchodování měn a futures jde přitom o nástroj, který může poskytnout vysokou přidanou hodnotu. A to jak při diskréčním obchodování, tak automatizovaném.

  Swingové obchodování s COT – praxe

  V minulém článku jsme si připomněli práci s Commitment of Traders report. Dnes se pojďme podívat na to, jak konkrétně lze s COT vydělávat na burze peníze.
  COT vnímám jako jeden ze solidních „nezávislých“ filtrů, s jejich pomocí lze vytvářet obchodní strategie. Jelikož je COT publikován týdně, je pochopitelné, že se hodí spíše pro swingové a poziční obchodování.
  S informacemi z COT sám pracuji při vytváření svého automatizovaného komoditního portfolia. COT lze však s úspěchem používat pro diskreční swingové obchodování například jen několika levnějších komoditních trhů. V takovém případě je dobré obrnit se dostatečnou trpělivostí, neboť signály nebudou přicházet každý měsíc. Na druhou stranu může být podobný styl tradingu zajímavý pro ty obchodníky, kteří jsou vytíženi svým zaměstnáním. Swingové obchodování je opravdu časově nenáročné. Největší pozornost obchody vyžadují v přípravné fázi, po vstupu už vesměs stačí zadat stop-loss, a ten jen průběžně posouvat třeba vždy na začátku obchodní seance.
  Přitom rozhodně neplatí, že by nižší frekvence obchodování znamenala malé zisky. Komodity umí trendovat. A při rozumném risk managementu tak stačí několik ziskových obchodů za rok a zhodnocení by se mělo pohybovat v dvouciferných řádech.
  Jak tedy na swingové obchodování s COT prakticky?
  Pochopitelně, že každý trader si musí doladit a otestovat svoji konkrétní strategii. Zde je ale určitý rámec, se kterým pracuji já.
  COT data analyzuji na týdenních grafech. Zajímají mě situace, kdy v COT vidím extrémy. Je potřeba zdůraznit, že „COT patterny“ nemusí vypadat ve všech trzích stejně. To by mělo být opět předmětem backtestu. Ve vybraných trzích sám sleduji zejména velké spekulanty (ale analyzuji i další informace). Zpracovávám informace ve stylu ratio indikátoru, o kterém jsem psal minule.
  Takto mě třeba minulý týden zaujala situace v trhu LC – Live Cattle (hovězí na porážku):

  Na týdenním grafu vidím trh, který jde spíše do strany. Aktuálně trh proráží volatilním pohybem výrazný swing. Velcí spekulanti jsou hodně bullish – viz ratio indikátor, který ukazuje hodnotu 3.41 – ta se blíží maximálnímu poměru, který na grafu vidím. Taková situace může sloužit jako filtr z vyššího timeframe.
  Na nižším, denním timeframe, následně hledám obchody do shortu (vycházející z toho, že spekulanti v extrémech většinou nemají pravdu a trh je setřese nějakou korekcí).
  Pro vstup na nižším timeframe lze použít různé časování. Sám nejsem velkým příznivcem indikátorů a oscilátorů, nicméně v podobném případě jdou použít. Nebo lze pochopitelně pracovat s jinými nástroji technické analýzy. Jde o to, abychom pracovali s jasně definovaným pohledem na trh, který můžeme zpětně backtestovat a při živém obchodování použít pro jednoznačné rozhodování. Sám tedy podobné indikátory nepoužívám, ale řekněme, že bychom pracovali s indikátorem RSI a vstupovali short tradičně po překročení nějaké otestované úrovně (například 70). V Live Cattle bychom mohli vidět například tento obrázek:

  Tedy short vstup, který by byl v souladu s COT filtrem z vyššího timeframe. Pozor jen na skutečnost, že COT report je publikován se zpožděním koncem týdne – s tímto faktem je už třeba pracovat při backtestu.
  Jak jsem ukazoval v diskuzi u minulého článku na screenshotu z brokerské platformy, sám jsem aktuálně také short v LC na podobném signálu. Vstupoval jsem ale trochu později (nečasuji vstupy na RSI, nicméně princip je hodně podobný).
  Obchodníky pracující s volume profily může zaujmout tento screenshot, kde jsem si volume profil zakreslil před vstupem do pozice:

  Sami vidíte, jak lze vyznačené oblasti s vykousnutím v profilech dobře použít pro vstupy a řízení pozice – tedy stejné principy, které používáme v intradenním obchodování.
  S COT filtrem lze pochopitelně obchodovat i na long stranu.
  Minulý týden se mi například velmi líbila tato situace v trhu RB – benzínu:

  Zde vidím v COT ratio opačný obrázek. Poměr nákupů/prodejů se pohybuje ve spodním pásmu – může to tak indikovat situaci pro long. Pokud bych používal RSI, mohl bych sledoval situace, kdy indikátor překračuje například linku 30 vzhůru:

  Osobně ale v tomto trhu nejsem long, protože obchoduji jinými automatickými strategiemi ropu, a byl bych tak v energiích příliš exponován.
  Shrnutí
  Swingové obchodování komodit pochopitelně vyžaduje adekvátní účet. Je nutné pracovat se stop-lossem na úrovních spíše vyšších stovek dolarů. Ovšem jako vždy existuje v trzích řada cest, jak potenciálně obchodovat danou situaci i s menším riskem (ale pochopitelně pro menší zisky). Je možné obchodovat různě silně korelující ETFs nebo použít například vertikální spread v opcích.

  Larry Williams: Trade Stock & Commodities with the Insiders, Secrets of the COT report

  Larryho Williamse na stránkách Finančníka jistě nemusíme představovat. Úspěšný obchodník, autor a školitel, který se zviditelnil především svým vítězstvím na šampionátu Robbins World Cup Campionship of Futures Trading pořádaném v roce 1987, kde během jediného roku proměnil 10 000 dolarů v částku 1 100 000 dolarů.
  Larry Williams je autorem mnoha knih a kurzů, ve kterých vysvětluje, jakým způsobem komodity obchoduje. Na jeho produktech je zajímavé, že Larry Williams víceméně stále dokola opakuje velmi podobné taktiky a přístupy, a přesto je každý jeho produkt nejen vysoce žádaný, ale většinou i velmi zajímavý a přínosný, neboť Larry Williams svůj přístup postupně upravuje a obohacuje o nové zkušenosti. Nejinak je tomu u jeho nejnovější knihy Trade Stock & Commodities with the Insiders s podtitulem Secrets of the COT report, která vyšla v nakladatelství Wiley Trading na podzim roku 2005. Jak je patrné již z názvu, kniha se zaměřuje na využití tzv. COT reportu, tedy taktiky, kterou Williams popisuje snad v každé své knize jako jednou z nejdůležitějších pro poziční obchodování komodit.
  COT
  COT (zkratka pro tzv. Commitments of Traders) report představuje bezplatně uveřejňovaný přehled velikostí pozic hlavních skupin, které se na jednotlivých komoditních trzích pohybují - komerčních subjektů, velkých nekomerčních subjektů a malých spekulantů. COT je uveřejňován od roku 1962 komisí pro komoditní obchodování (Commodity Futures Trading Commision - CFTC). Původně byl report uveřejňován na bázi placeného předplatného jednou měsíčně, od roku 2000 je publikován zdarma s týdenní periodicitou na internetové adrese http://www.cftc.gov/cftc/cftccotreports.htm K čemu je COT dobrý? Jak jsme si řekli, COT obsahuje čísla deklarující celkové množství a směr pozic hlavních skupin hráčů na trhu. Poměrně snadno tak lze v základních rysech rozklíčovat, jak se chovají tvz. "chytré peníze" (zajišťovatelé - komerční subjekty, angl. commercial), "big boys" (především velké fondy a "masa" (malí spekulanti). A to jsou informace, které lze ve středním časovém horizontu cenit zlatem. COT v podstatě umožňuje nahlížet pod ruce "chytrým penězům" - subjektům, které mají v trzích pravdu většinu času a kteří stojí za většinou hlavních pohybů, nahlížet do karet nejvíce vydělávajícím subjektům na trhu a sledovat přírůstky/úbytky jejich dlouhých/krátkých pozic. Sice pouze jednou týdně, ale i tak jde o nesmírně hodnotná data.
  Současně jsou vidět v COTu i souhrnné pozice ostatních skupin - mj. malých spekulantů, kteří jsou hnány nejrůznějšími emocemi, touhami a radami a většinu času jsou tak na té nesprávné, prohrávající straně trhu.
  Proč tomu tak je, jak rozklíčovat jednání "chytrých peněz" a být tak na té správně straně je předmětem recenzované knihy.
  Samotný COT report není složitý a o to přímočařejší je Williamsova strategie a kniha samotná. Jak již bylo řečeno, Williams o své COT taktice napsal hodně již ve svých dalších knihách a dnes recenzovaná kniha "Trade Stock & Commodities with the Insiders" představuje určitý komplexní souhrn bohatě doplněný o mnoho grafů a komentářů. V jednotlivých kapitolách Williams nejprve charakterizuje jmenované subjekty a jejich zájmy, představuje svůj COT index, v několika kapitolách se věnuje Volume a Open Interestu a v závěrečné přibližně čtvrtiny knihy se Williams věnuje již takovým obecným postřehům ze své obchodní praxe (opět velmi zajímavé, neboť Williams občas trousí "perličky", které jakoby nejsou důležité, ale opak je pravdou a lze v nich nalézt mnoho inspirace).
  Názor Finančníka
  Přestože kniha ve svém titulu slibuje obchodování komodit a akcií, popisované strategie jsou zaměřeny čistě na komoditní trhy, pro které je COT zveřejňován. Akciím je věnována jedna kapitola, ve které Williams představuje aplikaci svého indikátoru odvozeného od COTu. To je však jediné, co lze knize vytknout. Pokud se chystáte obchodovat pozičně komodity a zatím jste COT moc nezkoumali, pak je kniha jednoznačně zdrojem, kterému byste měli věnovat pozornost. Je až s podivem, kolik lidí COT informace ignoruje, přestože poskytují velmi důležité a relevantní informace, které jsou navíc zdarma. Mimochodem - kniha je samozřejmě v angličtině a pokud si na knihu netroufnete a COT vás zajímá, pak si pozorně pročtěte alespoň toto diskuzní vlákno na finančníkovi věnované právě COTu. Pokud angličtinu ovládáte, pak knihu jednoznačně doporučujeme, navíc je na Amazonu prodávána za velmi přiměřenou cenu 32,97 dolarů.
  HODNOCENÍ: * * * * * 5/5
  Název knihy: Trade Stock & Commodities with the Insiders, Secrets of the COT report
  Autor: Larry Williams
  Počet stran: 209
  Jazyk: anglický
  ISBN: 0471741256
  Link do knihkupectví: Amazon.com
×
×
 • Vytvořit...