Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Začínáme s opcemi (4)

  V minulém díle jsme si již pověděli něco více o tom, jak v rámci opčního obchodování funguje oceňování opčních premií. Ukázali jsme si, že na ceny premií má největší vliv vzdálenost strike od aktuální ceny a čas zbývající do expirace. Dnes budeme v tomto tématu pokračovat.

  Oceňování premií je prakticky vše, kolem čeho se opční byznys točí. Cena premia je vždy jedna z nejdůležitějších věcí, jaká v rámci jakékoliv opční strategie bude obchodníky vždy zajímat. Řekněme například, že usoudíme, že ceny komodity nebo akcie XY půjdou nahoru. Rozhodneme se tedy nakoupit nějakou call opci. Ale jakou? S jak vzdálenou od strike? S jakou časovou hodnotou? Jaké premium je přiměřené a jaké již nikoliv? Toto budou většinou otázky, na které opční obchodníci budou hledat odpovědi.

  V rámci jednoduššího posuzování premií se tedy dělí opce na 3 kategorie:

  • ITM opce
  • ATM opce
  • OTM opce

  Pojďme si tyto důležité pojmy nyní vysvětlit krok po kroku a snažte si je dobře zapamatovat, protože se všemi těmito pojmy se v opčním byznyse velmi často pracuje.

  OTM (out-of-money)

  Opce, jejichž zkratka by se dala volně přeložit jako „opce mimo peníze“. Jaké opce se označují jako OTM?

  V případě call opcí jsou to opce, které mají strike výše (a zejména podstatně výše), než je aktuální cena dané komodity nebo akcie.

  V případě put opcí jsou to opce, které mají strike níže (a zejména podstatně níže), než je aktuální cena dané komodity nebo akcie.

  Pokud by například aktuální cena komodity XY byla 1000, pak OTM call jsou opce se strike 1100, 1200, 1300.... a OTM put jsou opce se strike 900, 800, 700.....

  Všechny tyto opce jsou relativně velmi vzdálené od aktuální ceny, proto se říká, že jsou „mimo peníze“. Trh ještě musí urazit nějaký kus cesty, aby tyto opce začaly nabývat na hodnotě a staly se takzvaně opcemi „v penězích“.

  Nakupování OTM opcí je jedna z velmi častých strategií. Obchodník je například přesvědčen, že trh půjde nahoru. Nakoupí tedy vzdálenou OTM opci za levný peníz, např. 100 USD a čeká, zda-li se jeho domněnka potvrdí. Pokud ano a trh skutečně povyroste, navíc dostatečně rychle (protože opci „užírá“ její hodnotu postupně a nekompromisně plynoucí čas), pak se z jeho OTM opce může stát ATM opce (viz dále), její hodnota náhle může být místo 100 USD celých 300 USD, a tak se obchodník může rozhodnout opci prodat a inkasovat tak profit 200 USD. Tato jednoduchá strategie nákupu OTM opcí je však často spíše pro amatéry (což ovšem neznamená, že nejsou tací, kterým dobře funguje), neboť se obecně jedná o jednu z nejméně fungujících strategií (až 80% všech OTM opcí vyexpiruje jako bezcenných, tj. většina obchodníků o částku, kterou zaplatila za premium, přijde). Přesto se OTM opce hojně používají pro různé profesionální strategie nejrůznějších opčních spreadů (o tom však až mnohem později a především na semináři Mplaye).

  ATM (at-the-money)

  Další typ opce je taková, které je takzvaně „na penězích“, nebo-li taková, jejíž strike koresponduje s aktuální cenou dané komodity nebo akcie.

  Pokud je například cena akcie 100.3, pak nejbližší opce, které je možné nakoupit, může být například za cenu 100. Těmto opcím se říká ATM opce, nebo-li opce „na penězích“.

  ATM opce se opět využívají převážně v pokročilejších strategiích a často i v rámci takzvaných „výpisů opcí“ (o tom též až v některé z dalších částí seriálu). Hodnota premia ATM opcí je již samozřejmě značná a pro nákup opcí je třeba občas sáhnout hlouběji do kapsy. Abych zde používání opcí ATM (v kombinaci s OTM) alespoň trochu předznamenal: řekněme, že cena komodity XY je právě 1000 a obchodník se domnívá, že cena půjde nahoru. Může tedy například nakoupit ATM opci, která by s každým dalším pohybem nahoru rostla na ceně. Aby se však obchodník pojistil i pro případ, že cena půjde dolů a on by v takovém případě rád inkasoval alespoň něco ze svých peněz zaplacených za ATM call zpět, může k tomu nakoupit OTM put opci. A pokud se mu nechce za tuto OTM put opci platit další peníze, může k tomu ještě vypsat vzdálenější OTM call opci, čímž sice omezí svůj potenciální profit, avšak může okamžitě inkasovat peníze, za které OTM put opci nakoupí – z jeho kapsy tedy již na OTM put opci nebude třeba vydat ani cent. V nejhorším případě tedy obchodník přijde například maximálně o 50% toho, co zaplatil za ATM call. Jeho riziko je omezené a poměrně přesně kontrolované.

  ITM (in-the-money)

  Poslední kategorie opcí jsou takzvané opce „v penězích“. Co to znamená?

  V případě call opcí jsou to všechny opce, které mají strike níže, než je aktuální cena dané komodity nebo akcie.

  V případě put opcí jsou to všechny opce, které mají strike výše, než je aktuální cena dané komodity nebo akcie.

  Řekněme, že jsme před 2 týdny, když byla cena komodity nebo akcie na ceně 100 získali přesvědčení, že cena půjde nahoru. Proto jsme nakoupili call opci na strike 110. Trh skutečně povyrostl a nyní je trh na hodnotě 115. To tedy znamená, že naše opce velmi razantně zhodnotila a momentálně je 5 USD „v penězích“. Vlastníme call na strike 110, trh je na 115, tj. naše strike je níže než aktuální cena trhu.

  Co se navíc děje s naší call opcí v momentě, kdy trh překročí hodnotu 110 a dále roste? Od toho momentu naše opce hodnotí naprosto stejně, jako bychom měli v trhu právě otevřenou dlouhou pozici za cenu 110. Pokud by se například jednalo o trh kukuřice (corn), pak by od momentu, kdy by cena kukuřice vzrostla ze 110 na 115, zhodnotila naše call opce se strike 110 o 250 USD. Jak to? Protože 1 bod v kukuřici = 50 USD a naše call opce je již 5 bodů „v penězích“, tj. 5x50 = 250 USD.

  Těmto 250 USD se též říká intrinsic value (skutečná hodnota). Instrinsic value se vztahuje pouze a jen k ITM opcím a jedná se vlastně o hodnotu, o kterou je již opce v „penězích“.

  Pojďme si ITM opci ještě demonstrovat v rámci put opcí.

  Řekněme, že jsme nedávno, když se trh zrovna nacházel na hodnotě 1000, nakoupili OTM put opci na strike 980. Trh od té doby poměrně dost padnul a nyní se nachází na hodnotě 950. Z naší OTM opce se tedy rázem stala ITM opce, s aktuální intrinsic value 30 bodů. Opci samozřejmě můžeme držet dále, protože dokud bude trh dále klesat, ta nám bude dále a dále hodnotit. Nebo můžeme opci prodat a inkasovat tučný profit.

  Příklad závěrem

  Pojďme si nyní opět vše ukázat na názorné tabulce opčního řetězce (option chain) získaného ze stránky www.alaron.com (po kliknutí vám vyjede přímo tabulka trhu v příkladu dále). Tentokrát se podíváme na trh březnové pšenice (WH7). V pátek cena uzavřela na hodnotě 93.75. Pokud se tedy podíváme na opční řetězec, jaké opce budou ATM, jaké ITM a jaké OTM?

  Již by měl každý bez váhání odpovědět.
  ATM opce call i put jsou opce na strike 94.00. OTM call jsou opce se strike 95.00 a více (vyznačeno modře), OTM put jsou opce se strike 93.00 a níže (vyznačeno modře). Tyto opce jsou logicky nejlevnější. ITM call jsou pak opce se strike 93.00 a níže (vyznačeno zeleně) a ITM put jsou opce se strike 95.00 a výše (vyznačeno zeleně). Tyto opce jsou logicky nejdražší.

  Důkladně si tabulku prostudujte a ujistěte se, že se v těchto pojmech perfektně orientujete a dostatečně jim rozumíte.


  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...