Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Začínáme s opcemi (3)

  V minulém díle jsme si vysvětlili ty nejzákladnější principy opcí v rámci komodit a akcií. Dnes se trochu více podíváme na nejdůležitější pojmy v opčním obchodování – pojmy premium a čas. Pojďme ale popořadě.

  Pojem čas se velmi těsně vztahuje k oceňování opcí – tj. k určování toho, kolik bude daná opce na danou strike v určité konkrétní komoditě stát. Právě čas může hodnotu opce velmi dramaticky ovlivnit. Než si ale ukážeme jak, projděme si v prvním kroku zatím oceňování hodnoty opcí (premia) bez faktoru času.

  Pokud chceme nakupovat CALL nebo PUT opce, pak již z logiky věci vyplývá, že nejdražší opce by měly být vždy takové, které mají strike velmi blízkou aktuální ceně dané komodity a nejlevnější naopak ty opce, které mají strike vzdálenou co nejdále od aktuální ceny dané komodity (tedy vzdálené co nejdále od aktuální ceny na býčí stranu v případě CALL opcí - NAD aktuální cenou - a v případě PUT opcí zase co nejvíce vzdálené od aktuální ceny na medvědí stranu - POD aktuální cenou). Proč? Jednoduše proto, že čím vzdálenější strike od aktuální ceny, tím menší pravděpodobnost, že daná komodita k této ceně skutečně dojde.

  Pojďme ale popořadě. Zkusme si ukázat ceny premií na konkrétním příkladu, na kterém se zároveň už i naučíme, kde a jak vyhledávat a číst informace potřebné k obchodování opcí.

  Řekněme, že aktuální cena kukuřice CH7 je na hodnotě 405 centů (což přibližně skutečně je). Nyní můžeme z nějakého důvodu dojít k závěru, že cena bude dlouhodobě růst. Z nějakého důvodu však nechceme do trhu vstupovat s pomocí klasického futures kontraktu (třeba proto, že se obáváme nebezpečí korekcí a pull-backů), a tak nám zcela správně připadne jako dobrý nápad zkusit takovou situaci obchodovat s pomocí opcí. Otázka číslo jedna tedy zní: po jaké opci se budeme poohlížet? Call nebo put? Z toho, co již víte o opcích z minulého dílu, byste měli všichni bez váhání odpovědět Call.

  Pojďme se tedy nyní podívat na aktuální ceny jednotlivých call opcí a přesvědčme se sami, že čím vzdálenější stike od aktuální ceny budeme chtít nakupovat, tím levnější premium (cena opce) bude.

  K vyhledání hodnot opcí můžeme použít na internetu celou řadu zdrojů. Můj oblíbený zdroj je stránka www.alaron.com. Zcela vlevo nahoře kliknete na Quotes & Charts, po té vlevo na Grains, v tabulce najdete kukuřici (Corn) a kliknete u příslušného kontraktního měsíce na červenou malou podkovu, která slouží k zobrazení opčních informací. Informace, které se zobrazí ve spodní části stránky (musíte odrolovat stránku dolů, abyste tabulku viděli), vypadají zhruba takto:

  Co nám tato tabulka vztahující se ke kontraktu CH7 říká?

  V levé části nazvané CALL vidíme hodnoty premia pro call opce. V pravé části nazvané PUT vidíme hodnoty premia pro put opce. Ve třetím sloupečku zleva nazvaném STRIKE vidíme jednotlivé strike price, na které je možné opce koupit. Hodnota LAST jak pod kategorií CALL tak pod kategorií PUT pak uvádí poslední obchodované hodnoty premia na jednotlivé STRIKE. Pozor, jedná se o hodnoty udávané v plných bodech, nikoliv v dolarech. Jeden plný bod v kukuřici znamená 50 USD, takže například hodnota 19 znamená, že daná opce právě stojí 19 x 50 = 950 USD.

  Zpět ale k našemu příkladu. Řekli jsme si, že budeme mít zájem nakupovat call opce, neboť předpokládáme růst ceny kukuřice v budoucnu. Našim cílem je zjistit, zda-li skutečně vzdálenější opce budou levnější, než ty bližší.

  Náš zrak se tedy bude soustředit do levé části CALL (spekulujeme na růst) a v sloupečku LAST budeme hledat hodnoty premií, která se vztahují na STRIKE větší, než 400. Konkrétně nás tedy zajímá následující část tabulky:

  Z tabulky je tedy naprosto zřejmé, že za vzdálenější call opce zaplatíme skutečně mnohem méně, než za bližší. Tak například za CALL 450.0 zaplatíme 2,4 x 50 USD = 120 USD. Za velmi vzdálený CALL 600.0 zaplatíme dokonce pouze 5 USD, avšak za velmi blízký CALL 405.0 zaplatíme 13,6 x 50 = 680 USD. Vidíte? Naučit se v takové tabulce číst vyžaduje trochu cviku, ale již za krátko byste tuto dovednost měli bez problémů zvládnout.

  Nyní jsme si tedy ukázali, že cena premia závisí na vzdálenosti stike od aktuální ceny dané komodity. Již na začátku jsme si však řekli, že dalším velmi podstatným faktorem v opčím obchodování, v podstatě jedním ze zcela nejdůležitějších faktorů, je čas. Co si pod tímto představit?

  Zkrátka a dobře, že hodnotu premia neovlivňuje pouze vzdálenost strike od aktuální ceny, ale převážně pak skutečnost, kolik času zbývá do expirace dané opce.

  Ukázka výše se týká březnového kontraktu kukuřice (CH7). Do doby expirace opcí tedy zbývá něco kolem měsíce a půl – tj. ne mnoho času. Kolik by však byly hodnoty premia, nebo-li ceny opcí na stejné strike avšak ve vzdálenějším kontraktním měsíci? Pojďme si otevřít nyní tabulku vzdálenějšího kontraktního měsíce CN7 (červnový kontrakt kukuřice) a obě tabulky porovnejme.

  Nyní by již měl každý vidět to, co právě vidím já. Hodnoty premia opcí na stejné strike, o kterých jsme hovořili před chvílí v souvislosti s kontraktem CH7, jsou nyní u konktraktního měsíce CN7 dramaticky vyšší!

  Tak například CALL 600.0 nyní nestojí 5 USD, ale již 5,2 x 50 = 260 USD a CALL 450.0 nestojí 120 USD, ale dokonce celých 26,2 x 50 = 1310 USD! Ha, vidíte ten obrovský rozdíl?! Přitom vše, co se stalo je, že jsme nyní vybrali opce s vyšší časovou hodnotou, nebo-li takové, kterým do expirace zbývá podstatně více času. Čas je tedy bez pochyb jeden z nejdůležitějších faktorů při oceňování opcí!

  A právě na tomto fenoménu stojí celá řada strategií, které si načrtneme ještě později a o kterých pak bude převážně hovořit Mplay. Právě díky tomuto fenoménu je opční obchodování v principu velmi odlišné od „klasického“ obchodování futures a často můžeme na opcích vydělávat dokonce i když se ceny příslušných komodit vůbec nikam nehýbou! Chápat význam času v obchodování s opcemi je tedy kriticky důležité.

  Pamatujte si tedy pro dnešek následující

  • čím větší časovou hodnotu v sobě opce má, tj. čím delší čas do její expirace, tím vyšší bude premium opce, tj. tím více bude opce stát
  • premium opce dramaticky rychle klesá zejména poslední měsíc před expirací; v tomto období mohou být dokonce prakticky bezcenné i opce se strike velmi, velmi blízko aktuální ceně dané komodity
  • čas je tedy pro ohodnocování opcí často ještě důležitější, než aktuální cena dané komodity, a proto se s časem důsledně pracuje v celé řadě opčních strategií

  Příště si řekneme něco o výrazech OTM, ATM, ITM a samozřejmě budeme pokračovat i v dalších informacích potřebných k tomu, abychom mohli začít opce zdárně obchodovat. Do té doby však všem vřele doporučuji začít zkoušet brouzdat opčními iformacemi na zmíněné stránce www.alaron.com a sami si již vyhledávat hodnoty premií pro různé trhy na různé strike. Orientaci v podobých tabulkách je třeba dostat plně do krve.


  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...