Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Začínáme s opcemi (2)

  Dnes budeme pokračovat v našem seriálu o opcích, který jsme se rozhodli publikovat ku příležitosti návštěvy elitního opčního obchodníka Mplaye v Praze. V minulém díle jsme si vysvětlili základní princip pojmu opce, dnes se podíváme, jak se tyto principy aplikují v komoditním a futures obchodování.

  Pokud již víme, že opce znamená vlastně předkupní právo na určitou věc za určitou cenu, s možností uplatnění po určitou dobu, můžeme si poměrně jednoduše odvodit, jak taková předkupní práva aplikovat v rámci tradingu.

  Tak, jako v jakémkoliv jiném byznyse spjatém s opcemi i v tradingu platí, že opci kupujeme jako „rezervaci určité ceny na určité období“.

  Řekněme, že koupíme květnovou opci v trhu s Cukrem (SB) na cenu 11.70. Nechme zatím bokem důvody, proč bychom tak měli činit a kolik bychom za takovou opci zaplatili. Podstatné je, že nákupem takové opce jsme tedy dosáhli dvou věcí:

  1) koupili si právo otevřít komoditní kontrakt na ceně 11.70
  2) koupili si čas, během kterého takto můžeme učinit.

  Pokud je dnes začátek ledna, mohu využít kdykoliv až do expirační lhůty (konkrétní den v květnu) možnost otevřít komoditní kontrakt na ceně 11.70, ať je právě cena kdekoliv.

  Samozřejmě, už všichni víme, že kontrakt je možné otevřít buďto na dlouhou (long) stranu, nebo na krátkou (short) stranu. I toto je třeba v rámci nákupu opce vyspecifikovat. Jestliže se rozhodnu využít své opční právo otevřít kdykoliv až do května pozici za cenu 11.70, bude to na stranu long, nebo na stranu short?

  Aby v tomto bylo zcela jasno, existují v tradingu dva druhy opcí: takzvané call a takzvané put.

  Call opce nám dávají právo kdykoliv až do doby expirace opce otevřít na dané ceně (11.70) pozici na dlouhou stranu.

  Put opce nám dávají právo kdykoliv až do doby expirace opce otevřít na dané ceně (11.70) pozici na krátkou stranu.

  Cena, na které bychom v případě rozhodnutí využít naše opční právo pozici otevřeli, v našem příkladě cena 11.70, se nazývá strike cena, resp. strike price.

  Pokud jsme se tedy rozhodli nakoupit naši opci v trhu s cukrem z důvodu spekulace na růst ceny, přesný název této nakoupené opce by zněl:

  CALL SUGAR MAY 2007, STRIKE 11.70

  Pouze call opce nám totiž dává právo otevřít na ceně strike dlouhou pozici, nikdy však krátkou.
  Pokud bychom naopak spekulovali na budoucí pokles trhu, s tím, že bychom řekněme spekulovali na pád od ceny 11.00 níže, zřejmě bychom volili nákup put opce. Přesný název opce by tedy zněl:

  PUT SUGAR MAY 2007, STRIKE 11.00

  Put opce nám dává právo otevřít pouze short pozici od strike ceny, nikdy ne long.

  Proto si pamatujte:

  CALL (čti "kól") = spekulace na růst ceny
  PUT (čti "put") = spekulace na pokles ceny

  Tímto způsobem tedy můžeme nakupovat opce na jednotlivé trhy nebo akciové tituly, abychom si „rezervovali“ možnost kdykoliv až do doby expirace otevřít příslušný kontrakt (long v případě call opce a short v případě put opce) za konkrétní cenu - strike.

  Všem jasné? Doufám, že ano. Zatím se nejedná o nic složitého – pouze jsou zde trochu jiné pojmy a principy než v „klasickém“ futures a akciovém obchodování, je tedy třeba se s takovýmito dobře seznámit.

  Pojďme tedy dál a vysvětleme si ještě jeden pojem: pokud bychom kdykoliv využili našeho opčního práva a skutečně opci proměnili do konkrétní pozice, tj. v případě call opce si nechali otevřít long pozici na konkrétní strike, nebo v případě put opce short pozici na konkrétní strike price, pak bychom učinili něco, čemu se říká exercise.

  V praxi to vypadá tak, že dáte svému brokerovi povel, aby využil vašeho opčního práva a otevřel vám konkrétní příslušné pozice vztahující se k dané opci. Broker pak provede právě exercise, nebo-li s okamžitou platností otevře pozici za cenu srike, ať je právě aktuální cena jakákoliv.

  Hned vysvětlím názorně.

  Pokud bychom v cukru vlastnili CALL opci na STRIKE 11.70 a dali brokerovi instrukci provést exercise, učiní tak, ať je právě aktuální cena cukru jakákoliv – může být 11.90 nebo 11.50. Vaše pozice však vždy bude otevřena za cenu 11.70, ať se děje cokoliv. Tím pádem mohou nastat pouze dvě situace:

  Je-li aktuální cena v době exercise větší než 11.70, broker vám vlastně automaticky otevírá pozici se ziskem. Řekněme, že je aktuální cena cukru 11.90. Jenomže vy díky exercisu nyní vlastníte long kontrakt otevřený na ceně 11.70, takže jste se svým kontraktem již ve zisku 224 USD (jeden bod v cukru = 11.20 USD, tj. 20 x 11.20).

  Pokud je aktuální cena v době exercise menší než 11.70, broker vám vlastně automaticky otevírá pozici se ztrátou. Řekněme, že je aktuální cena cukru 11.50. Jenomže vy díky exercise nyní vlastníte long pozici otevřenou na ceně 11.70, takže jste se svou pozicí v aktuální ztrátě 224 USD.

  Kdo takovou ztrátu kryje? Ten, kdo vám opci prodal. To však není v tento moment ještě důležité. Nyní probíráme opce ze strany nákupčích, ke straně prodejců, nebo-li „vypisovatelů“, se dostaneme v našem seriálu až později.

  Ať už si tedy nyní lámete nad výše napsaným hlavu jakkoliv, pamatujte si pak jednu velmi podstatnou věc: exercise je velmi výjimečná věc. Málokterý opční obchodník exercise využívá. Opční byznys stojí na jiných základech než je exercise. Nemusíte se tedy exercisem příliš trápit, je však důležité tento pojem znát.

  V čem tedy spočívá skutečný trik obchodování opcí? Jak již správně někteří tuší, spočívá v premiu.

  Už jsme si minule vysvětlili, že premium je vlastně cena, kterou za případnou opci zaplatíme.

  Jenomže taková cena se neustále mění. Samotné premium tedy může být perfektním předmětem samostatného byznysu. Pokud opcím správně rozumíme, můžeme se naučit premium kupovat levně a prodávat draho. A to je zatím jedna z mnoha variant toho, co vše se dá s premiem dělat (skutečná „kouzla“ vám ukáže především Mplay). Přesto ještě chvíli u této myšlenky zůstaňme a ještě jednou se s ní vraťme k našemu příkladu s cukrem:

  Zcela hypoteticky, CALL SUGAR MAY 2007, STRIKE 11.70 jsme mohli nakoupit například za cenu 200 USD. To je cena, kterou jsme za opci zaplatili – kolik jsme zaplatili za naše právo kdykoliv až do stanoveného termínu (doby expirace) otevřít příslušnou pozici za strike cenu.

  Jenomže tato cena, oněch 200 USD nazývaných premium, se zcela určitě bude až do doby expirace měnit tak, jak se mění i trhy a hlavně jak plyne čas!

  Za 2 týdny tedy může být hodnota premia CALL opce se STRIKE 11.70 namísto 200 USD již celých 600 USD a my se s klidem můžeme rozhodnout naší opci prodat a vydělat tak rovných 400 USD.

  O co tedy v tomto byznyse běží především?

  1) o premium,
  2) o čas.

  K tomu všemu se dostaneme dále až v následujícím díle.

  Dnes ještě jednu rekapitulaci, aby bylo všem všechno jasné.

  • můžeme si koupit opci na jakoukoliv komoditu nebo akcii
  • za nákup jakékoliv opce zaplatíme konkrétní cenu, které se říká premium
  • opci můžeme koupit na jakoukoliv strike price
  • opce nám dává právo do určitého termínu (doby expirace) kdykoliv otevřít příslušnou pozici na příslušné strike price
  • v případě, že vlastníme call opci, můžeme využít naše právo a otevřít pozici na příslušné strike pouze na stranu long
  • v případě vlastnictví put opce můžeme využít naše právo a otevřít pozici na příslušné strike price pouze na stranu short
  • pokud bychom tohoto práva využili, došlo by k takzvanému exercise
  • exercise však není hlavním důvodem obchodování opcí; na tomto opční byznys nestojí
  • opční byznys se „točí“ hlavně kolem premia

  A nyní to nejlepší:

  • v případě jeho perfektního pochopení můžeme právě na pemiu vydělávat peníze, a to často i zcela nezávisle na tom, zda-li trhy půjdou nahoru nebo dolů!

  V příštím díle si ukážeme konkrétní opce na konkrétní strike price pro konkrétní trhy. Ukážeme si, jak vysoká jsou pro takové jednotlivé opce premia a vysvětlíme si o oceňování premií něco více. Začneme se více ponořovat do toho, jak nám premia mohou pomoci postavit si profitabilní byznys.


  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...