Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Začínáme s opcemi (6)

  Až doposud jsme se věnovali pouze jedné části opčního byznysu a tou bylo nakupování opcí. Dnes konečně přejdeme k další části, daleko zajímavější, a tou je vypisování opcí.

  Vypisování opcí je jednoznačně prakticky nejzajímavější část opčního byznysu. Každý profesionální obchodník s opcemi totiž používá kombinace jak nakupování opcí, tak vypisování opcí. Díky těmto kombinacím pak vznikají jedinečné opční strategie (nejrůznější opční spready) a ty nám mohou nabídnout to nejlepší z opčního světa – nezanedbatelný profit s minimem rizika. Pojďme tedy k tomu, co to vypisování je – princip vypisování je nutné perfektně pochopit.

  Co je vypisování opcí a jak to funguje?

  Pokud máme možnost nakupit prakticky pro libovolný futures nebo akciový trh put nebo call opci na určitou strike, pak to musí nutně znamenat, že musí i existovat někdo, kdo nám takovou opci poskytne. Takové osobě se říká vypisovatel, který nám opci poskytne tím, že ji takzvaně vypíše (option writing). V opčním byznyse se tedy nepoužívá výraz „prodávání opcí“, ale vypisování opcí (v případě, že někomu opci poskytuji), nebo likvidování opcí (v případě, že vlastním call nebo put opci a chci se jí zbavit - tj. prodat ji někomu jinému).

  Je to poměrně jednoduché. Již jsme si vysvětlili, že pokud nakupujeme opce, pak si vlastně kupujeme právo na určitou komoditu/akcii za určitou cenu. Můžeme si například koupit právo ve formě call opce na komoditu XY se strike 300, což znamená, že pokud trh dojde na tuto hodnotu a výše, máme právo kdykoliv si nechat otevřít dlouhou pozici na ceně 300.

  Zatímco my, jakožto nákupčí opcí máme tedy určitá práva, ten, kdo nám opci poskytne – neboli vypíše, má určité povinnosti. Pokud nám někdo poskytne (vypíše) opci v komoditě XY za cenu 300, pak je jeho povinností v případě vyžádání otevřít pro nás dlouhou pozici na ceně 300, kdykoliv bude komodita na hodnotě více než oněch 300. Pokud bychom například vlastnili již zmíněnou opci na komoditu XY a ta by byla právě na hodnotě 350, mohli bychom si vyžádat uplatntění naší opce a otevřít dlouhý kontrakt na hodnotě 300, tj. v okamžiku uplatnění našeho práva bychom byli okamžitě s daným kontraktem v profitu 50 bodů. Jak by opční vypisovatel mohl pro nás v době, kdy je komodita XY na ceně 350, otevřít dlouhý kontrakt na ceně 300? Jednoduše tím, že by vzal opačnou pozici - tj. pozici short. Jeho krátká pozice by tedy byla v daný okamžik ve ztrátě -50 bodů, zatímco naše v profitu +50.

  Opci může vypsat naprosto každý. Tak, jako můžete kdykoliv nakoupit jakoukoliv opci, nebo již nakoupenou opci zpět prodat (takzvaně zlikvidovat), můžeme kdykoliv i opci vypsat. Kdykoliv pak opci vypíšeme, tak částka, kterou za opci utržíme (takzvané opční premium), okamžitě putuje na náš účet.

  Pokud bychom tedy v již zmíněném příkladu výše nechtěli call opci v komoditě XY na strike 300 nakupovat, ale naopak vypisovat, pak bychom zkrátka a dobře okamžitě inkasovali na náš účet premium, které by někdo za naši opci zaplatil. Svým způsobem tedy můžeme „sklízet“ peníze. Za takto sklizené peníze však máme určité povinnosti.

  Vypisování opcí = princip pojišťoven

  Vypisování opcí je tedy druhá tvář opčního byznysu a svým mechanismem velmi připomíná fungování pojišťoven.

  Úkolem pojišťoven je neustále kasírovat peníze, a to pokud možno ve velkém. Za tyto peníze nabízejí „jištění“, avšak jejich pečlivě a dlouhodobě zpracované statistiky jasně říkají, že ke skutečnému plnění jištění dojde tak zřídkakdy, že peníze, které musí taková pojišťovna během roku vyplatit (a to i v případě nenadálých katastrof jako jsou například povodně), prakticky nikdy nepřesahují souhrnnou částku, kterou pojišťovna během celého roku od svých pojištěnců vybrala. Statistiky jsou jednoznačně na straně pojišťovny, a proto může i pojišťovna vydělávat.

  S opčním vypisováním je to totéž. Tak, jako lidé potřebují pojištění, i tradeři potřebují pojistky, které nakupují ve formě opcí. My se můžeme tedy rozhodnout být „pojišťovnou“ a tyto opce jim poskytovat (vypisovat). I pro nás totiž jednoznačně hovoří statistika: pamatujete si, co jsme si v nedávném díle řekli o OTM opcích? Že jich až 80% expiruje jako bezcenných! Pokud tedy budeme na straně vypisování opcí, pak to znamená, že máme až 80% pravděpodobnost, že peníze skutečně zůstanou na našem účtu a nikdy nebudeme muset uplatnit naše povinnosti, které by nastaly, pokud by se trh vyšplhal až na hodnotu strike, na kterou jsme danou opci vypsali!

  Je opční vypisování rizikové?

  Ano a ne. Pokud budeme neopatrní a nedůslední, pak ano. Pokud budeme důslední a opatrní, pak již tolik ne.

  Nejhorší případ, který se v případě, že budeme vypisovat opce, může teoreticky stát, je právě ten, že dojde k situaci, že cena dané komodity nebo akcie dosáhne strike, na kterou jsme opci vypsali. V takovém případě by totiž mohlo skutečně dojít k tomu, co jsme si popsali výše (říká se tomu exercise), tj. že by si někdo nechal otevřít příslušný kontrakt a my museli vzít proti němu opačnou pozici. Tím bychom se teoreticky vystavili prakticky neomezené ztrátě. Avšak skutečně pouze teoreticky.

  V praxi bychom byli daleko chytřejší. Pokud totiž vidíme, že se trh nebezpečně blíží k naší strike, pak není nic jednoduššího, než se z našeho závazku vyvléct tím, že zkrátka a dobře danou opci nakoupíme! Tj., pokud jsme například vypsali call opci v komoditě XY na strike 300 v době, kdy byla aktuální cena trhu 250 a nyní vidíme, že se trh pomalu ale jistě (a nebezpečně) blíží k ceně 295, pak vše, co uděláme je, že nakoupíme call opci na strike 300 a tím je veškerý náš obchod uzavřený, ukončený, my již jakékoliv závazky a povinnosti nemáme a tím pádem ani žádné riziko!

  Navíc i v takovém případě můžeme stále vydělat! Nezapomeňte, že opce ztrácejí na své hodnotě nejvíce díky faktoru času. A tak pokud jsme za vypsanou opci inkasovali například 300 USD v době, kdy byla aktuální cena trhu 250, pak nyní, kdy je trh na hypotetické hodnotě 295, může mít již opce tak malou časovou hodnotu, že její nákup (i když je již téměř ATM) může stát např. pouze 100 USD a tím tedy pořád vyděláme 200 USD!

  Toto tedy bylo letmé představení toho, co je opční vypisování a jak funguje. Samozřejmě, pokud budeme chtít skutečně začít opce vypisovat, je nutné jít v problematice daleko více do hloubky a nejprve podobné strategie důkladně testovat s hypotetickými penězi.

  Závěrem článku dnes ještě rekapitulace:

  • Opci můžeme nakoupit nebo vypsat
  • Pokud opci nakoupíme, pak si kupujeme práva
  • Ten, kdo opce nakupuje, musí za ně platit
  • Ten, kdo opce vypisuje, okamžitě inkasuje premium na svůj účet
  • Pokud opci vypíšeme, pak inkasujeme peníze, ale máme za ně závazky
  • Nakoupenou opci můžeme kdykoliv zlikvidovat tím, že ji zpět někomu prodáme
  • Vypsanou opci můžeme kdykoliv zlikvidovat tím, že ji zpět koupíme
  • Nejhorší varianta při vypisování opcí je exercise; tomu se však můžeme vyhnout tím, že vypsanou opci koupíme zpět (zlikvidujeme) v momentě, kdy se cena dané komodity nebo akcie blíží k námi vypsané strike
  • Až 80% všech OTM opcí vyprší jako bezcenných; to tedy znamená, že vypisování OTM opcí znamená již od začátku až 80% šancí na naší straně
  • Vypisování opcí a nakupování opcí se vzájemně kombinují v rámci profesionálních strategií (o kterých primárně bude hovořit na svém semináři Mplay)

  V příštím díle si povíme něco o obchodování opcí pro akciové tituly a ukáži vám skvělý nástroj zdarma na simulované obchodování akciových opcí.


  Tomáš Nesnídal


×
×
 • Vytvořit...