Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Dr. Brett: Emoce a trading – porozumění a zvládnutí úzkosti


Od skvělého tradera jsem dostal velmi výmluvný e-mail, ve kterém se pozastavoval nad tím, že obchoduje velmi dobře, pokud obchoduje s menším počtem kontraktů (představující však stále solidně velkou pozici), pokud ale obchoduje s maximálním počtem kontraktů, jeho obchodování se znatelně horší. Zjistil, že výše riskovaného kapitálu ovlivňuje jeho emoční zážitek během obchodování. Včera, když obchodoval s umírněným rizikem, obchodoval systematicky a dosáhl nezanedbatelného zisku. Předchozí týden, když maximalizoval svůj riskovaný kapitál, porušil mnoho svých obchodních pravidel a přišel o mnoho peněz.

  


Foto (c)iStockphoto.com/ancroft  

Stejný trader, stejný obchodní systém – pouze výše rizika ovlivnila jeho emoce, jeho rozhodování a jeho výkon.

Některé výzkumy naznačují, že riziko a zisk jsou zpracovávány každý v jiné části mozku. Navíc se zdá, že aktivace mozku je v případě zisku rychlejší, než pokud čelíme riziku. Jiné výzkumy ukazují, že individuální rozdíly v mozkové aktivitě úzce souvisí s naší snášenlivostí rizika a případnou averzí k riziku. Tyto výzkumy také zjišťují, že naše mozková „centra odměny“ se stávají více či méně aktivní v závislosti na tom, jak mnoho peněz můžeme získat či ztratit. V podstatě se tyto „centra odměny“ nacházejí v té stejné části mozku, která se aktivuje, když lidé berou kokain, jí čokoládu nebo se dívají na hezkou tvář.

Zdá se, že vzrušení z rizika a vyhlídka na zisk začne ovládat centra odměny v mozku, zvláště systém distribuce dopaminu. Výsledky výzkumu zdůrazňují, že hazard ovlivňuje části mozku související s „plánováním a formováním strategií“. Není tedy divu, že má mnoho traderů obavy ze „ztráty disciplíny“.

Od tradera, který mi napsal, se tedy můžeme naučit jednu velmi důležitou lekci: Pokud jsme schopni kontrolovat naši snášenlivost zisku a ztrát, dokážeme kontrolovat, jak moc bude náš mozek ovládán. Vystavením se 100% risku se změní naše obchodování na hazard; omezením rizika opět snížíme nadměrnou aktivitu našeho dopaminového systému.

Existuje další podstatný důsledek: pokud nedokážeme řídit naše riziko – den po dni, týden po týdnu – můžeme si způsobit trvalé změny v mozku. Jak uvádí jeden z vědců: „U lidí, u kterých se vyvinou problémy se závislostí na hazardu, se zdá, že tyto části mozku již nefungují tak dobře jako dříve.“ Změnou systému distribuce dopaminu v mozku se i normální člověk může změnit v hráče závislého na hazardu. Toto je příklad „neuroplasticity“: schopnosti mozku změnit svou strukturu a funkčnost v závislosti na životních zkušenostech.

Pokud vytvoříme správné životní zkušenosti, můžeme doslova modelovat náš mozek pro úspěch. Pokud vygenerujeme špatné zkušenosti, můžeme si sami poškodit schopnost správného rozhodování. Rozdíl mezi správným a špatným u traderů často mizí s rostoucí výší jejich riskovaného kapitálu.

Emoce a trading

Protože trading znamená riskování ve velmi nejistém prostředí, nutně se budou vedle našeho intelektu projevovat také naše emoce. Jaké emoce trading vyvolává a jaký mají vliv na výkon a rozhodování tradera?

Do rodiny emocí spojených s úzkostí patří nervozita, tíseň, stress, strach a obavy. Všechny jsou odezvou na vnímané ohrožení. Jsou částí strategie „bojuj nebo uteč“, která nám umožňuje vypořádat se s nebezpečnými situacemi.

Žádný trader neprožívá úzkost stejným způsobem. Pro některé je to primárně kognitivní jev, během kterého se zrychluje myšlení a objevují se starosti. U jiných je kognitivní složka spojena s fyzickými projevy: zrychlující se tep, napětí ve svalech a zrychlené mělké dýchání. Občas jsou projevy úzkosti nejdříve fyzické, aniž by si jich byl sám trader vědom. Toto se stává často, pokud je svalové napětí hlavním způsobem, jak se úzkost projevuje.

Protože úzkost reprezentuje vzorec chování „bojuj nebo uteč“, který je pevně zakódovaný, nutí nás k akci. Průtok krve se zintenzivní v oblasti mozku zodpovědné za motoriku, a obejde čelní mozkovou kůru zodpovědnou za naše plánování, úsudek a racionální rozhodování. Z tohoto důvodu můžeme ve stavu úzkosti činit rozhodnutí, která nejsou shodná s těmi, která bychom činili v klidném stavu a s rozmyslem.

Všimněte si, že úzkosti je reakcí na vnímanou hrozbu. Tyto hrozby mohou být reálné, ale jsou i takové, které si vytváříme sami díky negativnímu myšlení. Pokud například dva tradeři se stejnou velikostí účtu absolvují ztrátový měsíc, jeden to vnímá jako běžnou sérii ztrát a zažívá pouze menší obavy či napětí, zatímco druhý pochybuje o svých obchodních schopnostech a reaguje s nezanedbatelnou úzkostí. To, co vyvolává naši reakci „bojuj nebo uteč“, není až tak realita samotná, ale spíše způsob, jak realitu vnímáme a zpracováváme sami v sobě.

Z tohoto důvodu dva prvotní úkoly pro tradery, kteří bojují s úzkostí, je uvědomit si její projevy a určit, zda hrozby jsou primárně reálné nebo způsobené jejich vnímáním. Uvědomění si našich individuálních projevů úzkosti je zásadní pro to, abychom dokázali přerušit reakci „bojuj nebo uteč“ a dokázali se vrátit co nejdříve k vědomému stavu, ve kterém dokážeme používat naše racionální rozhodovací schopnosti.

Většina z nás má své jedinečné projevy, které prozradí náš strach nebo nervozitu. Mezi běžné projevy patří: napětí v určitých svalových skupinách, typická sekvence negativních myšlenek, svíravý pocit v žaludku, třes, nával utrápeného myšlení… Naším primárním cílem je zkrátka uvědomit si, co cítíme a jak prožíváme naše emoce. Nemůžeme něco změnit, pokud si toho nejsme vědomi.

Dobrým cvičením je pravidelné zaznamenávání si našich myšlenek, emocí a fyzických pocitů v průběhu obchodní seance a přiřazování jejich projevů k aktuálnímu chování trhů, našim obchodním rozhodnutím a výsledkům. Po určité době zaznamenáte zřetelné vzorce: určité konstelace myšlenek, pocitů a tělesných počitků, které se opakují během náročných obchodních situací. Jakmile zaznamenáte své vlastní vzorce spojené s úzkostí a skutečně uvidíte, jak zasahují do vašeho rozhodování, dokážete mnohem efektivněji tyto vzorce narušit a pozměnit.

Nerad přeháním, ale podle mého názoru, je toto jedno z nejdůležitějších témat, které jsem kdy zveřejnil na svém blogu. Ti, kteří se seznámili se zmíněnými výzkumy a vezmou v potaz sdělení o souvislosti mezi fungováním mozku a míře podstupovaného rizika, mohou doslova a do písmene zachránit svoji obchodní kariéru a podstatně zvýšit své šance na úspěch. Nelze uspět, pokud nemáte kontrolu, a nedosáhnete kontroly, pokud „oblast odměny“ ve vašem mozku je ovládána ztrátami a ziskem, o který usilujete.

  

Autorem textu je Dr. Brett Steenbarger, který jej publikoval na svém blogu http://traderfeed.blogspot.com. Text se souhlasem autora přeložila pro Finančník.cz Blanka Davídková.
Pokud vás myšlenky Dr. Bretta Steenbargera zaujaly, určitě nepřehlédněte jeho knihu Trading Coach, která vyšla v českém překladu. Jde o vynikající soubor 101 rad a postupů, jak vyřešit své psychologické problémy v tradingu, a které vám tak mohou pomoci stát se podstatně lepším traderem.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Financnik.cz

(publikováno 28.04.2011, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Několik výsledků pozorování z oblasti psychologie obchodování

Následující kapitola:
Dr. Brett: Mé oblíbené techniky pro překonání úzkosti během obchodování

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, margin

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.