Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Archiv článků Psychologie obchodování Jak na obchodní plán Mé obchodní strategie
 • Psychologie úspěchu 10: uvolnění

  Naši předkové nás učili: pokud chceš něčeho dosáhnout, tvrdě pracuj a snaž se. Samozřejmě, na tomto rčení je veliký kus pravdy. Možná to ale není jediná cesta, jak dosáhnout toho, co žádáme. Docela možná je tu ještě jeden způsob: udělejte si přesnou představu o tom, co chcete a pak už jen trpělivě vyčkávejte.

  Jelikož jsem před řadou let zasvětil veliký kus svého života filmové režii, vždy mě velmi zajímaly humanitní obory, počínaje historií, uměním a konče filozofií. Během let jsem se pak čím dál tím více začal zajímat i o duchovní nauku a samozřejmě se od té doby snažím co nejvíce poznávat „mysterium života kolem nás“ na vlastní kůži. Dnešní zkušenost, kterou bych vám rád předal, je jedna z mých nejpozoruhodnějších a zároveň nejpřekvapivějších co se dosahování výsledků týče. Zároveň jsem docela silně přesvědčený, že po přečtení tohoto článku řada z vás sama zjistí, že podobné věci se dějí i v jejich životě a ostatní snad začnou mou dnešní metodu dosahování cílů praktikovat.

  Tak tedy, vlastně to začalo už když mně bylo kolem 20 let a rozhodl jsem se stát se režisérem. To samo o sobě není vůbec snadné, vyžaduje to poměrně dlouhou a náročnou cestu a samozřejmě i v takovémto oboru je třeba začít od základu, to znamená, od postu asistenta režie.
  Abyste tomu rozuměli, práce asistenta režie je organizačně nesmírně náročná a zodpovědná, takže šance nováčka dostat se k takovému postu, navíc bez jakýchkoliv zkušeností, je prakticky nulová. Přesto jsem se jednoho dne rozhodl do tohoto náročného boje pustit, sebral jsem všechny síly a pustil se do několikaměsíčního obcházení produkčních společností se svým chatrným CV a touhou proniknout do světa filmu.

  První měsíc byl, jak už to tak bývá, nekonečně frustrující záležitostí. Samé sliby, žádné činy. Obvyklá fráze „zavoláme vám“ a „určitě se ozveme“ (dodnes na to čekám). A samozřejmě nekonečné „bohužel, přijďte, až budete mít něco za sebou“. Bohužel se situace nezlepšila ani druhý měsíc, kdy mně ke všemu začínaly docházet peníze (nic jiného jsem nedělal, než každý den chodil po produkčních kancelářích) a třetí měsíc vše kulminovalo vztekem, bezmocí a nekonečnou frustrací: měl jsem absolutní pocit, že to nedokážu. Výsledek? NIC. Byl jsem bez práce, zničený a bezmocný. Nevěděl jsem co dělat a tak jsem se rozhodl odpočinout si. Odjel jsem ke kamarádovi do Liberce a dva měsíce u něho nedělal nic, jenom jsme celé dny leželi a koukali na filmy.

  Abych to zkrátil: po dvou měsících došly i mé poslední úspory a tak bylo nutné skutečně již začít něco dělat. Nebylo nazbyt – rozhodl jsem se, že si najdu práci, prozatím mimo filmový obor. Smířil jsem se dočasně s nejhorším, samozřejmě další boj měl následovat po našetření alespoň nějakých finančních prostředků. Už jsem začal psát nové CV, promýšlet, koho tentokrát oslovím, když v ten moment – jak už to bývá – zazvonil telefon. Byla to jedna menší produkce, pro kterou jsem kdysi dělal na jedné zakázce práci „posledního přicmrndávače a nosiče kávy“ a z čista jasna přišla s nabídkou, o které se vám může jenom snít: práci asistenta režie na celovečerním AMERICKÉM filmu. Jednalo se o začínajícího režiséra, který chtěl mít kolem sebe především lidi plné entusiasmu - a tak jsem tu práci dostal.

  Když tato náročná zakázka skončila, začal jsem poprvé velmi přemýšlet o tom, jak je to zvláštní, že když se velmi snažíte, nic se vám nedaří a jen co se trochu uvolníte, vše náhle přijde samo. Rozhodl jsem se tedy tento nový poznatek znovu „otestovat“. Na řadu přišla již po pár měsících fáze, kdy bylo načase pokusit se protlačit do filmové branže jako režisér reklam; znovu jsem tedy dal dohromady nové podklady, připravil několik videokazet s ukázkovými pracemi a začal tentokrát trochu jinak. Obeslal jsem všechny, které jsem jenom mohl a poté se rozhodl nědělat již nic a nechat jen síly samy působit. Byla to neuvěřitelná zkušenost: za zhruba dva týdny (nebo tak nějak, již si přesně nepamatuji), jsem dostal svoji první zakázku. Byla sice velmi malá, téměř nepodstatná – ale byla! A tak jsem v té době poprvé dostal velmi zajímavou lekci, o které jsem přemýšlel dalších několik let: skutečně k nám přicházejí vysněné věci snadněji v celkovém stavu uvolnění, než ve stavu napětí?

  Následující roky nebyly snadné. Měl jsem řadu měsíců jako na horské dráze: jednou jsem vydělal veliký balík peněz na nějaké zahraniční reklamě, jindy zase dlouhé měsíce nemohl zavadit o práci. Bylo to velmi vyčerpávající a o stavu uvolnění se rozhodně mluvit nedalo, proto jsem neměl příliš náladu na duchovní záležitosti a raději jsem přemýšlel, jak se lépe finančně zabezpečit. Samozřejmě, postupně toto vše začalo vést k tradingu, u kterého jsem nakonec zůstal a který bych již nikdy neměnil – přiznávám, že mě nakonec baví ještě více než film. A zároveň v momentě mé finanční stabilizace a finančního rozvoje konečně přišel opět čas pokračovat v načatých duchovních poznáních.

  Pokračující lekce na téma „dosahování věcí v naprostém uvolnění“ začalo nabírat v tradingu zcela nové rozměry. Trading je ve své podstatě činnost, která vás neustále nutí přemýšlet o svých silných a slabých stránkách a tak velmi významně přispívá k vlastnímu sebepoznání. Trading sám o sobě tedy začíná být v určitém bodě duchovní cestou a pro nutnost překonávání řady drobných překážek je tedy opět ideálním způsobem, jak si vyzkoušet, zdali k vám skutečně věci nejlépe přicházejí v naprostém uvolnění.

  Podobných „testů“ jsem záhy musel během kariéry tradingu absolvovat bezpočet, avšak na některé se pamatuji úplně nejvíce a dodnes mě nejvíce překvapují. Samozřejmě, opět mě všechny tyto zkušenosti utvrdily v jediném: stav uvolnění je skutečně pro dosahování cílů ideální. Zde opět pár příkladů.

  Tak například, v průběhu času jsem začal toužit po tom, abych poznal více dalších profesionálních obchodníků. Chtěl jsem poznat převážně obchodníky, co obchodují s milionovými účty a co jsou skutečně velmi daleko. To samo o sobě v době, kdy jsem na toto pomyslel, znělo jako zhola nemožné – obzvláště zde, v České republice. Přesto toto byl jeden z momentů, kdy jsem se rozhodl otestovat možnost dosahování cílů ze stavu uvolnění: v té době jsem si pro sebe vytyčil toto jako cíl, avšak s tím, že nebudu na něm výrazněji pracovat, pouze budu citlivě vnímat jakékoliv příležitosti, které by mohly šanci setkat se s full-time profesionálními obchodníky se potkat.

  Nepopírám, že to celé zabralo nějaký čas. Konkrétně celé dlouhé dva roky. Avšak po dvou letech jsem náhle byl v USA a zde se střetával ne s jedním, nebo dvěma, ale celou řadou profesionálních obchodníků! Tenkrát jsem se opět utvrdil, že dosahovat cíle jde za určitých podmínek i bez nutnosti na věci „tlačit“ a silou je „nutit“, aby se staly. Byl to moment, kdy jsem si naprosto uvědomil, že skutečně daleko spíše k nám přijdou věci ze stavu uvolnění, ve stavu absolutního vnímání a otevření a s nutnou dávkou trpělivosti, než ze stavu „tlačení“ věcí a přílišného snažení.

  Od té doby jsem začal metodu dosahování dílčích cílů ve stavu uvolnění používat čím dál tím více. Tak například, jenom o rok později bylo „vyslyšeno“ mé přání a profesionální obchodníci, které jsem potkal v USA, mně prozradili své nejtajnější a nejprofitabilnější techniky. Nikdy jsem přitom na nic podobného netlačil a už vůbec se neprosil – jen jsem v uvolnění čekal na moment, až situace sama přijde. Zcela poslední zkušenost jsem pak zažil minulý týden, kdy jsem během svého týdenního pobytu ve Švýcarsku „vyslal“ myšlenku, že by bylo zajímavé vidět backtestové výsledky různých přístupů obchodování opční strategie Straddle/Strangle – a jaké mě čekalo po mém návratu překvapení, když jedna z prvních věcí, kterou mně Petr šel ukázat, byly již hotové výsledky toho, o čem jsem právě přemýšlel! A podobných příkladů jsem za posledních pár let zažil skutečně bezpočet...

  Samozřejmě, už v tomto bodě slyším pragmatiky a skeptiky, jak říkají: „to byla jen náhoda“, atd., atd. Možná. Ovšem i v tomto bodě jsem došel ve svém životě k zajímavému pozorování:

  V naší mysli si nevytváříme pouze naše cíle a naši budoucnost, ale také cestu, jak k ní dojdeme.

  Dovolte mně opět napsat, co mám na mysli. Jedna má kamarádka – apropo, velmi úspěšná full-time obchodnice, patří k lidem, kteří žijí přesně takový život, jaký si představují ostatní (cestování, golf, klid a pohoda, žádné finanční nedostatky...). Jana je duchovně velmi silně založený člověk a potkal jsem se s ní poprvé již déle než před rokem na jednom z našich seminářů – postupem času se z nás stali přátelé. Na Janě mně vždy fascinovalo, s jakou nekomplikovaností a jednoduchostí nechává k sobě přicházet vše, co si jen v hlavě vytvořila. Je to jeden z mála lidí, který mě velmi pozitivně ovlivnil a ukázal nové duchovní cesty, neboť mnoha drobnými podněty vás zkrátka a dobře nutí k přemýšlení. Má zkušnost s touto osobou (kterou by mnozí považovali za nenormální a já ji považuji naopak za jednu z velmi mála normálních lidí, které znám) mě přivedla k velmi důležitému poznání: její cíle se dosahují jednodušeji, protože si zkrátka sama definovala cestu, jakou bude své cíle dosahovat. Zkrátka a dobře, zdá se, že skutečně i cestu si můžeme definovat již předem v naší mysli – ne pouze cíl.

  Většina lidí si definuje ve své hlavě způsob dosahování svých cílů skrze tvrdou práci, dřinu, snahu. Není divu, takto jsme k tomu byli vždy naučeni. Proto začínají být skeptičtí, když slyší, že někdo dosahuje stejných výsledků v neporovnatelně větší pohodě, klidu a uvolnění. Celý rozdíl je ale v tom, že ta druhá skupina si sama tento způsob dosahování cílů takto vybrala. Protože, ač tomu nyní ještě mnozí zřejmě neuvěří, zdá se, že život je daleko flexibilnější a kreativnější, než se vůbec zdá: svět a věci kolem nás totiž nefungují tak, jak nám to druzí říkají a jak nás to druzí naučili, ale tak, jak si je sami nadefinujeme a jak se sami rozhodneme, že mají fungovat! Nemám tím samozřejmě na mysli žádné sci-fi jako porušování gravitace a levitování, ale mám tím na mysli to, že svůj vlastní život a každý krok v něm, každý proces a celé své okolí si zkrátka a dobře rozhodujeme sami – ať se nám to zdá, nebo ne. Myslím, že takové zjištění je osvobozující pro každého, kdo si je ochoten toto připustit, přijmout a zároveň se dokáže osvobodit od okolí a obecně zažitých dogmat a konvencí (škoda, že jen tak málo lidí to dokáže)!

  Abych však celý dnešní článek přeci jenom uzavřel trochu při zemi, musím se zcela na závěr podělit s ještě jednou zkušeností: ať už se rozhodnete nechat přicházet k sobě své cíle skrze naprosté uvolnění (velmi příjemný a zdravotně nezávadný způsob, který vyžaduje mnoho trpělivosti), nebo skrze tvrdou dřinu a nesutálé „postrkování“ věcí (způsob, jak se dnes věci dělají a jak je dnes také vyžaduje a nutí dělat tlak společnosti, s důsledkem mnoha zdravotních, vztahových a lidských komplikací), tak i tak musíte v určitých fázích očekávat odpor. Jinými slovy, zdá se, že ani jedna varianta tak úplně bez práce a bez určitých „zádrhelů“ nikdy nebude. Proč? To ještě nevím, snažím se na to pro sebe také odpovědět. Avšak bezpečně už dnes vím, že i překážky a odpor se daleko snadněji zvládají ve stavu uvolnění. Dají se totiž opět překonat trpělivostí a uvolněností – tj. není nutné za každou cenu vydávat příliš další extra síly a energie, snad pouze v podobě více trpělivosti – a daná věc k vám stejně většinou nakonec přijde. Pouze nezapomeňte, že až k vám přijde, stejně budete muset zapojit mozek a vrhnout se do práce, abyste celou věc patřičně zpracovali do podoby, kdy bude užitečná ve váš vlastní prospěch. Jakékoliv životní nástroje k nám dokáží přijít ve stavu nenuceného uvolnění, avšak stejně každý nástroj nakonec potřebuje trochu snahy, aby začal být více, než jen nástrojem. Samozřejmě tím myslím to, že i například peníze jsou svým způsobem jen a jen nástrojem...

  P.S.

  Při zpětném čtení tohoto článku z tématického seriálu psychologie obchodování si uvědomuji ještě jednu důležitou věc: dělat věci v naprostém uvolnění a nechat je k sobě nenuceně přicházet není možné ve stavu permanentního negativismu. Bohužel musím zároveň konstatovat, že permanentní negativismus je stále velmi rozšířenou nemocí v naší zemi.


  Tomáš Nesnídal


  Psychologie obchodování

  Další články na toto téma

  Psychologie obchodování XVII: okolní vlivy

  I dnešní díl psychologie obchodování napsal pro finančníka spolupracovník žijící v USA, dlouholetý obchodník John Nowak.
  Zdravím všechny obchodníky v ČR a SR. V dnešním díle seriálu psychologie obchodování bych rád napsal něco o tak zvaných okolních vlivech a jejich nebezpečí.
  Okolní vlivy
  Pokud něco v mé vlastní obchodní kariéře bylo v počátcích skutečně náročné, pak to byl obrovský „tlak“ nejrůznějších vlivů všude kolem mě, díky kterým bylo velmi těžké držet soustředěnost a pozornost na jednu jedinou věc. Toto neustálé rozptylování pozornosti a soustředěnosti mě v průběhu kariéry stálo zbytečně mnoho peněz a především pak času. Později jsem pochopil, že s podobným problémem se v začátcích musí vyrovnat snad každý, kdo to myslí s tradingem opravdu vážně.
  Jak poznamenaly okolní vlivy mě samotného a co vlastně pojem „okolní vlivy“ znamená? Začnu trochu obšírněji.
  V době, kdy jsem začínal obchodovat, přicházel v USA, kde jsem v té době již nějakou dobu žil, první boom v oblasti AOS a v oblasti propracovaných back-testingových platforem, jako například TradeStation. V té době jsem vyvíjel jednu z prvních vlastních obchodních strategií. Jednalo se o strategii obchodování s trendem, na které jsem později vydělal mnoho peněz a kterou s úspěchem používám pro svůj trading dodnes. Strategii říkám pracovně „pro-trend“ a její základní elementy jsou postavené na velmi jednoduchých, ba až banálních, přesto velmi dobře funkčních principech. V době vzniku pro-trendu jsem byl nejvíce hrdý právě na jednoduchost strategie a velmi dobré výsledky paper-tradingu i back-testingu, které jsem v té době dělal ručně, den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci.
  Když mně v té době ukázal blízký přítel platformu TradeStation, byl jsem logicky tímto úžasným nástrojem doslova unesen. Okamžitě jsem požádal přítele o backtest svého „pro-trendu“, o to více jsem byl potěšený, když i zde jsem viděl skvělé výsledky. Bohužel jsem však nezůstal zdaleka jen u tohoto. Ohromen možnostmi programu TradeStation jsem krůček po krůčku začal nabývat dojmu, že můj systém je možná až zbytečně příliš jednoduchý. Tento první krok „odklonu“ od mého původního záměru a obchodního plánu se však postupem času zhoršoval. S boomem software přicházel prakticky každý den do obchodnické komunity i nějaký nový indikátor, nový ukazatel, nový technický vynález, apod. Jakožto člověk, který se v pokoře sklání před možnostmi dnešní výpočetní techniky, jsem došel k přesvědčení, že zkrátka a dobře musím tyto nástroje a indikátory poznat úplně všechny. A tak jsem každý den dychtivě pídil po nejnovějších vynálezech, sám si pořídil TS, za drahé peníze najal programátora a věnoval prakticky veškerý čas všemu, co na co jsem jen narazil.
  Ten rok jsem nevydělal jediný dolar. Ba dokonce, ten rok jsem utratil téměř sto tisíc dolarů za programátora, software, nejrůznější doplňky, knihy, časopisy a nevím co vše ještě. Má hlava praskala. Měl jsem pocit, že po roce dřiny a ohromné částce utracených peněz, vím ještě méně než na začátku. Byl jsem frustrovaný a cítil se hrozně.
  Někdy stačí skutečně málo...
  V té době jsem četl i nejrůznější studie a v jedné z nich narazil na zajímavé zjištění, že jedním z častých důvodů ztráty peněz v komoditách bývá přílišná důvěra v rady svého brokera. Samozřejmě, nechci tím jakkoliv znevažovat práci brokerů a i mně v začátcích můj broker naučil mnoho nového. Problém je ale v tom, že broker má spoustu klientů a nemůže si dovolit luxus zajímat se o obchodní strategie a její detaily každičkého jednotlivého klienta. Broker tedy může celé řadě klientů svými radami nevědomky kolikrát více uškodit než prospět. Pokud jste například krátkodobý obchodník a dostanete signál long, může dostat broker ve stejný den informaci, že trh půjde dlouhodobě short. Proto vám broker při otevírání pozice oznámí, že nejnovější analýzy potvrzují směr short, avšak už vám neřekne, že z dlouhodobého pohledu. Touto informací jste však natolik zasažení, že začnete váhat, nakonec se rozhodnete obchod nerealizovat a o pár hodin smutně hledíte, jak cena roste a roste a roste. Bez vás. Tomuto já osobně říkám okolní vliv a zcela nechtěnému jeho propadnutí. I když máte svůj vlastní systém, své vlastní analýzy a jste přesvědčeni o tom, co děláte, velmi slabý okolní vliv může způsobit, že náhle chtě-nechtě sejdete ze své vlastní cesty, sjedete z vlastních kolejí a později zjistíte, že jste vlastně nechtěně na úplně jiné trati, než jste chtěli být. Poté začnete být sami na sebe naštvaní, jak jste mohli něco takového dopustit, jak jste mohli své pracně získané a nabyté studie a analýzy, nad kterými jste strávili třeba i stovky hodin, hodit do koše během jediného okamžiku kvůli pár vteřinovému „okolnímu vlivu“, který právě není zrovna v souladu s vaším přesvědčením, nebo který vás ze všech stran nahlodává, že to, co právě víte a umíte, možná není moc a že by bylo třeba vědět a znát více.
  Samozřejmě, po roce práce a utracené většině úspor, jsem i já konečně pochopil, jak snadno jsem se nechal zlákat „okolním vlivem“ a sešel z cesty, po které jsem kráčel a kterou jsem budoval déle jak dva roky. Hype a boom ohledně software a TradeStation mě natolik uchvátil, že jsem během vteřiny zapomněl na celou svou tvrdou práci, na po milimetrech vyvíjenou strategii pro-trendů, vše v mžiku hodil do koše a začal se zabývat něčím úplně jiným. Tomuto procesu jsem pak propadnul natolik, že jsem v podstatě už vůbec nevyvíjel systémy, ale jenom hledal nejžhavější novinky a poznatky (samozřejmě šlo o podvědomé hledání „svatého grálu“). Díky bohu, že jsem se probral.
  V jediný okamžik jsem se všeho zase zbavil. Program TS jsem strčil i s počítačem do skříně, programátora propustil, knihy odnesl do sklepa a vrátil jsem se ke svému jednoduchému, ba až stupidně prostému pro-trendu. Následující rok jsem vydělal svých sto tisíc dolarů zpět plus mnohem více. Celý rok jsem však dokázal mít zavřené uši a oči vůči všem těm „super-indikátorům“ a „extra-systémům“, které vznikaly, zanikaly, některé přežívaly, některé vydělávaly, jiné ne.
  Co je pointou?
  Pointou tohoto příběhu samozřejmě není rada, abyste nekupovali knihy, software a netestovali na TS a podobných platformách. Všechny tyto nástroje jsou úžasné a veškerého času ani peněz nelituji. Mnohé jsem poznal, mnoho se dozvěděl, mnoho se naučil. Pointou tohoto příběhu je ale důrazné varování před okolními vlivy. Během vaší cesty za úspěšným tradingem bude vaše sebedůvěra a víra v to, co umíte, co máte a co dokážete neustále „podrývána“ prakticky všude kolem. Neustále budete narážet na to, že většina traderů nemusí souhlasit s tím, co si myslíte vy, že vám různí tradeři budou ukazovat věci a „hračičky“, o kterých vám budou tvrdit, že se bez nich nedá obchodovat. Budete se stále setkávat s novými a novými věcmi, indikátory, patterny, obchodními systémy. Samozřejmě je skvělé být neustále informovaný a neustále se učit něčemu novému. Nikdy však nedopusťte, aby vás tyto okolní vlivy až příliš snadno vykolejily z cesty, po které se pohybujete vpřed již řadu týdnů, měsíců nebo dokonce let. Vaše sebedůvěra a důvěra v to, co děláte, musí být vždy silnější. Pokud nedokážete mít silné přesvědčení v to, co děláte, a necháte se příliš snadno rozhodit jenom kvůli tomu, že broker má jiný názor na věc nebo trader vedle vás obchoduje systém 300x složitější než vy, pak nemáte dostatek pevné vůle a sebedůvěry k úspěšnému tradingu. V tradingu máme každý svou vlastní cestu a té je třeba se držet. Pokud vám funguje, nehleďte kolem a neposlouchejte okolí. Respektive jejich poznatky vnímejte, berte v potaz, ale nenechte se jimi znervózňovat nebo rozptylovat. Dobrý trader se mimo jiné pozná tak, že dokáže držet pozici na základě signálu vlastního systému long i v momentě, kdy je třeba i celý zbytek short. Vždy obchodujte jen a jen sami za sebe, svojí vlastní hlavou. Je mnohem výhodnější obchodovat třeba i stupidní systém, který ale funguje a vydělává, než neustále živit svůj mozek pochybnostmi vzniklými okolními vlivy, těmto vlivům propadat a trávit příliš mnoho času zkoušením a zkoumáním toho, co dělají druzí. Zkoumání toho, co dělají a co si myslí druzí, vám peníze ve většině případů nevydělá. Obchodování toho, co jste si pracně vybudovali, vyzkoušeli a vyladili vy sami, většinou ano.

  Psychologie obchodování XVIII: je možné výjimečně porušovat pravidla?

  O nutnosti a nezbytnosti obchodního plánu a jeho důrazného dodržování jsme v seriálu psychologie obchodování již psali mnohokrát. Přesto každý obchodník postupem času začne mít pocit, zda-li by nebylo lepší řídit se přeci jenom více „pocity“ než přesnými pravidly. Pojďme se dnes na tuto záležitost podívat trochu blíže.
  Dodržování obchodního plánu může pro mnohé vypadat v počátcích jako nuda a zbytečnost. Někteří lidé mají ve svém životě obecně problémy dodržovat dlouhodobě jakákoliv pravidla a pro takové je samozřejmě pevné dodržování obchodního plánu ještě náročnější. Jiní obchodníci mají zase často pocit, že reagovat podle toho, „co jim říká trh“, je mnohem lepší, přínosnější a zábavnější, než slepě exekuovat signály obchodního systému.
  Asi nejlépe mohou k tomuto tématu referovat vlastními bohatými zkušenostmi. Osobně jsem přesně ten „nejméně vhodný“ případ k dodržování pravidel: od dětství jsem spíše povaha svobodomyšlenkářského zaměření, ve kterém příliš prostoru pro fixní pravidla není. Mám rád, když mohu věci dělat často více „pocitem“ než hlavou – což plyne z mého silně umělecky zaměřeného jádra. A bytostně nesnáším stereotyp. Ve svých začátcích jsem se tedy snažil k obchodování přistupovat přesně tak, jak by se od takové povahy očekávalo: dlouhé hodiny a dny jsem pozoroval trhy a zkoušel na ně reagovat vlastně jen pocitově, bez racionálnějších základů. Výsledek byl jednoznačný – dlouhodobé, nekompromisní ztráty v obrovském měřítku.
  Mé obchodování nemělo řád, bylo impulsivní, ale co více – nemělo koncept. A pokud nemáme koncept, nemůžeme očekávat žádný konkrétní směr, vedoucí pokud možno k profitům. Jelikož jsem skutečně velmi toužil v obchodování uspět, musel jsem, chtě nechtě, opustit „pocitový přístup“ a začít se zabývat tradingem v maximálně možné seriózní míře. Začal jsem studovat nejenom obchodní systémy, ale převážně statisticky prokazatelné formace a „fakta“ opakující se v trzích se solidní stabilností, money-management a veškeré další potřebné komponenty. Postavil jsem si svůj první obchodní systém a začal obchodovat koncepčně, podle pevných pravidel. Nebudu se tajit tím, že i tak byly začátky těžké, ale úspěchy se – světe div se – pomalu dostavovat začaly. Věděl jsem tedy, že jsem na dobré cestě.
  Nicméně, má myšlenka zapojení citů a pocitů do obchodování mě zcela neopustila. I když jsem již věděl, že s pevnými pravidly je možné vydělávat v trzích nezanedbatelné peníze na relativně konstantní bázi, cítil jsem, že na své pocity by člověk též občas měl spoléhat. Jsem člověk, který na své pocity často dá (většinou s velmi dobrými výsledky), a jsem chtěl své dobré zkušenosti se spolehlivostí mých pocitů využít i v trzích (toto je pravděpodobně i důvod, proč jsem nikdy nepřitíhnul k AOS). Co jsem tedy začal dělat – i když jsem i nadále obchodoval čistě mechanicky, začal jsem si zapisovat, kdykoliv jsem měl tendenci udělat něco jen „pocitově“. Chtěl jsem si udělat přesný přehled na to, zda-li by mé čisté pocity byly profitabilní, nebo spíše ztrátové.
  Co jsem zjistil, bylo velmi zajímavé. Předně jsem došel k závěru, že se velmi často pocity z trhu míchají s emocemi jiného rázu. Že mám často tendenci zaměňovat pocit z trhu za impulsivní reakce a že je toto velmi náročné oddělovat. Přesto jsem po dlouhých studiích došel k závěru, že na některé situace je skutečně pro mě osobně rozumnější reagovat více na základě pocitu než na základě plánu. Jedná se sice o velmi, velmi řídké situace, ale jsou to právě ty situace, kdy si dovolím malinko porušit pravidla svého plánu a zareagovat jinak, než by se od plánu vyžadovalo. I když se jedná spíše o pocitové momenty, které se tudíž špatně popisují a vystihují na racionální bázi, přesto bych se o tyto unikátní momenty rád podělil, a možná tak trochu inspiroval ostatní obchodníky. Zde tedy uvádím momenty, ve kterých čas od času reaguji více na základě pocitu než obchodního plánu:
  Příliš volatilní vstupní úsečky
  Pokud dostanu vstupní signál a zároveň vidím, že je úsečka extrémně volatilní, posoudím celodenní vývoj dne. Pokud vidím, že se celý den doposud obchodoval v uzavřeném, ne příliš velkém rozpětí, že trhu vládnou během dne více skalpeři než běžní ID tradeři a že už během dne udělal trh třeba i více volatilních úseček, které byly ve skutečnosti jen „falešnými“ signály, pak nechám rozhodnout své pocity, zda-li obchod vzít či nikoliv.
  Silně rozjetý trh v mém směru
  Pokud je trh silně rozjetý v mém směru a já jsem ve značném otevřeném profitu, mám tendence z trhu „vyždímat“ maximum. Proto v momentě, kdy dostávám signál k výstupu, avšak cítím z trhu stále ještě solidní vůli v rozjetém trendu pokračovat, mohu se na základě pocitu rozhodnout pouze přitáhnout SL a dále v obchodě setrvat.
  Silný breakout
  Pokud se mně rýsuje signál ke vstupu do pozice, avšak signál není ještě zcela uspokojivě zformovaný a neměl bych takový zatím ještě brát, mohu přesto občas udělat výjimku, pokud vidím, že trh právě udělal výrazný breakout, ze kterého skutečně existuje vysoká pravděpodobnost pokračování v započatém směru. Primárně však musím mít dobrý pocit z celkové situace, tj. jasně etablovaného trendu a trhu pod nadvládou „běžných“ obchodníků, nikoliv skalperů.
  Nečekané prudké rozjetí trhu opačným směrem
  Jedná se o situaci, jejíž zvládnutí chce již poměrně velikou sebedůvěru ve vlastní pocity. Jedná se totiž o situaci, kdy dojde k naprostému porušení všech pravidel. Této situaci říkám „náhlé prudké rozjetí trhu opačným směrem“. Situace se děje velmi zřídka a v drtivé většině za ní stojí fundamentální události. I když fundamenty naprosto nesleduji, ty podstatné nelze v trzích nerozpoznat. Pokud například přijde informace o teroristickém útoku v Londýně, trhy se „utrhnou“ a začnou prudce klesat dolů, bez ohledu na cokoliv jiného. V takový moment, i kdyby mi všechny signály ukazovaly long, já však viděl prudké otočení dolů a „utržený“ trh, neváhal bych na základě pocitu do trhu vstoupit na stranu short.
  Toť jsou tedy výjimky, u kterých jsem vypozoroval, že je tu a tam občas přínosné pravidla porušit. Přesto ještě jednou upozorňuji, že porušování pravidel by mělo být skutečně pouze a jen výjimečnou záležitostí, aplikovanou v minimálních případech. Stále zůstává prioritou dodržovat bezezbytku obchodní plán v maximální možné míře. Doposud jsem nepoznal obchodníka, který by dokázal dlouhodobě profitovat bez obchodního plánu. Obchodní plán je základ – a pokud se naučíte obchodní plán bezezbytku dodržovat, můžete se i naučit rozpoznávat momenty, kdy jej lze výjimečně porušovat. Opačně to bohužel nefunguje.

  5 kroků jak snížit v intradenním obchodování impulsivní chování

  Jedním z častých problémů z oblasti psychologie obchodování intradenních obchodníků bývá impulsivní jednání. Pojďme se dnes na tento nepříjemný fenomén podívat trochu blíže a odhalit si pár užitěčných rad a tipů, jak se pokusit impulsivní chování v intradenním obchodování snížit na minimum.
  Impulsivní jednání se projevuje u obchodníků celou řadou způsobů, nejčasteji unáhlenými vstupy do obchodů zcela mimo obchodní plán, nebo stejně unáhlenými výstupy. Impulsivní chování je v podstatě určitý "zkrat", kdy v daný okamžik jako by nám náš mozek zatemněl a ve mžiku nás přinutil udělat cosi zcela nechtěného a neplánovaného. Důvodů, proč mozek takové věci dělá je celá řada, o tom ale až někdy příště - dnes si řekněme, jak se dá impulsivní chování snížit na minimu.
  1. zvyšte svůj time-frame
  Jednou z velmi častých příčin impulsivního chování bývá špatná volba obchodovaného time-frame v začátcích. Obecně platí, že za spouštěč impulsivních podnětů stojí zvýšená hladina stresu. Tu velmi výrazně podporuje rychlost trhu: pokud obchodujeme příliš rychlý time-frame, náš vnitřní stres bude s rychlostí trhu přirozeně vzrůstat a impulsivní jednání bude podstatně pravděpodobnější. Pokud začínáte, měli byste začít s timeframe 3 nebo 5 minut a zkoušet se vyhýbat alternativním grafům jako tickový, volume nebo range-bar. Tyto alternativní grafy vyžadují podstatně zvýšenou disciplinu a soustředěnost. Obecně například 5 minutový graf sice přináší nutnost vyšších stop-lossů, avšak jeho rychlost snižuje pravděpodobnost impulsivního chování. Pokud vám činí problém i vyšší time-frame, může stát za zváženou přechod na swingové obchodování.
  2. dělejte si před otevřením trhů "briefing"
  Další z věcí, která snižuje impulsivní chování, je předem jasně stanovená definice toho, co budeme po otevření trhů dělat. Pokud si před otevřením vytvoříme v hlavě (a na papíře) přesné scénáře pro jednotlivé možné situace, budeme spíše jednat v rámci připraveného plánu, než jednat impulsivně. Začátek dne bývá nejnáročnější, protože jednak chvíli trvá, než se naladíme na vlnu trhů a jednak trhy mohou být v úvodu velmi rychlé, proto je co exaktní příprava před otevřením trhů nutná.
  Má příprava čítá několik scénářů možného vývoje po otevření (vyplnění gapu, rychlý průlom opening-range atd.) a ke každému scénáři pak popis patternu FinWin, který bych rád viděl co nejdříve v rámci jakéhokoliv z mých scénářů. Je to svým způsobem určité "předvídání" toho, jaký pattern by mohl v rámci jednotlivých scénářu přijít - což se samozřejmě zdaleka ne vždy naplní, avšak tento krok mně výrazně pomůže být v začátku připravenější a sníží tak pravděpodobnost nečekané reakce mimo obchodní plán.
  3. naučte se odstupovat od monitoru
  Jak už jsem zmínil, hlavní příčinou impulsivního jednání je zvýšiná hladina stresu.
  Jeden z nejlepších způsobů jak snížit hladinu stresu, je pravidelně během obchodní seance odstupovat od monitoru. Pokud například vidíte, že se trh právě výrazně zrychlil, lepší než se začít strachovat, že nám něco unikne, je odstoupit dva kroky od monitoru a pozorovat trhy z povzdálí, bez nutkání reagovat na situaci v trhu mimo náš obchodní plán. Odstup od obrazovky vám dá ještě jednu výhodu - celkově objektivnější pohled na aktuální trh, což je velmi důležité. Můžete si to představit tak, že zkrátka a dobře jako by na moment uděláte zoom out a podíváte se na grafy z trochu většího odstupu.
  Pravidelné odstupování od obrazovky vám dá dobý "oddech". Netřeba se vzdalovat příliš, stále je dobré na obrazovku vidět, neztratit celkově s trhem propojení, ale pokud možno být dále od počítačové myši a vyvarovat se tak nechtěným reakcím. Mé oblíbené je během dne několikrát odstoupit 2-3 metry od monitoru a zkoušet si při občasném pohledu na grafy puttování, k obrazovce se pak vrátit až v momentě, kdy vidím, že se začíná rýsovat potenciálně zajímavá situace (tj. signál mého systému FinWin).
  4. naučte se jednoduchá dechová cvičení
  Jednoduchá dechová cvičení na snížení momentálního stresu mohou být, a většinou bývají, velmi účinná. Trader by měl neustále sledovat vlastní vnitřní pochody a vybudovat si určitý vnitřní "teploměr" na měření aktuální hladiny stresu. V případě zaznamenávání zvýšení je třeba okamžitě začit aplikovat cokoliv, co vám pomůže stres snížit.
  Dechová cvičení obecně udělají v tomto ohledu dobrou službu. Tj. jednoduše začít zhluboka dýchat a snažit se zrychlený puls ve svém těle dostat zpět do normálu - a tím i dostat do normálu svůj stres. Jedná se možná o zdánlivě "banální" záležitost, avšak často velmi účinnou.
  5. sledujte co nejméně rozptylujících elementů
  Můj názor je, že čím více elementů kolem sebe při tradingu sledujete, tím snadněji se dostanete do momentu nesoustředěnosti a zvýšeného stresu.
  Pro mnohé začínající obchodníky je nejlepší vypnout veškeré další zroje informací, od televize až po internetové chaty a diskuse. Jakékoliv sledování dalších zrojů jednak snadněji zpochybní obchodníka v rámci jeho vlastního plánu a jednak snadněji přivede do stresové situace, která může spustit impulsivní reakce. Nemyslím si, že je dobrý nápad konzultovat každý svůj aktuální obchod s X lidma kolem sebe nebo po internetu. Osobně toto neděláme ani s Petrem. Je velmi jednoduché zvýšit si hladinu stresu tím, že jste právě long a dva jiní tradeři kolem vás vám právě oznámí, že jsou short. Skutečně taková informace nechá vaši hladinu stresu na stejné úrovni?
  Tolik tedy několik málo typů, které vám snad pomohou snížit impulsivní reakce a umožní tak lépe se držet obchodního plánu.
×
×
 • Vytvořit...