Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Obchodujeme FOREX VI: Jak na fundamentální analýzu (3)


V předminulém díle jsme hodnotili globální aspekty fundamentální analýzy. Ty důležité a hlavní ekonomické ukazatele můžeme rozdělit i jako ukazatele produkce, spotřeby, inflace a investic. Zaměříme se na USA, kde jsou tradičně ukazatele rozděleny podle důležitosti do kategorií A – F. Nejvíce sledovaným ukazatelem v USA je Employment Report – neboli zpráva o stavu zaměstnanosti. Dalšími důležitými ukazateli ovlivňujícím devizové trhy jsou např. Index spotřebitelských cen (CPI), maloobchodní tržby (Retail Sales), HDP (GDP), Index průmyslové výroby (PPI), průmyslová produkce (Industrial Production) a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable Goods Orders). Pro devizové trhy a obchodníky na FX trhu nejsou až tak důležité výkyvy mezi daty za jednotlivá dílčí období vyplývající z ukazatelů (na ty většinou už trh reaguje průběžně), ale především směr a velikost (objem) odchylky mezi předpokladem a skutečností po ohlášení údajů.
Níže uvedený seznam ekonomických ukazatelů je řazen abecedně a po kliku (viz obrázek) na anglický psaný název ukazatele je detailně popsán daný ukazatel (v angličtině na Yahoo). Daný příklad je pro nejdůležitější USA ukazatel – Employment Report – Stav zaměstnanosti.

Dalším klikem na odkaz u Raw Data Available At: (viz obrázek) se dostanete na servery poskytující detailní informace o všemožných datech, údajích a statistikách daného ukazatele.

Uvedené časy zveřejnění dat jsou v čase ET (USA čas východní pobřeží – např. New York). Pro převod do SELČ je nutno připočítat + 6 hodin. Valná většina zpráv, dat a statistických údajů je zveřejňována v 8:30 hod. ET (14:30 hod. SELČ). Další údaje jiných ukazatelů zpravidla následují v 10:00 hod. ET (16:00 hod. SELČ).

Abecední přehled významných ekonomických ukazatelů USA

Důležitost (A-F): C-
Zdroj: výrobci automobilů, odbory Ministerstva obchodu USA
Čas zveřejnění: Proměnný, většinou mezi 1. až 4. dnem měsíce za uplynulý měsíc

 

Důležitost (A-F): C-
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas zveřejnění: 8:30 ET, kolem 15. dne každého měsíce za předminulý měsíc  Podnikové zásoby a prodej zahrnuje objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, objednávky dílčích společností, samotný prodej a celkové údaje o prodejnosti a stavu zásob

 

Důležitost (A-F): D
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas zveřejnění: 10:00 ET v první pracovní den v měsíci za předcházející dva měsíce Zahrnuje výdaje na výstavbu v uplynulém období

 

Důležitost (A-F): B-
Zdroj: Conference Board - Americký výzkumný ústav vydávající zprávy o ekonomice
Čas zveřejnění: 10:00 ET, poslední úterý v měsíci za právě probíhající měsíc. Consumer Comfort (Confidence) Index reprezentuje pohyblivý průměr důvěry spotřebitelů v ekonomiku a trh a je založený na telefonním průzkumu (asi 1000 dotázaných). S indexem souvisí i University of Michigan Consumer Sentiment Index rovněž s důležitostí B-, vydávaný druhý pátek v měsíci v 10:00 ET.

 

Důležitost (A-F): D-
Zdroj: Federal Reserve
Čas zveřejnění: 15:00 ET v pátý pracovní den v měsíci za uplynulé dva měsíce  Hodnotí rozsah a funkci poskytnutých úvěrů za období (nákup aut, zboží, služeb atd.).

 

Důležitost (A-F): B+
Zdroj: Ministerstvo práce a soc. věcí, oddělení statistiky, Úřady práce
Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 13. dne každý měsíc za minulý měsíc CPI je považovaný za určité měřítko inflace a efektivnosti politiky vlády. CPI je znám i v ČR jako spotřebitelský koš různorodého zboží i služeb hodnocený z měsíce na měsíc - od prodeje mléka přes textil až po automobily. CPI statistika je hodnocena v 87 oblastech USA od asi 23 tisíc subjektů maloobchodního prodeje a služeb.

 

Důležitost (A-F): B
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas zveřejnění: 8:30 ET okolo 26. v měsíci za minulý měsíc Významný index signalizující vývoj ekonomiky prostřednictvím prodeje strojů, výrobních a dopravních zařízení, výroby letadel a objednávek výroby pro bezpečnost a obranu.

 

Důležitost (A-F): B+
Zdroj: Ministerstvo práce a soc. věcí, oddělení statistiky, Úřady práce
Čas zveřejnění: 8:30 ET před koncem prvního měsíce čtvrtletí za minulé čtvrtletí  ECI představuje čtvrtletní objem výdajů na mzdy. ECI sleduje rovněž pohyb ceny práce. Mimo mzdy, i výhody a bonusy zaměstnanců. Mzdy tvoří až 75 % hodnoty celého indexu.

 

Důležitost (A-F): A
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - oddělení statistiky, jednotlivé Úřady práce
Čas zveřejnění: 8:30 ET, první pátek v měsíci za předcházející měsíc V USA sa považuje za nejdůležitější ekonomický indikátor. Skládá se z více částí. Hlavními třemi částmi z devíti jsou změny v počtu zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti (počet práceschopných hledající zaměstnání) a průměrný růst hodinové mzdy.

 

Důležitost (A-F): C.Zdroj: Národní asociace realitních kanceláří Čas zveřejnění: 10:00 ET 25. každého měsíce za uplynulý měsíc

 

Důležitost (A-F): D+
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas zveřejnění: 10:00 ET kolem 1. pracovního dne v měsíci za období dvou měsíců zpět Obsahuje údaje o objednávkách a dodávkách, stavu zásob a stavu prodeje zboží krátkodobé spotřeby.

 

Důležitost (A-F): B
Zdroj: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce
Čas zveřejnění: 8:30 ET, třetí nebo čtvrtý týden nového čtvrtletí za předcházející čtvrtletí HDP je hrubým odrazem zrcadla stavu a aktivity trhu. Představuje hodnotu zboží a služeb vyprodukovaných ekonomikou za určité časové období.

 

Důležitost (A-F): B-
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 16. dne každého měsíce za předcházející měsíc  Podíl stavebnictví na ekonomice USA činí až 6 % a index signalizuje ekonomické trendy.

 

Důležitost (A-F): B-
Zdroj: Federální Rezervní Systém (Fed)
Čas zveřejnění: 9:15 ET, okolo 15. dne měsíce za předcházející měsíc  Indikuje procentuální měsíční změnu ve výkonu výroby i služeb

 

Důležitost (A-F): C+. Zdroj : The Employment and Training Administration of the Department of Labor. Čas zveřejnění:: 8:30 ET každý čtvrtek

 

Důležitost (A-F): C+
Zdroj: Oddělení ekonomických analýz Ministerstva obchodu USA
Čas zveřejnění: 8:30 ET počátek 3. dekády v měsíci za období dvou posledních měsíců

 

Důležitost (A-F): D-
Zdroj: The Conference Board
Čas zveřejnění: 8:30 ET v první pracovní dny v měsíci za minulé dva měsíce  Zahrnuje hromadný index nových objednávek, stav zaměstnanosti, vývoj stavebnictví atd.

 

Důležitost (A-C): D Zdroj: Federal Reserve Board. Čas zveřejnění: Každý čtvrtek v 16:30 ET Zahrnuje likvidní aktivity, depozity v cizí měně, podíly ve fondech a účtové depozity

 

Důležitost (A-C): A-Zdroj: National Association of Purchasing Managers. Čas zveřejnění: 10:00 ET první pracovní den v měsíci za daný měsíc Opomíjený, ale celkem důležitý indikátor, hodnotící činnost a rozsah nákupních organizací podle regionálních průzkumů

 

Důležitost (A-F): C+
Zdroj: Ministerstvo obchodu USA 
Čas zveřejnění: 10:00 ET v poslední pracovní den v měsíci za předcházející měsíc

 

Důležitost (A-F): C+. Zdroj: The Bureau of Economic Analysis of the Department of Commerce. Čas zveřejnění: 8:30 ET kolem prvního pracovního dne měsíce

 

Důležitost (A-F): B-
Zdroj: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 
Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 11. každého měsíce za předcházející měsíc PPI je soubor několika indexů se širokou škálou vlivů na tuzemskou výrobu. Indikuje měsíční změnu velkoobchodních cen a je dělená na tři části - komodity, průmysl a stupeň produkce.

 

Důležitost (A-F): D+
Zdroj: Ministerstvo práce, Statistický úřad
Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 7. dne druhého měsíce čtvrtletí za předcházející čtvrtletí

 

Důležitost (A-F): D
Zdroj: Manažerské objednávkové organizace, FED 
Čas zveřejnění: Philadelphia Fed v 10 ET třetí čtvrtek v měsíci za probíhající měsíc, Chicago PMI poslední pracovní den v měsíci za probíhající měsíc

 

Důležitost (A-F): A-
Zdroj: Bureau of the Department of Commerce
Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 12. dne každého měsíce za předcházející měsíc  Maloobchodní prodej je klíčovou silou každé ekonomiky. Statisticky hodnotí  prodej různým společnostem v rámci maloobchodního prodeje od každého supermarketu až po poslední obchod na periferii. Indikuje měsíční změnu v procentech v celkových příjmech.

 

Důležitost (A-F): D
Zdroj: Oddělení státní pokladny U.S.A 
Čas zveřejnění: 14:00 ET, ve třetím týdnu v měsíci za předcházející měsíc

 

Důležitost (A-F): D+
Zdroj: LRJ Redbook Čas zveřejnění: 16:30 ET, každý čtvrtek za předminulý týden

 

Důležitost (A-F): D-
Zdroj: Obchodní komora USA
Čas zveřejnění: 10:00 ET okolo 5. dne v měsíci, údaje z předcházejících dvou měsíců

Příště: Další fundamenty a trendy

Sidův koutek o FOREXU

Pro všechny zájemce o forex a způsobu, jak na forexových trzích efektivně obchodovat, je k dispozici zlváštní Sidovo vlákno v naší diskusi. Diskutovat se Sidem o forexu můžete zde.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


-Sid-


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 21.07.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Obchodujeme FOREX V: Jak na fundamentální analýzu (2)

Následující kapitola:
Obchodujeme Forex VII: Jak na fundamentální analýzu (4)

Klíčová slova použitá v článku:
forex, indikátory, market

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.