Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme FOREX VI: Jak na fundamentální analýzu (3)

  V předminulém díle jsme hodnotili globální aspekty fundamentální analýzy. Ty důležité a hlavní ekonomické ukazatele můžeme rozdělit i jako ukazatele produkce, spotřeby, inflace a investic. Zaměříme se na USA, kde jsou tradičně ukazatele rozděleny podle důležitosti do kategorií A – F. Nejvíce sledovaným ukazatelem v USA je Employment Report – neboli zpráva o stavu zaměstnanosti. Dalšími důležitými ukazateli ovlivňujícím devizové trhy jsou např. Index spotřebitelských cen (CPI), maloobchodní tržby (Retail Sales), HDP (GDP), Index průmyslové výroby (PPI), průmyslová produkce (Industrial Production) a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable Goods Orders). Pro devizové trhy a obchodníky na FX trhu nejsou až tak důležité výkyvy mezi daty za jednotlivá dílčí období vyplývající z ukazatelů (na ty většinou už trh reaguje průběžně), ale především směr a velikost (objem) odchylky mezi předpokladem a skutečností po ohlášení údajů.
  Níže uvedený seznam ekonomických ukazatelů je řazen abecedně a po kliku (viz obrázek) na anglický psaný název ukazatele je detailně popsán daný ukazatel (v angličtině na Yahoo). Daný příklad je pro nejdůležitější USA ukazatel – Employment Report – Stav zaměstnanosti.

  image002b.gif

  Dalším klikem na odkaz u Raw Data Available At: (viz obrázek) se dostanete na servery poskytující detailní informace o všemožných datech, údajích a statistikách daného ukazatele.

  image004.gif

  Uvedené časy zveřejnění dat jsou v čase ET (USA čas východní pobřeží – např. New York). Pro převod do SELČ je nutno připočítat + 6 hodin. Valná většina zpráv, dat a statistických údajů je zveřejňována v 8:30 hod. ET (14:30 hod. SELČ). Další údaje jiných ukazatelů zpravidla následují v 10:00 hod. ET (16:00 hod. SELČ).

  Abecední přehled významných ekonomických ukazatelů USA

  Důležitost (A-F): C-
  Zdroj: výrobci automobilů, odbory Ministerstva obchodu USA
  Čas zveřejnění: Proměnný, většinou mezi 1. až 4. dnem měsíce za uplynulý měsíc

   

  Důležitost (A-F): C-
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, kolem 15. dne každého měsíce za předminulý měsíc  Podnikové zásoby a prodej zahrnuje objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, objednávky dílčích společností, samotný prodej a celkové údaje o prodejnosti a stavu zásob

   

  Důležitost (A-F): D
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
  Čas zveřejnění: 10:00 ET v první pracovní den v měsíci za předcházející dva měsíce Zahrnuje výdaje na výstavbu v uplynulém období

   

  Důležitost (A-F): B-
  Zdroj: Conference Board - Americký výzkumný ústav vydávající zprávy o ekonomice
  Čas zveřejnění: 10:00 ET, poslední úterý v měsíci za právě probíhající měsíc. Consumer Comfort (Confidence) Index reprezentuje pohyblivý průměr důvěry spotřebitelů v ekonomiku a trh a je založený na telefonním průzkumu (asi 1000 dotázaných). S indexem souvisí i University of Michigan Consumer Sentiment Index rovněž s důležitostí B-, vydávaný druhý pátek v měsíci v 10:00 ET.

   

  Důležitost (A-F): D-
  Zdroj: Federal Reserve
  Čas zveřejnění: 15:00 ET v pátý pracovní den v měsíci za uplynulé dva měsíce  Hodnotí rozsah a funkci poskytnutých úvěrů za období (nákup aut, zboží, služeb atd.).

   

  Důležitost (A-F): B+
  Zdroj: Ministerstvo práce a soc. věcí, oddělení statistiky, Úřady práce
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 13. dne každý měsíc za minulý měsíc CPI je považovaný za určité měřítko inflace a efektivnosti politiky vlády. CPI je znám i v ČR jako spotřebitelský koš různorodého zboží i služeb hodnocený z měsíce na měsíc - od prodeje mléka přes textil až po automobily. CPI statistika je hodnocena v 87 oblastech USA od asi 23 tisíc subjektů maloobchodního prodeje a služeb.

   

  Důležitost (A-F): B
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
  Čas zveřejnění: 8:30 ET okolo 26. v měsíci za minulý měsíc Významný index signalizující vývoj ekonomiky prostřednictvím prodeje strojů, výrobních a dopravních zařízení, výroby letadel a objednávek výroby pro bezpečnost a obranu.

   

  Důležitost (A-F): B+
  Zdroj: Ministerstvo práce a soc. věcí, oddělení statistiky, Úřady práce
  Čas zveřejnění: 8:30 ET před koncem prvního měsíce čtvrtletí za minulé čtvrtletí  ECI představuje čtvrtletní objem výdajů na mzdy. ECI sleduje rovněž pohyb ceny práce. Mimo mzdy, i výhody a bonusy zaměstnanců. Mzdy tvoří až 75 % hodnoty celého indexu.

   

  Důležitost (A-F): A
  Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - oddělení statistiky, jednotlivé Úřady práce
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, první pátek v měsíci za předcházející měsíc V USA sa považuje za nejdůležitější ekonomický indikátor. Skládá se z více částí. Hlavními třemi částmi z devíti jsou změny v počtu zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti (počet práceschopných hledající zaměstnání) a průměrný růst hodinové mzdy.

   

  Důležitost (A-F): C.Zdroj: Národní asociace realitních kanceláří Čas zveřejnění: 10:00 ET 25. každého měsíce za uplynulý měsíc

   

  Důležitost (A-F): D+
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
  Čas zveřejnění: 10:00 ET kolem 1. pracovního dne v měsíci za období dvou měsíců zpět Obsahuje údaje o objednávkách a dodávkách, stavu zásob a stavu prodeje zboží krátkodobé spotřeby.

   

  Důležitost (A-F): B
  Zdroj: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, třetí nebo čtvrtý týden nového čtvrtletí za předcházející čtvrtletí HDP je hrubým odrazem zrcadla stavu a aktivity trhu. Představuje hodnotu zboží a služeb vyprodukovaných ekonomikou za určité časové období.

   

  Důležitost (A-F): B-
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 16. dne každého měsíce za předcházející měsíc  Podíl stavebnictví na ekonomice USA činí až 6 % a index signalizuje ekonomické trendy.

   

  Důležitost (A-F): B-
  Zdroj: Federální Rezervní Systém (Fed)
  Čas zveřejnění: 9:15 ET, okolo 15. dne měsíce za předcházející měsíc  Indikuje procentuální měsíční změnu ve výkonu výroby i služeb

   

  Důležitost (A-F): C+. Zdroj : The Employment and Training Administration of the Department of Labor. Čas zveřejnění:: 8:30 ET každý čtvrtek

   

  Důležitost (A-F): C+
  Zdroj: Oddělení ekonomických analýz Ministerstva obchodu USA
  Čas zveřejnění: 8:30 ET počátek 3. dekády v měsíci za období dvou posledních měsíců

   

  Důležitost (A-F): D-
  Zdroj: The Conference Board
  Čas zveřejnění: 8:30 ET v první pracovní dny v měsíci za minulé dva měsíce  Zahrnuje hromadný index nových objednávek, stav zaměstnanosti, vývoj stavebnictví atd.

   

  Důležitost (A-C): D Zdroj: Federal Reserve Board. Čas zveřejnění: Každý čtvrtek v 16:30 ET Zahrnuje likvidní aktivity, depozity v cizí měně, podíly ve fondech a účtové depozity

   

  Důležitost (A-C): A-Zdroj: National Association of Purchasing Managers. Čas zveřejnění: 10:00 ET první pracovní den v měsíci za daný měsíc Opomíjený, ale celkem důležitý indikátor, hodnotící činnost a rozsah nákupních organizací podle regionálních průzkumů

   

  Důležitost (A-F): C+
  Zdroj: Ministerstvo obchodu USA 
  Čas zveřejnění: 10:00 ET v poslední pracovní den v měsíci za předcházející měsíc

   

  Důležitost (A-F): C+. Zdroj: The Bureau of Economic Analysis of the Department of Commerce. Čas zveřejnění: 8:30 ET kolem prvního pracovního dne měsíce

   

  Důležitost (A-F): B-
  Zdroj: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor 
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 11. každého měsíce za předcházející měsíc PPI je soubor několika indexů se širokou škálou vlivů na tuzemskou výrobu. Indikuje měsíční změnu velkoobchodních cen a je dělená na tři části - komodity, průmysl a stupeň produkce.

   

  Důležitost (A-F): D+
  Zdroj: Ministerstvo práce, Statistický úřad
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 7. dne druhého měsíce čtvrtletí za předcházející čtvrtletí

   

  Důležitost (A-F): D
  Zdroj: Manažerské objednávkové organizace, FED 
  Čas zveřejnění: Philadelphia Fed v 10 ET třetí čtvrtek v měsíci za probíhající měsíc, Chicago PMI poslední pracovní den v měsíci za probíhající měsíc

   

  Důležitost (A-F): A-
  Zdroj: Bureau of the Department of Commerce
  Čas zveřejnění: 8:30 ET, okolo 12. dne každého měsíce za předcházející měsíc  Maloobchodní prodej je klíčovou silou každé ekonomiky. Statisticky hodnotí  prodej různým společnostem v rámci maloobchodního prodeje od každého supermarketu až po poslední obchod na periferii. Indikuje měsíční změnu v procentech v celkových příjmech.

   

  Důležitost (A-F): D
  Zdroj: Oddělení státní pokladny U.S.A 
  Čas zveřejnění: 14:00 ET, ve třetím týdnu v měsíci za předcházející měsíc

   

  Důležitost (A-F): D+
  Zdroj: LRJ Redbook Čas zveřejnění: 16:30 ET, každý čtvrtek za předminulý týden

   

  Důležitost (A-F): D-
  Zdroj: Obchodní komora USA
  Čas zveřejnění: 10:00 ET okolo 5. dne v měsíci, údaje z předcházejících dvou měsíců

  Příště: Další fundamenty a trendy

  Sidův koutek o FOREXU

  Pro všechny zájemce o forex a způsobu, jak na forexových trzích efektivně obchodovat, je k dispozici zlváštní Sidovo vlákno v naší diskusi. Diskutovat se Sidem o forexu můžete zde.

  20.7.2005

  Sid


  Podobný obsah

  Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

  Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

  7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

  Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

  Nepracujete na tradingu zbytečně moc?

  Často se říká, že bez práce nejsou koláče. Tedy, že bez odvedené práce nepřichází příjmy. V mnoha profesích to tak je, v tradingu to ale úplně neplatí. Což je na něm skvělé, ale zároveň pro mnoho lidí neuchopitelné. Nechápou, že přes všechnu odvedenou dřinu se peníze nedostavují. A že jiní jsou velmi nadstandardně placeni, aniž „by něco uměli“.

×
×
 • Vytvořit...