Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
 • Obchodujeme FOREX (X): Technická analýza (2)

  Moving Average (MA) byly již popsány na Finančníkovi ve článku klouzavé průměry a podobně podrobně pak byly v samostatném článku popsány i dvojité klouzavé průměry. Dnes se tedy v seriálu věnovaném obchodování na forexových trzích zaměříme na použití MA právě v prostředí FX.

  Obecná poučka zní, že MA stanoví a hodnotí konstrukci ceny z minulosti na základě různých, především lineárních kombinací, přičemž využívá různé koeficienty. Jejich součet je vždy roven jedné. MA jsou jednou z nejpoužívanějších a nejhodnotnějších metod technické analýzy na FX trzích. MA dobře mapují prudké výkyvy cen a skvěle identifikují dané trendy.

  U českého názvu Moving Average – klouzavé průměry, bych se trochu zastavil. Angličtina chápe pojem Moving především ve smyslu pohyb, posun. Správněji bychom měli tedy nazývat Moving Average, jako pohybující se průměr, pohyblivý průměr či průměr pohybu nebo posunu. Pro to, co se v češtině vžilo jako překlad MA (klouzavý průměr), má angličtina úplně jiný termín – Running Average. Proto se budu raději následně držet v textu zkratky MA, neboť vžitý český termín „klouzavý průměr“ není vždy adekvátní tomu, jak je chápán v anglicky hovořících zemích.

  Nejpoužívanějšími typy MA v prostředí FX trhů jsou Simple, Exponential, Weighted a Triangular. Liší se především v aktuálnosti hodnot. Na FX trhu se používá nejvíce tradiční jednoduchý Simple, ale stále více obchodníků dává přednost Exponential a Weighted typům, především pro důraz těchto MA na aktuální hodnoty, které jsou na FX stěžejní a pro typické intradenní obchody na FX trhu i průkaznější. Jednoduchý Simple je využíván většinou traderů jen pro dlouhodobé periody nad jeden měsíc.

  Simple Moving Average (SMA) – Jednoduchý

  Jedná se o obyčejný aritmetický průměr posledních hodnot. U SMA je třeba mít na paměti, že čím kratší perioda, tím více může být vysíláno falešných signálů.

  Výpočet:

  SMA = SUM(Cena, n) / n
  kdy: n = Perioda

  Weighted Moving Average (WMA) – Vážený

  Data v periodě jsou rozložena lineárně. Největší váhu mají aktuální hodnoty. Obvykle se postupuje tak, že nejstarší hodnotě se přidělí váha 1, druhé hodnotě váha 2 až do současnosti.

  Výpočet:

  WMA = (Cena × n + Cena(1) × (n − 1) + ... + Cena(n − 1) × 1) / ( n × (n + 1) / 2 )
  kdy: n = Perioda

  Exponential Moving Average (EMA) – Exponenciální

  Váhy MA jsou rozděleny exponenciálně. Největší váhu mají aktuální hodnoty MA, nejmenší váhu mají nejstarší hodnoty MA.

  Výpočet:
  EMA = EMA.1 + (Cena − EMA.1) × K nebo EMA = K × Cena + (1 − K) × EMA.1
  kdy: K = 2 / (n + 1), n = Perioda

  Triangular Moving Average (TMA) – Triangulární

  Váha jednotlivých historických dat je různá. Největší váhu mají data uprostřed periody, směrem ke krajům TMA lineárně klesá.

  Výpočet:
  TMA = (Cena1 + 2 × Cena2 + 3 × Cena3 + 2 × Cena4 + Cena5 ) / 9 (příklad pro TMA s periodou 5)

  To, že není MA průměr jako MA průměr, dokazuje níže graf pro pár EUR/USD , kde jsou znázorněny všechny čtyři zmíněné typy MA. Zeleně MA Exponential, červeně MA Weighted, modře MA Simple a černě MA Triangular ve stejné periodě 21 dnů na 30min. grafu. Nutno podotknout, že sledování vývoje čtyř různých typů MA o stejné periodě, patří k jedné, i když k méně využívané, možnosti vstupu na pozice.

  MA-forex1.gif

  Jedním z nejznámějších indikátorů na bázi MA je MACD (Moving Average Convergence Divergence) neboli indikátor konvergence a divergence MA.

  Indikátor MACD (viz graf) ukazuje rozdíl MA uzavíracích kurzů (close) za posledních 9, 12 a 26 dní. Tyto periody jsou nejustálenějšími periodami pro MACD. MACD linie je většinou tvořena exponenciálním MA (EMA) posledních 12 dní minus exponenciální MA posledních 26 dní. MACD = MA(26) − MA(12). Signální linie MACD (někdy označována jako trigger) je exponenciální průměr z MACD linie posledních 9 dní. Nastavení 12, 26, 9 je tradičním periodickým nastavením, někteří tradeři však preferuji klasickou Fibonacciho řadu (13, 26, 9). Signálem pro koupi/prodej je překřížení křivek dvou MA při sledování momentálního trendu.

  MA-forex2.gif

  Jak již bylo zmíněno, tradičním nastavením period MACD je 12, 26, 9 resp. 13, 26, 9. Tradeři na FX trhu však používají často i jiná, specifice FX trhu bližší nastavení. Např. 7, 28, 7 nebo 3, 11, 17 nebo 5, 35, 9 nebo 8, 17, 9 a taky 15, 35, 5. Nejpoužívanějšími nastaveními jsou pro kratší minutové grafy 6, 13, 4 a 12, 26, 9. Pro střednědobé grafy 18, 39, 13 a pro nejdelší grafy 24, 52, 18, což je vlastně dvojnásobek klasického nastavení 12, 26, 9. Setkal jsem se i s velmi zajímavým nastavením 20, 40, 20 na 5min. grafu a s celkem solidními výsledky.

  Velmi rozšířenými indikátory jsou i dva indikátory MACD v jednom systému nebo kombinace dvou a více MA s MACD. Tyto kombinace jsou využívány především pro automatické obchodování. Příkladem může být obchodní systém pracující s dvěma MACD a s dvěma EMA. MACD jsou nastaveny na periodu 30, 55, 20 resp. 30, 55, 8 a dva EMA s periodou 10 a 30. Systém funguje jako TS (Trading systém) neboli AOS (Automatizovaný obchodní systém) s automatickým vstupem a výstupem na pozice.

  MA-forex3.gif

  Dalším indikátorem vycházejícím z MA je poměrně nový indikátor KST (Know Sure Thing). Indikátor vychází zpravidla z různých period a kombinace tří a více MA. Více o tomto zajímavém indikátoru na vlákně FX v sekci Indikátory a obchodní systémy.

  Nastavení period

  Nastavení period a zvolení správné „minutáže“ grafu je jedna z klíčových záležitostí při používání MA. Tradeři nejvíce preferují při více MA Fibonacciho řadu (nejčastěji periody 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 a 144). Oblíbené je i stanovení period podle počtu kalendářních i „pracovních dnů“. Týden (5, 6), dekáda (10), měsíc (20–30). Oblíbená pro 2 MA je např. kombinace 5–30 nebo 10–30 na 5–10min. grafech, kdy nižší hodnota je zadávána jako EMA a druhá vyšší jako WMA. Při intradenním obchodování na 5–10min. grafech jsou oblíbené periody 5–21, 8–21 nebo 13–21 vycházející z Fibonacciho řady. Na 15–30min. grafech jsou oblíbené kombinace EMA 18–96 a pro střednědobé obchodování EMA 34–89 a 55–89.

  Vícenásobné MA, mnohdy i 6 a více MA v jednom grafu, jsou skvělou pomůckou nejen pro okamžité vstupy na trh, ale i pro sledování trendu, mapování výkyvů po klíčových zprávách a reakci trhu na ně atd. Nespornou výhodou MA je jejich ohromná variabilita nejen v typech, ale i v periodách a v časových grafech a stovky různých možností „kooperace“ s jinými indikátory, především s těmi na bázi překoupenost/přeprodanost (RSI, %R, CCI). MA jsou oblíbené pro svou jednoduchost a hlavně účinnost jak mezi ostřílenými tradery, tak i mezi nováčky, stejně jako různé modifikace MA zmíněných typů MACD nebo nově i KST.

  Příště: RSI, Williams %R a CCI.

  21.9.2005

  Sid


  Podobný obsah

  Psychologie obchodování 25: trader´s mindset

  Říká se tomu „trader´s mindset“. Volně přeloženo jako „mozek tradera“, nebo také „myšlení tradera“. Jak někdo jednou trader´s mindset získá, začne být vydělávání peněz v trzích doslova hračka (nebo spíše nuda). Získání trader´s mindset je však velmi náročné. Je totiž třeba zcela změnit myšlení.

  7 způsobu, jak se nestát bohatým a úspěšným

  Pravidelní čtenáři našeho serveru vědí, že se zde snažím poměrně často psát motivační články, které by měly každému pomoci najít v sobě více síly a odhodlání vypravit se vstříc vlastním snům a životním cílům. V dnešním článku jsem se rozhodnul pojmout toto téma jinak - a dát všem zaručených 7 způsobů, jak svůj život k lepšímu nikdy nezměnit. Tento nestandardní pohled může někomu připadat až drsně syrový - ale nikdy není od věci podívat se i na druhou stránku věci. Občas má stejný účinek, jako tuny pozitivní motivace. Takže nádech a s chutí do toho.

  Nepracujete na tradingu zbytečně moc?

  Často se říká, že bez práce nejsou koláče. Tedy, že bez odvedené práce nepřichází příjmy. V mnoha profesích to tak je, v tradingu to ale úplně neplatí. Což je na něm skvělé, ale zároveň pro mnoho lidí neuchopitelné. Nechápou, že přes všechnu odvedenou dřinu se peníze nedostavují. A že jiní jsou velmi nadstandardně placeni, aniž „by něco uměli“.

×
×
 • Vytvořit...