Další díly tématického seriálu :

Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Obchodujeme Forex VII: Jak na fundamentální analýzu (4)


V dalším díle seriálu o fundamentech se zaměříme na jedny z nejdůležitějších fundamentů peněžních trhů vůbec – politiku a funkci klíčových centrálních národních bank.

USA

Centrální banka USA, správněji Federální rezervní banka (FED), má úplnou nezávislost v udávání směru monetární politiky USA. Politika se zaměřuje především na maximální neinflační růst. Vrcholným orgánem je Federální komise otevřeného trhu (Federal Open Market Committe – FOMC), která je zodpovědná za všechna rozhodnutí, včetně nejdůležitějších vyhlášení o úrokových mírách, zpravidla 8x ročně. Dvanáctičlenná komise se skládá ze sedmi členů Rady guvernérů, prezidenta FEDu (nesmírně populární Alan Greenspan) a čtyř míst pro další prezidenty rezervních bank, pro jedno období každý.
Úroková míra (Fed Funds sazba) je nejdůležitější úrokovou mírou vyhlašovanou FEDem. Změny úrokových mír vysílají jasné signály monetární politiky USA a mají široký dopad na všechny druhy akcií, cenné papíry, a především na devizové trhy.
Diskontní sazba je úroková sazba, kterou FED přenáší na komerční banky za účelem mimořádné likvidity. Je to spíše symbolická sazba, která je menší než úrokové míry, ale změna generuje strategické signály.
Desetileté Treasure Notes (vládní dluhopisy) jsou měřítkem pro dlouhodobé úrokové sazby a tvoří nejdůležitější indikátor možné inflace.
Tříměsíční Eurodolarové depozity
– Eurodolarové depozity jsou bankovní účty uložené v jiné zemi, než je země dané měny. Název nemá nic společného s měnou euro. Například účty v jenech (JPY) uložené mimo Japonsko se nazývají Euroyen a euro účty mimo země eurozóny EuroEuros. Tříměsíční úroková sazba na dolarových vkladech mimo USA slouží i jako měřítko při stanovení měnových kurzů.
Desetileté Yields
jsou další dluhopisy, které jsou obvykle porovnávány s obdobnými dluhopisy ve světě (německy 10letý Bund, japonský JBG a britský Gilt). Vyšší kurz USA 10letého yeildu obvykle prospívá USD proti zahraničním měnám. Dalším klíčovým fundamentem jsou i tři hlavní USA burzovní indexy Dow Jones Industrial Index, S&P 500 a NASDAQ. Největší vliv na kurz dolaru má Dow Jones.

Další informace: http://www.federalreserve.gov/

Evropa

Evropská centrální banka (ECB) byla založena 1. července 1998. Její základní jmění činí 5 miliard euro. Jako součást Evropského systému ústředních bank (ESCB) je hlavním úkolem ECB dbát o udržení cenové stability v rámci Evropského měnového systému a podporovat všeobecnou hospodářskou politiku EU. Výkonný výbor se skládá z prezidenta ECB, viceprezidenta a čtyř dalších členů. Všichni členové jsou jmenováni jednomyslným rozhodnutím vlád členských států na doporučení Rady po konzultaci s Evropským parlamentem a Řídící radou. Jejich funkční období je osmileté. Prezidentem ECB je nyní  Jean-Claude Trichet (Francie), bývalý guvernér francouzské centrální banky. Prezident provádí měnovou politiku v souladu s instrukcemi a rozhodnutími Řídící rady. Připravuje zasedání Řídící rady. Generální rada se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a guvernérů centrálních bank členských států. Vykonává řadu úkolů, mj. se podílí na sběru statistických informací, na zprávách o aktivitách ESCB a o měnové politice a na vytváření pravidel pro standardizaci operací prováděných národními centrálními bankami. Sídlem Evropské centrální banky je Frankfurt nad Mohanem. Vytýčeným cílem ECB je především zmíněná cenová stabilita. Úrokovou sazbou je tzv. Refinanční sazba EU, jejíž rozdíl mezi ní a sazbou USA FEDu je silným signálem pro pár EUR/USD. Podobně jako v USA jsou důležité tříměsíční Eurodepozity (Euribor) a 10leté státní obligace. Klíčovými ukazateli jsou tradičně HDP, ale i německý průzkum spotřebitelské nálady (tzv. IFO) a míra inflace (CPI a HICP), která by se měla pohybovat do 3 % HDP jednotlivé členské země.

Další informace: http://www.ecb.int/ecb/html/index.cs.html

Japonsko

V Japonsku je nejdůležitější politickou a monetární institucí Ministerstvo financí (MF). Vliv MF na řízení měny je daleko vyšší než v USA nebo v Evropě. Představitelé MF velmi často vystupují veřejně s ekonomickými prohlášeními s velkým vlivem na kurz jenu, kterou je možno označit za intervevční prohlášení k nákupu/prodeji JPY. V roce 1998 byl sice přijat zákon o nezávislosti Japonské centrální banky (BoJ) na vládní měnové politice, ale ta pouze kontroluje monetární poltiku státu. MF si nadále drží rozhodující vliv na zahraniční měnovou politiku. Klíčovou úrokovou mezibankovní sazbou je OCR (Overnight Call Rate). Podobně jako v USA a v Evropě hrají důležitou roli 10leté a 20leté vládní dluhopisy, které Japonská centrální banka vykupuje každý měsíc kvůli likviditě monetárního systému. Nejdůležitějším indikátorem trhu je HDP, průzkumy TANKAN, stav zaměstnanosti a mezinárodní obchod.

Hlavním burzovním indexem je NIKKEI 225, který na pokles/vzestup jenu reaguje velmi intenzivně. Specifický je vývoj kurzu EUR/JPY, který v efektu křížových kurzů hraje často spíše roli zhodnocovacího faktoru mezi USD/JPY a EUR/USD.

Další informace: http://www.boj.or.jp/en/

Velká Británie

Podle zákona o Bank of England (BoE) z roku 1997 získala BoE nezávislost na určování monetární politiky s cílem cenové stability, podpoře růstu ekonomiky a zaměstnanosti.

Hlavní úrokovou sazbou je minimální úroková míra, jako základní sazba. Její změny mají tradičně velký dopad na britskou libru. Britské 10leté vládní obligace (tzv. Gilt) jsou známy jako tzv. „pozlacená jistina“. Eurosterlingové tříměsíční depozity hrají v systému především ve vazbě na podobné Euroeuros depozity významnou roli. Vzhledem k členství Velké Británie v EU mají všechny projevy o přiblížení GBP nebo náznaky přijetí eura významně klesající dopad na kurz GBP. Nejdůležitějšími ekonomickými indikátory jsou stav nezaměstnanosti, index RPI – X a maloobchodní prodej. Britský burzovní index FTSE 100 má jen malý vliv na vývoj britské libry, ale pozitivní souběžný vývoj tohoto indexu a indexu Dow Jones v USA má velmi kladný vliv na britskou libru.

Další informace: http://www.bankofengland.co.uk/

Švýcarsko

Švýcarská národní banka má nejvyšší míru nezávislosti a na rozdíl od jiných centrálních bank nepoužívá specifické sazby. Ještě kolem roku 1999 používala jako hlavní nástroj měnové politiky výměnu cenných papírů. Řízená likvidita se provádí pomocí Foreign Exchange Swaps, kdy centrální banka přešla koncem roku 1999 na jiný přístup deklarovaný maximálně 2% roční inflací a použitím tříměsíční sazby podle Londýnské mezibankovní sazby (LIBOR). Nejdůležitější sazbou je diskontní sazba se značným dopadem na švýcarský frank (CHF) při změně. Tříměsíční Euroswissfrank depozity, stejně jako CHF samotný, jsou mnohdy velmi žádané především proto, že CHF je tradičně považován za bezpečný přístav v době celosvětových ekonomických výkyvů. Vyplývá to z tradice monetární politiky Švýcarska, diskrétnosti bankovního systému a neutrality země. Nejdůležitějším ekonomickým údajem je tradičně index M3 (míra nabídky peněžních prostředků), inflační index a HDP. Důležitým faktorem pro FX trhy je vysoce negativní vztah mezi párem USD/CHF a EUR/USD (pokud jeden pár stoupá nebo klesá, druhý pár reaguje většinou přesně opačně), který je považován za vůbec nejsilnější na devizovém trhu.

Další informace: http://www.snb.ch/d/index3.html

Aktuální úrokové sazby ve světě

Major Central Banks Overview

Central Bank

Next Meeting

Likely Decision

Last Change

Current Interest Rate

FED (Federal Reserve)

09 August 2005

25 bps rate hike expected

30-Jun-05

3.25%

BOJ (Bank of Japan)

8/9 August 2005

No rate change expected

19-Mar-01

0.00

ECB (European Central Bank)

04 Ag 2005

Hold interest rate

05-Jun-03

2.00%

BOE (Bank of England)

03/04 August 2005

Probable rate cut

05-Aug-04

4.75%

BOC (Bank of Canada)

07 September 2005

Eventual increase

19-Oct-04

2,50%

SNB (Swiss National Bank)

15 September 2005

No rate hike before December 2005

16-Sep-04

0.25/1.25%

Riksbank (Sweden Central Bank)

23/24 August 2005

No rate change

21-June-05

1,50%

RBA (Reserve Bank of Australia)

2/3 August 2005

No rate hike expected

02-Mar-05

5.50%

 

Asia

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Hong Kong

3,50%

3,25%

31-Aug-04

Base Rate

India

6.00%

6.50%

29-Apr-03

Bank Rate

Japan

0.00

0.15

19-Mar-01

O/N Call Rate

Philippines

7,0%

6.75%

07-Apr-05

Reverse Repo Rate

Singapore

1,375%

1.06%

Aug-04

3M Interbank Rate

South Korea

3.25%

3.50%

11-Nov-04

O/N Call Rate

Taiwan

2.00%

1.875%

30-Jun-05

Rediscount Rate

Thailand

2.50%

2.25%

09-Jun-05

14 Day Repo

 

Europe

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Bulgaria

3,00%

2,36%

28-Feb-05

Base Rate

Czech Republic

1.75%

2.00%

28-Apr-05

2 Week Repo

Denmark

2.15%

2.65

06-Jun-03

2 Week Repo Rate

EMU

2.00%

2.50%

05-Jun-03

Minimum Bid Rate

Hungary

6.75%

7.00%

18-July-05

2W Deposit Rate

Israel

3,9%

4.1%

Dec-04

Short Term Lending Rate

Norway

2,00%

1.75%

30-June-05

Deposit Rate

Poland

5.00%

5.50%

29- June -05

28 Day Intervention Rate

Russia

13%

14%

11-Jun-04

Refinance Rate

Slovakia

3.00%

4.00%

28-Feb-05

2 Week Repo

Sweden

1,50%

2,00%

21-June-05

Repo Rate

Switzerland

0.25/1.25%

0.00/1.00%

16-Sep-04

3M Libor Target Band

Turkey

14.25%

14.50%

09-June-05

O/N Rate

Ukraine

9%

8%

9-Nov-04

Discount Rate

United Kingdom

4.75%

4.50%

05-Aug-04

Repo Rate

 

 

Latin America

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Brazil

19.75%

19.50%

18-May-05

SELIC O/N Rate

Chile

3,25%

3,00%

13-May-2005

Overnight Rate

Colombia

7.73%

7,05%

Dec-04

90-day Certificate of Deposit

Mexico - rates by raising or lowering liquidity

-79

-77

23-Mar-05

Daily Corto (mln peso)

Peru

3.0%

2.0%

Oct-04

Reference Rate

Venezuela

14.18%

13,26%

21-Dec-04

3M Bill Rate

 

Middle East & Africa

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Egypt

10,17%

10.605%

26-Aug-04

182-day Treasury Bill

South Africa

7.00%

7.50%

14-Apr-05

Repo Rate

 

North America

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Canada

2,50%

2.25%

19-Oct-04

O/N Lending Rate

United States

3.25%

3.00%

30-Jun-05

Fed Funds Rate

 

Oceania

Country

Current Interest Rate

Previous

Last Change

Key Rate

Australia

5.50%

5.25%

02-Mar-05

O/N Cash Rate

Indonesia

7.25%

7.00%

06-Apr-04

O/N Intervention Rate

New Zealand

6.75%

6.50%

10-Mar-05

Official Cash Rate

Zdroj: FX Street.com

Příště: Trendy


Diskutovat k tématu článku můžete zde


-Sid-


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 01.08.2005, editovat ) Vytisknout tento článek

Předcházející kapitola:
Obchodujeme FOREX VI: Jak na fundamentální analýzu (3)

Následující kapitola:
Obchodujeme FOREX VIII: Jak na fundamentální analýzu (5)

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, indikátory, komise, likvidita

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Zásady ochrany osobních údajů   Cookies na serveru Financnik.cz   Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2018 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.